helyi vid kfejleszt si strat gia a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 135

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület. „Kistérség-település-ember-gondolat”+LEADER. Budapest, 2009 November 27.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület' - habib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi vid kfejleszt si strat gia a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

„Kistérség-település-ember-gondolat”+LEADER

Budapest, 2009 November 27.

A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

tartalom
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let sszefoglal a t rs gr l
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület – Összefoglaló a térségről

A(z) A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület területe 4 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 58,966 fő, a városokban élő lakosok száma 55,220 fő

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1

A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 22 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg

A térségben összesen 13 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 46%-a, 6 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 15 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let ltal nos ttekint s

A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület – Általános áttekintés

Négy legnépesebb település

Vállalkozások, jelentős szektorok

Általános információk

Népesség

58,966

Hódmezővásárhely

47,735 fő

Vállalk. száma létszám szerint (db)

Legtöbb vállalk. adó szektor

Kereskedelem, javítás

Települé-sek száma

4

Mindszent

7,485 fő

Legnagyobb fogl. szektor

Városok száma

2

Székkutas

2,466 fő

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Hátrányos helyzetű települések száma

1

Mártély

1,280 fő

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok

Települések száma, ahol...

...nincs szélessávú internet

0

5

Fő fejlesztési prioritások száma

22

Fejlesztési intézkedések száma

...nem elérhető mindhárom mobilhálózat

0

13

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma

...nincs helyközi autóbusz-megálló

0

15

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma

...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park

1

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let hpme allok ci sszefoglal
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület – HPME allokáció összefoglaló

A legtöbb forrás – 1,198,000 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve

Jogcím neve

HPME-k száma (db)

Allokált forrás (EUR)

 • Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
 • 4
 • 881,000
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzése
 • 7
 • 1,198,000
 • Falumegújítás és -fejlesztés
 • 4
 • 1,136,494
 • A kulturális örökség megőrzése
 • 3
 • 369,520
 • Leader közösségi fejlesztés
 • Leader vállalkozás fejlesztés
 • 1
 • 125,920
 • Leader képzés
 • Leader rendezvény
 • 2
 • 118,000
 • Leader térségen belüli szakmai együttműködések
 • Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések
 • Leader komplex projekt
 • Leader tervek, tanulmányok

4

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let legfontosabb probl ma s lehet s g

A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - Legfontosabb probléma és lehetőség

Legfontosabb probléma

Legfontosabb lehetőség

 • A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Helyi Vidékfejlesztési Közösség által lefedett területen, amely megegyezik a Hódmezővásárhelyi kistérség területével, a legfontosabb probléma a térség gazdaságának alacsony teljesítőképessége, amely szoros összefüggésben van a foglalkoztatási és az értékteremtési képességével. A térség erőforrásai (természeti, kultúrális, humán) nem kellő mértékben integrálódnak a helyi gazdaságba, így az ezekben rejlő fejlődési potenciál kihasználatlan.
 • A helyi természeti, kulturális és humán erőforrásokra épülő turizmusfejlesztés. A táj adottságainak megfelelő a kerékpárturizmus, a Tisza közelségére épülő vízturizmust tesz lehetővé, Mártély turisztikai ékszerdobozzá válhat minőségi szálláshelyek, és programok kialakításával. A vállalkozások működési feltételeinek javításával a helyi gazdasági potenciál növekedése (vállalkozások számának növekedése, foglalkoztatottság növekedése, jövedelmezőség emelkedése) mely alapvetően meghatározza a kistérség versenyképességét és az ott élők életszínvonalát. Fejleszteni kell a bio termesztését, és egy erre épülő feldolgozóipart.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

a v s rhelyi vid k j v j rt egyes let a strat gia alapvet c lja
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület – A stratégia alapvető célja

A HVS alapvető célja – összhangban a térség problémáival – a térség népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. Mindez elképzelhetetlen az életszínvonal növelése és az életminőség jobbítása nélkül. Éppen ezért határozott célként aposztrofálható az életképes társadalmi-gazdasági elemek és struktúrák belső erőforrásokra alapozott kialakítása és fejlesztése. A stratégia gerince, kiemelt területe a gazdaság eltartóképességének és versenyképességének a fokozása, elsősorban a vállalkozói szféra foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének fenntartható, szektorsemleges fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a HVS célja az életminőséghez kapcsolódó különböző területek, tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése, melyek a térség „élhetőségének” fontos elemei. Ennek keretében fontos szerepet kapnak a települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, melyek tevékenységük révén hozzájárulnak az ún. nem importálható, helyben keletkező és igénybe vehető közjavak előállításához.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

tartalom1
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 1 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

Tanyás kistérség, a kistérség népességének 6,8%-a, mintegy 4100 fő él tanyán, településenként a tanyai lakosság számát és arányát tekintve azonban jelentős különbségek vannak. Számukat tekintve a legmagasabb tanyai lakossággal Hódmezővásárhely rendelkezik, arányukat tekintve azonban Székkutason a legjelentősebb a tanyai lakosság, ahol a tanyán élők a település lakosságának csaknem 30%-át, Mártélyon 20,8%-át, Mindszenten 1,7%-át, Hódmezővásárhelyen 6%-át adják.

A térséget helyi és országos jelentőségű védett természeti területek és értékek jellemzik. Világviszonylatban is jegyzett védett területek (Mártélyi Tájvédelmi Körzet, Kardoskúti Fehér-tó), illetve kiterjedt NATURA 2000 hálózatba tartozó területek, gazdag élővilág, kimagasló táj-és tájképi értékek találhatóak meg.

Jelentős hagyományok, magas szintű művészeti és kulturális aktivitás jellemzi a térséget, úgymint fazekasság, öntevékeny művészeti csoportok, olvasókörök, dalárdák, mezőgazdálkodás, gyógynövénytermesztés és –gyűjtés.

Aktív a civil társadalom, magas szintű a települési identitás, hagyományosan jelentős lokálpatriotizmus, melyek fontos építőkövei a társadalom- és gazdaságfejlődés szempontjából egyaránt jelentős nem anyagi erőforrásnak, a térség társadalmi tőkéjének.

A kistérség megújuló erőforrásokban gazdag, jó minőségű felszíni és felszín alatti vízkészlettel rendelkezik (ivó-, öntöző-, termál- és gyógyvíz).

A kistérség területének mezőgazdasági termelésre való alkalmasságát, komplex módon fejezi ki az agráralkalmassági mutató. Az mutató alapján a kistérség területének 78%-a a legmagasabb minőségi kategóriába tartozik, jóval felülmúlva ezzel a megye (50,3%) és az ország (33,45%) hasonló kategóriába tartozó területeinek arányát. Mindezek alapján a Hódmezővásárhelyi kistérség kiváló természeti-földrajzi adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági és erdészeti tevékenységeket illetően, ami a biomassza-termelés (mező- és erdőgazdálkodás) szempontjából kimagaslóan kedvező feltételeket jelentenek.

A működő vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlását elemezve kitűnik, hogy a mezőgazdaságban az országos átlagot kissé meghaladja a vállalkozások aránya (kistérség 7,6%; orsz.

8

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 2 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

5,2%), azonban ez az arány valamivel elmarad a megyei átlagtól (8,0%). Jelentősen meghaladja azonban mind a megyei, mind az országos átlagot az iparban tevékenykedő ipari vállalkozások aránya.

A külföldi tőke jelen van a kistérségben, bár a befektetések egy lakosra jutó értéke elmarad mind az országos, mind a megyei adattól. Az ágazatonkénti befektetések értékelésénél kitűnik, hogy a külföldi tőke jelentős hányadát az iparban fektették be.

A gazdaságfejlesztés terén Hódmezővásárhelynek sajátos szerepe van a kistérségben, a kistérség fejlődésének előmozdításában, hiszen a vidéki területek fejlesztése, fejlődése nem képzelhető el a városok fejlődése nélkül, mivel a kistérség települései összefüggő rendszert alkotnak, melyben a térszervező erővel bíró település a környéke fejlődésének is motorja.

9

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 1 2
A térség környezeti állapota 1/2

A térség földrajzilag teljes egészében a pannóniai flóratartomány Tiszántúli flórajárásához tartozik. Jellemző a gerinctelen állatok nagy diverzitása, gazdag madárvilág és az apróvadas állatállomány (mezei nyúl, fácán), vadászható nagyvadként megjelenik az őz, és a vaddisznó.

1972-ben a Tisza folyó mentén 2213 hektárnyi területet védetté nyilvánítottak Mártélyi Tájvédelmi Körzet (Ramsari terület) megnevezéssel. Ugyancsak Ramsari területként nemzetközi védelmet élvez a Kardoskúti Fehér-tó.

A térség helyben képződő vízkészlettel nem rendelkezik, így a felszíni vízkészletet a Tisza folyó szabad készlete jelenti. Az ivóvíz igény kielégítésére jó minőségű felszín alatti vízkészlet áll rendelkezésre.

Az ivóvíz-ellátásra felhasznált rétegvizek minősége stabil, tisztítással közüzemi szolgáltatásra alkalmasak. A vízműtelepeken csak fertőtlenítés történik.

A kistérség még kiaknázatlan természeti erőforrásait a megújuló energiaforrások jelentik. A napenergia-felhasználást tekintve a kistérsége jó adottságokkal rendelkezik. A terület legismertebb megújuló energiaforrása a geotermikus energia, melyet hévizek (termálvizek) formájában hasznosítanak.

A kistérséget a nagytáblás szántóművelés jellemzi. A táblákra jellemző a tagolatlan felszínborítás. Hiányoznak az erdő és gyepsávok. Nagyobb összefüggő gyepterületek csak a kistérség peremvidékein vannak.

A mezőgazdaság táblásítása, és a melioráció következményeként megszűntek a táj jellegét adó facsoportok, csenderesek, melyek rekonstruálása szükséges.

A talajtani adottságok a szántóföldi művelésnek kedveznek. Az agráralkalmasság mutatói alapján a kistérség termőföldjének 78%-a legmagasabb minőségi kategóriába tartozik. A művelt területek talajadottsága tekintetében a kistérséget túlnyomó részben (67,7%) mezőségi talaj alkotja, a szikes talajok aránya 18%, a réti talajoké pedig14%.

A kistérségben a települési szilárd hulladék mennyisége növekszik. Korábban mind a négy településen működött műszaki védelem nélküli szeméttelep.

10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 2 2
A térség környezeti állapota 2/2

Jelenleg a kommunális hulladékok Hódmezővásárhelyi regionális hulladéklerakóba kerülnek ártalmatlanításra. Székkutasról a szilárd kommunális hulladékot az Orosházi Városüz. és Szolg.Rt. szállítja el.

Légszennyező anyagokat bocsátanak ki az ipari üzemek, a szolgáltató tevékenységet végzők, a lakosság és egyre nagyobb arányban a közlekedés. Hódmezővásárhely kistérsége közigazgatási területe „a védett I.” levegőtisztaság-védelmi kategóriába tartozik, kivéve a természetvédelmi területeket, melyek „kiemelten védett” –ek.

A zajforrások közül a közúti közlekedés az, amely a legnagyobb mértékben és legnagyobb területet terhel.

A kistérségben mezőgazdaságilag jól hasznosítható termőterületek találhatók. A szántóterület átlagos AK értéke 28,12 AK, a mezőgazdasági művelés alatt álló terület aránya országos szinten is igen magas.

A kiváló minőségű termőterületen a szántóművelés és a hozzá kapcsolódó hagyományos állattenyésztés meghatározó.

A termesztési feltételek az intenzív szántóművelésnek kedvez. Az egyéb művelési ágak részaránya alacsony.

11

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

h tr nyos helyzet telep l sek k z tartoz telep l sek bemutat sa 1 1
Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

Székkutas Község Hódmezővásárhely és Orosháza között a 47-es út mentén fekszik.

A településen élők száma jelenleg 2466 fő, és sajnos folyamatosan csökken, melynek mértékét mi sem jellemzi jobban annál, hogy Székkutas népessége 1970 óta csaknem harmadával (29,1%-al) lett kevesebb. A népesség elöregedő, a 60 évnél idősebb lakosok arány meghaladja a 25%-ot.

Székkutason jelentős a tanyai lakosság aránya, a tanyán élők a település lakosságának csaknem 30%-át képezik.

A települést alacsony foglalkoztatási arány (52,6%) és alacsony aktivitási ráta (56,8%) jellemzi. A munkanélküliségi ráta 4,9%, de sajnos évről-évre nő.

Székkutas jellegzetesen mezőgazdasági település, ahol a mezőgazdaságból élő népesség aránya meghatározó maradt (30-40 %).

A település infrastruktúrájáról elmondható, hogy a gáz- és villamoshálózat teljes mértékben kiépített, azonban a külterületi tanyás ingatlanok magas aránya miatt a vízhálózat kiépítettségének arány csupán 65%. A településen található kerékpárút, internet is elérhető, az önkormányzat teleházat üzemeltet. Szennyvíztisztító telep nincs helyben kialakítva, a csatornázottság mértéke is minimális.

