slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poznań 24.04.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Poznań 24.04.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

SEMINARIUM „Energetyka wiatrowa – fakty – mity” SENAT RP 24 kwiecień 2012r. „Oddziaływanie bodźców fizykalnych wytwarzanych przez turbiny wiatrowe na żywe organizmy”. Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Feliks Jaroszyk Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poznań 24.04.2012' - hagop


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

24 kwiecień 2012r.

„Oddziaływanie bodźców fizykalnych

wytwarzanych przez turbiny wiatrowe

na żywe organizmy”

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Feliks Jaroszyk

Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile

Katedra Biofizyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Poznań 24.04.2012

slide2

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

I. Wprowadzenie

1. Organizm żywy w środowisku zewnętrznym

slide3

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

2. Czynniki fizyczne wytwarzane przez elektrownie wiatrowe

 • Elektrownie wiatrowe
 • Modulacja natężenia oświetlenia (zjawisko migotania cienia, odbicie światła)
 • Pola elektromagnetyczne
 • ELF (50 Hz)
 • Fale sprężyste
 • Hałas infradźwiękowy
 • (1 Hz – 200 Hz)
 • Hałas niskoczęstotliwościowy
 • (10 Hz -200 Hz)
 • Hałas dźwiękowy
 • (20 Hz – 20 kHz)
slide4

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

3. Fale sprężyste wytwarzane w turbinach wiatrowych

 • Hałas Infradźwiękowy (HI) – 1 Hz ÷ 20 Hz
 • Hałas Niskoczęstotliwościowy (HN) – 10 ÷ 200 Hz
 • Hałas Dźwiękowy (HD) – 20 Hz ÷ 20 kHz
slide5

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

3. 1 Drogi Percepcji Fal Sprężystych

 • droga słuchowa (ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne, nerw słuchowy, ośrodki korowe w mózgu)
 • droga poza słuchowa (receptory Paciniego, Ruffiniego lub Merkla, system nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy) – bodziec słuchowy uruchamiający drogę poza słuchową musi być większy o około 30 dB od bodźca drogi słuchowej
slide6

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Sentencja farmaceutyczna

„WSZYSTKO JEST TRUCIZNĄ, WSZYSTKO JEST LEKARSTWEM, WSZYSTKO ZALEŻY OD DAWKI”

slide7

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

3.2 Krzywe progu słyszalności i bólu narządu słuchu

slide8

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

3.3 Porównanie poziomów ciśnienia hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego generowanego przez różne źródła

slide9

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

3.4 Wykorzystanie fal sprężystych w fizykoterapii

w terapii wibroakustycznej (TW)

w masażu wibroakustycznym (MW)

slide10

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

w terapii wibroakustycznej (TW) znalazły zastosowanie fale sprężyste o częstotliwościach od 0,1 Hz do 10 kHz. W organiźmie żywym człowieka na skutek skurczu komórek mięśniowych tworzy się tło mikrowibracyjne. Amplituda mikrowibracjibiologicznych jest zawarta w przedziale od do . Deficyt mikrowibracji lub obniżony jego poziom (podczas snu) obniża odporność i hamuje odbudowę sił witalnych. Urządzenia wibroakustyczne pozwalają kompensować deficyt mikrowibracjiw żywych organizmach.

slide11

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

w masażu wibroakustycznym (MW) amplituda drgań jest około 100 razy większa jak w terapii wibroakustycznej (TW) . Ponadto w przeciwieństwie do systemów (TW) w systemach (MW) nie zmienia się częstotliwość drgań lub zmienia się w niewielkich granicach.

