1 / 90

SELAMAT DATANG !

SELAMAT DATANG !. MESYUARAT JK KURIKULUM SMK B2 BIL 1 / 2012 TARIKH : 21HB FEB 2012 MASA : 2.30 PETANG TEMPAT : BLK MESYUARAT HADIR : SEMUA GURU B2 TERIMA KASIH …………………. PENGURUSAN KURIKULUM 2012. AGENDA : 1. Target PMR 2012 2. Ke arah Pemantapan PDP Yang Berkualiti,

Download Presentation

SELAMAT DATANG !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SELAMAT DATANG ! MESYUARAT JK KURIKULUM SMK B2 BIL 1 / 2012 TARIKH : 21HB FEB 2012 MASA : 2.30 PETANG TEMPAT : BLK MESYUARAT HADIR : SEMUA GURU B2 TERIMA KASIH ………………….

 2. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 AGENDA : 1. Target PMR 2012 2. Ke arah Pemantapan PDP Yang Berkualiti, 3. Program Kecemerlangan Modal Insan 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 3. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 TEMA 2012 IALAH …………… KE ARAH PEMANTAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITI. Target Peningkatan Prestasi Akademik AGENDA UTAMA 2012.

 4. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 • Program Kecemerlangan MODAL INSAN 3 2012. TARGET ! NAIKKAN KUANTITI - % LULUS NAIKKAN KUALITI – GRED PURATA

 5. NAIKKAN KUANTITI ! 11. MODAL INSAN 3 NAIK 3% PMR 2012. 1.1 Naikkan kuantiti lulus 3% semua mata pelajaran. ( MP yang tidak capai % lulus 95% - BAHASA INGGERIS) 1.2 Kekalkan % lulus sedia ada 2011. 1.3 Naikkan % lulus sehinga 100%. ( PS ) INGAT ! Jangan jatuhkan % lulus mp. Kalau jatuh , hanya angka 95% sahaja. Lulus 95% dianggap guru2 berjaya dengan cemerlang = ADALAH KPI PENGETUA

 6. NAIKKAN KUANTITI LULUS • NAIKKAN 3% SAHAJA …. • 2011 = 76% + 3% = 79%............ • 2012 = 79% ++++++++++++++++ • JIKA BERANI DAN MAMPU , NAIKKAN SETAKAT YANG GURU2 SMKB2 BOLEH. • KITA YAKIN KITA BOLEH. • KERANA KITA SENTIASA BOLEH , INSYAALLAH………. • TARGET SPEED JPNS = 66%

 7. NAIKKAN KUANTITI SKOR A • Tambah lagi 12 calon SKOR A’s. • 2011 = 3 calon • 2012 = 3 + 12 = 15 CALON SKOR A’s. • Calon dah ada depan mata , apa lagi , asah dan gali dalam-dalam supaya mereka dapat 7A atau 8A penuh. • Cabar kebolehan kita…………..sebagai GURU PEMBENTUK MODAL INSAN YANG BERKUALITI………di SMKB2.

 8. NAIKKAN KUALITI = GP • Kurangkan 0.50 sahaja. • 2011 = 2.70 – CANTIK……. • 2012 = 2.70 – 0.50 = 2.20…..HEBAT • GP PMR 2012 = 2.20 • GP 7 MP = *2.20 • GP B.INGGERIS = 3.00 GP PMR 2012 = SPPED = 3…..

 9. TARGET KUANTITI PMR 2012 = IKUT PERANCANGAN STRATEGIK SUBJEK20112012=PS • BM 100% 100% = HEBAT • BI 79% TAK NAMPAK DLM PS • M3 99% 100% = HEBAT • SC 99% 100%= HEBAT • PAI 97% 100%= HEBAT • SEJ 96% 100%=HEBAT • GEO 96% 100%= HEBAT • KH/PK 100% 100%=HEBAT • KH/ERT 100% 100%= HEBAT