12

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben jelmagyar zat
Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Kereskedelem, javítás

Építőipar

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

Pénzügyi közvetítés

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben

2. Néhány nagy vállalat

1. Sok kis/közepes méretű vállalat

3. Sok kis vállalat

4. Kevés kis vállalat

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani

Az egyes szektorok jelentősége a térségben

Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között(%)

 • A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából
 • Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • Kereskedelem, javítás

Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

v llalkoz sok szektor szerinti megoszl sa

A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

Vállalkozások szektor szerinti megoszlása

Aktív vállalkozások száma szektoronként

(db)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

4%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

13%

13%

Építőipar

26%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

5%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

4%

4%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

20%

10%

Egyéb szolgáltatás

0%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

foglalkoztatotts g szektor szerinti megoszl sa

A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 31%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel

Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

Foglalkoztatottak száma szektoronként

(fő)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

11%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

31%

7%

Építőipar

12%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

3%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

4%

1%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

8%

3%

Egyéb szolgáltatás

Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy

20%

0%

Egyéb tevékenység

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

ll skeres k ar nya az akt v kor lakoss gon bel l

Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 6.8%, ami 0.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül(százalék)

 • Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 6.8%
 • Változás 2003-hoz képest 0.5 százalékpont

Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 1 2
A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

A 2001-es Népszámlálás adatainak megfelelően a foglalkoztatottság kistérségi átlaga 52%, mely elmaradt még az európai mércével mérve is alacsonynak számító hazai átlagértéktől (52,7%). A települések közül szembetűnő Mindszent alacsony foglalkoztatási aránya, mely a kistérségi átlagtól is mintegy 6-7 százalékponttal kisebb. Hódmezővásárhely: 53%, Mártély: 50,9%, Mindszent: 45,3, Székkutas: 52,6%.

A munkavállalási korú gazdaságilag inaktív népesség kistérségi értéke 42,3%. Tehát ez az a hányada a munkaképes korú népességnek, amelyik nem rendelkezik bejelentett munkahellyel, illetőleg munkanélküliként sincs regisztrálva a munkaügyi központban. Ezzel együtt elképzelhetetlen, hogy ne végeznének munkát, pl. őstermelőként vagy segítő családtagként, vagy ne dolgoznának feketén. A foglalkoztatottsági (52%) és az aktivitási ráta (57,7%) viszonylagos kis eltérése is alátámasztja, hogy a hivatalosan nem dolgozó népességnek csak kis százaléka – kistérségi szinten 5,7% – regisztráltatta magát munkanélküliként. A kistérség településeinek aktivitási rátája: Hódmezővásárhely: 58,5%, Mártély: 56,9%, Mindszent: 53, Székkutas: 56,8%;

A helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak aránya utal a helyi gazdaság fejlettségi állapotára. A helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakból: Hódmezővásárhely: 89,9%, Mártély: 41,5%, Mindszent: 54,2%, Székkutas: 67,6%, Kistérség: 84,4%. Az adatokból kitűnik, hogy a legpotensebb helyi gazdasággal a centrumtelepülés, Hódmezővásárhely rendelkezik, hiszen a foglalkoztatottak csaknem 90%-a a településen talál munkát. Ebből a szempontból legkedvezőtlenebb adottságokkal Mártély rendelkezik. Meglepő ugyanakkor Mindszent alacsony helyben-foglalkoztatási képessége, hiszen a foglalkoztatottak alig több mint 50%-ának tud munkát biztosítani a település.

A településeken a helyben lakókon kívül más településekről bejárók is dolgoznak, arányuk az egyes településeken Hódmezővásárhely: 15,5%, Mártély: 24,1%, Mindszent: 7,2%, Székkutas: 12,2%, Kistérség: 15%. Mindszenten a bejáró foglalkoztatottak aránya mindössze 7,2%. Tehát nemcsak a helyben lakók nem találnak munkalehetőséget, de más települések lakosai sem. Mártély azzal együtt, hogy a legkisebb arányban képes munkahelyet biztosítani a helyben lakóknak, a legnagyobb arányban kínál munkalehetőséget más településeken lakó munkavállalóknak.

18

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 2 2
A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

Mindez felveti a munkaerő kereslet és kínálat strukturális eltérésének lehetőségét. A más településre dolgozni eljárók nemek szerinti vizsgálata érdekes eredményt hozott. Az adatok tanúsága szerint a férfiak sokkal mobilisabbak a nőknél, hiszen a más településre dolgozni eljárók 60-70%-a férfi. Ebből adódóan a munka hozzáférhetősége nők esetében korlátozott, hiszen nem valószínű, hogy annyival több nő dolgozna helyben, mint amennyivel több férfi más településre eljár dolgozni. A munkaerő mobilitását pedig alapvetően befolyásolja a szakképzettség és a földrajzi távolság illetve, hogy a közeli települések valamelyikén van-e munkalehetőség.

19

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s nak sszefoglal jellemz se

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

Leírás

Érték

Legjelentősebb szektor

 • A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma

6 db

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 14%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak

Legjelentősebb település

 • Hódmezővásárhely székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma

10 db

Foglalkoztatás abszolút értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma

2,941 fő

Foglalkoztatás relatív értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül

14%

* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 1 2

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik

A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

1

 • Villeroy&Boch Kft.
 • Hódmezővásárhely
 • 2622 Egészségügyi kerámia gyártása
 • 923
 • 8,113,750
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

2

 • Alföldi Porcelán Zrt.
 • Hódmezővásárhely
 • 2621 Háztartási kerámia gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 439

3

 • Hód-Mezőgazda Zrt.
 • Hódmezővásárhely
 • 0121 Szarvasmarha-tenyésztés
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
 • 365

4

 • Márz Hungaria Kft.
 • Hódmezővásárhely
 • 1740 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 316

5

 • Imerys Kft.
 • Hódmezővásárhely
 • 2626 Tűzálló kerámiatermék gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 255

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 2 2

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik

A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

6

 • ASA Építőipari Kft.
 • Hódmezővásárhely
 • 2661 Építési betontermék gyártása
 • 250
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

7

 • CSOMIÉP Kft,
 • Hódmezővásárhely
 • 2661 Építési betontermék gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 150

8

 • TESCO GLOBÁL
 • Hódmezővásárhely
 • 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
 • Kereskedelem, javítás
 • 145
 • 1,737,083

9

 • A.S.A. Köztisztasági Kft.
 • Hódmezővásárhely
 • 9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés
 • Egyéb szolgáltatás
 • 51

10

 • INVITEL Zrt.
 • Hódmezővásárhely
 • 6420 Távközlés
 • Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok
 • 47

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 1 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

A kistérség foglalkoztatási szerkezete az országos átlagtól a mezőgazdaságban foglalkoztatottak magasabb arányában tér el. A foglalkoztatottak ágazati megoszlása a kistérségben a következő: 38 % ipar, 11 % mezőgazdaság, 51 % tercier és kvaterner szektor. Hódmezővásárhelyen számos ipari tevékenység hagyományosan nagy múltra tekint vissza, mint pl. a kerámiagyártás, melynek legjelentősebb reprezentánsa a Villeroy & Boch cég. A kistérség többi településére szintén az ipar, a tercier és a kvaterner szektor arányának növekedése, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának csökkenése jellemző. A csökkenés ellenére Székkutas jellegzetesen mezőgazdasági település, ahol a mezőgazdasági népesség aránya meghatározó maradt (30-40 %).

A vállalkozási aktivitás alacsonyabb, mint az országos átlag, ugyanakkor a vidéki térségek átlagánál magasabb, és megyei viszonylatban is jelentős. Amellett, hogy a kistérségben két város van, a vállalkozási aktivitásban elsősorban a megye gazdaságában is meghatározó Hódmezővásárhely szerepe érvényesül. A kistérség vállalkozásainak 84 %-a Hódmezővásárhelyen koncentrálódik. Emellett viszonylag sok (359 db) vállalkozás működik Mindszenten is. Mindez jelentős különbséget eredményez a városok és községek között: a kistérség két községében a vállalkozások mindössze 5 %-a működik. Hódmezővásárhelyen 5 db 250 főnél több személyt foglalkoztató vállalkozás működik. Ezzel együtt a vállalkozói szektort döntő arányban a kis- és középvállalkozások képviselik. Ezt mutatja, hogy a működő vállalkozások között a jogi személyiség nélküli vállalkozások 86 %-ot, az egyéni vállalkozások pedig 70 %-ot képviselnek. Ugyanez rajzolódik ki a foglalkoztatási szerkezetből is: az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások aránya 31 %, a 10-19 főt foglalkoztató kisvállalkozások aránya 2 %, míg a 20-49 főt foglalkoztató kisvállalkozások aránya 1 % a kistérségben.

A mezőgazdaságban vállalkozók aránya meghaladja az országos szintet, több mint 6 %, s a máig jelentős a nagyüzemi mezőgazdálkodás mellett, jelentős számú az – 5700 fő – őstermelő. A mezőgazdaság a községekben meghatározó ágazat (mezőgazdasági vállalkozások 14 %-a működik a két faluban).

23

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 2 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

A vállalkozások száma alapján az ipar elmarad az országos szinttől (12 %), azonban a foglalkoztatottak aránya a szektorban mintegy 40 %. Hódmezővásárhelyen a munkavállalók közel kétötödét az ipar foglalkoztatja. Megyei viszonylatban a kistérség átlagon felül iparosodott, főként a feldolgozóipar tekintetében. Az ipar Hódmezővásárhelyre koncentrálódik, itt található az ipari vállalkozások 86 %-a. A kereskedelem és a szolgáltatások együttesen a gazdasági szerkezetben 82 %-ot képviselnek. A szolgáltatások között a turizmus emelkedik ki (24 %), amely a két városra összpontosul, Mártély jelentős idegenforgalmi szerepe mellett. A gazdasági szolgáltatások 4 %-ot képviselnek, a kereskedelem pedig térségi szinten 11 %-ot.

Hódmezővásárhelyen 60 ha-os, kiépített infrastruktúrájú ipari park található. Jelenleg a parkban 26 vállalkozás működik, melyek mintegy 650 fő munkavállalót foglalkoztatnak.

24

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

non profit szervezetek a t rs gben

A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

Non-profit szervezetek a térségben

Számuk a térségben

Számuk a térségben

Non-profit szervezet típusa

Non-profit szervezet típusa

Kultúrával kapcsolatos tevékenység

38

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

4

Vallással kapcsolatos tevékenység

5

Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység

8

Sporttal kapcsolatos tevékenység

42

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység

5

Szabadidővel kapcsolatos tevékenység

40

Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

1

Oktatással kapcsolatos tevékenység

56

Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység

1

Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység

4

Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység

4

Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység

16

Nemzetközi kapcsolatok

3

Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység

36

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység

20

Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység

2

Politikai tevékenység

1

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 1 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

A kistérség társadalmának aktivitását jól jellemzi, hogy az 1000 lakosra jutó non-profit szervezetek száma (4,6, mely érték megegyezik az országos átlagértékkel) meghaladja a megyei, illetve a Dél-alföldi régióra jellemző civil aktivitást. A civil szféra fontos szereplői az öntevékeny művészeti csoportok, melyek kisebb-nagyobb mértékben és különböző műfajokban a kistérség minden településén működnek, többnyire önkormányzati (ÁMK, művelődési ház, iskola), illetve esetenként alapítványi vagy egyesületi fenntartásban. A civil szervezetek a kultúra (népművészet, népi hímzés, dalkör, énekkarok, néptánc- és irodalmi színpadok, képzőművészeti szakkörök, zenekarok) a sport és szabadidő (társastánc csoportok, sportegyesületek, lovas szakkör, íjász egyesület, vadásztársaság, stb.), valamint az érdekképviselet (Mozgáskorlátozottak, Polgárőrség, Gazdakörök, Fogyasztóvédelem, Városszépítés, stb.) területén jöttek létre. Jelenleg mindegyik településen egy-két tucat, Hódmezővásárhelyen közel kétszáz bejegyzett szervezet működik. A kulturális élet szempontjából kiemelkedő jelentőségük van a nagy történelmi hagyományokkal bíró olvasóköröknek (számuk a térségben: 17), amelyek sok helyen – különösen a lakókörzetekben és a külterületen – a közösségi élet leghatékonyabb szervezői. Ezek működésük során olyan alapvető emberi szerveződésekre adnak lehetőséget melyek az elsődleges művelődési, társasági igényt elégítenek ki. A települések kül-, illetve testvértelepülési kapcsolatai meghatározóak a kistérség európai integrációs folyamatának segítésében.

