Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. - PowerPoint PPT Presentation

johana
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.
147 Views
Download Presentation

Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Örülök, hogy minket Választottak! Üdvözlöm a tanfolyam hallgatóit. A minőség kötelez!

 2. Piacbefolyásolás ésKommunikációs Politika Készítette: Oláh László Minden jog fenntartva. Az előadás anyagát a szerző engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

 3. Marketing mix 4P • Termékpolitika (PRODUCT) • Árpolitika (PRICE) • Disztribúció (PLACE) • Piacbefolyásolás (PROMOTION)

 4. Marketing mixDICK Molnár 4 cl Calvadoső 2 cl Swedish Punch 2 cl grapefruitlé Az italt keverő pohárban kell megkeverni Mr.Mixer Wilmann András recepturája

 5. Promóciós mix

 6. A REKLÁM • Megszületett a reklám törvény. Az 1997. évi LVIII. Törvény, ami már megjelenése előtt is heves vitákat váltott ki. • A szállóige szerint: a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd, úgy tűnik most a törvény is dadog. • A törvény hatálya kiterjed, reklámozóként,reklámszolgáltatókéntvagy reklám közzétevőként végzett tevékenységre.

 7. Min múlik a reklám hatékonysága • A célpiacunk, kik a vásárlóink és hol találhatók? • A mondanivalónk, mit szeretnénk tudatni, és meg fogják e érteni? • Milyen reklámeszközt (médiát) alkalmazzunk?

 8. Üzenet Reklámeszköz Kibocsátó Kódolás Dekódolás Befogadó Zaj Visszacsatolás Válasz A reklám működési folyamat ábrája

 9. Ki fizeti a révészt ! …a legnagyobb baj mindeközben az, hogy ritka a kitűnő, a kevéske a jó, a sok-sok tűrhető és gyönge és a rengeteg silány hirdetés, a reklámkampány árát nem a hirdettetők fizetik. Hanem mi valamennyien: a vevők!

 10. „Mottó” „1920-körül mondta egy angol pénzügyminiszter, hogy reklám nélkül eddig még csak a pénzverdében sikerült pénzt csinálni”

 11. Az eladásösztönzésirányulhat kereskedőkre fogyasztókra

 12. Eladásösztönzés (Sales Promotion) • közvetlenül ösztönzik a fogyasztót vásárlásra, • külön értéket kínálnak fel a vevőnek, mely indító lökést ad a vásárláshoz

 13. Eladásösztönzés módjai FOGYASZTÓKAT ÖSZTÖNZŐ Nyereményakciók Vásárlói pályázatok Kuponok Ajándékok Árengedmények Fogyasztói minták KERESKEDŐKET ÖSZTÖNZŐ Kapcsolattartás Betanítás Termékbemutatók Eladók ösztönzése Árvisszatérítések

 14. Viszonyulás: -a tevékenységhez -önmagához -az áruhoz -a vállalathoz -a vevőhöz Eladás légköre Szaktudás: -áruismeret -reklámtechnika -kereskedelmi számtan -üzemgazdaságtan Magatartás: -értékesítési módszerek -beszélgetés a vevővel -empátia -megjelenés -nyelvismeret

 15. A vállalkozás arculata A kínálati piac egyik legnagyobb kihívása az, hogy minként alakítsuk ki önnáló arculatunkat, miként határozzuk meg azt a piaci szegmenst, amely hosszú távú piaci sikert ígér. A kereskedelem vendéglátás területén nagyon fontos az önnáló magyar arculat, mert az igazi harc a nagy külföldi hálózatokkal szemben csak ily módon vehető fel. Az egységes arculattervezés a cégképet befelé és kifelé sikeresen alakító és meghatározó, tudatosan összehangolt intézkedések összességét jelentik.

 16. Az egyedi vállalati egyedi arculat alapja és tartópillérei

 17. Egységes arculat elemei -embléma -elnevezés -névkártya -levélpapír -portál -színvilág -ügyfélkezelés -hangvétel -stílus Tartalmi Arculat elemek Formai Arculat elemek -fellépés -szimpátia -megjelenés -öltözködés -tárgyalókézség -nyelvismeret Objektív -tradíció -profil -méret -tőke-erő -termékminőség -technológiai szint -dolgozók száma Személyi Arculat elemek Arculat elemek

 18. Belső PR eszközei • Belépők fogadása • Információ áramlás biztosítása • Hírlevelek cégismertetők • Faliújság • Ötlet napok • Belső képzés , oktatás • Vállalati ünnepségek, rendezvények

 19. „ A vásárló” A munkánk során a legfontosabb személy. Nincs ránk utalva, mi függünk tőle. Nem tevékenységünket zavaró tényező, hanem annak célja. Megtisztel bennünket jelenlétével, nem mi teszünk szívességet neki. Igényeivel hozzánk fordul, a mi dolgunk ezt kielégíteni. Megérdemli a részünkről adható legfigyelmesebb, legudvariasabb kiszolgálást.

