slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Örülök, hogy minket Választottak!. Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. A minőség kötelez!. Piacbefolyásolás és Kommunikációs Politika. Készítette: Oláh László. Minden jog fenntartva. Az előadás anyagát a szerző engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Örülök, hogy minket

Választottak!

Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.

A minőség kötelez!

piacbefoly sol s s kommunik ci s politika

Piacbefolyásolás ésKommunikációs Politika

Készítette: Oláh László

Minden jog fenntartva. Az előadás anyagát a szerző

engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy

eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

marketing mix 4p
Marketing mix 4P
 • Termékpolitika (PRODUCT)
 • Árpolitika (PRICE)
 • Disztribúció (PLACE)
 • Piacbefolyásolás (PROMOTION)
marketing mix dick moln r
Marketing mixDICK Molnár

4 cl Calvadoső

2 cl Swedish Punch

2 cl grapefruitlé

Az italt keverő pohárban kell megkeverni

Mr.Mixer

Wilmann András recepturája

a rekl m
A REKLÁM
 • Megszületett a reklám törvény. Az 1997. évi LVIII. Törvény, ami már megjelenése előtt is heves vitákat váltott ki.
 • A szállóige szerint: a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd, úgy tűnik most a törvény is dadog.
 • A törvény hatálya kiterjed, reklámozóként,reklámszolgáltatókéntvagy reklám közzétevőként végzett tevékenységre.
min m lik a rekl m hat konys ga
Min múlik a reklám hatékonysága
 • A célpiacunk, kik a vásárlóink és hol találhatók?
 • A mondanivalónk, mit szeretnénk tudatni, és meg fogják e érteni?
 • Milyen reklámeszközt (médiát) alkalmazzunk?
slide8

Üzenet

Reklámeszköz

Kibocsátó

Kódolás

Dekódolás

Befogadó

Zaj

Visszacsatolás

Válasz

A reklám működési folyamat ábrája

slide9

Ki fizeti a révészt !

…a legnagyobb baj mindeközben az, hogy ritka a kitűnő, a kevéske a jó, a sok-sok tűrhető és gyönge és a rengeteg silány hirdetés, a reklámkampány árát nem a hirdettetők fizetik.

Hanem mi valamennyien: a vevők!

slide10

„Mottó”

„1920-körül mondta egy angol pénzügyminiszter,

hogy reklám nélkül eddig még csak a

pénzverdében sikerült pénzt csinálni”

az elad s szt nz s ir nyulhat
Az eladásösztönzésirányulhat

kereskedőkre

fogyasztókra

elad s szt nz s sales promotion
Eladásösztönzés (Sales Promotion)
 • közvetlenül ösztönzik a fogyasztót vásárlásra,
 • külön értéket kínálnak fel a vevőnek, mely indító lökést ad a vásárláshoz
elad s szt nz s m djai
Eladásösztönzés módjai

FOGYASZTÓKAT ÖSZTÖNZŐ

Nyereményakciók

Vásárlói pályázatok

Kuponok

Ajándékok

Árengedmények

Fogyasztói minták

KERESKEDŐKET ÖSZTÖNZŐ

Kapcsolattartás

Betanítás

Termékbemutatók

Eladók ösztönzése

Árvisszatérítések

slide14

Viszonyulás:

-a tevékenységhez

-önmagához

-az áruhoz

-a vállalathoz

-a vevőhöz

Eladás

légköre

Szaktudás:

-áruismeret

-reklámtechnika

-kereskedelmi számtan

-üzemgazdaságtan

Magatartás:

-értékesítési módszerek

-beszélgetés a vevővel

-empátia

-megjelenés

-nyelvismeret

a v llalkoz s arculata
A vállalkozás arculata

A kínálati piac egyik legnagyobb kihívása az, hogy minként alakítsuk

ki önnáló arculatunkat, miként határozzuk meg azt a piaci szegmenst,

amely hosszú távú piaci sikert ígér.

A kereskedelem vendéglátás területén nagyon fontos az önnáló

magyar arculat, mert az igazi harc a nagy külföldi hálózatokkal

szemben csak ily módon vehető fel.