A humán erőforrást a közösségek szintjén vizsgálva fontos a társadalmi tőke hangsúlyozása. A társadalmi tőke egyfajta fokmérője egy közösség, illetve a társadalom összetartozásának, s mint ilyen, a közösségben és a társadalomban létező kohézió kifejezője, mely megnyilvánul az emberek, a közösségek közötti kapcsolatokban, normákban, bizalomban, együttműködésben a közös érdekek és haszon elérése érdekében. A kistérség civil aktivitása jó alapot teremt a társadalmi tőke „termeléséhez”, amely egyaránt jelent gazdasági folyamatokba bevonható új erőforrást, másrészt a társadalomépítésben fontos szerepet játszó tényezőt.

Azok a vidéki közösségek, amelyek nem mutatják meg magukat, mint sajátos identitást képviselő csoportok, nincsenek közösségi kezdeményezések a gazdaság, a kultúra, az életmód, a környezetvédelem, a hagyományok stb.

26

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 2 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

terén, hosszabb távon életképességüket veszítik el, és nem tudják betölteni a társadalmi funkciójukat. A Hódmezővásárhelyi kistérség civil társadalma stabil alapot jelent a közösségi programok megvalósításához, hiszen a fejlődés és fejlesztés jelentős bázisa az aktív, együttműködni kész helyi társadalom.

27

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g lakoss g nak alakul sa az elm lt t vben

2002 (fő)

2003 (fő)

2004 (fő)

2005 (fő)

2006 (fő)

A térség összesített lakossága 2002-2006 között 992 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent

A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

Térség összlakossága

59,958

59,448

59,136

59,200

58,966

Éves változás

64

-234

-510

-312

 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 992 fővel csökkent
 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a lakoss g kor szerinti sszet tele a t rs gben

A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál

A lakosság kor szerinti összetétele a térségben

Aktív korú lakosság

Lakosság kor szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

3%

0-2 év

3%

3%

3-5 év

9%

13%

6-14 év

64%

60%

15-59 év

22%

21%

59 év felett

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

lakoss g iskolai v gzetts g szerinti sszet tele

A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő

Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

1%

2%

0 általános

10%

9%

1-5 általános

8%

9%

6-7 általános

28%

26%

8 általános

Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül

4%

4%

Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel

19%

17%

Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel

6%

9%

Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel

14%

12%

2%

2%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül

8%

10%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 1 2
A térség demográfiai helyzete 1/2

1990 és 2005 között a kistérség lakossága 4088 fővel csökkent, ami 6,5%-os népességcsökkenésnek felel meg. Hódmezővásárhely (-3613 fő, -7,1%), Székkutas (-205 fő, -8,5%) és Mindszent (-363 fő, -4,8%). Mártélyon a falu lakossága 93 fővel nőtt, ami 7,6%-os növekedést jelent 1990-hez képest.

Az adatsorok alapján elmondható, hogy a kistérségben a halálozások száma és mértéke rendre felülmúlják a születések számát, ami a népesség természetes fogyását vetíti előre. A természetes fogyás legkedvezőtlenebb tendenciái Mindszentet érintik, ahol a természetes szaporodás évi egyenlege –6-8%.

Az adatok alapján a vándorlási egyenleg alakulása nem mutat olyan negatív képet, mint a természetes népmozgalom. Az egyes évek értékeit átlagolva elmondható, hogy Mindszent és Mártély esetében a népvándorlás 15 éves egyenlege pozitív, míg a másik két településen (Hódmezőásárhely és Székkutas) negatív. Kistérségi szinten összességében a 15 éves vándorlási egyenleg negatív.

Elmondható, hogy a kistérség népességének csökkenése nagyobbrészt (87,1%-ban) a természetes népességcsökkenésnek tulajdonítható és csak kisebb részt (12,9%-ban) az elvándorlásnak. A természetes népességfogyás kapcsán kedvezően értékelhető tendencia, hogy éves átlagban 0,84%-al csökken a halálozás mértéke. Kedvezőtlen viszont, hogy az élveszületések száma éves átlagban mintegy 2,1%-al kevesebb. E két tendencia eredőjeként a kistérség népességének természetes fogyásáról beszélhetünk. A népmozgalom másik összetevőjének vizsgálatából kiderül, hogy a kistérség vándorlási különbözete éves átlagban –0,52%.

Az adatok jól mutatják, hogy a kistérség lakónépességének csökkenése már 1990 előtt elkezdődött 1970 és 1979 között ugyan kismértékben (0,4%-al), de csökkent, 1980 és 1989 között már erőteljesebben (6,5%-al) csökkent, míg 1990 és 2000 között 3,4%-ra mérséklődött.

A népmozgalom együttes változásainak eredőjeként 1970 és 2001 között 6760 fővel, 10%-al csökkent a kistérség lakónépessége. Legnagyobb mértékű csökkenést Székkutas esetében regisztrálhatunk, ahol a népesség csaknem harmadával (29,1%-al) lett kevesebb, a legkisebbet pedig Hódmezővásárhelynél, ahol a csökkenés 7,8%-os volt.

31

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 2 2
A térség demográfiai helyzete 2/2

A kistérség lakónépességének életkor szerinti megoszlásának vizsgálata rávilágít arra, hogy csökken a fiatalkorúak és nő az időskorúak népességen belüli aránya. 1990 és 2005 között a következő változások történtek: 0-5 évesek aránya a népességből 15 év alatt 7,3%-ról 5,5%-ra; a 6-17 évesek aránya 17,2%-ról 13,3%-ra csökkent; a 18-59 évesek aránya 55,5%-ról 59,7%-ra; míg ugyanezen időszak alatt a 60 év felettiek aránya 20%-ról 21,5%-ra nőtt. Az öregedési index kistérségi értéke 1990-ben 101,1% volt, tehát az időskorú népesség 1,1%-al haladta meg a fiatal népesség számát. Az index értéke 15 év alatt rendkívül kedvezőtlenül változott, hiszen 2005-ben 145,2%-os volt. Az adatok tanúsága szerint a demográfiai folyamatok leginkább Székkutast sújtották, itt a legnagyobb az elöregedés mértéke, ami 60,1 százalékponttal romlott 15 év alatt, míg Hódmezővásárhelyen:47,9, Mártélyon:32, Mindszenten:15,5-al.

32

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a gazdas gi fejl d st t mogat infrastrukt ra el rhet s ge

Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0%

A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

Azon települések száma, ahol nem érhető el (db)

Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%)

Infrastrukturális adottság

 • Szélessávú Internet

0

0%

A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

0%

 • Mindhárom mobilhálózat

0

 • Helyközi autóbusz-megállóhely

0

0%

 • Közművesített, közúton elérhető ipari park

3

75%

 • Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen

0

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 1 2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Közlekedés

 • Repülőtér

Közmű ellátottság

 • Összes külterület energiaellátottsága

Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

Oktatás

Ipari parkok

Kultúra

 • Mozgókönyvtári állomáshely

Pénzügyi szolgáltatások

Telekommuni-káció

 • IT-mentor

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 2 2

A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg

A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Szociális ellátás

Gazdaságfej-lesztési szervezetek

Egészségügyi ellátás

 • Egészségügyi kommunikációs pont

Természeti adottságok

Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr.

Natura 2000 területek

Egyéb infrastruktúra

 • Életház

Közbiztonsági szolgálat

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 1 2
A térség infrastrukturális adottságai 1/2

A Hódmezővásárhelyi kistérség külső, nagytérségi elérését tekintve jelenleg meghatározzák a területtől nyugatra haladó 5.sz. Budapest–Szeged–Röszke elsőrendű főút és a 47. és 45. sz. főutak. Az M5 gyorsforgalmi út szintén segíti a gyorsabb elérést a Kiskunfélegyháza–Szeged-Röszke szakasz átadásával.

A térség távolsági tömegközlekedését a MÁV és Volán társaságok által bonyolított vasúti és autóbusz közlekedés jelenti.

A Tisza IV. osztályú vízi út, 1.500 tonnás hajók közlekedését teszi lehetővé. Kikötő jelenleg Mindszentnél található.

A kistérség főútjai a kistérség központon keresztül haladnak, így ez a kistérség településeiből jól megközelíthető. Azok a települések, amelyek nem a főúton fekszenek (Mártély és Mindszent) 9-16 km távolságra vannak onnan. A települések kistérségen belüli, egymás közti kapcsolatát mellékutak biztosítják, amelyek között kapcsolathiány egy-két kisebb jelentőségű helyen mutatkozik, főleg a Hódmezővásárhely központú útrendszer sugarakra merőleges elemeiben, tanyák között.

Kerékpárút jelenleg Hódmezővásárhelyen, Székkutason, illetve Hódmezővásárhely és Mártély között található.

A kistérségben lévő 172 km hosszú országos mellékút kopórétegének átlagos kora 28 év, burkolatszélessége általában megfelelő: 6m, állapota javítandó. A Hódmezővásárhelyi kistérségben a belterületi önkormányzati utak burkoltsági aránya a vizsgált kistérség településein 68 - 88%-ot mutat. A Csongrád megyei kistérségek belterületi önkormányzati utak kiépítettségi sorrendjében a kistérség a negyedik.

A telefonellátottság a hódmezővásárhelyi kistérségben a megyei kistérségek közül a második legjobb. A mobiltelefonok használata az utóbbi években visszaszorította a vezetékes telefon használatát.

A számítástechnika elterjedése elsősorban a gazdasági és közigazgatási szférában gyorsult fel, de a személyi számítógépek szaporodása egyre inkább jellemző.

36

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 2 2
A térség infrastrukturális adottságai 2/2

Internet minden településen elérhető. A kistérség minden településén üzemel Teleház.

A kistérségben az ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya 92%-os, a települések közül egyedül Székkutason a külterületi tanyás ingatlanok vízhálózat hiánya miatt ez az arány csupán 65%. Az ivóvizet a települések saját vízműből nyerik, a külterületi objektumok, gazdaságok, tanyák ivóvízzel való ellátása egyedi kútról történik.

A kistérség településein üzemel szennyvíz-elevezető rendszerrel, azonban Székkutas és Mindszent területén alacsony a kiépültség. A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 60 %, a legmagasabb arány, Uniós átlagot meghaladó Hódmezővásárhelyen 85%.

A kistérségben a lakások 70 %–a használ földgázt a fűtésre, a gázhálózat további fejlesztésre szorul. A vezetékes gázt fogyasztó lakások aránya 80,2%, ami a megyei kistérségek között második legjobb érték.

A belterületek áramellátottsága 100 %-os. A külterületi lakott helyek, tanyák ellátottsága azonban nem teljesen megoldott.

A kistérség településein megoldott a rendszeres hulladékgyűjtés. Mártély, Mindszent és Hódmezővásárhely hulladékait a Hódmezővásárhelyen kialakított regionális hulladéklerakó fogadja.

37

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

adotts gokb l ad d fejleszt si lehet s gek turizmus

A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással

Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus

Egy főre jutó szálláshelyek száma

(db/fő)

Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Térségi adat

0.00

0.02

0.30

0.36

Országos átlag

0.02

0.04

1.81

0.68

Térségi adat az országos átlag százalékában

19%

51%

17%

53%

* Szálloda, gyógyszálloda, panzió

** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

telep l sek f bb jellemz i 1 1
Települések főbb jellemzői 1/1

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Hódmezővásárhely

 • Város
 • 47,735
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 10.70%
 • 486,514
 • 0.374
 • 0.385

Mártély

 • Község
 • 1,280
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 4.91%
 • 439,465
 • 0.000
 • 1.774

Mindszent

 • Város
 • 7,485
 • 6.50%
 • 352,698
 • 0.000
 • 0.087
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Székkutas

 • Község
 • 2,466
 • 4.90%
 • 394,978
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

{TelFoJell.4.Nev}

 • {TelFoJell.4.M355}
 • {TelFoJell.4.M354}
 • {TelFoJell.4.M115}
 • {TelFoJell.4.M440}
 • {TelFoJell.4.Magas}
 • {TelFoJell.4.Alacsony}
 • {TelFoJell.4.Szektor}

{TelFoJell.5.Nev}

 • {TelFoJell.5.M355}
 • {TelFoJell.5.M354}
 • {TelFoJell.5.M115}
 • {TelFoJell.5.M440}
 • {TelFoJell.5.Magas}
 • {TelFoJell.5.Alacsony}
 • {TelFoJell.5.Szektor}

{TelFoJell.6.Nev}

 • {TelFoJell.6.M355}
 • {TelFoJell.6.M354}
 • {TelFoJell.6.M115}
 • {TelFoJell.6.M440}
 • {TelFoJell.6.Magas}
 • {TelFoJell.6.Alacsony}
 • {TelFoJell.6.Szektor}

