Atribu ii principale
Download
1 / 32

Atribu ţii principale - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Atribu ţii principale. SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Timisoara, B-dul M.Viteazul nr.32 Tel.0256-491848; Fax 0256-491798, 0256-220078 [email protected] I. Administratia Bazinala de Apa Banat are urmatoarele atributii principale :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atribu ţii principale' - hafwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Atribu ii principale

Atribuţii principale

SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE


ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANATTimisoara, B-dul M.Viteazul nr.32Tel.0256-491848; Fax 0256-491798, 0256-220078 [email protected]

 • I. Administratia Bazinala de Apa Banat are urmatoarele atributii principale :

 • 1.Gospodarirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafata si subteran si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse.

 • 2.Administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa.

 • 3.Administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata,a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu.

 • 4.administrarea,exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului bazinal de veghe hidrologica si hidrogeologica,Sistemului de supraveghere a calitatii resurselor de apa.

 • 5.Asigurarea functiilor de operator bazinal pentru resursele de apa de suprafata naturale sau amenajate,indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, si pentru resursele de apa subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in reglementarile specifice in vigoare.

 • 6.Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale,cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 7.Aparare impotriva inundatiilor, la nivel bazinal, prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa, gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare ,administreaza, intretine,si asigura exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniu public al statului si cele din domeniu propriu.

 • 8.Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape.

 • 9.Realizarea de anuare sinteze, studii, proiecte.instructiuni, in domeniu gospodaririi apelor.

 • 10.Implementarea, in cadrul districtului de bazin hidrografic a directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor

 • II.Documentele eliberate de catre institutia noastra la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt : avize de gospodarire a apelor , avize de amplasament,permise de traversare, notificari incepere executie,autorizatii de gospodarire a apelor, notificari punere in functiune, consultante tehnice, transferuri de acte de reglementare, date de calitate, conditii de calitate, statistica, raspuns la sdrese oficiale, rapoarte catre Prefectura,Ministeru Mediului ,I.S.U.Banat.


AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞBULEVARDUL REPUBLICII NR.21 TIMIŞOARA TEL: (+40256) 294.627 FAX: (+40256) 294.234E-MAIL: [email protected]

 • Principalele atribuţii ale A.J.O.F.M. Timiş, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea sunt:

 • - stimularea ocupării forţei de munca şi creşterea gradului de ocupare a forţei de munca;

 • - prevenirea somajului;

 • - participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca la serviciile de formare profesională;

 • - asigurarea egalităţii de sanse pe piata interna a forţei de munca şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piata muncii;

 • - creşterea incluziunii sociale;

 • - protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj

 • Pentru realizarea obiectivelor sale, A.J.O.F.M. Timiş are, în principal, următoarele atribuţii:

 • - asigura implementarea politicilor de ocupare a forţei de munca elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forţei de munca;

 • - asigura implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;

 • - asigura implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de munca, finanţate din alte fonduri;

 • - urmăreşte şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă;

 • - organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a somajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă;

 • - organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

 • - consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de munca şi mediază între acestea şi angajatori;


 • - elaborează, implementeaza şi cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de munca, precum şi acţiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

 • - fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj;

 • - administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul sau de execuţie bugetară;

 • - propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca;

 • - organizează şi asigura servicii de stabilire, plata şi evidenta a drepturilor băneşti ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

 • - acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de munca;

 • - elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forta de munca şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul sau de activitate;

 • - calculează şi face publici indicatorii statistici privind piata forţei de munca, conform prevederilor legale;

 • - administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

 • - editează materiale informative în domeniul sau de activitate.

 • - gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

 • - asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.

 • Actele eliberate de A.J.O.F.M. Timiş la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt:

 • documente privind statutul de şomer sau de asigurat obligatoriu solicitate de instituţii precum: primării, Poliţie, Parchet, instanţe judecătoreşti, Casa Judeţeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Consiliul Judeţean, Direcţia de Statistică, Oficiul Român pentru Imigrări, Agenţia de Prestaţii Sociale, Direcţia de Finanţe, bănci etc.

 • documente solicitate de persoane fizice privind statutul de şomer sau de asigurat obligatoriu, cum ar fi: adeverinţe pentrumedicul de familie, spital, Casa de Sănătate, Casa de Pensii, primării, Renel, Calor, Agenţia de Prestaţii Sociale, în vederea calcului concediului medical, cantina socială, bănci; repartiţii pe locurile de muncă vacante; răspunsuri la petiţii.

 • documente solicitate de angajatori: convenţii în legătură cu subvenţionarea locurilor de muncă, date statistice, documente din categoria informaţiilor publice necesare încheierii de parteneriate pentru depunerea de proiecte cu finanţare europeană, acreditări privind furnizarea de servicii de ocupare, informări cu privire la măsurile de preconcediere, aplicarea legislaţiei în domeniul şomajului, răspunsuri la petiţii.