 20. A vásárló döntési lépései • Probléma felismerés • Információ gyűjtés • Alternatívák értékelése • Vásárlási döntés • Vásárlás utáni magatartás

 21. Az üzleti terv felépítése 1. Bevezető az üzleti tervhez -A vállalkozás alapadatai -A tulajdonosok adatai -A vállalkozás működési köre - A Pénzigény jelzése - A terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény 2. Összefoglaló ( a teljes üzleti terv 3-4 oldalas összefoglalása )

 22. 3.Iparágelemzés -Trendek és kilátások -A versenytársak elemzése -A célpiac behatárolása ( szegmentálás ) 4.A vállalkozás bemutatása -Termék(ek) -Szolgáltatás(ok) -A vállalkozás mérete -A vállalkozás szakmai háttere

 23. 5.Termelési terv -Termelési folyamat ( alvállalkozók ) -Telephely, gépek és berendezések, technológiai színvonal -Beszállítók megnevezése, jellemzése 6.Marketing terv -Az ár -Forgalmazás -Eladásösztönzés ( reklám, propaganda) -Termékforgalmazási előrejelzés

 24. 7.Szervezeti terv -Tulajdonforma -Vezetők hatásköre, szakmai hátterük -Munka és felelősség megosztás a vállalkozáson belül 8.Kockázatbecslés -Erősségek, gyengeségek értékelése -Felkészülés a váratlan eseményekre

 25. 9. Pénzügyi Terv -Előző évek jövedelem tervei, mérlegei - Pénzforgalmi becslések - Fedezeti pont elemzés - Meglévő és szükséges pénzforrások 10.Függelék ( támogató anyagok ) -Referencia levelek -Bérleti szerződések, szállítói ajánlatok -Piac kutatási anyagok

 26. Marketing terv készítése A marketingmenedzsment feladatának egyik legfontosabb a marketing terv. A marketing terv vázolja fel azt, hogy hogyan fogjuk a terméket vagy szolgáltatásokat forgalmazni, hogyan alakítjuk ki az árakat és hogyan alkalmazzuk a marketingkommunikációs eszközöket. Az üzleti terv marketing fejezetének meg kell győznie az olvasót, hogy a cégnek van egy, a versenytársakétól eltérő terméke vagy szolgáltatása, amely támogatásra érdemes.

 27. Vezetői összegzés Marketing helyzetkép Tömören tájékoztat a javasolt tervről Bemutatja a piacot, a termékeket, a versenyt az értékesítést és a makrokörnyezetet jellemző fontosabb tényeket Részegységek Részegységek célja

 28. Lehetőségek és prob- • lémák elemzése • Áttekinteni a terv által • vizsgálandó lehetősége- • ket, veszélyeket, gyenge- • ségeket, valamint a ter- • méket illető kérdéseket • Kijelölni a tervezett érté- • kesítés mennyiségét, a • piacrészesedést és a • nyereség tervcéljait • Célkitűzések • Marketing stratégia • Ismerteti a terv megva- • lósitásának marketing • eszközeit

 29. A következő kérdések- • re ad választ: ki mikor • mit tegyen, és mennyibe • fog kerülni • Cselekvési programok • Várható nyereség • illetve veszteség • Összefoglalja a terv • várható pénzügyi • hatásait • Ellenőrzés • Tájékoztat a terv ellen- • őrzésének hogyanjáról

 30. Marketing menedzsment

 31. A célok, célpiacok kijelölése A marketing stratégiák kialakítása A marketing programok megtervezése A marketingműveletek megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése A marketing menedzsment folyamata A marketing lehetőségek elemzése

 32. SWOT analízis Strengths /S/ ERŐSSÉGEK /E/ Azok abelső tényezők, melyekben a vállalatnak versenyelőnye lehet a piacon Weaknesses /W/ GYENGESÉGEK /GY/ Azok a belső tényezők, melyek a vállalatot, hátrányba hozzák a piacon Opportunities /O/ LEHETŐSÉGEK /L/ A külsőkörnyezetnek azok a tendenciái, melyek kedvező piaci pozíció elérését teszik lehetővé a vállalat számára Threats /T/ VESZÉLYEK /V/ Akülső környezetnek azok a tendenciái, melyek kedvezőtlenek a vállalat számára

 33. Marketing a vendéglátásban(a vendéglátás fő feladata) A vendég által keresett étel, ital, szolgáltatás a legjobb Időben és helyen, elfogadható áron, hatékony eladás ösztönzéssel a megfelelő vendégnek kínáljuk. Ennek fejében az elérendő célunk, hogy az értékesítés révén a lehető legnagyobb nyereséget érjük el, vállalkozásunk ismert legyen és kedvező kép alakuljon ki rólunk. Példaként álljon itt, hogyan alkalmazza a marketing alap- fogalmakat egy színvonalas vendéglátó üzlet vezetője.

 34. Környezetünk Éttermünk a város szívében található, sok külföldi turista sétál errefelé, hiszen a város egyik legjelentősebb emlékműve mellett vagyunk. Megközelítés szempontjából is jó a helyzetünk, metróállomás, nagy parkolóház van a közelünkben. A környéken sok az üzlet, de akad irodaház is bőven. Ez a mi telephelyünk.