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39

telep l sek egy mondatos jellemz se 1 2
Települések egy mondatos jellemzése 1/2

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Stagnáló gazdaság, hazai gazdasági környezet kedvezőtlen hatása, hektikus és kiszámíthatatlan szabályzási viszonyok.”
 • „Kultúrális hagyományok lehetősége. Turizmus fejlesztése, turisztikai attrakciók létrehozása, fejlesztése a mezőgazdasági és kultúrális hagyományokra, természeti adottságokra építve elsősorban öko-,agro-, és kultúrális turisztika fejlesztése.”
 • Hódmezővásárhely
 • „Helybeli munkalehetőségek hiánya, munkanélküliség.”
 • „A természeti és kultúrális adottságokra épülő turizmus fejlesztése.”
 • Mártély

40

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 2 2
Települések egy mondatos jellemzése 2/2

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Alacsony vállalkozói aktivitás és a helyi gazdaság struktúrális problémáiból kifolyólag alacsony a foglalkkoztatottság és értékteremtés, mely a lakónépesség csökkenését generálja.”
 • „A helyi természeti és kultúrális erőforrásokra épülő gazdaságfejlesztés.”
 • Mindszent
 • „Munkanélküliség és a tőkehiányos vállalkozások.”
 • „Humánerőforrás, természeti adottságok, meglévő épületek, kultúrális alapok (Hugo Hartung német író regénye), falusi turizmusnak jó adottságai”
 • Székkutas

41

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

tartalom2
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
kijel lt f fejleszt si priorit sok a t rs gben 1 1
Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 22 db fejlesztési intézkedés tartozik

Intézkedé-sek száma

Összes allokált forrás (EUR)

Fő fejlesztési prioritás

 • „A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése”
 • 4 db
 • 1,257,000
 • „Falufejlesztés és újítás”
 • 5 db
 • 1,136,494
 • „Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése”
 • 6 db
 • 881,000
 • „Vidéki örökség megőrzése”
 • 2 db
 • 369,520
 • „Életminőség javítása”
 • 5 db
 • 184,920
 • „{FejlPrioritasok.5.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.5.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.5.Sz332}
 • „{FejlPrioritasok.6.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.6.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.6.Sz332}
 • „{FejlPrioritasok.7.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.7.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.7.Sz332}

43

43

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 1 5
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5

A legtöbb forrás – 66,494 EUR – a(z) Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása
 • 658,000
 • A települések és a térség ismertségét, hírnevét javító rendezvények szervezése
 • 59,000
 • Közösségi szálláshelyek kialakítása, fejlesztése
 • 375,000
 • Minőségi szálláshelyek kialakítása
 • 165,000
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

44

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 2 5
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5

A legtöbb forrás – 66,494 EUR – a(z) Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Falufejlesztés és újítás

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése
 • 66,494
 • Településképet javító közösségi terek kialakítása, meglévők fejlesztése
 • 570,000
 • Közösségi célokat szolgáló épületek felújítása, korszerűsítése
 • 500,000
 • Kerékpárutak hálózattá történő fejlesztése
 • 0
 • Szennyvíztisztító létesítésének és felújításának támogatása
 • 0
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

45

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 3 5
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5

A legtöbb forrás – 66,494 EUR – a(z) Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Feldolgozással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése
 • 480,000
 • Építőiparral foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése
 • 46,000
 • Szolgáltatással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése
 • 230,000
 • Kereskedelemmel és javítással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése
 • 125,000
 • Mikrovállalkozások humánerőforrásának fejlesztése
 • 0
 • Mikrovállalkozások együttműködésének és piaci kapcsolatainak támogatása
 • 0
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

46

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 4 5
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5

A legtöbb forrás – 66,494 EUR – a(z) Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Vidéki örökség megőrzése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Helyi természeti és épített örökség megőrzése, felújítása, látogathatóvá tétele
 • 249,520
 • Helyi hagyományok és kultúra megőrzése, fejlesztése, és bemutathatóvá tétele
 • 120,000
 • {FejlIntForras.2.Int}
 • {FejlIntForras.2.Forras}
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

47

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 5 5
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5

A legtöbb forrás – 66,494 EUR – a(z) Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Életminőség javítása

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása
 • 59,000
 • Egészségőrző, sport, és kultúrális szolgáltatások fejlesztése
 • 125,920
 • Egészséget segítő szolgáltatások támogatása
 • 0
 • Szociális szolgáltatások fejlesztése
 • 0
 • Környezeti tudatosságot elősegítő programok szervezése és lebonyolítása
 • 0
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

48

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom3
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
azonos tott fejleszt si lehet s gek szektoronk nt helyi gazdas g fejleszt se

A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz

Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése

Szektoronkénti megoszlás

Vállalkozások száma

Foglalkozta-tottság

10 legna-gyobb vállalk.

10 legfonto-sabb javaslat

Szektor

Javaslatok

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

4%

14%

10%

0%

0%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

13%

38%

60%

8%

10%

13%

9%

0%

8%

10%

Építőipar

26%

15%

10%

8%

10%

Kereskedelem, javítás

5%

4%

0%

15%

20%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

4%

5%

10%

0%

0%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

4%

1%

0%

0%

0%

Pénzügyi közvetítés

20%

10%

0%

0%

0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

10%

3%

10%

46%

50%

Egyéb szolgáltatás

0%

0%

0%

15%

0%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A falusi turizmus keretein belül minőségi szálláshelyek építése, és korszerűsítése a térségben, megfelelő szolgáltatásokkal és programokkal kiegészítve.”
 • „Ezen intézkedés lehetőséget biztosít falusi turisztikai szolgáltatás fő- és kiegészítő tevékenységként végzésére. A mezőgazdaságból élőknek is lehetőségük terem kiegészítő jövedelemre szert tenni. Az elnéptelenedő tanyák hasznosításra kerülnek, csökken az elvándorlás, és várhatóan 20 %-kal nő a térségben eltöltött vendégéjszakák száma. Nő a falvak helybenfoglalkoztatási potenciálja, a tevékenyéség jellegéből adódóan, főleg a nők körében.”
 • „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás”

1

51

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Az önkormányzatoknak vannak olyan létesítményei, amelyekben lehetséges korszerű szálláshelyek kialakítása. Pl. a Mártélyi kemping, de Székkutas és Hódmezővásárhely terveiben is szerepel ifjúsági szálláshely kialakíása.”
 • „A szervezett és fenntartható tömegturizmus fellendülése, és a itt töltött vedégéjszakák számának 20 %-os növekedése.”
 • „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás”

2

52

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Szálláshelyhez között bemutatók, nyitott alkotóműhelyek létrehozása, meglévők korszerűsítése.”
 • „Nő a térségbe látogató turisták száma, könnyebben megismerkedhetnek a kézműves termékekkel, hagyományokkal, a festőművészek alkotásaival, növekszik a látványosságok száma, és a művészeknek is nagyobb bemutatkozási lehetőséget biztosít.”

3

 • „Egyéb szolgáltatás”

53

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Kerékpártúra útvonalak tervezése, a turisták részére a helyi látványosságok, szálláshelyek, vendéglátóhelyek mentén. Gondos tervezéssel komplex turisztikai attrakció létrehozása. A kerékpárturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, kalandeszközök telepítése, vendéglátóhelyek fejlesztése, kerépárkölcsönzők működtetése.”
 • „A kerékpáros turizmust igénybevők száma folyamatosan növekedni fog(25 %), mivel az aktív turizmusra vágyók kielégíthetik mozgás- és szórakozás igényeiket. Elősegíti az egészséges életmód térhódítását.”

4

 • „Egyéb szolgáltatás”

54

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A biogazdálodásra épülő Ökoturizmus beindítása, falusi vendégasztal szolgáltatása turisták részére. Bemutató és oktató mintagazdaságok létrehozása, ahol megismerhetik az idelátogatók a hagyományos gazdálkodási formákat, a tanyasi életet, az ott használt eszközöket. A hagyományos állattartásba nevelt álllatokra épülő állatsimogató kialakítása, valamint szintén ezekre épülő bioélelmiszer előállítása és értékesítése.”
 • „Egyre népszerűbbé válik térségünkben az egészséges életmód, a bioélelmiszer fogyasztása, mindemellett turisztikai vonzerővé válhat az ökogazdálkodás. Az ezzel foglalkozó családoknak alternatív jövedelemszerző forrást biztosít, így garantált a gazdálkodási forma népszerűsége.”

5

 • „Egyéb szolgáltatás”

55

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Fel kell éleszteni a kultuszt, fel kell venni a kapcsolatot a Hartung örökség képviselőivel. A kultuszhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, szálláshelyhez kötötten ki kel építeni, korszerűsíteni (gasztronómia, kézművesség, oktatás-ismeretterjesztés) kell. Ki kell használni az európai irodalomban egyetlen magyar, pozitívan beállított község adottságát.”
 • „Székkutas különleges státuszt szerezne megának a térségben, Jól felépített marketinggel komoly esélye lesz a turizmus fellendítésére.”

6

 • „Egyéb szolgáltatás”

56

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A kereskedelmi, és javítási szektorban működő és új vállalkozások létrehozásának támogatása, amely hozzájárul ezen vállalkozások piaci pozíciójuk erősítéséhez.”
 • „A támogatásnak köszönhetően új vállalkozások jönnek létre, új munkahelyek létesülnek. A meglévő vállalkozások gazdasági versenypozíciója javul, helyzete megerősödik.”

7

 • „Kereskedelem, javítás”

57

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A tervezett fejlesztések megvalósulása érdekében javítani kell a feldolgozóipari vállalkozások fejlesztésekre fordítandó tőkeellátottságát.”
 • „A fejlesztések eredményeként feldolgozóipari vállalkozások jönnek létre, a meglévők bővülnek, korszerűsödnek, új munkahelyek jönnek létre, növekszi a térségi jövedelem.”

8

 • „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”

58

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Fejlesztési források biztosításával megadni az építőipar háttérmunkájával foglalkozó mikrovállakozások (építészmérnöki és mérnöki tevékenység, projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás)részére a lehetőséget, hogy integrálódjanak a térség építőiparába.(Új mikrovállalkozások létrehozása, meglévők technológiai fejlesztése, új eljárások, módszerek bevezetése.)”
 • „Az intézkedés eredményeként javul a szektorban működő mikrovállalkozások teljesítménye, amely hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez is.”

9

 • „Építőipar”

59

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, az ökoturizmusra berendezkedő szállások, szolgáltatások, és érdekes, figyelemre érdemes turisztikai attrakciók kiépítése. Kapcsolódva a Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Programhoz.”
 • „Hasonlóan a Tisza északi szakaszához, sokkal többen választják majd (30%-os növekedés) a vízi turizmus valamelyik fajtáját, megteremtődik a lehetőség, hogy a térségben lévő turisztikai látványosságok vízi úton is megközelíthetővé váljanak.”

10

 • „Egyéb szolgáltatás”

60

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom4
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A természeti és épített örökség megőrzése, felújítása, és látogathatóvá tétele a kultúrális értékek és természeti örökségek fennmaradása és bemutathatóvá tétele miatt fontos és indokolt.A természeti értékek fennmaradását és bemutathatóvá tételét célzó, és a épített örökség megőrzésére, felújítására és látogathatóvá tételére irányuló beruházások támogatása Mártélyon, Székkutason és Hódmezővásárhely külterületén.”
 • „A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően a természeti értékek és az építet örökségek fennmaradnak és látogathatóvá válnak, hozzájárulva ezzel a hagyományörző élhetőbb vidék és turisztikai szempontból is vonzó településkép kialakulásához.”

1

 • „Kultúra”

62

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Néprajzi park kialakítása, kiállítási terület lehetőségével. Tanyasi környezet kialakítása, hagyományos kemencés főzőhely létesítése, amely a hagyományos, fenntartható életmódot is népszerűsíti. A helyi hagyományok megőrzését és bemutathatóvá tételét szolgáló területek látogathatóvá tétele, eszközök, és felszerelések beszerzésének biztosítása.”
 • „A megvalósuló beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a helyi hagyományok és a helyi kultúra megőrzésre kerül, átadhatóvá válik, megismerhető lesz, hozzájárulva ezzel a hagyományörző élhetőbb vidék kialakulásához, és bekapcsolható a turisztikai progamokba.”

2

 • „Kultúra”

63

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A rendezvények marketingjének, összehangolásának javítása, erősítése. Valós adottságokra épülő új rendezvények szervezése és azok térségi szintű összehangolása. (Kerékpáros találkozók, székkutasi süteményfesztivál, Kamilla fesztivál, Mártélyi kavalkád, Kérész-fesztivál, stb..)”
 • „Nő a térség turisztikai vonzereje, ismertsége, emelkedik az idelátogatók száma (20%), nő az itt élők életminősége.”

3

 • „Kultúra”

64

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása.”
 • „Sokszínű rendezvények, virágzó civil légkör, aktív társadalmi élet, a lakosság jobb közérzete, javuló életminőség, és turisztikai vonzerő is erősödik.”