Az egységes arculattervezés a cégképet befelé és kifelé sikeresen

alakító és meghatározó, tudatosan összehangolt intézkedések

összességét jelentik.

egys ges arculat elemei
Egységes arculat elemei

-embléma

-elnevezés

-névkártya

-levélpapír

-portál

-színvilág

-ügyfélkezelés

-hangvétel

-stílus

Tartalmi

Arculat

elemek

Formai

Arculat

elemek

-fellépés

-szimpátia

-megjelenés

-öltözködés

-tárgyalókézség

-nyelvismeret

Objektív

-tradíció

-profil

-méret

-tőke-erő

-termékminőség

-technológiai szint

-dolgozók száma

Személyi

Arculat

elemek

Arculat

elemek

bels pr eszk zei
Belső PR eszközei
 • Belépők fogadása
 • Információ áramlás biztosítása
 • Hírlevelek cégismertetők
 • Faliújság
 • Ötlet napok
 • Belső képzés , oktatás
 • Vállalati ünnepségek, rendezvények
slide21

„ A vásárló”

A munkánk során a legfontosabb személy. Nincs ránk

utalva, mi függünk tőle. Nem tevékenységünket zavaró

tényező, hanem annak célja. Megtisztel bennünket

jelenlétével, nem mi teszünk szívességet neki.

Igényeivel hozzánk fordul, a mi dolgunk ezt kielégíteni.

Megérdemli a részünkről adható legfigyelmesebb,

legudvariasabb kiszolgálást.

a v s rl d nt si l p sei
A vásárló döntési lépései
 • Probléma felismerés
 • Információ gyűjtés
 • Alternatívák értékelése
 • Vásárlási döntés
 • Vásárlás utáni magatartás
az zleti terv fel p t se
Az üzleti terv felépítése

1. Bevezető az üzleti tervhez

-A vállalkozás alapadatai

-A tulajdonosok adatai

-A vállalkozás működési köre

- A Pénzigény jelzése

- A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény

2. Összefoglaló ( a teljes üzleti terv 3-4 oldalas

összefoglalása )

slide26

3.Iparágelemzés

-Trendek és kilátások

-A versenytársak elemzése

-A célpiac behatárolása ( szegmentálás )

4.A vállalkozás bemutatása

-Termék(ek)

-Szolgáltatás(ok)

-A vállalkozás mérete

-A vállalkozás szakmai háttere

slide27

5.Termelési terv

-Termelési folyamat ( alvállalkozók )

-Telephely, gépek és berendezések,

technológiai színvonal

-Beszállítók megnevezése, jellemzése

6.Marketing terv

-Az ár

-Forgalmazás

-Eladásösztönzés ( reklám, propaganda)

-Termékforgalmazási előrejelzés

slide28

7.Szervezeti terv

-Tulajdonforma

-Vezetők hatásköre, szakmai hátterük

-Munka és felelősség megosztás a

vállalkozáson belül

8.Kockázatbecslés

-Erősségek, gyengeségek értékelése

-Felkészülés a váratlan eseményekre

slide29

9. Pénzügyi Terv

-Előző évek jövedelem tervei, mérlegei

- Pénzforgalmi becslések

- Fedezeti pont elemzés

- Meglévő és szükséges pénzforrások

10.Függelék ( támogató anyagok )

-Referencia levelek

-Bérleti szerződések, szállítói ajánlatok

-Piac kutatási anyagok

marketing terv k sz t se
Marketing terv készítése

A marketingmenedzsment feladatának egyik legfontosabb

a marketing terv. A marketing terv vázolja fel azt, hogy

hogyan fogjuk a terméket vagy szolgáltatásokat forgalmazni,

hogyan alakítjuk ki az árakat és hogyan alkalmazzuk a

marketingkommunikációs eszközöket.