 10. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 = PS 2012 • GP BAHASA MELAYU PMR 2012 ! 2011 = 2.27…..CANTIK 2012 = 2.27 – 0.40 = 1.87 WAH! ( PS ) 2009 = 1.96 – HEBAT………….CUBA LAGI ! RUGI KALAU TAK CUBA ……. % SKOR A 2012 = 35.90% atau …… calon ( PS ) 2009 = 37.8% …. WAH PANITIA BM – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A BM UNTUK 15 CALON MODAL INSAN 3 2012…

 11. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 2. GP BAHASA INGGERIS PMR 2012 ! 2011 = 3.60…..BOLEH TAHAN … 2012 = 3.60 – 0.50 = 3.10 SAHAJA…………… 2011 = 3.60 – SATU KEJAYAAN YANG JELAS.. % SKOR A 2012 = 10% atau …… calon TOLONG SKOR A BI UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2009 = 5.10% …. BOLEH TAHAN JUGA.. 2011 = 4.00%......????????????????????????? PANITIA BI – BUAT TRANSFORMASI PDP BI , ANDA MEMANG BOLEH CUMA BELUM TERGALI DENGAN TEPAT ………

 12. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 3. GP MATEMATIK PMR 2012 2011 = 2.91…..CANTIK JUGA… 2012 = 2.91 – 0.04 = 2.87 SAHAJA………( PS ) 2011 = 2.91 – SATU KEJAYAAN YANG MEMBANGGAKAN. % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS=0 ) 2011 = 19.00% …. Bagus juga…. PANITIA M3 – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A M3 UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 13. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 4. . GP SAINS PMR 2012 2011 = 2.57…..CANTIK 2012 = 2.57 – 0.18 = 2.39 SAHAJA………( PS ) 2011 = 2.91 – BOLEH TAHAN JUGA…… % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS=0 ) 2010 = 28.40.00% …. TAHNIAH & SYABAS.. PANITIA SAINS – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A SAINS UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 14. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 . 5.GP PENDIDIKAN ISLAM PMR 2012 2011 = 2.57…..CANTIK 2012 = 2.57 – 0.37 = 2.20 SAHAJA………( PS ) 2007 = 2.48 – BAGUS & HEBAT.. % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS=0 ) 2009 = 22.50% …. TAHNIAH & SYABAS.. PANITIA PAI – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A PAI UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 15. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 6.GP SEJARAH PMR 2012 2011 = 2.59…..CANTIK 2012 = 2.59 – 0.20 = 2.39 SAHAJA………( PS ) 2011 = 2.59 – BAGUS & HEBAT.. % SKOR A 2012 = 20% atau …… calon ( PS ) 2011 = 19.00% …. TAHNIAH & SYABAS.. PANITIA PAI – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A SEJARAH UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 16. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 7.GP SGEOGRAFI PMR 2012 2011 = 2.66…..CANTIK 2012 = 2.66 – 0.27 = 2.39 SAHAJA………( PS ) 2011 = 2.66 – BAGUS & HEBAT.. % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS=0 ) 2011 = 17.00% …. TAHNIAH & SYABAS.. PANITIA GEO – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A GEOGRAFI UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 17. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 8.GP KH - PK PMR 2012 2011 = 2.70…..CANTIK 2012 = 2.70– 0.06 = 2.64 SAHAJA………( PS ) 2006-2004 = 2.15 – SANGAT BAGUS & SANGAT HEBAT.. % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS=0 ) 2011 = 9.10% …. BOLEHLAH…. PANITIA KH – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A KH-PK & PDG UNTUK 15 MODAL INSAN 3 2012..

 18. TARGET KUALITI MODAL INSAN 3 8.GP KH – ERT PMR 2012 2011 = 2.11…..CANTIK & HEBAT… 2012 = 2.11– 0.50 = 1.61 SAHAJA………( PS= 2.64 ) 2009 = 2.10 – SANGAT BAGUS & SANGAT HEBAT.. % SKOR A 2012 = 25% atau …… calon ( PS =0) 2009 = 37.50% …. TAHNIAH & SYABAS… PANITIA KH/ERT – BUAT TERBAIK , ANDA MEMANG HEBAT……… TOLONG SKOR A KH-ERT UNTUK 15 MODAL INSAN 3 PMR 2012.

