LAKFOUTEN - PowerPoint PPT Presentation

lakfouten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAKFOUTEN PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
LAKFOUTEN
996 Views
Download Presentation
Download Presentation

LAKFOUTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LAKFOUTEN Hoe komt het en wat kunnen we eraan doen?

 2. kleurverschil • Ondergrond • Viscositeit • Aantal lagen • Spuitopening • Spuitdruk • Andere verharder of verdunning • Kunstlicht bij beoordeling

 3. Lopers /zakkers • Te dik gespoten • De lak te dun • Te lage spuitdruk • Te koud • Verkeerde verdunning of verharder • Te snel achter elkaar gespoten

 4. Sinaasappeleffect • Ondergrond niet goed geschuurd • Lak te dik (spuitviscositeit te hoog) • Spuitcabine temperatuur te hoog • Te dikke lagen • Verkeerde verharder of verdunning • Afstand naar het object is te hoog

 5. Dry spraykorrelig mat ruw oppervlak • Te droog gespoten • Te ver van het object af (nevelen ) • Te warm in de cabine • Lak te dik (spuitviscositeit) • Spuitdruk te hoog • Spuitopening te klein • Verkeerde verharder of verdunning

 6. Opzwellen/rimpelen/opwerken • Ondergrond niet voldoende afgesloten • Ondergrond niet voldoende uitgehard • Ondergrond niet gecontroleerd

 7. Kraters, siliconen of vissenogen • Verontreiniging of resten van wax, olie, polijstmiddelen op siliconen basis. • Spuitlucht toevoer bevat olie of condenswater • Lucht in de cabine verontreinigd • Werkkleding verontreinigd • Spuitpistool verontreinigd

 8. Vuil/ingesloten stofdeeltjes • Stof, vuil of vezels van doeken of kleding • Stof is voor het spuiten niet grondig verwijderd • Zwevende deeltjes vallen in de lak (schuren voor de cabine) • Verpakkingen niet goed gesloten

 9. Wolken of streepvormingbij metallics • Te dik gespoten onregelmatig • Lak te dik en te nat • Verkeerde verdunning • Oppervlak te koud of te warm • Spuitafstand niet goed

 10. Door bloeden • Oude lak goed isoleren

 11. luchtinsluiting • Ingesloten lucht zet zich uit • Werken op losse slecht hechtende niet goed voorbewerkte ondergrond • Te hoge laagdiktes van plamuur, primers en grondlakken • Poreusheid van grondmaterialen • Te hoge droog temperaturen

 12. Blazen/belistering • Vocht of verontreiniging ingesloten onder het oppervlak • Vorming van condenswater in de spuitlucht • Hoge luchtvochtigheid of condens door temperatuur verschillen • Onvoldoende reiniging • Te dunne laklaag

 13. Pinnholesbij kunststoffen • Vanuit de fabriek ingesloten lucht • Te dik aangebrachte polyester plamuur kan ook tot luchtinsluiting leiden • Plamuur van mindere kwaliteit • Kunststoffen niet getemperd

 14. onthechting • Ondergrond niet goed gereinigd • Ongeschikte grondmaterialen • Niet of te fijn geschuurde ondergrond • Temperatuur schommelingen kan leiden tot condens • Te hoge laag diktes • Verwerkingsviscositeit te hoog • Spanning tussen laklagen

 15. Randaftekeningen • Grondmaterialen niet goed uitgedroogd • Spuitnevelrand van de grondlak niet voldoende geschuurd • Niet voldoende verloop geschuurd

 16. kookblazen • Oplosmiddel ingesloten bij te hoge laagdiktes • Te geringe uitdamptijd • Niet de goede verharder of verdunning • Te hoge spuitdruk • Ongunstige spuitcabine omstandigheden

 17. wolken of streepvorming • doorbloeden • luchtinsluiting • blazen/beslistering • pinholes • onthechting • randaftekeningen • kookblazen Samenvatting lakfouten kleurverschil lopers/zakkers sinaasappeleffect dry spray opzwellen/rimpelen/opwerken kraters, siliconen of vissenogen vuil/ingesloten stofdeeltjes