Az üzleti terv marketing fejezetének meg kell győznie az

olvasót, hogy a cégnek van egy, a versenytársakétól eltérő

terméke vagy szolgáltatása, amely támogatásra érdemes.

slide31
Vezetői összegzés

Marketing helyzetkép

Tömören tájékoztat a javasolt tervről

Bemutatja a piacot, a termékeket, a versenyt az értékesítést és a makrokörnyezetet jellemző fontosabb tényeket

Részegységek

Részegységek célja

slide32

Lehetőségek és prob-

 • lémák elemzése
 • Áttekinteni a terv által
 • vizsgálandó lehetősége-
 • ket, veszélyeket, gyenge-
 • ségeket, valamint a ter-
 • méket illető kérdéseket
 • Kijelölni a tervezett érté-
 • kesítés mennyiségét, a
 • piacrészesedést és a
 • nyereség tervcéljait
 • Célkitűzések
 • Marketing stratégia
 • Ismerteti a terv megva-
 • lósitásának marketing
 • eszközeit
slide33

A következő kérdések-

 • re ad választ: ki mikor
 • mit tegyen, és mennyibe
 • fog kerülni
 • Cselekvési programok
 • Várható nyereség
 • illetve veszteség
 • Összefoglalja a terv
 • várható pénzügyi
 • hatásait
 • Ellenőrzés
 • Tájékoztat a terv ellen-
 • őrzésének hogyanjáról
a marketing menedzsment folyamata

A célok, célpiacok kijelölése

A marketing stratégiák kialakítása

A marketing programok megtervezése

A marketingműveletek megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése

A marketing menedzsment folyamata

A marketing lehetőségek elemzése

swot anal zis
SWOT analízis

Strengths /S/

ERŐSSÉGEK /E/

Azok abelső tényezők, melyekben a vállalatnak versenyelőnye lehet a piacon

Weaknesses /W/

GYENGESÉGEK /GY/

Azok a belső tényezők, melyek a vállalatot, hátrányba hozzák a piacon

Opportunities /O/

LEHETŐSÉGEK /L/

A külsőkörnyezetnek azok a tendenciái, melyek kedvező piaci pozíció elérését teszik lehetővé a vállalat számára

Threats /T/

VESZÉLYEK /V/

Akülső környezetnek azok a tendenciái, melyek kedvezőtlenek a vállalat számára

marketing a vend gl t sban a vend gl t s f feladata
Marketing a vendéglátásban(a vendéglátás fő feladata)

A vendég által keresett étel, ital, szolgáltatás a legjobb

Időben és helyen, elfogadható áron, hatékony eladás

ösztönzéssel a megfelelő vendégnek kínáljuk. Ennek

fejében az elérendő célunk, hogy az értékesítés révén

a lehető legnagyobb nyereséget érjük el, vállalkozásunk

ismert legyen és kedvező kép alakuljon ki rólunk.

Példaként álljon itt, hogyan alkalmazza a marketing alap-

fogalmakat egy színvonalas vendéglátó üzlet vezetője.

k rnyezet nk
Környezetünk

Éttermünk a város szívében található, sok külföldi turista sétál errefelé, hiszen a város egyik legjelentősebb emlékműve mellett vagyunk. Megközelítés szempontjából is jó a helyzetünk, metróállomás, nagy parkolóház van a közelünkben.

A környéken sok az üzlet, de akad irodaház is bőven. Ez a mi telephelyünk.

hogyan llunk
Hogyan állunk

Pénzügyi helyzetünk jó, nincsenek adósságaink, sőt akár fejleszthetünk is. Kialakult törzsvendégkörrel rendelkezünk, ők elégedettek velünk, így rendszeres havi bevételünk biztosított. Az elvonások miatt azonban egyre több a befizetnivalónk.

Gondot okoz a megfelelő szakképzett, megbízható munkatársak megtalálása.

Ez a mi vállalkozásunk helyzeti vizsgálata.

a konkurencia
A konkurencia

A vállalkozásunk hatókörében több kiváló színvonalú étterem működik, melyek komoly fejtörést okoznak számunkra.

Meg kell ismernünk és elemeznünk kell a versenyhelyzetet. Meg kell ismernünk kínálatukat, árszínvonalukat, erősségeiket és gyengeségeiket, hogy jobbak legyünk, mint ők.

Ez a konkurenciavizsgálat.

vend gk r nk
Vendégkörünk

Vendégeink igényei szerteágazóak, az egyik a kimondottan drága ételeket és italokat keresi, a másik viszont a választás előtt hosszasan tanulmányozza étlapunkat, itallapunkat. Keresi a számára még megfizethető terméket.