4

 • „Kultúra”

65

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A szabadidős és rekreációs tevékenységeket nyújtó térségi szereplők (civilek, önkormányzatok, vállalkozások) szolgáltatási kínálatának bővítése (műfüves labdarugópálya, csónak-kikötők, mászófal, kerékpár kölcsönzők, extrém sportok, stb.) és a meglévő szolgáltatások színvonalának javítása.”
 • „Javuló testi-lelki egészség, jobb közérzet, aktív kikapcsolódási lehetőség, értékes szórakozás.”

5

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

66

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A térség közösségi épületeinek felújítása, korszerűsítése, különös tekintettel a központi, és a turisztikailag fontos épületekre.”
 • „Szebb és kellemesebb falukép, amely nemcsak a benne lakóknak, hanem az odalátogató vendégeknek is szebb környezetet és jobb élményt biztosít.”

6

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

67

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Szükség van a községek parkjainak, tereinek a rendbetételére, fedett, esztétikus buszvárók építésére, parkolóhelyek kialakítására (jelenleg a veszélyes útpadkán parkolnak).”
 • „Szép és korszerű település- és falukép, amely jobb közérzetet biztosít a helybelieknek, megjelenésével vonzza az odalátogatókat.”

7

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

68

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Korszerű, és nívós játszóterek építése, a régiek felújítása, a parkok, zöld felületek folyamatos karbantartása, virágosítás.”
 • „Szép, és élhető falu a gyermekes családok számára is. Kevesebben kívánkoznak el egy szép községből, és a turistáknak is plusz szolgáltatást jelent. Mindez hozzájárul a település népességmegtartó képességének növeléséhez, vonzó településkép kialakításához.”

8

 • „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra”

69

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Fel kell éleszteni a kultuszt, fel kell venni a kapcsolatot a Hartung örökség képviselőivel. A létesítményeket fel kell újítani, az író emlékére szobrot kell állítani. Ki kell használni az európai irodalomban egyetlen magyar, pozitívan beállított község adottságát.”
 • „A székkutasi örökség megőrzésre kerül, ezzel különleges státuszt szerez magának a térségben. Jól felépített marketinggel komoly esélye lesz a turizmus fellendítésére.”

9

 • „Kultúra”

70

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Korszerű piaci infrastuktúra kiépítése.”
 • „EU-s normáknak megfelelő értékesítési körülmények kialakulása, mely egyaránt jó az árusnak és a vásárlónak is. EU-komform piaci csatorna nyílik meg a helyben termelt termékek értékesítése előtt.”

10

 • „Gazdaságfejlesztési szervezetek”

71

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom5
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
slide74

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 1/28 Kód: DA-73-GF-A-07 Sorszám: 5205

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A kistérség három települése a Tiszához közel, vagy közvetlenül a Tisza parton helyezkedik el.

Probléma/ lehetőség

 • Jelenleg kis mértékben, vagy egyáltalán nics kiépítve a vízi turizmushoz kötődő infrastruktúra. 2007-2013-ig terjedő időszakra a II. nemzeti fejlesztési tervben a kormányzat figyelembe veszi és támogatja majd a Tisza-völgy fejlesztésének különböző lehetőségei között a turizmust is. (Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója)Ehhez kapcsolódik a Vásárhelyi terv is.

Megoldási javaslat

 • Víziturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, az ökoturizmusra berendezkedő szállások, szolgáltatások, és érdekes, figyelemre érdemes turisztikai attrakciók kiépítése. Kapcsolódva a Tiszai Vízi Turizmus Fejlesztési Programhoz.

Várható eredmény

 • Hasonlóan a Tisza északi szakaszához, sokkal többen választják majd (30%-os növekedés) a vízi turizmus valamelyik fajtáját, megteremtődik a lehetőség, hogy a térségben lévő turisztikai látványosságok vízi úton is megközelíthetővé váljanak.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

73

megold si javaslatok 1 28 k d da 73 gf a 07 sorsz m 5205
Megoldási javaslatok 1/28 Kód: DA-73-GF-A-07 Sorszám: 5205

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

465000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

310000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

100000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

74

slide76

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 2/28 Kód: DA-73-GF-A-09 Sorszám: 5207

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Az Alföldnek ezen a részén kiváló minőségi földek találhatóak, és nagy hagyományai vannak az állattenyésztésnek (pl.: lótenyésztés, juhtenyésztés stb.), ennek ellenére csak néhány gazdálkodó folytat ökológiai gazdálkodást.

Probléma/ lehetőség

 • Nem eléggé népszerű az ökogazdálkodás, pedig a térség az ország, és európa jelentős biotermékeket előállító térségévé válhatna. A meglévő termelők áruit csak szűk körben ismerik , így jelenleg nincs megfelelő kereslet.

Megoldási javaslat

 • A biogazdálodásra épülő Ökoturizmus beindítása, falusi vendégasztal szolgáltatása turisták részére. Bemutató és oktató mintagazdaságok létrehozása, ahol megismerhetik az idelátogatók a hagyományos gazdálkodási formákat, a tanyasi életet, az ott használt eszközöket. A hagyományos állattartásba nevelt álllatokra épülő állatsimogató kialakítása, valamint szintén ezekre épülő bioélelmiszer előállítása és értékesítése.

Várható eredmény

 • Egyre népszerűbbé válik térségünkben az egészséges életmód, a bioélelmiszer fogyasztása, mindemellett turisztikai vonzerővé válhat az ökogazdálkodás. Az ezzel foglalkozó családoknak alternatív jövedelemszerző forrást biztosít, így garantált a gazdálkodási forma népszerűsége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

75

megold si javaslatok 2 28 k d da 73 gf a 09 sorsz m 5207
Megoldási javaslatok 2/28 Kód: DA-73-GF-A-09 Sorszám: 5207

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

324000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

162000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

45000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

60%

 • Természetes személyek

76

slide78

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 3/28 Kód: DA-73-GF-A-10 Sorszám: 5208

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Székkutast a német irodalomban Hugo Hartung híressé tette a Piroska regény kapcsán, a térségről pozitív kép alakult ki, főleg a német nyelvterületen.

Probléma/ lehetőség

 • A 80-as évek végén német turisták ezrével keresték fel Székkutast. Ma már a Piroska kultusz feledésbe merült, a hozzá kapcsolódó épületek, építmények elhanyagoltak.

Megoldási javaslat

 • Fel kell éleszteni a kultuszt, fel kell venni a kapcsolatot a Hartung örökség képviselőivel. A kultuszhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, szálláshelyhez kötötten ki kel építeni, korszerűsíteni (gasztronómia, kézművesség, oktatás-ismeretterjesztés) kell. Ki kell használni az európai irodalomban egyetlen magyar, pozitívan beállított község adottságát.

Várható eredmény

 • Székkutas különleges státuszt szerezne megának a térségben, Jól felépített marketinggel komoly esélye lesz a turizmus fellendítésére.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

77

megold si javaslatok 3 28 k d da 73 gf a 10 sorsz m 5208
Megoldási javaslatok 3/28 Kód: DA-73-GF-A-10 Sorszám: 5208

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

150000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

100000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

100000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

65%

 • Természetes személyek

78

slide80

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 4/28 Kód: DA-73-GF-A-06 Sorszám: 5204

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben nagy hagyománya van a kézművességnek. Főleg a fazekasság művelői vannak sokan, de megtalálhatóak egyéb kézműves szakmák is. Sok festőművész is alkot a térségben.

Probléma/ lehetőség

 • Elszigetelten, saját műhelyükben dolgoznak. Nem lehet munkájukat együtt látni, összehasonlítani, nics lehetőség, hogy munkájuk közben láthassuk őket.

Megoldási javaslat

 • Szálláshelyhez között bemutatók, nyitott alkotóműhelyek létrehozása, meglévők korszerűsítése.

Várható eredmény

 • Nő a térségbe látogató turisták száma, könnyebben megismerkedhetnek a kézműves termékekkel, hagyományokkal, a festőművészek alkotásaival, növekszik a látványosságok száma, és a művészeknek is nagyobb bemutatkozási lehetőséget biztosít.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

79

megold si javaslatok 4 28 k d da 73 gf a 06 sorsz m 5204
Megoldási javaslatok 4/28 Kód: DA-73-GF-A-06 Sorszám: 5204

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

90000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

45000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

20000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

80

slide82

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 5/28 Kód: DA-73-GF-A-08 Sorszám: 5206

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Színvonalas szolgáltatások és programok kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térség kifejezetten alkalmas a kerékpáros turizmus számára, mivel nagy kiterjedésű sík területek jellemzik, és Magyarországon itt a legnagyobb mértékű a kerékpáros közlekedés. Kiépített kerékpárút jelenleg Hódmezővásárhelyen, Székkutason, illetve Hmvhely és Mártély között található, de számos olyan út van még, amelyek kerékpáros turizmusra alkalmasak. Pl. töltés, mellékutak, földutak.

Probléma/ lehetőség

 • Nincsen még az egész kistérséget összekötő hálózat. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások még nem kellőképpen kialakítottak. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó útvonalak feltáratlanok, és a benne levő lehetőségek kiaknázatlanok.

Megoldási javaslat

 • Kerékpártúra útvonalak tervezése, a turisták részére a helyi látványosságok, szálláshelyek, vendéglátóhelyek mentén. Gondos tervezéssel komplex turisztikai attrakció létrehozása. A kerékpárturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, kalandeszközök telepítése, vendéglátóhelyek fejlesztése, kerépárkölcsönzők működtetése.

Várható eredmény

 • A kerékpáros turizmust igénybevők száma folyamatosan növekedni fog(25 %), mivel az aktív turizmusra vágyók kielégíthetik mozgás- és szórakozás igényeiket. Elősegíti az egészséges életmód térhódítását.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

81

megold si javaslatok 5 28 k d da 73 gf a 08 sorsz m 5206
Megoldási javaslatok 5/28 Kód: DA-73-GF-A-08 Sorszám: 5206

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

61500 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

41000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

20000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

82

slide84

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 6/28 Kód: DA-73-GF-A-05 Sorszám: 5200

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Közösségi szálláshelyek kialakítása, fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • A térség vonzerejének (Tisza közelsége, jelentős védett természeti területek, országos jelentőségű kultúrális, szakmai és sportrendezvények, nemzetközi kiállítás) köszönhetően évről-évre növekszik az igény a jó minőségű közösségi szálláshelyek (ifjúsági) iránt.

Probléma/ lehetőség

 • Nehéz egy viszonylag kis csopotot is megfelelő színvonalon elszállásolni, így igen alacsony az itt eltöltött vendégéjszakák száma. A jelenleg meglévő közösségi szállláshelyek sem kapacitásban, sem minőségben nem tudják az igényeket kielégíteni.

Megoldási javaslat

 • Az önkormányzatoknak vannak olyan létesítményei, amelyekben lehetséges korszerű szálláshelyek kialakítása. Pl. a Mártélyi kemping, de Székkutas és Hódmezővásárhely terveiben is szerepel ifjúsági szálláshely kialakíása.

Várható eredmény

 • A szervezett és fenntartható tömegturizmus fellendülése, és a itt töltött vedégéjszakák számának 20 %-os növekedése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

83

megold si javaslatok 6 28 k d da 73 gf a 05 sorsz m 5200
Megoldási javaslatok 6/28 Kód: DA-73-GF-A-05 Sorszám: 5200

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

375000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

375000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

150000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

50000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

0%

 • Természetes személyek

84

slide86

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 7/28 Kód: DA-73-GF-A-04 Sorszám: 4678

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: Minőségi szálláshelyek kialakítása

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • Kifejezetten tanyákban bővelkedő kistérség. Székkutason a legjelentősebb a tanyai lakosság, ahol a tanyán élők a település lakosságának csaknem 30 %-át, Mártélyon 20,8 %-át, Mindszenten 1,7 %-át, Hódmezővásárhelyen 6 %-át adják. Kiterjedt Natura 2000 területek, gazdag élővilág, kimagasló táj- és tájképi értékek jellemzik.

Probléma/ lehetőség

 • A falusi turizmus jelenleg még nagyon kezdetleges formában van jelen. A FATOSZ honlapján egyetlen egy szállás van csak regisztrálva a térségből. Nincsenek megfelelő , minőségi falusi turizmust lehetővé tevő szálláshelyek és szolgáltatások.

Megoldási javaslat

 • A falusi turizmus keretein belül minőségi szálláshelyek építése, és korszerűsítése a térségben, megfelelő szolgáltatásokkal és programokkal kiegészítve.

