Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte” - PowerPoint PPT Presentation

rudenti bag ts v rs daudz tu mums d vin ji pilnas kl tis lab bi as pilnas e as sudrabi a l t dz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

play fullscreen
1 / 6
Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”
154 Views
Download Presentation
gyda
Download Presentation

Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rudentiņ, bagāts vīrs,Daudz tu mums dāvināji:Pilnas klētis labībiņas,Pilnas ķešas sudrabiņa.L.t.dz. Rudens ir pārmaiņu laiks dabā. Kokiem un krūmiem tiek dāvāti krāšņi tērpi. Laukos cilvēki steidz noņemt rudens bagāto ražu. Pateicībā par dāvātajām dabas veltēm mūsu bērni svin svētkus Rudenim, uz kuriem mīļi aicina savus vecākus. Sniedzam īsu ieskatu par pagājušajiem svētkiem.

  2. Grupās “Bitīte” un “Zvaigznīte”

  3. Grupās “Austriņa” un “Skujiņa”

  4. Grupās “Saulīte” un “Tauriņš”

  5. Grupās “Mēnestiņš” un “ Māriņa”

  6. Grupās “Dārziņs” un “Auseklītis”