Linux tanfolyam - PowerPoint PPT Presentation

linux tanfolyam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linux tanfolyam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linux tanfolyam

play fullscreen
1 / 20
Linux tanfolyam
164 Views
Download Presentation
hakan
Download Presentation

Linux tanfolyam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Linux tanfolyam Hálózati beállítások és szolgáltatások

 2. Hálózati beállítások • /etc/network/interfaces interfacebeállításokiface eth0 inet static address 152.66.208.182 netmask 255.255.248.0 network 192.168.208.0 broadcast 192.168.215.255 gateway 192.168.215.254 dns-nameservers 152.66.208.1 dns-search sch.bme.hu • /etc/hosts statikus routolás • /etc/resolf.conf DNS beállítások • ifconfig paranccsal is beállíthatóak az interfacek.

 3. Tűzfal - iptables • iptables táblák:A különböző feladatokhoz táblákat használ3 beépített tábla: nat, filter, mangleA táblákra a –t kapcsolóval hivatkozhatunk. • iptables láncok:A táblák láncokat tartalmaznak, ezek a láncok tartalmazzák a szabályokat. Láncok használata:-N Új láncot hoz létre.-X Üres lánc törlésére szolgál.-P Megváltoztatja az irányelvet beépített láncon.-L Adott lánc szabályait listázza.-F Adott lánc összes szabályának törlése.-Z A csomag és byte számlálók nullázására szolgál egy adott lánc valamennyi szabályában.

 4. Tűzfal – NAT tábla • A címfordításért felel • 3 beépített lánca van:- preruoting: útválasztás előtt hajtódik végre (DNAT)- postrouting: útválasztás után hajtódik végre (SNAT)- output: kimeneti lánc, amelyik gépen fut a tűzfal, azon a prerouting lánc nem hajtódik végre, ezért itt is be kell állítani a szabályokat.

 5. Tűzfal – FILTER tábla • Szűrésekre használjuk • A beépített láncai:- input: bemeneti lánc- output: kimeneti lánc- forward: továbítandó csomagok

 6. Tűzfal – MANGLE tábla • Csomagmódosításra • A láncai:- prerouting: Abban az esetben használjuk, ha pl az input és a forward láncban is szerepel egy szabály.- output: kimenet

 7. Tűzfal – táblák és láncok kapcsolata

 8. Tűzfal - szabályok • Szabályok kezelése:-A Új szabály hozzáfűzése a lánchoz.-I Szabály beszúrása az adott pozícióra.-R Az adott pozíciójú szabály cseréje új szabályra.-D Az adott pozíción lévő, vagy az első illeszkedő szabály törlése. • Címek megadása:-s forrás-d cél (pl SCH tartomány: 152.66.208.0/21) • Protokoll meghatározása: -p (TCP, UDP, ICMP) • Interface megadása:-i input-o output • Szabály eredménye: -j kapcsolóACCEPT: elfogadDROP: eldobREJECT: visszautasít

 9. Tűzfal – bővítmény • TCP-p TCP kapcsolóval kapcsolható be.--tcp-flags: TCP flagek vizsgálata(SYN,ACK,FIN,RST,URG,PSH)--source-port: forrás port--destination-port célport • UDP-p UDP kapcsolóval kapcsolható be.--source-port: forrás port--destination-port célport • MAC-m MAC kapcsolóval kapcsolható be. Csak input és prerouting láncban használható.--mac-source

 10. Tűzfal - példa #!/bin/sh /sbin/iptables -F INPUT # SSH SCH-bol /sbin/iptables -A INPUT -s 152.66.208.0/21 -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT # FTP SCH-bol /sbin/iptables -A INPUT -s 152.66.208.0/21 -p tcp --destination-port 20:21 -j ACCEPT # ping SCH-bol /sbin/iptables -A INPUT -s 152.66.208.0/21 -p icmp -j ACCEPT # minden mas eldob /sbin/iptables -A INPUT -s 0/0 -j DROP

 11. Gateway # Kimenő ppp0 forgalom maszkolása iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE # Új és INVALID csomagok kiszűrése a ppp0 interfészről. iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state NEW,INVALID -j DROP iptables -A FORWARD -i ppp0 0 -m state --state NEW,INVALID -j DROP # IP forwarding bekapcsolása echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

 12. Route • A route parancsal szerkeszthető, és listázható a routingtábla. • Itt statikusan beállítható melyik interfacen keresztül mely hálózatok érhetőek el. • Az interfacek felhúzásánál automatikusan kitöltődik

 13. Inetd, és daemon Az inetd egy szervereket futtató daemon. A bejövő kérést megvizsgálja, és a szükséges szerverprogramot elindítja. Daemon módban futtatva a szervert nincs szükség az inetd-re. Kiszolgálókon érdemes daemonként futtatni, kis forgalmú asztali gépen inkább inetd ajánlott.

 14. A linux alapvető szerverszolgáltatásai • Hálózati szolgáltatások: DNS, DHCP • Távoli hozzáférés: SSH • Fájlok átvitele: SCP, FTP, SMB • WWW: WEB, PHP, MYSQL • Levelezés: MTA, POP3, IMAP

 15. Hálózati szolgáltatások • DNS – BIND/etc/bind/named.confzone "sajatnet.hu" {         type master;         file "/etc/bind/db.sajatnet"; }; zone „208-215.66.152.in-addr.arpa" {         type master;         file "/etc/bind/db.168.192"; }; • DHCP – DHCPD/etc/dhcpd.conf

 16. Távoli hozzáférés • SSH/etc/sshd_configPermitEmtyPasswords noPermitRootLogin no

 17. Fájlok átvitele • SCPEhhez csak egy SSH szerverre van szukség • FTPEhhez rengeteg szervermegoldás létezik linuxon pl: proftpd, pure-ftpd, tftpd, wu-ftpd • SMB (samba) Ez a windowsos fájlmegosztás. Tud sok mindent: ACL, userAUTH, fájl- és nyomtatómegosztás, DC/etc/samba/smb.conf

 18. WWW • WEB – Apache/etc/apache/httpd.conf • PHP/etc/php/mod_php/php.ini • MYSQL/etc/mysql/my.confmysql paranccsal lehet csatlatozni a szerverhezphpmyadmin webes felulet

 19. Levelezés • MTA – exim/etc/exim/exim.conf • POP3 – cyrus-pop3 • IMAP – cyrus

 20. VÉGE  • Magyar nyelvü irodaqlom:http://www.szabilinux.hu Köszönöm a figyelmet Tomon Sándortomon@sch.bme.hu