 35. Hogyan állunk Pénzügyi helyzetünk jó, nincsenek adósságaink, sőt akár fejleszthetünk is. Kialakult törzsvendégkörrel rendelkezünk, ők elégedettek velünk, így rendszeres havi bevételünk biztosított. Az elvonások miatt azonban egyre több a befizetnivalónk. Gondot okoz a megfelelő szakképzett, megbízható munkatársak megtalálása. Ez a mi vállalkozásunk helyzeti vizsgálata.

 36. A konkurencia A vállalkozásunk hatókörében több kiváló színvonalú étterem működik, melyek komoly fejtörést okoznak számunkra. Meg kell ismernünk és elemeznünk kell a versenyhelyzetet. Meg kell ismernünk kínálatukat, árszínvonalukat, erősségeiket és gyengeségeiket, hogy jobbak legyünk, mint ők. Ez a konkurenciavizsgálat.

 37. Vendégkörünk Vendégeink igényei szerteágazóak, az egyik a kimondottan drága ételeket és italokat keresi, a másik viszont a választás előtt hosszasan tanulmányozza étlapunkat, itallapunkat. Keresi a számára még megfizethető terméket. Vannak, akik a divatot követik, többen csak gyorsan szeretnének jót enni. Viselkedésük is különböző. Sokan azt várják el, hogy mi ajánljunk különlegességeinkből, jó részük azonban egyáltalán nem befolyásolható. Ez a fogyasztói magatartás.

 38. Ételek, italok, szolgáltatások Különleges, igen jó minőségű ételeket kell készítenünk, melyekkel új vendégeink is elégedettek lesznek, s visszatérnek üzletünkbe. Szolgáltatásaink körét is bővítjük, zenekart szerződtetünk. Reméljük, mindenki táncra kerekedik. A nyári esték így válnak majd igazán hangulatossá. Ez a termékpolitikánk.

 39. Milyen igényeknek érdemes megfelelnünk Mindenkinek nem tudunk megfelelni, hiszen a vendégek pénztárcájuk, foglalkozásuk, szokásaik alapján eltérő típusú és különböző kategóriájú vendéglátóhelyeket keresnek. Döntenünk kell!! „Inkább kevesebb vendégnek többet, mint többnek kevesebbet!” - hangzik a jelmondat, amelyet mi is követünk. Meg kell tehát határoznunk azt a vendégkört, akiket éttermünkbe várunk. Választékunkat, szolgáltatásaink körét, árainkat hozzájuk kell igazítanunk, nekik szeretnénk igazán megfelelni az általunk nyújtot kiváló minőséggel. Ez a mi piacszegmentációnk.

 40. Mennyiért Jól átgondoltuk árainkat, amelyek ugyan kissé magasabbak versenytársainknál, összhangban állnak azonban az általunk nyújtott minőséggel és színvonallal. Tudjuk, hogy az árak jelentősen befolyásolják, mintegy „szűrik” a vendégkört. Árainkat minden kedves vendégünk megtalálja a bejárati ajtó mellé kifüggesztett étlapon, így igazán nem ér senkit meglepetés. Ez a mi árpolitikánk.

 41. Akik közvetítenek Biztosnak kell lennünk a folyamatos keresletben, ezért a hétköznapi ebédekre csoportokat szervezünk. Már több utazási irodával megkötöttük a szerződést, de a szállodák portásai is segítenek, rendszeresen küldik hozzánk vendégeiket. Ezek a mi értékesítési csatornáink.

 42. Amivel vonzóbbá tesszük Éttermünkben már évek óta különleges ajánlatokkal kedveskedünk a gyerekeknek. Amíg szüleikkel az ebédre várakoznak, papírt és színes ceruzát kapnak. Rajzaikat palacsintával, üdítővel jutalmazzuk. Minden vasárnap egységáron kínáljuk a családok számára ínycsiklandó büféasztalunkról az ebédet. Mindenki annyit ehet, amennyit csak akar. Ez csak töredéke értékesítés-ösztönzésünknek, hiszen annak fontos része üzletünk kialakítása is. Elkészült a légkondicionálás, az asztalokat és székeket az intim hangulat érdekében boxosan rendeztük el. A falakra textiltapéta került, a rejtett világítás melegséget sugall. Van italkocsink, a salátákat salátakocsiról kínáljuk.

 43. Reklám „A jó bornak is kell cégér” - szól a régi mondás, amely ránk természetesen szintén vonatkozik. Megjelentünk már több katalógusban, van honlapunk az interneten, sőt néhány útikönyvben is ajánlanak bennünket. Legfontosabb reklámeszközünknek azonban többnyelvű étlapunkat tekinthetjük. Olyan, mint egy újság, ezért a vendég magával is viheti. Reméljük, szól néhány jó szót rólunk, és megmutatja barátainak, munkatársainak. Ez a mi reklámunk.

 44. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Gondolom mára ennyi elég, remélem sikerült mindenkinek valami kevés újat mondanom. .