li pilaste sotsiaalsete garantiide s steem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem. Allan Päll Tallinna Ülikool, 22.05.08. Lühidalt. Kontseptsiooni alged Kriitika Kaks süsteemi Kontseptsiooni põhimõtted Rollimäng. Kontseptsiooni alge. LÜKKA projekt (EÜLi osa) Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra uuring 2005/2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem' - halden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
li pilaste sotsiaalsete garantiide s steem

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem

Allan Päll

Tallinna Ülikool, 22.05.08

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

l hidalt
Lühidalt
 • Kontseptsiooni alged
 • Kriitika
 • Kaks süsteemi
 • Kontseptsiooni põhimõtted
 • Rollimäng

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kontseptsiooni alge
Kontseptsiooni alge
 • LÜKKA projekt (EÜLi osa)
  • Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra uuring 2005/2006
  • Väliskogemuse kaardistamine
  • Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide kontseptsioon
   • esitleti oktoobris 2007
  • Elektrooniliselt kättesaadav
   • www.eyl.ee
    • statistika ja uuringud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

equity iglus
Equity - õiglus
 • “Equity” – teekond ja vahend õiglase võrdsuseni, võrdsete võimalusteni
  • Paulo Santiago (OECD)
   • Eesti tudeng ei pühendu õpingutele ning liiga paljud töötavad täiskoormusega – tudeng käib töö kõrvalt koolis
   • Eesti tudeng ise ei näe selles midagi halba
   • Eestis ei huvituta riigi tasemel võrdõiguslikkusest ning õiglasest ligipääsust

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

k rghariduse piibel
Kõrghariduse piibel?
 • Liberaalse maailmavaatega – vabaturu propageerija
 • Anglofiilne – Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa
 • Kõrghariduse kaubastumine

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kriitika eesti kohta
Kriitika Eesti kohta
 • OECD raport:
  • Laiendada õppetoetuste saajate ringi ning tõsta toetuste suurusi
  • Kaaluda üleminekut sissetulekuid arvestavale õppelaenule
   • Eesmärk 1: ükski potentsiaalne üliõpilane ei jää ukse taha kuna ei suuda maksta õppemaksu
   • Eesmärk 2: “The purpose…is to raise revenue from the recipients of higher education for return to the system as part of…funding of higher education; it is not a form of student assistance.” (Austraalia valitsuse kirjeldus)‏

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

oecd soovitus 1
OECD soovitus (1)
 • Sissetulekuid arvestav õppelaen
  • Laen peaks katma ka osa elamiskuludest
  • Tagasimaksmine algab kui on saavutatud teatud sissetulekutase
  • Tagasimaksmine on sarnane tulumaksuga tasumisega
  • Säilib võimalus laen kiiremini tagasi maksta, mispuhul kujuneb intress väiksemaks (v.a. ÜK)‏
oecd soovitus 2
OECD soovitus (2)
 • Sissetulekuid arvestava õppelaenu miinused
  • KH kaubastumine, riigi osa teadlik vähendamine
  • Väiksema sissetuleku puhul pikeneb tagasimaksmis-periood, seoses intressiga seega ka kogusummad
  • Need, kes suudavad õppemaksud tasuda ilma laenuta, saavad lõppkokkuvõttes kõrghariduse kätte odavamalt
  • Soodustab õppemaksude kasvu
  • Suur laenukoormus
alternatiiv
Alternatiiv?
 • Laenude asemel tuleb rõhk panna toetustele
  • Õiglasem ligipääs
  • Erialavaliku väiksem piiratus
  • Tudeng ei pea minema tööle
  • Iseseisvus
  • Hilisemate majanduslike takistuste puudumine
  • Laen lisanduva variandina
eesti kh euroopas
Eesti KH Euroopas
 • Oleme Põhjamaadega kultuuriliselt sarnased, aga
  • KH rahastamine on meil väike ja tudengite toetamine olematu
   • Eestis 5% KH kuludest, Põhjamaad 30, Euroopa 16
  • Hetkel katab tudeng oma kulutusi peamiselt töötasudest (suur töökoormus)
  • Eestis kehtivad ühed Euroopa kõrgeimad õppemaksud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

ajakulu n dalas
Ajakulu nädalas

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kulutused kh le ppp
Kulutused KH-le PPP $

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kontseptsioon 1
Kontseptsioon (1)
 • Õppetoetuse saamise aluseks on majanduslik olukord, mis tähendab, et selle kättesaadavus laieneb pea kõigile
  • Institutsiooni või õppekava riiklik tunnustatus
  • Täiskoormusega ja osakoormusega õpe
  • Toetuse saamine vastab reaalsele õppeajale
  • Suvine toetus
  • Akadeemilisel puhkusel, kui õppetöö toimub
  • Vanus ei loe
  • Mobiilsuse soodustamine

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kontseptsioon 2
Kontseptsioon (2)
 • Toetuste vastavus tegelike kulutustega
  • Arvestuslikult miinimumpalga suurune
  • Iga-aastane summade tõus
  • Vanematega koos elades 2/3 tavatoetusest
 • Õppetoetuse seos sissetulekuga
  • Arvestatakse maksustatavat tulu
  • Osakoormusega töötamine ei mõjuta toetuse suurust
   • 12 tundi nädalas (osakoormusega õppes 24)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

uus s steem
Uus süsteem?
 • Üleriigiline Õppetoetuste keskus
 • Toetuse taotlemine
  • Kord semestris määratlemata ajaks, suvi eraldi
  • Andmete muutumisel tuleb teha uus avaldus
  • Hilisem kontroll: ülemakstud toetuste tagasinõuded
 • Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
  • Muudetud versioon jõustuks 1. jaanuar 2009