 19. KESELURUHAN TARGET PMR 2012..( IKUT PerancStrategik ) SUBJEK% LULUSSKOR A GP P / 11 / PS P / PS PS BM 95/ 99/ 100 25%/35.90% 1.87 BI 82/ 79/ 100 25%/10% 3.10 MATH 95/ 99/ 100 25%/0% 2.87 SAINS 95/ 99 /100 25%/0% 2.39 PAI 95/ 97/ 100 25%/0% 2.20 SEJ 95/ 96/ 100 25%/20% 2.39 GEO 95/ 96/ 100 25%/0% 2.39 KH-PK 95/ 100/100 25%/0% 2.64 KH-ERT 95/ 100/100 25%/ 0% 2.64 GPS PMR 2012 2.49

 20. PESAN PENGETUA……… CUBA , CUBA , CUBA ….. DULU JANGAN MUDAH PUTUS ASA, ORANG HEBAT PANTANG KECEWA . KEKECEWAAN ADALAH MOTIVASI UNTUK MAJU KE DEPAN. GURU2 SMKB2 PANTANG GAGAL, PANTANG PUTUS ASA DAN PANTANG ………………………………………?????? HAPUSKAN PERKATAAN TIDAK BOLEH DALAM HATI ANDA………….

 21. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 • MOTO : AKADEMIK MANTAP MENJANA KECEMERLANGAN MODAL INSAN.

 22. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 • Tiba masanya • kita perlu memantapkan • proses • Pembelajaran dan Pengajaran • Dalam Bilik Darjah.( PDP)

 23. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 • Ianya • TUGAS UTAMA kerjaya • kita sebagai Pendidik.

 24. PESANAN PENGETUA! • KITA DATANG KE SEKOLAH KERANA ADA MURID. • MURID DATANG KE SEKOLAH KERANA MAHU BELAJAR. • JADI , KITA DATANG KE SEKOLAH KERANA ADA MURID YANG MAHU BELAJAR. • MAKA , KITA PATUT MENGAJAR BETUL2 ‘ BAGUS2 SUPAYA DAPAT LIHAT HASIL PERUBAHAN.

 25. PESANAN PENGETUA ! • ADA GURU MASUK KELAS TETAPI HAKIKATNYA DIA TIDAK MENGAJAR , SEBAB ITU HASIL TIDAK NAMPAK. • UBAH SIKAP , JANGAN JADI GURU PENYANGAK. • ADA GURU MASUK KELAS DAN MEMANG MENGAJAR BETUL2 SEBAB ITU HASIL NAMPAK DENGAN JELAS. • ITULAH GURU SEBENAR GURU ……...

 26. PESANAN PENGETUA ! APA ITU HASIL ? SATU PERUBAHAN. DARI MALAS MENJADI RAJIN. DARI O MENJADI 1234567890000000. DARI TAK TAHU MENJADI TAHU. DARI GAGAL MENJADI LULUS. DARI E MENJADI D DARI G MENJADI LULUS DARI B MENJADI A 2.70 meningkat 2.49 79% meningkat 82% MACAM2 LAGILAH , POKOKNYA KE ARAH YANG LEBIH BAIK DAN MAJU KE DEPAN.

 27. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 1.PEMANTAPAN PDP - BERKUALITI • Hanya melibatkan 5 aspek : • 1.Pengurusan Bilik Darjah 3K. • 2.Pengurusan Buku Rekod M Guru. • 3.Pengurusan ASK Murid • 4.Penilaian Murid • 5.Bimbingan PDP Guru

 28. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 PENGAJARAN GURU • Sistematik ,teraturdankemas. • Terang , bual , soal , latihan. • 2 waktu @ 1 waktu • Latihanmuridwajibsentiasadisemak. • MENGAJAR DENGAN BETUL • MENGAJAR YANG BETUL • Latihanbertulisperluadaselepasmengajardalamsetiapwaktumengajar.