Ministerul Muncii, 300085 Timişoara, Florimund de Mercy,nr. 2 STR. FLORIMUND DE MERCY NR.2Familiei şi Tel. 0256/432779; 430820; Fax. 0256/433369Protecţiei Sociale E-mail: [email protected]

 • 1. Atribuţii si competente

 • administrează şi gestionează bunurile pe care le are în proprietate, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în folosinţă;

 • realizează selecţia şi formarea profesională a personalului, în conformitate cu planul stabilit de ANPS;

 • asigură menţinerea dialogului social în plan teritorial;

 • asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigură aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

 • autorizeaza furnizorii de formare profesională în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

 • înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

 • soluţioneaza cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;

 • asigură preşedinţia comisiei judeţenei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

 • asigură activităţile de evaluare, monitorizare şi control asupra implementării programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;

 • realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004;

 • asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de mediere socială organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.615/2003;


 • asigură monitorizarea implementării priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;

 • aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale pe care le derulează;

 • fundamentează şi propune proiectul bugetului incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;

 • administrează bugetul incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;

 • realizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;

 • asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;

 • elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;

 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;

 • stabileste dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;

 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;

 • elaborează programe de investiţii anuale;

 • asigură plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege;

 • reprezintă ministerul în calitate de autoritate contractantă şi încheie contractele de finanţare şi convenţiile din cadrul programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;

 • informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale.

 • Documente eliberate catre persoane fizice si juridice

  • Decizii de punere in drepturi – pentru toate prestatiile sociale si indemnizatiile acordate persoanelor persecutate din motive politice;

  • Decizii de acreditare furnizori de servicii sociale;

  • Decizii de autorizare furnizori de formare profesionala;

  • Certificate de calificare/absolvire pentru absolventii cursurilor de formare profesionala;

  • Suplimente descriptive ale calificarilor;

  • Avize acordate in vederea apostilarii documentelor privind calificarea;


 • Principalele atributii si competente ale stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;A.R.P.M. Timisoara, conform Regulamentului - Cadru de Organizare si Functionare al Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului, intocmit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, partea I, pct.3. si 4., sunt:

 • Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel regional privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională, realizarea planificării de mediu la nivelul fiecărei regiuni, asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului la nivel regional;

 • Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 • - Documentele eliberate de A.R.P.M. Timisoara, la cererea persoanelor fizice sau juridice:

 • CompartimentulProiecte, Relaţii Publice:

 • - Răspunsuri la solicitari, cu documente anexate în funcţie de solicitări (copii ale actelor de reglementare, informaţii de specialitate aferente departamentelor tehnice din instituţie, etc.), conform Legii 544/2011 privind accesul la informaţii publice

 • - Răspunsuri la solicitari, cu documente anexate în funcţie de solicitări, conform HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

 • - Răspunsuri la petiţii şi redirecţionarea petiţiilor către instituţiile competente după caz, conform Ordonanţei Guvernului nr 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor


 • Compartimentul Arii Protejate stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;

 • - Autorizatii pentru recoltare, capturare si/sau achizitionare si/sau comercializare in stare vie, proaspata sau semiprelucrata de plante si animale salbatice din flora si fauna salbatica, de catre persoane fizice si juridice

 • - Autorizatii de mediu privind functionarea gradinilor zoologice (in colaborare cu Serviciul Reglementari)

 • - Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000

 • - Declaratii de sprijin pentru persoane fizice si juridice care acceseaza fonduri europene neramburasabile pe componente de mediu

 • Biroul Deseuri si Substante Chimice Periculoase:

 • - Formular de aprobare a transporturilor deşeurilor periculoase

 • - Formular pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor cu conţinut de PCB

 • - răspunsuri la solicitări de informaţii sau consiliere care vizează gestiunea deşeurilor şi substanţele chimice.

 • Compartimentul Laborator

 • - Rapoarte de incercare nivel de zgomot in urma efectuarii determinarilor fizico-chimice la comanda unor institutii/societati si in urma solicitarii de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Timis.

 • Serviciul Reglementări

 • Decizii finale conform Ord. 135/2010, acorduri, autorizaţii integrate de mediu noi/revizuiri, autorizaţii de mediu noi/revizuiri, clasari, respingeri acorduri si autorizatii de mediu, notificari, suspendari autorizatii de mediu, anulari autorizatii de mediu, adeverinte conform Protocol FEADR, decizii finale conform Hg 107/2004, avize de mediu, avize pentru stabilirea Obligatiilor de mediu, note de constatare in urma verificarilor cu GNM CJ, conform legislatiei specifice de mediu in vigoare.


 • Principalele stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;atributiisicompetente:

 • PreluareCereriunice de platapesuprafata conform Regulament CE 796/2003;

 • Primirecereri conform OMADR 98/2010 (subventie ovine sicaprine), cereri conform HG 498/2010 privindajutorulfinanciaracordatproducatorilorgravafectati de crizalaptelui, verificateadministrativsiplatite; Cereriprimite conform HG 408/2010 privindsprijinulacordatpentruacciza la motorina, Cereriacordprimite conform HG.839/2010 privindbunastareaporcilor; Cereriacordprimite conform HG 838/2010 privindbunastareapasarilor; Cereriprimite conform HG 755/2010 privindajutorulacordatproducatorilor de lapte de vaca din zonadefavorizata; Cereriprimite conform HG 756/2008 privindasigurarearecoltelor de struguripentruvin; Cereriprimite conform HG 759/2010 privindajutorulacordatpentrusprijinireaagriculturiiecologice, Cereriprimite conform OMADR 215/2010 privind prima peexploatatie la specia bovine;

 • Autorizareadosarelor la plata;

 • Control clasicpeteren in vedereaverificariifermierilor conform Regulament CE 73/2009;

 • Verificarea legala si aprobarea in MQS a tranzactiilor efectuate de catre producatorii detinatori de cota de lapte din cadrul Regiunii Timisoara;

 • Vizarea carnetelor de rentieri existenti in baza de date.