Vannak, akik a divatot követik, többen csak gyorsan szeretnének jót enni. Viselkedésük is különböző. Sokan azt várják el, hogy mi ajánljunk különlegességeinkből, jó részük azonban egyáltalán nem befolyásolható.

Ez a fogyasztói magatartás.

telek italok szolg ltat sok
Ételek, italok, szolgáltatások

Különleges, igen jó minőségű ételeket kell készítenünk, melyekkel új vendégeink is elégedettek lesznek, s visszatérnek üzletünkbe.

Szolgáltatásaink körét is bővítjük, zenekart szerződtetünk. Reméljük, mindenki táncra kerekedik. A nyári esték így válnak majd igazán hangulatossá.

Ez a termékpolitikánk.

milyen ig nyeknek rdemes megfeleln nk
Milyen igényeknek érdemes megfelelnünk

Mindenkinek nem tudunk megfelelni, hiszen a vendégek pénztárcájuk, foglalkozásuk, szokásaik alapján eltérő típusú és különböző kategóriájú vendéglátóhelyeket keresnek.

Döntenünk kell!!

„Inkább kevesebb vendégnek többet, mint többnek kevesebbet!” - hangzik a jelmondat, amelyet mi is követünk. Meg kell tehát határoznunk azt a vendégkört, akiket éttermünkbe várunk. Választékunkat, szolgáltatásaink körét, árainkat hozzájuk kell igazítanunk, nekik szeretnénk igazán megfelelni az általunk nyújtot kiváló minőséggel.

Ez a mi piacszegmentációnk.

mennyi rt
Mennyiért

Jól átgondoltuk árainkat, amelyek ugyan kissé magasabbak versenytársainknál, összhangban állnak azonban az általunk nyújtott minőséggel és színvonallal. Tudjuk, hogy az árak jelentősen befolyásolják, mintegy „szűrik” a vendégkört.

Árainkat minden kedves vendégünk megtalálja a bejárati ajtó mellé kifüggesztett étlapon, így igazán nem ér senkit meglepetés.

Ez a mi árpolitikánk.

akik k zvet tenek
Akik közvetítenek

Biztosnak kell lennünk a folyamatos keresletben, ezért a hétköznapi ebédekre csoportokat szervezünk. Már több utazási irodával megkötöttük a szerződést, de a szállodák portásai is segítenek, rendszeresen küldik hozzánk vendégeiket.

Ezek a mi értékesítési csatornáink.

amivel vonz bb tessz k
Amivel vonzóbbá tesszük

Éttermünkben már évek óta különleges ajánlatokkal kedveskedünk a gyerekeknek. Amíg szüleikkel az ebédre várakoznak, papírt és színes ceruzát kapnak. Rajzaikat palacsintával, üdítővel jutalmazzuk. Minden vasárnap egységáron kínáljuk a családok számára ínycsiklandó büféasztalunkról az ebédet. Mindenki annyit ehet, amennyit csak akar.

Ez csak töredéke értékesítés-ösztönzésünknek, hiszen annak fontos része üzletünk kialakítása is. Elkészült a légkondicionálás, az asztalokat és székeket az intim hangulat érdekében boxosan rendeztük el. A falakra textiltapéta került, a rejtett világítás melegséget sugall. Van italkocsink, a salátákat salátakocsiról kínáljuk.

rekl m
Reklám

„A jó bornak is kell cégér” - szól a régi mondás, amely ránk természetesen szintén vonatkozik. Megjelentünk már több katalógusban, van honlapunk az interneten, sőt néhány útikönyvben is ajánlanak bennünket. Legfontosabb reklámeszközünknek azonban többnyelvű étlapunkat tekinthetjük. Olyan, mint egy újság, ezért a vendég magával is viheti.

Reméljük, szól néhány jó szót rólunk, és megmutatja barátainak, munkatársainak.

Ez a mi reklámunk.

slide48

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Gondolom mára ennyi elég, remélem

sikerült mindenkinek valami kevés újat

mondanom.

.