Wykorzystanie mikrowibracji do celów terapeutycznych jest przykładem zmieniających się poglądów naukowych. Do końca XX wieku dominował pogląd iż wibracje są czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. Dopiero odkrycia XXI wieku ten pogląd zmieniły.

slide12

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

4. Pola elektryczne i magnetyczne

4.1 Naturalne pola elektryczne i magnetyczne

Rycina. Naturalne stałe pole elektryczne Ziemi

slide13

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Rycina. Naturalne zmienne pole elektryczne Ziemi

slide14

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Rycina. Teoretyczny przebieg rozkładu linii sił pola Ziemi

slide15

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Rycina. Rozkład linii sił pola geomagnetycznego Ziemi zdeformowany oddziaływaniem wiatru słonecznego

slide16

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

4.2 Sztuczne pola elektryczne i magnetyczne

 • wytwarzane przez linie energetyczne i systemy transformatorowe,
 • urządzenia generatorowe w elektrowniach cieplnych, jądrowych, wodnych, wiatrowych itp.
 • urządzeniach elektrycznych trakcji kolejowej, tramwajowej, samochodowej, sprzętu TV, sprzętu AGD itp.
 • sprzęt elektromedyczny,
 • sprzęt fizykoterapeutyczny itp.
slide17

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Tabela 1. Przykładowe związki pomiędzy f, λ, energią kwantów dla promieniowania niejonizującego.

slide18

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Tabela 2. Dopuszczalna wartość składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na terenach zabudowy mieszkaniowej

slide19

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Tabela 3. Dopuszczalna wartość składowej elektrycznej i magnetycznej pól elektromagnetycznych o i dotyczących terenów dostępnych dla ludności.

slide20

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

5. Efekt migotania cienia

Wrażenie widzenia wiąże się wyłącznie z oddziaływaniem na narząd wzroku fal elektromagnetycznych z zakresu VIS (fale o długościach od 380 nm do 700 nm).

Fale te noszą nazwę promieniowania widzialnego. Tylko takie fale są rejestrowane przez receptory widzenia nazywane czopkami i pręcikami rozmieszczonymi w siatkówce oka.

slide21

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Występujące periodycznie zmiany natężenia oświetlenia danej powierzchni można nazwać migotaniem cienia (EMC). Migotanie cienia może być wywołane w sposób naturalny lub sztuczny. Do naturalnego sposobu można zaliczyć wytwarzanie cienia przez przesuwające się chmury przesłaniające światło słoneczne.

slide22

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Migotanie cienia wytworzone w sposób sztuczny może mieć wpływ negatywny na zdrowie człowieka. Dotyczy to w szczególności osób po wstrząśnieniu mózgu oraz osób chorych na padaczkę (epileptyków) przy określonych częstotliwościach migotania cienia.

slide23

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Z badań zespołu brytyjskich naukowców wynika:

%

20

15

Procentowe pogorszenie samopoczucia u epileptyków

10

5

2,5 3,5

1

Turbiny wiatrowe

16 24

Częstotliwość EMC w Hz

slide24

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

W przypadku turbin wiatrowych trójłopatowych wolnoobrotowych maksymalna ilość obrotów wynosi 20 obr/min.

Częstotliwość (f) rotacji silnika wiatrowego jest równa Hz (około 0,33 Hz). Maksymalna częstotliwość EMC wynosi 0,99 Hz.

Ponieważ są trzy łopaty, stąd częstotliwość EMC jest równa 3∙0,33 Hz = 0,99 Hz

slide25

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Wniosek

Efekt EMC pochodzący z turbin wiatrowych nie może spowodować pogorszenia samopoczucia u epileptyków.

slide26

SEMINARIUM

„Energetyka wiatrowa – fakty – mity”

SENAT RP

Bibliografia

Prezentowany referat został oparty na trzech specjalistycznych opracowaniach wykonanych przeze mnie na zlecenie SEO:

Oddziaływanie hałasu akustycznego oraz infradźwiękowego na żywy organizm człowieka

Oddziaływanie niskoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych z zakresu ELF na żywy organizm człowieka

Oddziaływanie efektu stroboskopowego i migotania cienia na żywy organizm człowieka