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

muud v imalikud toetused
Muud (võimalikud) toetused
 • Õppelaen – lisanduv võimalus
 • Eluasemetoetus
  • Vajalik regionaalse arengu toetamiseks
 • Transporditoetus
  • EÜLi seisukoht: 50% üleriigilist soodustust
 • Stipendium
 • Subsideeritud teenused
  • üliõpilaselamud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

ppetoetuste s steem

Õppetoetuste süsteem

Rollimäng

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

tingimused
Tingimused
 • Õppekoormus 100%
 • Vanusepiir 26 aastat
 • Lubatud sissetuleku piirmäär 2500 kr
 • Nominaalaja piires
 • Toetuse suurus (500-1300 kr) sõltub sissetulekust
 • Lisanduv eluasemetoetus (kuni 700 kr)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

k rgharidusstrateegia
Kõrgharidusstrateegia
 • Üks ainsaid Riigikogus vastu võetud haridust puudutavaid riiklikke strateegiaid
  • Kõrgharidus on universaalne haridustase!
  • Õiglase ligipääsu tagamine
   • Eesmärk edendada kõrghariduse sotsiaalset dimensiooni. Õppurite sotsiaalsete garantiide süsteempeab võimaldama õiglase juurdepääsu tagamist kõrgharidusele ning pühendumist õpingutele.Tähelepanu tuleb pöörata üliõpilaste õppetööväliste tingimuste loomisele.
   • Tegevussuund.Üliõpilaste sotsiaal-majanduslikku olukorra analüüsi põhjal töötatakse välja meetmed, mis kindlustavadõppuritele võrdsed võimalused ligipääsuks kõrgharidusele.

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

valitsus lubab
Valitsus lubab
 • Koalitsioonileppes
  • muuta riiklikku õppetoetuste süsteemi, suurendades riigieelarvest õppetoetusteks eraldatavat raha samas proportsioonis riigieelarvest kõrgharidusele eraldatud summadele. Koos EÜLiga töötada välja ja ellu viia uus õppeedukusest sõltuv riiklik õppetoetuste süsteemi;
  • Edukuspõhisus – edukas on see tudeng, kes pühendub õpingutele, omandab oskused ning lõpetab õppekava

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

rollim ng
Rollimäng
 • Gruppidesse jagamine
 • Palun kuulake ära variandid
 • Valige välja oma nõudmised, arvestusega, et numbrid üksteisest ei sõltu ning maksimaalselt on raha 100 mln krooni ulatuses

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

ppekoormus
Õppekoormus
 • Täita tuleb 100%
 • Võimalused
  • (1a) Langetada 95% peale (hind 50 mln)
  • (1b) Langetada 90% peale (hind 75 mln)
  • (1c) Langetada 75% peale (hind 100 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

vanusepiir
Vanusepiir
 • Vanusepiir 26 aastat
 • Võimalused
  • (2a) Ilma vanusepiirita (hind 75 mln)
  • (2b) Tõsta 30 aastani (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

k rgkoolid
Kõrgkoolid
 • Peab olema 200 RKT kohta
  • Välja jäävad EBS, Mainor, Nord, Euroülikool, Audentes
  • RE/REV ei loe
 • Võimalused
  • (3a) Laiendada kõikidele koolidele (hind 75 mln)
  • (3b) Laiendada suuremate koolide raames (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

sissetulek
Sissetulek
 • Lubatud 2500 krooni ilma, et vähendaks toetuse suurust
 • Alates 4500 kroonist ei saa toetust
 • Võimalused
  • (4a) Tõsta lubatud sissetulekuid 1000 kr (hind 50 mln)
  • (4b) Tõsta lubatud sissetulekuid 2000 kr (hind 100 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

toetuse suurus
Toetuse suurus
 • 500 – 1300 krooni
 • Võimalused:
  • (5a) Tõsta maksimumi 1000 kr (hind 50 mln)
  • (5b) Tõsta maksimumi 2000 kr (hind 100 mln)
  • (5c) Tõsta maksimumi 3000 kr (hind 150 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

eluasemetoetus
Eluasemetoetus
 • Vanematest eraldi
 • Vanematel ei tohi olla kinnisvara samas või naaber KOVs
 • 500-700 krooni
 • Võimalused:
  • (6a) Kaotada toetus (sääst 75 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

nominaalajas p simine
Nominaalajas püsimine
 • Õpingute pikendamisel ei saa
 • Võimalused
  • (7a) Laiendada ka õpinguid pikendanud tudengitele (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

osakoormusega ppes
Osakoormusega õppes
 • EI saa
 • Võimalused
  • (8a) Laiendada ka neile, kuid väiksemas mahus kuna õppetööle kulutatav aeg on väiksem (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

akadeemiline puhkus
Akadeemiline puhkus
 • EI saa
 • Võimalused
  • (9a) Kui võimalik õppida akadeemilise puhkuse ajal, siis lubata toetuse maksmist (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

valige variandid
Valige variandid

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Konsensus oleks imeline
  • Rasked valikud
  • Ühtede eelistamine teistele
  • EÜLi ideaalsüsteem maksaks riigile 1,7 miljardit krooni

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08

t nud

Tänud!

Allan Päll

allan.pall@eyl.ee

Mob: +372 539 55 320

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08