html5-img
1 / 21

Vysoká škola právních a sociálních studií se představuje…

Vysoká škola právních a sociálních studií se představuje…. Plenární zasedání ČKR, Praha, 2. prosince 2010. CEVRO Institut se představuje. Soukromá vysoká škola právních a sociálních studií (2006). Zakladatel Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (1999).

gwylan
Download Presentation

Vysoká škola právních a sociálních studií se představuje…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vysoká škola právních a sociálních studií se představuje… Plenární zasedání ČKR, Praha, 2. prosince 2010

 2. CEVRO Institut se představuje Soukromá vysoká škola právních a sociálních studií (2006) Zakladatel Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie (1999)

 3. Vzdělání, odbornost, prestiž Cíl V ČR poprvé model • Kultivace veřejného života • Profesionalita ve veřejné správě Think-tank Nástroje • Vysoká škola: • programově malá • na studenta zaměřená • elitní Elitní vysoká škola (V UK např. Buckingham University, dlouhodobě nejlepší škola ohledně studentské spokojenosti)

 4. Co nabízíme Bakalářské studium (Bc.) Navazující magisterské studium (Mgr.) Master of Public Administration (MPA) Vědecká centra Manažerské centrum Publikace Zahraniční vztahy

 5. Co nabízíme Bakalářské studium (Bc.) Politologie a mezinárodní vztahy Právní specializace - Veřejná správa Právní specializace - Právo v obchodních vztazích Sociální analýzy Navazující magisterské studium (Mgr.) Politologie Veřejná správa

 6. Bakalářské obory Politologie a mezinárodní vztahy Garant: Prof. Miroslav Novák Právní specializace - Veřejná správa Garant: Prof. Dušan Hendrych • Právní specializace - Právo v obchodních vztazích • Garant: Prof. František Zoulík • Sociální analýzy • Garant: Prof. Petr Matějů

 7. Magisterské obory Politologie Garant: Prof. Miroslav Novák Právní specializace - Veřejná správa Garant: Prof. Dušan Hendrych První magisterské promoce červen 2011

 8. Formy studia Prezenční: přednášky, semináře, každodenní kontakt s vyučujícími, stáže, konference, semináře, počítačová učebna, knihovna Kombinované: řízené konzultace, e-learning, distanční opory, elektronický studijní systém

 9. Cílový stav bakalářské magisterské Politologie Veřejná správa • Politologie a mezinárodní vztahy • Veřejná správa • Právo v obchodních vztazích • Sociální analýzy Ph.D. program Právo v podnikání Sociální analýzy Hospodářská politika Politická ekonomie CEVRO UNIVERSITY

 10. Manažerské vzdělávání Centrum rozvoje psychosociálních a managerských aktivit Master of Public Administration • Management veřejné správy • Management veřejné dopravy • Bezpečnostní a krizový management Ředitel centra PhDr. Jiří Frgal Odborný garant programuProf. JUDr. Dušan Hendrych

 11. Vědecká centra - PCTR Prague Centre for Transatlantic Relations (PCTR) • výzkum euroamerických vztahů, se zvláštním důrazem na středoevropsko-americké vztahy • řešení konkrétních problémů transatlantických vztahů - analýzy a doporučení prakticky využitelné v politickém rozhodovacím procesu v ČR • Partneři • Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) • Informační centrum o NATO, Jagello 2000 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM • PragueSecurityStudies Institute (PSSI) • Středisko bezpečnostní politiky, CESES FSV UK • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU

 12. Vědecká centra - CCES Centre forCentralEuropeanStudies (CCES) • systematický mezioborový výzkum střední Evropy, její společnosti, historie, politiky, ekonomiky • úzká výzkumná spolupráce s Masarykovým ústavem AV ČR

 13. Vědecká činnost …řada „sektorových“ grantů a výzkumných projektů Historicky první GAČR! "Komparativní analýzy internetových voleb ve světě a analýza možnosti zavedení internetového hlasování v ČR"

 14. Vědecké konference Řada politologických konferencí Volby 2010 – kontinuita či diskontinuita? Česká politologie: geneze oboru Je čas na reformu české ústavy? ...ve spolupráci s partnery Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Konrad-Adenauer-Stiftung

 15. Vědecké konference P. Boettke George Mason University Fulbright Expert T. Anderson HooverInstitution, Stanford University PCPE 2010 R. Epstein University of Chicago G. Steele Lancaster University

 16. CEVRO INSTITUT FORUM • CEVRO Institut AcademicForum • Richard Epstein (University of Chicago) - Právo, ekonomie a politika • Frank Machovec a TimothyTerrell (Wofford College) - EconomicsoftheMedicalReform • RoderickLong (Auburn University) - WhyShouldClassicalLiberalsPreferAnarchyover • StatePower • CEVRO Institut BusinessForum • Jan Mühlfeit (vicepresident Microsoft) – Krize, globalizace a konkurenceschopnost v 21. století 

 17. Publikační činnost - knihy CEVRO INSTITUT ACADEMIC PRESS

 18. Publikační činnost - časopis CEVRO INSTITUT ACADEMIC PRESS

 19. Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničními partnery • Stipendijní pobyty • Společné výukové projekty • Spolupráce ve vědě • Letní školy Colorado State University

 20. Více než škola…

 21. Vítejte v Měšťanské besedě!

More Related