 • Documenteeliberate de catre APIA- CentrulJudeteanTimis:

 • Adeverintepentrubancanecesaraaccesariicreditului in avans;

 • Certificate de inregistrareprivindinscrierea in RegistrulFermierilor;

 • Print screeandupasolicitareafermieruluinecesarepentrumasurilederulateprin APDRP.


CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII TIMIŞ stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;---------------------- COD FISCAL 13612095 ------------------------TIMIŞOARA, STR.A.ŞAGUNA, BL.U6, TEL.: 0256-308050, FAX.: 0256-308082, E-MAIL: [email protected]

 • Principalele atribuţii şi competenţe

 • - stabilirea şi plata drepturilor de pensie de asigurări sociale şi a pensiilor de serviciu;

 • - stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale;

 • - recuperarea drepturilor băneşti încasate necuvenit;

 • - realizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

 • - distribuirea biletelor de tratament balnear şi pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului;

 • - înregistrarea şi evidenţa contribuabililor asiguraţi prin contracte sau declaraţii de asigurare socială;

 • - certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratuluişi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;

 • - coordonarea, îndrumarea şi controlul Casei Locale de Pensii Lugoj;

 • - aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale în domeniu;

 • - exportul prestaţiilor stabilite în străinătate, potrivit convenţiilor încheiate;

 • - îndeplinirea, la nivel teritorial, a atribuţiilor privind sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

 • - asigurarea execuţiei bugetare în profil teritorial şi confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;

 • - rezolvarea contestaţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, potrivit competenţelor legale;

 • - comunicarea cu asiguraţii, cu contribuabilii şi cu beneficiarii sistemului public de pensii; cu organizaţiile, sindicatele şi asociaţiile acestora; cu autorităţile şi instituţiile publice din ţară sau străinătate; cu mass-media;

 • - constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, potrivit competenţelor acordate.

 • - organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor, de protecţie civilă.


 • Documente eliberate le cererea persoanelor fizice sau juridice

 • - informări, raportări, statistici, la solicitarea autorităţilor sau instituţiilor publice;

 • - răspunsuri la sesizări, petiţii, scrisori, memorii ale persoanelor fizice sau juridice;

 • - formulare tipizate sau cereri-tip pentru activitatea specifică;

 • - informaţii de interes public, din oficiu sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;

 • - decizii de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială, pensie de invaliditate, pensie de urmaş;

 • - decizii pentru pensii de serviciu;

 • - documente privind acordarea drepturilor prevăzute de legi speciale;

 • - decizii de suspendare, încetare/sistare a drepturilor;

 • - decizii de debit asupra drepturilor stabilite;

 • - decizii de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate;

 • - avize de prelungire a concediilor medicale;

 • - documente pentru acordarea ajutorului de deces;

 • - titluri executorii;

 • - confirmarea înfiinţării de popriri;

 • - documente pentru acordarea prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

 • - bilete de tratament balnear;

 • - adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat;

 • - notificare de respingere a cererii de emitere a formularului E101;

 • - atestatul privind certificarea stagiului de cotizare realizat în România – formularul E205;

 • - atestatul pentru înscrierea la pensie – formularul E121;

 • - decizii de pensie naţională şi comunitară.


. juridice

 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Timişeste un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 • Obiectul de activitate al DCPCNTimiş îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului sau de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.În principal activităţile Direcţiei sunt următoarele:-îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional( Legea 422/2001, Legea 182/2000, Legea 120/2006)- colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;- participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind patrimoniul cultural naţional, mobil şi imobil în judeţul Timiş.

 • Documente eliberate de instituţia noastră pe domeniul:

 • Patrimoniu Cultural Imobil:

 • -Avize şi comunicări privind intervenţiile în zonele de protecţie a monumentelor istorice(Legea 422/2001)

 • -Procedură de clasare pentru monumente istorice(Legea 422/2001)

 • -Drepturi de preemţiune(Legea 422/2001)

 • -Neexercitarea dreptului de preemţiune(Legea 422/2001)

 • -Certificate de descărcare de sarcină arheologică(( OG 43/2000)

 • Patrimoniu Cultural Mobil:

 • -Certificate de export definitiv şi temporar pentru bunuri culturale mobile(Legea 182/2000)

 • -Raport de expertiză pentru bunuri culturale (Legea 182/2000)

 • -Procedură de clasare pentru bunuri culturale mobile(Legea 182/2000)

 • -Adeverinţă de export pentru bunuri culturale mobile, producţii ale artiştilor în viaţă (Legea 182/2000)

 • -Avizepentru realizarea şi amplasarea monumentelor de for public din mediul rural (Legea 120/2006)

 • -Referate şi Recomandăriprivind oportunitatea realizării şi amplasării unor monumente de for public în mediul urban (Legea 120/2006))


DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI juridiceTIMIŞSTR. GHEORGHE LAZA NR.9B300081, TIMIŞOARATEL : +0256 499 334FAX: +0256 499 332E-MAIL : [email protected]

 • DGFP Timiş, funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene aprobat prin Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1348 / 2009. În baza acestui act normativ, DGFP Timiş are următoarele principale atribuţii:

 • desfăşoară ansamblul activităţilor de administrare fiscală a contribuabililor, respectiv: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, colectarea si verificarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, precum şi asistenţa şi îndrumarea contribuabililor in aplicare legislaţiei fiscale si a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

 • organizează in conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie si contabilitate publica la nivel teritorial asigurând încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pe bugete precum si exercitarea controlului prevăzut de normele legale;

 • verifică şi avizează, potrivit legislaţiei, documentele justificative prezentate de agentii economici in care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul general consolidat;

 • desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

 • administrează contul curent al trezoreriei judetene deschis la Sucursala judeteana a Bancii Nationala a Romaniei, urmarind in mod deosebit incasarea veniturilor statului, efectuarea decontarii cheltuielilor institutiilor publice, existenta soldului precum si a angajamentelor asupra acestuia;

 • asigura primirea, centralizarea si verificarea potrivit normelor legale a situatiilor financiare, respectiv a darilor de seama intocmite si depuse de agentii economici, respectiv de institutiile publice si organizatiile obstesti si analizeaza rezultatele financiare pe ansamblul judetului;

 • asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale, colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale;

 • asigura functia de audit public intern, conform legii;

 • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfaşoară, participă potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea MFP si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia;


 • asigura dialogul, in cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;

 • inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii;

 • realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;

 • participa si sustine cu specialisti din cadrul aparatului propriu desfasurarea unor activitati legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care implica cooperarea internationala, inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot la nivel teritorial, in baza sarcinilor aprobate de conducerea ANAF si a MFP;

 • desfăşoară activitate de informare, educare şi asistenţă a contribuabililor;

 • verifica aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit art. 1(4) din Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

 • În ceea ce priveşte exemplificarea documentelor eliberate de către DGFP Timiş, mai jos vă facem o expunere a documentelor eliberate de structurile componente ale DGFP Timiş:

 • Decizie de inregistrare a documentului de spatiu cu destinatie de sediu social,

 • Decizie de aprobare/respingere a regimului de declarare derogatoriu,

 • Decizie de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari,

 • Decizie de schimbare a domiciliului fiscal,

 • Decizie de corectie a erorilor materiale din decontul de TVA,

 • Decizie privind perioada fiscala pentru TVA,

 • Decizie de rambursare TVA + Nota de compensare/restituire TVA,

 • Nota de compensare/restituire TVA,

 • Adresa stare vector fiscal,

 • Eliberare copii documente din dosarul fiscal,


 • Decizie de impunere anuala, partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;

 • Decizie de plati anticipate,

 • Adeverinta de venit,

 • Eliberare duplicate fise fiscale, decizii de impunere,

 • Certificat de atestare fiscala persoane fizice si persoane juridice,

 • Adresa confirmare situatie fiscala,

 • Decizie de impunere privind corectia evidentei fiscale,

 • Nota de compensare/Nota de transfer,

 • Decizie de restituire impozite, taxe si contributii + Nota de compensare/restituire impozite, taxe si contributii,

 • Certificat de rezidenta fiscala persoane fizice si persoane juridice,

 • Certificat de atestare a impozitului platit in Romania de catre persoane fizice si persoane juridice nerezidente,

 • Adresa instiintare ridicare poprire bancara,

 • Decizie de calcul taxa pe poluare,

 • Adresa asistenta contribuabili persoane fizice si persoane juridice,

 • Adresa confirmare cont deschis in Trezorerie,

 • Eliberare dovada achitare impozite, taxe si contributii la bugetul general consolidat,

 • Cerere de deschidere de cont pentru institutii publice si agenti economici,

 • Eliberarea extraselor de cont pentru instituţiile publice, operatorii economici si persoanele fizice titulare de certificate de trezorerie transformate in certificate de depozit,

 • adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale,

 • adrese de modificare a locului de instalare pentru aparatele de marcat electronice fiscale,

 • adrese de radiere a numerelor de ordine fiscale atribuite pentru aparatele de marcat electronice fiscale,

 • Eliberare certificate de cazier fiscal.


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ TIMIŞP-TA LIBERTATII NR.1, TIMIŞOARA TIMIS, ROMANIA TEL: 0256.220944 FAX: 0256.220921 [email protected]

 • Direcţia pentru agricultură judeţeană Timiş este un serviciu public deconcetrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi stategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

 • Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş sunt reglementate de prevederile HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, HG nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală .

 • DAJ Timiş este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare , îmbunătăţirilor funciare , precum şi în domeniile conexe :fitosanitar , conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

 • Documentele eliberate de către DAJ Timiş la cererea persoanelor fizice sau juridice:

 • Autorizaţie înfiinţare/defrişare plantaţii pomicole;

 • Autorizaţie înfiinţare/defrişare plantaţii viticole;

 • Autorizaţie spaţii comerciale pentru vânzarea vinului în vrac;

 • Licenţe de fabricaţie;

 • Autorizaţie depozit cereale;

 • Decizie privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol al terenurilor;

 • Adeverinţă pentru vechime în muncă;

 • Adeverinţă de grupă superioară de muncă;

 • Buletine de avertizare pentru tratamente împotriva bolilor şi dăunatorilor;

 • Atestate producătorii agricoli şi atestate de produs tradiţional

 • Certificate de conformitate cu standardele UE şi certificate Fitosanitare.


AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;A u t o r i t a t e a N a t i o n a l a a V a m i l o rDirectia Judeteana Pentru Accize Si Operatiuni Vamale TimisDN 6 KM 551+750, OP 7, CP 1362, SOS. TIMISOARA-LUGOJ, JUD. TIMISTel. 0256/493187

 • DirectiaJudeteanapentruAccize si OperatiuniVamaleare in principal urmatoareleatributiuni :

 • Asiguravamuireamarfurilor,aplicareatarifuluivamal de import si a altor norme legaleprivindtrecerea peste frontiera a marfurilor si bunurilor ;

 • Verificadrepturile de import si celelalte taxe datorate in vamapentrumarfurile si bunurileapartinandagentiloreconomici si persoanelorfizice si asiguraincasarea si varsareaacestora la bugetul de stat ;

 • Prevede , constata si sanctioneazaabaterile de la reglementarilelegale ce acordacompetentaeautoritatiivamale ;

 • Organizeaza si exercitaactivitati de control ulterior a declaratiilorvamale, depuse la DJAOV si incheie documente de constatarespecifice ;

 • Asigurasupraveghereavamala si , dupa cazcontrolulvamal al bunurilorsusceptibile a fi sub incidenta legislatieivamale ;

 • Asiguraaplicarealegislatieilegale in vigoare la operatoriicuproduseaccizabilearmonizate/nearmonizate si en gross, autorizareaoperatorilorneinregistrati si utilizatorifinali ;

 • Asigurareceptionarea si verificareadosarelorprezentate de operatoriieconomici in vedereaeliberariiautorizatiilorpentruachizitiiintracomunitare de produseaccizabile ;

 • Organizeaza si exercitaactiuni de verificare a miscariiproduseloraccizabile in regimsuspensiv ;

 • Efectueazainspectiefiscala in domeniulproduseloraccizabileşi controlulmijloacelor de transport.

 • In ceea ce privestedocumenteleeliberate de catreinstitutie , la cerereapersoanelorfizice/juridice , printredocumentele importante enumeram :

 • Informatiiprivindaplicareareglementarilorvamale ;

 • Autorizatii de destinatar/ expeditoragreeat, autorizatiipentruprocedurisimplificate;

 • Atestate de comercializareproduseaccizabile si energetice ;

 • Autorizatiioperatorieconomicicuproduseaccizabile , in regimsuspensiv ;

 • Autorizatiiagentieconomicicuproduseaccizabilenearmonizate ;

 • Acces la diverse aplicatiiinformatice.


DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUITIMIŞ partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;300029 TIMIŞOARA, STR. LENAU NR.10TEL: 0256 494680 FAX: [email protected]

 • Atribuţiile şi competenţele Direcţiei de Sănătate Publică Timiş sînt stabilite prin Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti si Legea nr. 95/2006.

 • D.S.P. Timiş este responsabilă de:

 • · punerea în aplicare a politicii şi a programelor naţionale de sănătate publică pe plan local,

 • · elaborarea şi implementarea programelor locale,

 • · identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică

 • · organizarea structurilor sanitare şi a evidenţelor statistice pe probleme de sănătate,

 • · planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

 • Pentru a indeplini aceste obiective DSP Timiş are, in principal urmatoarele atribuţii:

 • acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată;

 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc;

 • controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc;

 • asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală

 • comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;

 • identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;


 • facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a

 • strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc;

 • coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite;

 • coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din teritoriul dat; colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei din comunitatea arondată, utilizând informaţiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

 • evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicine preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;

 • urmăreşte aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale;

 • coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;

 • în domeniul PNS, implementează, coordonează, monitorizează şi evaluează PNS la nivelul teritoriului arondat. Pot astfel încheia contracte pentru derularea acestora, în condiţii stabilite de norme cu unităţi sanitare publice/private, instituţii publice, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale care au preluat managementul pentru anumite structuri;

 • informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean

 • asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au

 • responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

 • emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 • stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;


 • Implicată în interinstituţionale la diferite niveluri, aprocesul de descentralizare demarat de Ministerul Sănătăţii, DSP Timiş a suferit o serie de modificări ale structurii organizatorice, dar îşi menţin în continuare următoarele competenţe (HG 562/2009):

 • supravegherea epidemiologică şi controlul problemelor de sănătate publică (boli transmisibile şi netransmisibile, determinanţii stării de sănătate, asistenţa de sănătate publică a colectivităţilor organizate de copii şi tineri, asistenţa mamei şi copilului etc.);

 • monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc la nivel naţional şi teritorial şi dezvoltarea de măsuri specifice pentru reducerea impactului acestora;

 • coordonarea şi organizarea asistenţei medicale de urgenţă la nivel judeţean;

 • colaborarea cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă în supravegherea şi evaluarea

 • situaţiilor/fenomenelor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi solicitarea colaborării structurilor de specialitate abilitate pentru eliminarea /anihilarea riscului;

 • promovarea sănătăţii;

 • legatura informaţională cu unităţile sanitare;

 • controlul în sănătate publică şi în asistenţa medicală;

 • implementarea programelor naţionale de sănătate;

 • coordonarea profesională a tuturor activităţilor de asistenţă medicală din judet.

 • DSP Timiş eliberează toate documentele publice prevăzute de Legea 544/2001 si care nu intră în sfera de aplicabilitate a Legii 677/2001, cu condiţia să intre în competenţa materială a Direcţiei de Sanatate Publică Timiş.