 29. PESANAN PENGETUA! • LATIHAN DALAM PDP SETIAP KALI SELESAI WAKTU PDP. • BERKUATKUASA PADA 1 MAC 2012. • JIKA DAH ADA GURU MENGAMALKANNYA DARI DULU SEHINGGA SEKARANG . • TERIMA KASIH , ANDA MEMANG GURU SEBENAR DAN TERUSKAN. • JIKA ANDA TAK PERNAH BUAT DAN JARANG2 BUAT – BUAT SEKARANG!

 30. PEMANTAPAN PDP 2012 A.1 PENGURUSAN BILIK DARJAH 3K • Semua Guru Kelas 1 & 11 dipertanggungjawab mengurus bilik kelas dengan • kemas , menarik dan teratur. • Guru kelas bersama murid patut memikirkan usaha membersih,mengemas & mengatur , menyelamatkan dan menceriakan bilik kelas masing2. • Kutipan sumbangan kelas adalah inisiatif bersama. • TANYA KEPADA MURID ANDA , APA SUMBANGAN MEREKA KEPADA SEKOLAH ……………SEMUA DAH FREE.

 31. PEMANTAPAN PDP • Penilai – Guru Bertugas Mingguan ( 70% ) dan JK 3K ( 30% ) . • Bermula pada bulan Feb 2012 sehingga Oktober 2012.( Rujuk JK 3K ) • Guru Bertugas mingguan wajib membuat penilaian 3k bilik darjah setiap minggu dan melabelkan kategori BILANGAN BINTANG dan GRED A,B,C…

 32. PEMANTAPAN PDP • KPI/SKT 2012 = • 100% BILIK KELAS JUARA 3K • BAJET – KUTIPAN MURID , SUMBANGAN LUAR DAN BAHAN YANG ADA DALAM STOK PEJABAT. • Anugerah Bilik KELAS JUARA 3K akan dinobatkan dalam Majlis Anugerah KECEMERLANGAN MODAL INSAN 2012.

 33. PENGURUSAN KURIKULUM 2012 • Pemikirandanusahabercirikankreativiti 3K. • Tugasaniniadalah WAJIB untuksemua guru kelas 1 & 11 danmurid. • Laksanakantugasaninisecara teamwork @ berpasukan. • Insyaallah , segalanyamudahdancepat. • YANG PENTING ADA KEMAHUAN MAHU BUAT

 34. PEMANTAPAN PDP BERIKUT KRITERIA ASAS YANG PERLU ADA DALAM SESEBUAH BILIK KELAS ! • Jadual Waktu PDP Kelas. ( Perlu ) • Jadual Waktu Pembersihan Kelas. ( Perlu ) • Carta Organisasi Kelas.( Perlu ) • Pelan Kedudukan Inventori Kelas. ( Perlu ) • Pelan Kedudukan Murid.( Perlu ) • Informasi Mata Pelajaran – Papan Kenyataan.( Perlu ) • Penyapu , Pemadam , Bakul Sampah, Pengelap abuk, • Jam Dinding ( KIV ) • Lapik Meja ( KIV ) • Langsir ( Kiv ) • Mural@Keceriaan Kelas ( KIV )

 35. PEMANTAPAN PDP A.2 Pengurusan Buku Rekod Guru. • Perlu dimantapkan lagi. • Lengkap semua maklumat dalam BRG. • Semak semula Rancangan Pengajaran Tahunan dalam aspek : • 1.Selaraskan RPT @ Ikut Takwim. • 2.Selaraskan RPH.@ Ikut SPI. • SENTIASA PEKA BRMG !

 36. PEMANTAPAN PDP Berikut maklumat yang perlu dilengkapkan dengan kemas dan menarik : 1.Maklumat PDP. 2.Maklumat diri guru. 3.Maklumat jadual waktu kelas @ persdn. 4.Maklumat senarai buku rujukan. 5.Lampiran maklumat Takwim 2012 yang ada mengaitkan pelaksanaan PDP.