Várható eredmény

 • Ezen intézkedés lehetőséget biztosít falusi turisztikai szolgáltatás fő- és kiegészítő tevékenységként végzésére. A mezőgazdaságból élőknek is lehetőségük terem kiegészítő jövedelemre szert tenni. Az elnéptelenedő tanyák hasznosításra kerülnek, csökken az elvándorlás, és várhatóan 20 %-kal nő a térségben eltöltött vendégéjszakák száma. Nő a falvak helybenfoglalkoztatási potenciálja, a tevékenyéség jellegéből adódóan, főleg a nők körében.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

85

megold si javaslatok 7 28 k d da 73 gf a 04 sorsz m 4678
Megoldási javaslatok 7/28 Kód: DA-73-GF-A-04 Sorszám: 4678

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

330000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

165000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

100000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

60%

 • Természetes személyek

86

slide88

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 8/28 Kód: DA-73-SzF-4-01 Sorszám: 5748

Prioritás: A térség turisztikai vonzerejének növelése és népszerűsítése

Intézkedés: A települések és a térség ismertségét, hírnevét javító rendezvények szervezése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség természeti, kultúrális, gazdasági adottságai sokkal jobbak, mint amennyire jelenleg ismertek. A közösség által lefedett terület jelenleg is fontos rendezvények színhelye (Falunapok, Állatenyésztési napok, Szent-György napi Juhászverseny, Őszi tárlat, Vásárhelyi Promenád, Kerámia Szimpozium, stb..)

Probléma/ lehetőség

 • A térség rendezvényeinek jelenlegi ismertsége nem kielégítő, a meglévő rendezvények száma, és összehangoltsága sem megfelelő, ezért a természeti, kultúrális és gazdasági adottságok nem megfelően kihasználtak.

Megoldási javaslat

 • A rendezvények marketingjének, összehangolásának javítása, erősítése. Valós adottságokra épülő új rendezvények szervezése és azok térségi szintű összehangolása. (Kerékpáros találkozók, székkutasi süteményfesztivál, Kamilla fesztivál, Mártélyi kavalkád, Kérész-fesztivál, stb..)

Várható eredmény

 • Nő a térség turisztikai vonzereje, ismertsége, emelkedik az idelátogatók száma (20%), nő az itt élők életminősége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • A rendezvény fellépőinek díja, Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

87

megold si javaslatok 8 28 k d da 73 szf 4 01 sorsz m 5748
Megoldási javaslatok 8/28 Kód: DA-73-SzF-4-01 Sorszám: 5748

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

59000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

59000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12500 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

0%

 • Természetes személyek

88

slide90

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 9/28 Kód: DA-73-SzF-A-16 Sorszám: 5219

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Településképet javító közösségi terek kialakítása, meglévők fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség településein jobbára csak a főtér rendezett, mai igényt kielégítő. Kevés a gondozott zöld felület. A kisebb településeken, valamin Hódmezővásárhely városrészein elhelyezkedő parkok, terek állapota nem kielégítő.

Probléma/ lehetőség

 • A térségnek komoly turisztikai elképzelései vannak, de a települések jelenlegi arculata nem vonzó. A térség településeinek külső megjelenésén sok a szépíteni való ahhoz, hogy a benne élők büszkék legyenek településükre, és az odalátogató turisták jóbban érezzék magukat.

Megoldási javaslat

 • Szükség van a községek parkjainak, tereinek a rendbetételére, fedett, esztétikus buszvárók építésére, parkolóhelyek kialakítására (jelenleg a veszélyes útpadkán parkolnak).

Várható eredmény

 • Szép és korszerű település- és falukép, amely jobb közérzetet biztosít a helybelieknek, megjelenésével vonzza az odalátogatókat.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

89

megold si javaslatok 9 28 k d da 73 szf a 16 sorsz m 5219
Megoldási javaslatok 9/28 Kód: DA-73-SzF-A-16 Sorszám: 5219

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

410000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

410000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

200000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

0%

 • Természetes személyek

90

slide92

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 10/28 Kód: DA-73-SzF-A-17 Sorszám: 5331

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Településképet javító közösségi terek kialakítása, meglévők fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A kisebb településeken (Székkutas, Mártély) nincs megfelelő színvonalú játszótér, pedig a települések nagy zöld felületekkel rendelkeznek, tágasak, gazdag növényzet található mindenütt, amely lehetőséget adna korszerű, kellemes környezetben lévő játszóterek kialakítására.

Probléma/ lehetőség

 • A településeken növekvő igény mutatkozik az EU-konform, gondozott, szép környezetben kialakított játszóterek iránt. A gyermekes családok ugyanis nem tudják igazán szép, funkcionális játszótereken biztonságban tudni gyermekeiket.

Megoldási javaslat

 • Korszerű, és nívós játszóterek építése, a régiek felújítása, a parkok, zöld felületek folyamatos karbantartása, virágosítás.

Várható eredmény

 • Szép, és élhető falu a gyermekes családok számára is. Kevesebben kívánkoznak el egy szép községből, és a turistáknak is plusz szolgáltatást jelent. Mindez hozzájárul a település népességmegtartó képességének növeléséhez, vonzó településkép kialakításához.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

91

megold si javaslatok 10 28 k d da 73 szf a 17 sorsz m 5331
Megoldási javaslatok 10/28 Kód: DA-73-SzF-A-17 Sorszám: 5331

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

160000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

160000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

80000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

40000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

0%

 • Természetes személyek

92

slide94

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 11/28 Kód: DA-73-SzF-A-15 Sorszám: 5218

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Közösségi célokat szolgáló épületek felújítása, korszerűsítése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A községek természeti adottságai nagyon jók ahhoz, hogy a benne élőknek, és az odalátogatóknak kellemes környezetet nyújtson, azonban az önkormányzati tulajdonú épületeknek sem a külseje, sem a belseje nem felel meg a kor elvárásainak. Az épitéskori stílus ma már csúnya és elavult. A berendezések öregek, sok esetben mára már használhatatlanok.

Probléma/ lehetőség

 • A leromlott állapotú önkormányzati ingatlanok kedvezőtlenül befolyásolják a településképet, ezért ez csökkenti az itt élők komfortérzetét, valamint negatívan hat az idelátogatók térségről alkotott véleményére. Ezen túlmenően hátrányosan befolyásolják az önkormányzatok tevékenységét, és az általuk nyújtott szolgáltatásokat.

Megoldási javaslat

 • A térség közösségi épületeinek felújítása, korszerűsítése, különös tekintettel a központi, és a turisztikailag fontos épületekre.

Várható eredmény

 • Szebb és kellemesebb falukép, amely nemcsak a benne lakóknak, hanem az odalátogató vendégeknek is szebb környezetet és jobb élményt biztosít.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

93

megold si javaslatok 11 28 k d da 73 szf a 15 sorsz m 5218
Megoldási javaslatok 11/28 Kód: DA-73-SzF-A-15 Sorszám: 5218

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

500000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

500000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

200000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

10000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

94

slide96

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 12/28 Kód: DA-73-SzF-A-18 Sorszám: 5375

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Helyben termelt termékek, helyben történő értékesítésének elősegítése

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • Székkutason nagy hagyományai vannak a piaci értékesítésnek. Jelenleg parkolóban, valamint bolt előtt árusítanak, mivel nincs kialakítva erre a célra szolgáló terület.

Probléma/ lehetőség

 • A megfelelő piacér hiányában az árusok elfogalják a parkolót, és így összetűzésbe kerülnek a helyi lakosokkal. A piaci infrastruktúra alapfeltételei hiányában az árusok méltatlan körülmények között tevékenykednek.

Megoldási javaslat

 • Korszerű piaci infrastuktúra kiépítése.

Várható eredmény

 • EU-s normáknak megfelelő értékesítési körülmények kialakulása, mely egyaránt jó az árusnak és a vásárlónak is. EU-komform piaci csatorna nyílik meg a helyben termelt termékek értékesítése előtt.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

95

megold si javaslatok 12 28 k d da 73 szf a 18 sorsz m 5375
Megoldási javaslatok 12/28 Kód: DA-73-SzF-A-18 Sorszám: 5375

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

66494 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

66494 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

66494 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

66494 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

0%

 • Természetes személyek

96

slide98

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 13/28 Kód: Sorszám: 5770

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Kerékpárutak hálózattá történő fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés

Helyzet/ adottság

 • A térség kifejezetten alkalmas a kerékpáros turizmus számára, mivel nagy kiterjedésű sík területek jellemzik, és Magyarországon itt a legnagyobb mértékű a kerékpáros közlekedés. Kiépített kerékpárút jelenleg Hódmezővásárhelyen, Székkutason, illetve Hmvhely és Mártély között található.

Probléma/ lehetőség

 • Mártély és Mindszent között nincs kiépítve kerékpárút, ezért ez a helyzet hivatásforgalom és kerékpárturizmus szempontjából kedvezőtlen.

Megoldási javaslat

 • Mártély és Mindszent között kerékpárút kiépítése.

Várható eredmény

 • A térségben javul a hivatásforgalom és a kerékpárturizmus helyzete.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DAOP - 3. prioritás - Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

97

megold si javaslatok 13 28 k d sorsz m 5770
Megoldási javaslatok 13/28 Kód: Sorszám: 5770

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

98

slide100

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 14/28 Kód: Sorszám: 5771

Prioritás: Falufejlesztés és újítás

Intézkedés: Szennyvíztisztító létesítésének és felújításának támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság

Helyzet/ adottság

 • A kistérség települései közül Hódmezővásárhelyen (100%-os a kiépítettség), és Mártélyon került kialakításra szennyvízelvezető hálózat és hozzá kapcsolódó szennyvíztisztítómű.

Probléma/ lehetőség

 • Mindszenten és Székkutason nem üzemel szennyvíztisztítómű, Hmvhelyen pedig a meglévő korszerűsítésre szorul.

Megoldási javaslat

 • Szennyvíztisztítók létesítése és felújítása

Várható eredmény

 • A települések közműolló mutatói javulnak, ezáltal csökken a környezeti terhelés(talaj, felszín- és felszín alatti vizek védelme).

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

99

megold si javaslatok 14 28 k d sorsz m 5771
Megoldási javaslatok 14/28 Kód: Sorszám: 5771

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

100

slide102

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 15/28 Kód: DA-73-GF-A-01 Sorszám: 5747

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Feldolgozással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése

Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Helyzet/ adottság

 • A térségben a feldolgozóipar jelentős szerepet tölt be, az ipari szektoron belül húzóágazatnak tekintendő. Mintegy 500 vállalkozás működik ebben a szektorban.

Probléma/ lehetőség

 • A projektgyűjtés során számos fejlesztési elképzelés érkezett (fafeldolgozás, szeszgyártás,alternatív energiahordozók előállítása, stb) , melyből kitűnik, hogy a fejlesztés egyetlen akadálya a tőkehiány.

Megoldási javaslat

 • A tervezett fejlesztések megvalósulása érdekében javítani kell a feldolgozóipari vállalkozások fejlesztésekre fordítandó tőkeellátottságát.

Várható eredmény

 • A fejlesztések eredményeként feldolgozóipari vállalkozások jönnek létre, a meglévők bővülnek, korszerűsödnek, új munkahelyek jönnek létre, növekszi a térségi jövedelem.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

101

megold si javaslatok 15 28 k d da 73 gf a 01 sorsz m 5747
Megoldási javaslatok 15/28 Kód: DA-73-GF-A-01 Sorszám: 5747

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

960000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

480000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

150000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

12000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

60%

 • Természetes személyek

102

slide104

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 16/28 Kód: DA-73-GF-A-11 Sorszám: 5691

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Szolgáltatással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A szolgáltatóipar a térségben jelentős szerepet tölt be, mivel az összes településen hangsúlyosan jelen van. A szolgáltatóipar jellegénél fogva a tevékenységek széles spektrumát öleli fel, ennél fogva fontos szerepet játszik a fogalkoztatásban.

Probléma/ lehetőség

 • Megfelelő technológia, és működési feltételek hiányában a szolgáltatók költségei magasak, helyzetük instabil, ezért versenyképességük mérsékelt.

Megoldási javaslat

 • Technológiai fejlesztések támogatásával,új eszközök, berendezések, felszerelések beszerzésével, a szolgltatással kapcsolatos épületek építésével, felújításával, bővítésével a szolgáltatók tevékenységének köre, színvonala növelhető, helyzetük stabilizálható, versenyképességük fokozható. (Szépségipari, lakossági szolgáltatások, szociális- és egészségügyi szolgáltatások, gazdasági szolgáltatások, stb.)

Várható eredmény

 • Szolgáltatóipar fellendülése, és megerősödése, ennek eredményeként új munkahelyek jönnek létre.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

103

megold si javaslatok 16 28 k d da 73 gf a 11 sorsz m 5691
Megoldási javaslatok 16/28 Kód: DA-73-GF-A-11 Sorszám: 5691

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

460000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

230000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

75000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

60%

 • Természetes személyek

104

slide106

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 17/28 Kód: DA-73-GF-A-03 Sorszám: 5210

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Kereskedelemmel és javítással foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, kors...

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A térség vezető szektorát képezik, a kereskedelemmel és javítással foglalkozó vállalkozások, melyek száma 1000 körüli (pl.: autószerelő, háztartási gépszerelő, kiskereskedő, stb.)

Probléma/ lehetőség

 • A tőkehiány miatt a piac erősebb szereplőivel nem tudnak lépést tartani, felszereltségük és marketingtevékenységük hiányában a termékeikre csökken a kereslet, nem képesek hosszútávon versenyképesek maradni.