MINISTERUL DEZVOLT interinstituţionale la diferite niveluri, aĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢIIINSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII TIMIŞ300203 - TIMISOARA STR. ROMULUS, NR. 60TEL: 0256 497700FAX: 0256 498271EMAIL: [email protected]

 • Principalele atribuții și competențe ce reglementează organizarea și funcționarea I.S.C. - I.J.C. Timiș.

 • Inspectoratul de Stat în Construcții este organizat și funcționează în conformitate cu dispozițiile O.G nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC aprobată prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare.

 • Potrivit art. 1 din O.G. nr. 63/2001: se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care se desfiinţează.

 • Conform dispozițiilor art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 63/2001 Inspectoratul de Stat în Construcţii este: ”organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul statului cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.”

 • În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 63/2001 I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele județene în construcții, unități fără personalitate juridică.

 • Atribuțiile generale și specifice ale ISC și ale inspectoratelor județene sunt prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1335/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare al ISC aprobat prin Ordinul MDRT nr. 1176/16.03.2011.

 • Astfel, potrivit actelor normative anterior menționate, I.S.C. este organul tehnic de specialitate al administrației publice centrale care se organizează și funcționează ca instituție publică cu presonalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, finanțată integral de la bugetul de stat.


 • I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile:

 •    a) calitatea în construcţii;

 •    b) amenajarea teritoriului şi urbanismul;

 •    c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 •    d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii;

 •    e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.

 • I.S.C. exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea construcţiilor din unităţile sectorului public, mixt şi privat.

 • Documente eliberate de I.J.C. Timiș la cererea persoanelor fizice sau juridice.

 • - emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente;

 • - emite avizul tehnic pentru lucrările de intervenții la construcții existente - reparații, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări- prevăzute la art. 1 alin. 3 din H.G. nr. 1.072/2003 cu modificările ulterioare, care se finanțează integral din fonduri publice locale.


MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ŞI DE VÂNĂTOARE TIMIŞOARASTR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.6, TIMIŞOARA, COD 300125, JUD.TIMIŞ`TEL: 0256/294897; FAX: 0256/205511; E- MAIL : [email protected] EASYNET.RO

 • Raza de competenta teritoriala a I.T.R.S.V. Timisoara, cuprinde judetele Timis, Hunedoara si Caras – Severin.

 • Functionarea si atributiile I.T.R.S.V. sunt stabilite prin H.G. nr. 333/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Principalele atributii si competente sunt :

 • - in domeniul managementului activitatilor de silvicultura si vanatoare : asigură implementarea strategiei de dezvoltare a silviculturii, aprobă/avizează solicitările de scoatere definitivă /temporară a terenurilor din fondul forestier naţional; avizează reprimirea în fondul forestier a suprafeţelor scoase temporar; monitorizează împădurirea terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv, participă la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar; înregistrează contractele de administrare a padurilor, ţin evidenţa defrişării suprafeţelor de pădure, conduc si receptioneaza lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor altele decat cele proprietate publica a statului, avizeaza si recepţionează proiectele tehnice de reconstrucţie ecologică; avizează /aproba solicitările privind derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice, aprobă proiectele de regenerare a pădurilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri şi executare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice private, aprobă actele de punere în valoare a masei lemnoase; participă la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; urmăreşte respectarea prevederilor legale privind materialele forestiere de reproducere; propune ministerului si contracteaza proiectarea si executia lucrarilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor degradate finantate de la bugetul de stat si surse proprii ale ministerului, avizează documentaţiile privind înfiinţarea ocoalelor silvice private, eliberează autorizaţia de practică a personalului silvic, acordă consultanţă de specialitate proprietarilor de păduri, eliberează autorizaţii pentru confecţionarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare, asigura implementarea Masurii 2.2.1. „ Prima impadurire a terenurilor agricole „, încheie contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, fac observaţii asupra stării efectivelor de vânat pe fondurile de vânătoare, avizează solicitările gestionarilor fondurilor de vânătoare referitoare la suplimentări de cotă de recoltă, studiile referitoare la popularea fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare; ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, organizează şi desfăşoară acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului la vânătoare


 • - În domeniul controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: controlului regimului silvic şi controlului activităţii de vânătoare: exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier; controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, reconstrucţie ecologică, îngrijire şi conducere a arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecţia pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, gospodărirea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, precum şi a altor norme care reglementează regimul silvic; controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia; controlează respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate, execută controale la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere, controlează circulaţia materialelor lemnoase şi execută controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activităţilor de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, controlează modul de exploatare a masei lemnoase, controleaza organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; controlează modul de constituire şi utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale; modul în care se desfăşoară acţiunile de evaluare anuală a efectivelor de vânat; controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri de vânătoare; dacă la acţiunile de vânătoare organizate sunt folosite arme şi muniţii omologate etc.

 • Documentele eliberate la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt : acord de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pentru materialul lemnos, autorizatie pentru confectionarea, detinerea si utilizarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare materialul lemnos, decizie /aviz de ocupare temporara / definitiva de terenuri din fondul forestier national, aviz pentru reprimirea in fondul forestier a suprafetelor scoase temporar, aviz pentru schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor, avize pentru proiectele de impadurire depuse in cadrul Masurii 2.2.1 si Fondul de Mediu, aviz pentru infiintarea ocoalelor silvice private.


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: Organism Intermediar POS DRU Regiunea VESTStr. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Timişoara, cod 300125, tel. 0256 293 686, fax. 0356 080 248 e-mail: [email protected]

 • Activitatea OIR POSDRU – Regiunea Vest în calitate de organism intermediar este reglementată în principal de H.G. nr 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale şi de Acordul de delegare de funcţii încheiat între MMFPS – Directia Generala AMPOSDRU şi OIR POSDRU – Regiunea Vest (aprobat prin Ordinul MMFES nr. 600/2008) şi actele adiţionale ulterioare.

 • Principalele atribuţii şi competenţe ce ne revin, aşa cum rezultă din funcţiile generale şi specifice delegate, sunt următoarele:

 • - Lansare cereri de propuneri de proiecte

 • - Evaluare şi selecţie proiecte

 • - Informare şi publicitate

 • - Birou de informare şi suport în implementarea proiectelor (helpdesk)

 • - Contractare: Întocmeşte dosarele proiectelor de contract de finanţare; analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare de grant şi strategice (notificări sau acte adiţionale); organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere de către beneficiari/OIR/AM a contractelor de finanţare.

 • - Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor: asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor; verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport primite de la beneficiari; verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari şi efectuează misiuni de verificare la faţa locului; verifică cererile de rambursare, cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătită de beneficiari precum şi documentele suport primite de la beneficiari în vederea stabilirii eligibilităţii cheltuielilor; cu ocazia verificărilor la faţa locului, OIR verifică, pe bază de eşantion, dosarul achiziţiilor efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.

 • - Control antifraudă

 • - Managementul neregulilor

 • - Verificare ex-ante

 • Instituţia pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate o serie de documente de interes public, dintre care amintim: Ghidurile Solicitantului; lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri privind cererile de propuneri de proiecte finanţate din POSDRU; lista beneficiarilor de proiecte finanţate prin POSDRU 2007 – 2013; regulamente, directive, decizii, comunicări ale instituţiilor europene; ordine, instrucţiuni, circulare MMFPS/AMPOSDRU.


R O M Â N I A controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIAgenţiapentruImplementareaProiectelorşi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi MijlociiOficiulTeritorialpentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie TimisoaraTIMIŞOARA, Bld.Eroilor de la Tisa, nr. 22, cod postal 300575Tel 0256-292,739, Fax 0256-292.767, www.otimmctm.rowww.mimmc.ro

 • Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Timişoara este organizat si funcţionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, în baza ORDINULUI Nr. 658 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

 • Incă de la înfiinţarea sa, în anul 2005, OTIMMC Timişoara a fost alături de întreprinderile mici şi mijloci din zona sa de activitate contribuind în mod permanent la atingerea principalelor sale obiective: îmbunătăţirea mediului de afaceri favorabil înfiinţării şi dezvoltării IMM, dezvoltarea activităţilor productive şi inovative ale IMM, îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare, promovarea culturii antreprenoriale şi susţinerea dezvoltării activităţilor cooperatiste prin programe dedicate meştesugurilor tradiţionale.

 • Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie Timişoara, în conformitate cu atributiile ce îi revin din Regulamentul de Organizare şi Functionare aprobat de Agenţia Pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii a desfăşurat de-a lungul timpului  o activitate susţinută de sprijinire a mediului de afaceri din raza sa de activitate (judetele Timiş, Arad, Caraş-Severin si Hunedoara) prin:

 • îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători;

 • acordarea de consiliere şi consultanţă agentilor economici interesati pentru iniţierea de actiuni de demarare a unor afaceri, de dezvoltare si diversificare a activitatii societatilor comerciale precum si a unitatilor cooperatiste;

 • diseminarea informatiilor, asigurarea cadrului organizatoric si implementarea programelor nationale cu finantare de la bugetul de stat;

 • diseminarea informatiilor, asigurarea cadrului organizatoric pentru implementarea proiectelor in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 – Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie;


 • Direcţia Regională de Statistică este organizată şi funcţionează ca unitate teritorială a Institutului Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, în baza prevederilor Legii nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.

 • Direcţia Regională de Statistică Timiş  are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici  şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;

 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;

 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale pentru personalul propriu;

 • îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor statistice.

 • Direcţia Regională de Statistică Timiş elaborează şi pune la dispoziţia autorităţilor locale următoarele lucrări periodice:

 • Buletinul Statistic Lunar al judeţului Timiş

 • Buletinul Statistic Lunar al Regiunii Vest

 • Breviarul Statistic al judeţului Timiş

 • Breviarul Statistic al Municipiului Timişoara

 • Breviarul Statistic al Municipiului Lugoj

 • Procesul de diseminare a informaţiilor se desfăşoară în baza respectării principiilor transparenţei şi confidenţialităţii datelor statistice, în condiţii de eficacitate şi operativitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale Codului de practici al statisticilor europene. Datele statis-tice sunt puse la dispoziţia utilizatorilor din diferite domenii, atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, în regim bibliotecă sau prin lucrări dedicate, elaborate de către DRS.

 •  Principalele tipuri de date solicitatate Serviciului de Sinteză Diseminare date Statistice sunt:

 • rata inflaţiei, câştigul mediu salarial

 • date privind evoluţia economică a judeţului Timiş şi despre populaţie şi demografie


DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMISTel.0256.204.911, fax:0256.462.377,

 • D.S.V.S.A. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi generale:

 • organizează întreaga activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi răspunde de aplicarea legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;

 • întocmeşte şi răspunde de aplicarea planului cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi răspunde de aplicarea şi realizarea acestuia;

 • controlează aplicarea şi răspunde de modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în unităţile în care se produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală, furaje şi alte materii  şi produse supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

 • emite documentul de înregistrare/ autorizare sanitar – veterinară/ sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, unităţilor a căror activitate este supusă controlului sanitar-veterinar/ sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legislaţiei în vigoare;

 • avizează, în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum şi a unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor obiective supuse controlului sanitar-veterinar;

 • înregistrează/ autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare;

 • autorizează, coordonează tehnic şi controlează producţia, distribuţia şi utilizarea furajelor combinate şi a celor medicamentate;

 • monitorizează, verifică şi răspunde de activităţi referitoare la identificarea animalelor şi înregistrarea exploataţiilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;


 • efectuează analize pentru: TIMIS

 • - evaluarea stării de sănatate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bateriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, seminalogice, de biologie moleculară şi de analiză genetică;

 • - controlul alimentelor de origine animală şi nonanimală şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene: microbiologice, micotoxicologice, fizico-chimice, imunoenzimatice, radioactivitate , contaminanţi

 • - determinarea reziduurilor din probe biologice, alimente şi din hrana pentru animale

 • Eliberează următoarele documente:

 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

 • Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare

 • Certificat de autorizare sanitar - veterinară

 • Buletine de analiză oficiale ( domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor)

 • Paşaportul bovinei

 • Informaţii de interes public ( sub formă scrisă, la cerere) care privesc activităţile sau rezultă din activităţile DSVSA Timiş, în condiiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public


INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ TIMIS300167 TIMIŞOARA, SPL. N. TITULESCU, NR. 12, JUD. TIMIŞTEL. - FAX. 0256.407959; 0256.203678ADRESA E-MAIL : [email protected]

 • Atribuţii generale:

 • a) controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;

 • b) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu condiţii deosebite, evidenţa acestora şi modul de realizare de către operatorul economic a măsurilor tehnico-economice pentru normalizare;

 • c) soluţionează, în limita competenţelor legale, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice sau juridice;

 • d) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii şi gestionează registrele electronice din domeniul de competenţă.

 • 1.1. Atribuţii specifice în domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă:

 • - controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

 • - controlează respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile şi în contractele individuale de muncă;

 • - controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;

 • - verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori;

 • - verifică aplicarea O.U.G. 56/2007 privind încadrarea în muncă a străinilor în România;

 • - verifică aplicarea Legii 156/2000 rep. privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

 • - verifică aplicarea prevederilor Legii 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;


 • - verifică aplicarea prevederilor H.G. 161 TIMIS/2006 actualizată, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

 • - verifică aplicarea prevederilor H.G. 104/2006 actualizată, privind reglementarea procedurii

 • specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

 • - verifică aplicarea prevederilor O.U.G. 96/2003 actualizată privind protecţia maternităţii la

 • locul de muncă;

 • - sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează şi organizează evidenţa acestora.

 • 1.2. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă:

 • a) controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi a altor acte normative din domeniul de competenţă;

 • b) cercetează evenimentele conform competenţelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

 • c) controlează activitatea de instruire şi informare a lucrătorilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

 • d) autorizează funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a persoanelor juridice, prin eliberarea certificatului constatator, în condiţiile legii aplicabile;

 • e) abilitează şi retrage abilitarea persoanelor fizice şi juridice pentru a presta servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie;

 • f) avizează documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de persoane fizice sau juridice;

 • g) controlează conform competenţelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor din domeniul reglementat;

 • h) restricţionează comercializarea produselor neconforme;

 • i) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;


 • j) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice luate de angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea stării de sănătate a salariaţilor expuşi la noxe;

 • k) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical periodic;

 • l) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege.

 • (2). Documente eliberate de I.T.M. Timiş:

 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru obţinerea certificatului E 101 de la CNPAS

 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru obţinerea autorizării ANRE, ARR

 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru licitaţii

 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru licenţă de funcţionare

 • Adeverinţe pentru contingent

 • Solicitare de informare dacă o societate comercială figurează în evidenţa I.T.M. Timiş

 • Adrese confirmare persoane angajate active sau încetate în baza de date a I.T.M. Timiş la

 • solicitarea: executorilor judecătoreşti, Poliţiei Municipiului Timişoara, Secţiilor de Poliţie din România, Judecătoriei Timişoara, Tribunalului Timiş, Curţii de Apel Timişoara, Băncilor din toată ţara, Agenţiilor Locale de Ocupare a Forţei de Muncă din jud. Timiş şi Primăriilor din jud. Timiş

 • Certificat de Abilitare a Serviciului Extern de Prevenire şi Protecţie

 • Certificat Constatator pentruAutorizarea funcţionăriidin punct de vedere al securităţii şi

 • sănătăţii în muncă

 • Autorizaţii şi Avize pentru operaţiuni cu materii explozive

 • Avize pentru spaţii în care se păstrează arme şi muniţii

 • Avize pentru locuri de muncă aflate în condiţii deosebite.


ad