 37. PEMANTAPAN PDP 6.Format RPH yang seragam 1 Guru. 7. Maklumat Rekod Pemberian Kerja Murid. 8.Maklumat Rekod Prestasi Mata Pelajaran. 9.Maklumat Rekod Prestasi Peperiksaan. 10.Maklumat borang headcount mata pelajaran – wajib ditulis dan dijaga baik2. 11.Maklumat senarai tugas. 12.Maklumat penyeliaan, Pertemuan & Perbincangan Profesional. 13.Maklumat catatan – memo penghargai @ arahan semasa daripada Pengetua- lekatkan.

 38. PEMANTAPAN PDP • Sila urus BRM anda dengan kemas , teratur dan lengkap. • Penilaian aspek 1. Penghantaran Mingguan dan 2. Pengurusan Isi Kandungan BRMG. • Anugerah Pengurusan BRM Cemerlang akan diberi sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Modal Insan 2012.

 39. PEMANTAPAN PDP • Agihan penilaian dalam LNPT 2012 • ( 40% = Bilangan Penghantaran Mingguan ) • ( 60% = Pengurusan Buku Rekod ) • KPI/SKT=100% BRMG Cemerlang 2012.

 40. PenghantaranBuku RMG. • HANTAR BUKU REKOD MENGAJAR GURU PADA SETIAP HARI JUMAAT UNTUK DISEMAK DAN DI TANDA TANGAN OLEH PENGETUA @ PEN KANAN. • Pen Kanan hanya akan menanda tangan BRMG , SEKIRANYA PENGETUA TIDAK BERADA DI SEKOLAH. • Gagal menghantar BRMG , perlu berbincang dengan pengetua – SEBAB2 GURU TIDAK PERLU MENGHANTAR BRMG.

 41. PEMANTAPAN PDP • A.3 PENGURUSAN ASK Murid = ask • Mantapkan lagi pengurusan agihan latihan murid. • Mantapkan lagi aktiviti “e Latih “ semakan latihan murid. • Mantapkan juga • kumpul & simpan aktiviti latihan murid supaya mereka mudah ulangkaji di saat2 akhir sebelum ujian@ peperiksaan.

 42. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Guru mesti menyedia dan memberi latihan bertulis setiap kali sebelum tamat PDP. • Guru mesti memberi latihan topikal @ unit @ bab bagi setiap topik@ unit @ bab yang sudah selesai.

 43. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • PERLU • PERANCANGAN AWAL • DISEDIAKAN AWAL-AWAL LAGI

 44. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Semua latihan murid hendaklah dibuat dalam buku tulis @ lembaran kerja @ buku kerja @ APA-APA AJA LAH. • Semua latihan murid mesti disimpan dalam fail atau apa2 ALAT yangsesuai ikut mata pelajaran.

 45. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Guru wajibmemeriksadanmenyemakhasillatihan / tugasanmurid. • Guru wajibmembetulkankesalahandalamlatihanmurid. • Memeriksadanmenyemaktugasanmuridwajibmenggunakan pen merah.

 46. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Agih = Beri latihan /tugasan murid • Semak = Periksa latihan / tugasan murid. • Kumpul = Simpan latihan / tugasan murid baik2.

 47. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Guru matapelajaranmestimemastikan yang muriddapatmengumpuldanmenyimpanbahanpembelajarandenganbaik. • Tolong , bantu & bimbingmurid. 60% muridtaktahunakbuatsebabtakdilatihdarikecil……..

 48. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Memudahkan mereka buat ulangkaji sendiri di saat-sat terakhir menghadapi peperiksaan nanti. • Mereka akan ingat kebaikan guru suatu HARI nanti .Lebih-lebih lagi jika mereka dengar yang kita dah tak ada di dunia , yakinlah sekurang-kurangnya mereka berkata dalam hati • “ cikgu tu baik orangnya “ atau • sedekahkan kita doa.

 49. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Pemeriksaan hasil latihan murid akan dibuat oleh Pengetua, GKB , PK ,dan Jemputan kepada Pihak Nazir @ SPA JPN SABAH.

 50. 3.Pengurusan ASK Murid = ask • Jadual Penyemakan Buku Latihan Murid • Juga dikira sebagai penilaian LNPT 2012……………….

More Related