Megoldási javaslat

 • A kereskedelmi, és javítási szektorban működő és új vállalkozások létrehozásának támogatása, amely hozzájárul ezen vállalkozások piaci pozíciójuk erősítéséhez.

Várható eredmény

 • A támogatásnak köszönhetően új vállalkozások jönnek létre, új munkahelyek létesülnek. A meglévő vállalkozások gazdasági versenypozíciója javul, helyzete megerősödik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

105

megold si javaslatok 17 28 k d da 73 gf a 03 sorsz m 5210
Megoldási javaslatok 17/28 Kód: DA-73-GF-A-03 Sorszám: 5210

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

250000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

125000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

60%

 • Természetes személyek

106

slide108

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 18/28 Kód: DA-73-GF-A-02 Sorszám: 5746

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Építőiparral foglalkozó mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése

Szektor/fejlesztési téma: Építőipar

Helyzet/ adottság

 • A térségben több, mint 400 építőipari vállalkozás működik, ami jelentősnek tekinthető az összes vállalkozások arányában. A térségben a közeljövőben jelentős építőipari beruházások indulnak.

Probléma/ lehetőség

 • Az építőipari vállalkozások háttérmunkáját elősegítő (építészmérnöki, tervezői, projekttrevezési)vállalkozások száma alacsony, ezért a beruházások megkezdése sokszor tolódik, akadályozottá válik.

Megoldási javaslat

 • Fejlesztési források biztosításával megadni az építőipar háttérmunkájával foglalkozó mikrovállakozások (építészmérnöki és mérnöki tevékenység, projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás)részére a lehetőséget, hogy integrálódjanak a térség építőiparába.(Új mikrovállalkozások létrehozása, meglévők technológiai fejlesztése, új eljárások, módszerek bevezetése.)

Várható eredmény

 • Az intézkedés eredményeként javul a szektorban működő mikrovállalkozások teljesítménye, amely hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez is.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

107

megold si javaslatok 18 28 k d da 73 gf a 02 sorsz m 5746
Megoldási javaslatok 18/28 Kód: DA-73-GF-A-02 Sorszám: 5746

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

92000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

46000 EUR

 • Non-profit szervezetek

0%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

30000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

108

slide110

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 19/28 Kód: Sorszám: 5695

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Mikrovállalkozások humánerőforrásának fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • A térség foglalkozási lehetőségei közül sok nem érhető el, mivel a dolgozni kívánók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással az állás betöltéséhez.

Probléma/ lehetőség

 • A településeken egyszerre van jelen magas munkanélküliség(5,7%) és munkaerőhiány. Kevés a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállaló. Különösen nagy probléma, hogy elvándorlás tapasztalható, valamint hogy rendkívül sok az ingázó munkavállaló.

Megoldási javaslat

 • A kistérségi hiányszakmákban működő felnőttképzések, átképzések igénybevételének támogatása a (pl.: informatikus, építőipari, faipari, fémipari stb.) települések lakosait foglalkoztató mikrovállalkozások körében.

Várható eredmény

 • A jelenleg szakképzett munkaerő hiányával küzdő helyi mikrovállalkozások megerősödése, ezzel párhuzamosan munkanélküliség csökkenése.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

109

megold si javaslatok 19 28 k d sorsz m 5695
Megoldási javaslatok 19/28 Kód: Sorszám: 5695

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

110

slide112

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 20/28 Kód: Sorszám: 5696

Prioritás: Mikrovállalkozások foglalkoztatás és jövedelemtermelő képességének fenntartható fejlesztése

Intézkedés: Mikrovállalkozások együttműködésének és piaci kapcsolatainak támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Alacsony információáramlás tapasztalható a térség gazdasági szereplői közt, illetve nagyon alacsony a szervezetten együttműködő vállalkozások aránya.

Probléma/ lehetőség

 • A fenti helyzet kedvezőtlenül befolyásolja az egymástól elszigetelten, függetlenül működő vállalkozások versenyképességét, és a térségi fogalkoztatottságot.

Megoldási javaslat

 • Megfelelő információs és együttműködési rendszer kialakítása a piac erre fogékony szereplőivel. Nagyobb fokú szervezettséggel hatékonyabb működés és információáramlás lenne elérhető az aktív vállalkozások körében és közösségi munkával növelhető lenne a versenyképesség, új piacokra való bejutás.

Várható eredmény

 • Az összefogás eredményeképpen a benne résztvevő szereplők piacra jutási esélyei, illetve célpiacának mérete jelentősen megnő. Termékeik, szolgáltatásaik előállításának költségei csökkennek. Piaci pozíciójuk megerősödik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DAOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

111

megold si javaslatok 20 28 k d sorsz m 5696
Megoldási javaslatok 20/28 Kód: Sorszám: 5696

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

112

slide114

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 21/28 Kód: DA-73-SzF-A-12 Sorszám: 2635

Prioritás: Vidéki örökség megőrzése

Intézkedés: Helyi természeti és épített örökség megőrzése, felújítása, látogathatóvá tétele

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A közösség által lefedett területen nagy számban találhatóak olyan természeti értékek (pl.: Tisza menti növény és állatvilág, Mártélyi Holt-Tisza...), épített örökségek (templomok, vasútállomás, régi halászházak...)amelyek fennmaradása veszélyeztetett, állapota folyamatosan romló.

Probléma/ lehetőség

 • Amennyiben természeti és épített értékeink, örökségeink nem kerülnek megóvásra, akkor visszafordíthatatlanul elvesznek az utókor számára. "Unokáink sem fogják látni!"

Megoldási javaslat

 • A természeti és épített örökség megőrzése, felújítása, és látogathatóvá tétele a kultúrális értékek és természeti örökségek fennmaradása és bemutathatóvá tétele miatt fontos és indokolt.A természeti értékek fennmaradását és bemutathatóvá tételét célzó, és a épített örökség megőrzésére, felújítására és látogathatóvá tételére irányuló beruházások támogatása Mártélyon, Székkutason és Hódmezővásárhely külterületén.

Várható eredmény

 • A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően a természeti értékek és az építet örökségek fennmaradnak és látogathatóvá válnak, hozzájárulva ezzel a hagyományörző élhetőbb vidék és turisztikai szempontból is vonzó településkép kialakulásához.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

113

megold si javaslatok 21 28 k d da 73 szf a 12 sorsz m 2635
Megoldási javaslatok 21/28 Kód: DA-73-SzF-A-12 Sorszám: 2635

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

189520 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

189520 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

100000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

0%

 • Természetes személyek

114

slide116

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 22/28 Kód: DA-73-SzF-A-13 Sorszám: 2642

Prioritás: Vidéki örökség megőrzése

Intézkedés: Helyi természeti és épített örökség megőrzése, felújítása, látogathatóvá tétele

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Székkutast a német irodalomban Hugo Hartung híressé tette a Piroska regény kapcsán, a térségről pozitív kép alakult ki, főleg a német nyelvterületen.

Probléma/ lehetőség

 • A 80-as évek végén német turisták ezrével keresték fel Székkutast. Ma már a Piroska kultusz feledésbe merült, a hozzá kapcsolódó épületek, építmények elhanyagoltak.

Megoldási javaslat

 • Fel kell éleszteni a kultuszt, fel kell venni a kapcsolatot a Hartung örökség képviselőivel. A létesítményeket fel kell újítani, az író emlékére szobrot kell állítani. Ki kell használni az európai irodalomban egyetlen magyar, pozitívan beállított község adottságát.

Várható eredmény

 • A székkutasi örökség megőrzésre kerül, ezzel különleges státuszt szerez magának a térségben. Jól felépített marketinggel komoly esélye lesz a turizmus fellendítésére.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

115

megold si javaslatok 22 28 k d da 73 szf a 13 sorsz m 2642
Megoldási javaslatok 22/28 Kód: DA-73-SzF-A-13 Sorszám: 2642

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

60000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

60000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

0%

 • Természetes személyek

116

slide118

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 23/28 Kód: DA-73-SzF-A-14 Sorszám: 2645

Prioritás: Vidéki örökség megőrzése

Intézkedés: Helyi hagyományok és kultúra megőrzése, fejlesztése, és bemutathatóvá tétele

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térség településeit jelentős hagyományok (kézművesség, népi mesterségek, néptánc...), kultúrális aktivitás (nagy számú aktív civilszervezetek, művészeti találkozók, bemutatók, tárlatok...)jellemzik.

Probléma/ lehetőség

 • Felszereléseik elavultak, bemutatkozási lehetőségük kevés, kevés az olyan létesítmény, ahol bemutathatók lennének a vidék hagyományai.

Megoldási javaslat

 • Néprajzi park kialakítása, kiállítási terület lehetőségével. Tanyasi környezet kialakítása, hagyományos kemencés főzőhely létesítése, amely a hagyományos, fenntartható életmódot is népszerűsíti. A helyi hagyományok megőrzését és bemutathatóvá tételét szolgáló területek látogathatóvá tétele, eszközök, és felszerelések beszerzésének biztosítása.

Várható eredmény

 • A megvalósuló beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a helyi hagyományok és a helyi kultúra megőrzésre kerül, átadhatóvá válik, megismerhető lesz, hozzájárulva ezzel a hagyományörző élhetőbb vidék kialakulásához, és bekapcsolható a turisztikai progamokba.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

117

megold si javaslatok 23 28 k d da 73 szf a 14 sorsz m 2645
Megoldási javaslatok 23/28 Kód: DA-73-SzF-A-14 Sorszám: 2645

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

120000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

120000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

0%

 • Természetes személyek

118

slide120

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 24/28 Kód: DA-73-SzF-2-01 Sorszám: 4586

Prioritás: Életminőség javítása

Intézkedés: Egészségőrző, sport, és kultúrális szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség adottságai szabadidős és rekreációs tevékenységekhez sok szempontból kedvezőek (gyógyvizek,természetvédelmi területek, Tisza, Holt-Tisza, kulturális programok, sportcsarnokok, sportpályák, kerékpárutak), és ehhez kapcsolódóan egyre nagyobb igény jelentkezik e területen.

Probléma/ lehetőség

 • Ezen szolgáltatások azonban hiányosak, vagy nem megfelelő színvonalon hozzáférhetőek, így az e területen hasznosítható erőforrások, adottságok kihasználatlanok.

Megoldási javaslat

 • A szabadidős és rekreációs tevékenységeket nyújtó térségi szereplők (civilek, önkormányzatok, vállalkozások) szolgáltatási kínálatának bővítése (műfüves labdarugópálya, csónak-kikötők, mászófal, kerékpár kölcsönzők, extrém sportok, stb.) és a meglévő szolgáltatások színvonalának javítása.

Várható eredmény

 • Javuló testi-lelki egészség, jobb közérzet, aktív kikapcsolódási lehetőség, értékes szórakozás.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

119

megold si javaslatok 24 28 k d da 73 szf 2 01 sorsz m 4586
Megoldási javaslatok 24/28 Kód: DA-73-SzF-2-01 Sorszám: 4586

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

65%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

193723 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

125920 EUR

 • Non-profit szervezetek

65%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

50000 EUR

 • Önkormányzatok

65%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

65%

 • Természetes személyek

120

slide122

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 25/28 Kód: DA-73-SzF-4-02 Sorszám: 5751

Prioritás: Életminőség javítása

Intézkedés: Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A kistérség társadalmának aktivitását jól jellemzi, hogy az 1000 lakosra jutó non-profit szervezetek száma (4,6, mely érték megegyezik az országos átlagértékkel) meghaladja a megyei, illetve a Dél-alföldi régióra jellemző civil aktivitást. A kistérség civil aktivitása jó alapot teremt a társadalmi tőke „termeléséhez”, amely egyaránt jelent gazdasági folyamatokba bevonható új erőforrást, másrészt a társadalomépítésben fontos szerepet játszó tényezőt.

Probléma/ lehetőség

 • A térség civil szervezetei erősen forráshiányosak, ezért csak korlátozott számban tudnak olyan rendezvényeket (népdal,- és néptánc csoportok, irodalmi körök, képzőművészeti szakkörök, zenekarok) szervezni, ahol saját tevékenységüket nészerűsítenék. Mindez kedvezőtlenül befolyásolja tevékenységük hatékony végzését és funkciójuk ellátását.

Megoldási javaslat

 • Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása.

