slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ett exempel på hur ett verifikat kan skapas. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ett exempel på hur ett verifikat kan skapas.

play fullscreen
1 / 7

Ett exempel på hur ett verifikat kan skapas.

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Ett exempel på hur ett verifikat kan skapas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hållbarhetsportalen är webbaserad, vilket möjliggör enkel, gemensam och kontinuerlig uppföljning av mål i Kalmar län. Inga installationer krävs.

  2. En översiktsbild över vilka som kan ingå. Kanske behöver några ingå i ett pilotprojekt (för test), vilket utökas om resultaten är tillfredsställande.

  3. Varje kommun kan delas upp på dess förvaltningar (som så behövs). För varje förvaltning och hela kommunen kan några få indikatorer (de viktigaste) redovisas.

  4. Insamling av data kan ske på flera sätt, men bör ske tillsammans med ekonomisk redovisning. Grunden för redovisning av ”klimatdata” är samma som för ekonomisk redovisning, t ex med verifikat.

  5. Ett exempel på hur ett verifikat kan skapas.

  6. Insamling av data kan också ske genom att man inhämtar data från andra källor, tex Excelark, på ett standardiserat sätt. Insamling av data kan ske på andra sätt som är än mer automatiserade, t ex direkt från leverantörer av energi, transporter etc. Att utvärdera effektiviteten är viktigt.

  7. Rapporter kan tas ut enligt ett givet format, så att beslutsfattare kan se hur vi ligger till i länet i förhållande till de mål som satts upp. Går det snabbt? Långsamt? Vilka beslut tar vi givet resultaten så långt?