Várható eredmény

 • Sokszínű rendezvények, virágzó civil légkör, aktív társadalmi élet, a lakosság jobb közérzete, javuló életminőség, és turisztikai vonzerő is erősödik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • A rendezvény fellépőinek díja, Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

121

megold si javaslatok 25 28 k d da 73 szf 4 02 sorsz m 5751
Megoldási javaslatok 25/28 Kód: DA-73-SzF-4-02 Sorszám: 5751

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

0%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

59000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

59000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

10000 EUR

 • Önkormányzatok

0%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

5000 EUR

 • Egyházak

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

0%

 • Természetes személyek

122

slide124

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 26/28 Kód: Sorszám: 4594

Prioritás: Életminőség javítása

Intézkedés: Szociális szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás

Helyzet/ adottság

 • A térség településein sok időskorú (az elmúlt 15 évben a 60 év felettiek aránya 20%-ról 21,5%-ra nőtt), beteg és egyéb hátrányos helyzetű (roma lakosság, halmozottan sérültek relatív magas száma), szociális ellátásra szoruló ember él.

Probléma/ lehetőség

 • A kistérség kissebb településein (Székkutas, Mártély), valamint a tanyás térségekben élő érintett csoportok (egyedül élő időskorúak) számára az alapvető szolgáltatáshoz való hozzáférés nehézkes.

Megoldási javaslat

 • Helyi igényeket alapul véve a szociális szolgáltatás fejlesztés.

Várható eredmény

 • Javul a térség szociális ellátottsága, amely hozzájárul a magasabb életminőséghez, az itt élő emberek jobb közérzetéhez.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • DAOP - 4. prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

123

megold si javaslatok 26 28 k d sorsz m 4594
Megoldási javaslatok 26/28 Kód: Sorszám: 4594

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

124

slide126

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 27/28 Kód: Sorszám: 4588

Prioritás: Életminőség javítása

Intézkedés: Egészséget segítő szolgáltatások támogatása

Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás

Helyzet/ adottság

 • A hazánkban általánosan jellemző rossz egészségi állapot a kistérséget is jellemzi.

Probléma/ lehetőség

 • Mindez kedvezőtlenül hat a humánerőforrások újra termelésére.

Megoldási javaslat

 • Egészségtudatosságot növelő, egészségmegőrző, prevenciós tevékenységek kialakítása, ezeket szolgáló programok szervezése és végrehajtása a térségben.

Várható eredmény

 • Nagyobb mértékben értékké válik az egészség, a prevenció kerül előtérbe a gyógykezeléssel szemben, amely hosszabb távon kedvezően hat a lakosság egészségi állapotára.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • TAMOP - 6. prioritás - Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

125

megold si javaslatok 27 28 k d sorsz m 4588
Megoldási javaslatok 27/28 Kód: Sorszám: 4588

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

126

slide128

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 28/28 Kód: Sorszám: 4589

Prioritás: Életminőség javítása

Intézkedés: Környezeti tudatosságot elősegítő programok szervezése és lebonyolítása

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A környezettudatosság, a környezettudatos gondolkodás általába véve nem része a térségben élők mindennapi életének.

Probléma/ lehetőség

 • Mindez kedvezőtlenül hat a térség ökológiai, társadalmi és gazdasági folyamataira, így több vonatkozásban is kedvezőtlenül érinti az életminőséget.

Megoldási javaslat

 • A környezettudatos magatartást erősítő és a fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységek és programok kialakítása, szervezése.

Várható eredmény

 • A környezettudatosság javulásával csökken a környezet terhelése, javul a minősége.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

127

megold si javaslatok 28 28 k d sorsz m 4589
Megoldási javaslatok 28/28 Kód: Sorszám: 4589

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

 • Természetes személyek

%

128

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 1 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

Stratégiai tervünk elkészítésénél valós fejlesztési elképzeléseket vettünk figyelembe, mivel szervezett projektgenerálás és -gyűjtés eredményeként közel 300 ötlet érkezett hozzánk, amelyben mindhárom helyi szereplő(önkormányzat, civil szervezet, vállalkozás) képviseltette magát. A stratégiai tervünk két alappillérre, a mikrovállalkozások fejlesztésére, és a turisztikai tevékenységek ösztönzésére épül. Jellegéből adódóan a turisztikai tevékenységek ösztönzését közvetlenül és közvetve a falufejlesztés, a vidéki örökség megőrzése, és az életminőség javítása is erősíti. Az előzőekben említett prioritások, és a hozzárendelt intézkedések keretében megvalósuló fejlesztések összességében a térségben élők életminőségének javulását eredményezik, hiszen a gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások(mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenység ösztönzése) több munkahelyet, jobb kereseti lehetőségeket, magasabb életszínvonalat eredményez. A nem közvetlen gazdaságfejlesztést eredményező prioritások az élhetőbb vidék kialakulásához, a kultúrált településképhez, a hagyományok megőrzéséhez, a helyben igénybevehető, sokszínű szolgáltatások fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ezek a hatások egymásra épülve, egymást erősítve szolgálják a térség népesség megtartó képességének fokozását.

Fontosnak tartjuk, hogy a tervezett fejlesztések minél hamarabb elkezdődjenek (2008. vége, 2009. eleje), hogy a megvalósulás folyamatossága biztosítva legyen, ezért már a pályázati kiírások megjelenése előtt szükségesnek látjuk a projektek megfelelő szintű előkészítését. Ennek érdekében folyamatos tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk a térség szereplői számára. A megvalósítás folytonosságának fenntartása érdekében a közösség segítséget nyújt a nyertes pályázók részére.

A mikrovállalkozások forráshoz jutásának közvetlen és közvetett hatásaként nő a térség foglalkoztatási potenciálja (Kb.50 fő), valamint a korábbi munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul. (kb.50 fő)

A turisztika fejlesztésével új szereplők lépnek be a vállakozói szférába. A tevékenység jellegéből adódóan javul a közép- és idősebb korú nők fogalkoztatása, jól hasznosítható kreativitásuk, és élettapasztalatuk.

129

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 2 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2

(Falusi vendéglátók, falusi vendégasztal, stb.). A turizmus fejlődésével reményeink szerint évről-évre jelentős mértékben nő az itt eltöltött vendégéjszakák száma (20 %).

A falumegújításnak és vidéki örökség megőrzésének köszönhetően jó állapotú épületek és rendezett közterületek jönnek létre, ami hozzájárul a vonzó településkép kialakulásához. Ez növeli a lakosság komfortérzetét, helybenmaradási kedvét, és az ide látogatók elégedettségét. Közvetve kihat a gazdaság fejlődésére is, mert a vállalkozók szívesebben fektetnek be rendezett településen.

A széleskörű szolgáltatások létrejöttével, sokszínű rendezvényekkel, hagyományőrző programokkal az itt élő, és idelátogató emberek közérzete egyre javul.

A kulturális örökség megóvása és továbbvitele megvalósul, ennek köszönhetően a múlt értékei tovább élnek.

130

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 1 1
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1

A mikrovállalkozások számára biztosított fejlesztési források felosztásánál a térségben jelenlévő valamennyi szektort figyelembe vettük, részükre forrásokat allokáltunk.

Szerencsés egybeesés, hogy a kistérség adottságai fokozottan alkalmasak a falusi turizmus elterjedésére, és a közelmúltban több településen is tanfolyamok zárultak le, ahol nagy számban, főleg nők vettek részt, különösen a közép- és idősebb korosztályból. A projektgyűjtés során is ebből a rétegből érkezett a legtöbb fejlesztési elképzelés, ami biztosítja, hogy a turisztikai fejlesztések során megvalósul a női esélyegyenlőség (20 új női munkavállaló).

A falufejlesztés eredményeként megvalósuló beruházásoknak köszönhetően csökken a falvak városhoz viszonyított lemaradása. Már kisebb településeken is elérhetők lesznek speciális szolgáltatások.

A kulturális-, sport- és egyéb rendezvények elérhetővé válnak a kisebb településeken is.

A tőkehiányos civil szervezetek jelentős része a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fogja össze, és nyújt számukra szolgáltatásokat(nagycsaládosok egyesülete, a nők esélyegyenlőségéért létrehozott egyesületek, fogyatékkal élők egyesületei, nyugdíjas klubok, ifjúsági szervezetek, stb..). Ezen szervezetek most forráshoz juthatnak programjaikhoz, tevékenységükhöz, hozzájárulva ezzel az esélyegyenlőség széles társadalmi rétegeket érintő megvalósulásához.

A vállalkozások megerősödésével hosszabb távon biztosítottá válik fennmaradásuk, fejlődésük, ezáltal a foglalkoztatottság és a jövedelmezőség.

A fejlesztések eredményeként javul a társadalmi kohézió, erősödik a civil szerveződés, fokozódik a térség népesség megtartó képessége, nő az identitástudat. Jellemzővé válik a térségben az egészségtudatos magatartás, és az esélyegyenlőség megvalósulásával befogadóvá válik a térség társadalma. Valódi értékek kerülnek előtérbe.

A programok eredményeként a természeti és épített örökség megóvásra kerül, fokozódik a környezettudatosság, a természeti értékek bemutathatóvá válnak.

A megvalósulás során a természeti erőforrásokra épülő fejlesztések esetén fokozott figyelmet fordítunk az ésszerű, fenntartható hasznosításra.

131

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 1 1
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1

2004-2006 között, mintegy 3,5 milliárd forint fejesztési forrás érkezett a kistérségbe, amely 6,8 milliárd forint összértékű fejlesztést generált. Ezeknek a fejlesztési forrásoknak a felhasználásását hivatott koordinálni az

eddig egyetlen elkészült kistérségi szintű fejlesztési program(A Hódmezővásárhelyi kistérség agrárstuktúra és vidékfejlesztési programja, 2000-2004). Ennek a programnak sajnos semmiféle koordináló hatása nem volt a kistérségben zajló fejlesztésekre, és ezért a megvalósult projektek egymástól függetlenül, nem egymásra épülve, pontszerűen valósultak meg, így nem érvényesült azok multiplikátor hatása.

Sokkal hatékonyabb lett volna a rendelkezésre álló források felhasználása és hatékonysága, ha figyelmbe veszik a programot.

Az ÚMVP lll-lV. tengelyén rendelkezésre álló fejlesztési forrás felhasználhatóságának jellegéből adódóan biztosított a fejlesztések egymást erősítő hatása, illetve a program végső céljának elérése.

132

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 1 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

A közösség egyesületi formában kíván tovább működni. Az egysület 28 tagú, melyben önkormányzati tag:3; civil:8; vállalkozó:17. Az egyesület választott szervei: Elnök, alelnök, elnökség (7 tagú; 2 önkormányzati tag; 1 civil; 4 vállalkozó), FEB (3 tagú), munkaszervezet vezető, munkaszervezet (3 tagú). Az előbbiek alapján a vállalkozói és civil szféra megfelelően reprezentált mind a tagságban, mind pedig az elnökségben, így biztosított a kiegyenlített érdekképviselet. Legfontosabb kérdésekben a közgyűlés dönt, amely minimum évenként egyszer ülésezik. A munkaszervezet zavartalan működése érdekében napi kérdések eldöntését a közgyűlés az elnökség hatáskörébe delegálta, amely havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A program lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását a munkaszervezet munkatársai végzik. Munkájukat a munkaszervezet vezetője irányítja, és felügyeli.

A program megvalósulása során a munkaszervezet folyamatosan tájékoztatási, és tanácsadási tevékenységet folytat, tudatja a helyi szereplőkkel a felülről jövő aktualitásokat. Minden településen rendszeresen Leader fórumokat tart, amely során projekteket generál, és segíti a potenciális pályázókat ötleteik kidolgozásában. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a megvalósítás fázisában a nyertes pályázókkal, közvetítő funkciót tölt be az IH, ill. a pályázó között, pénzügyi, szakmai, stb. téren segíti a projekt megvalósítását. Népszerűsíti a programot, mozgósítja a szereplőket, helyi és országos szinten beszámol az elért eredményekről. Más LEADER-csoportokkal tart fenn kapcsolatot, ad át jó gyakorlatot, sikeres tapasztalatokat segítve ezzel a hatékony pályázást és projekt megvalósítást. Segíti a határon túli magyar lakta területeken szerveződő LEADER-csoportok munkáját. A program lebonyolításának tapasztalatait rendszeresen megosztjuk nem csak a felettes szervekkel, hanem a társszervezetekkel és a leendő pályázókkal is egyfajta programciklus részeként.

A terv LEADER-szerűsége: a program indulásától fogva folyamatosan konzultáltunk a térségi szereplőkkel, projektgyűjtés során felmértük a helyi igényeket, a valós fejlesztési elképzeléseket; a helyzetelemzés eredményeit és a projektötletek tapasztalatainak összegzését követően állítottuk össze a fejlesztések prioritásait és intézkedéseit, biztosítva ezzel a helyi részvételt, teret adva az alulról jövő kezdeményezéseknek.

133

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 2 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

A Program összeállítása során törekedtünk az intézkedések összhangjának megteremtésére, így a program egyes elemei egymásra épülve egymást erősítik, maximalizálva ezzel a program összhasznát. A települési fórumokon nemcsak egyszerű ötletgyűjtést végeztünk, hanem stimuláltuk a közös munkát, az együttműködést, ennek eredményeként megindult a csoportos együttműködés és gondolkodás.

134

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis