M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006. Erik Nøkleby Follo likningskontor. ØKOKRIM. Deltakere/etater og etater på vei… . Skjemarevisjon. Inntektsåret 2006. Skjemaordninger. Full PSA på web Selvangivelse for næringsdrivende Aksjonærregisteroppgaven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gwylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006

Erik Nøkleby

Follo likningskontor


M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

ØKOKRIM

Deltakere/etater og etater på vei…


Skjemarevisjon

Skjemarevisjon

Inntektsåret 2006


Skjemaordninger
Skjemaordninger

 • Full PSA på web

 • Selvangivelse for næringsdrivende

 • Aksjonærregisteroppgaven

 • Beholdnings- og realisasjonsoppgave

 • RF-1241 - Pass og stell av barn

 • RF-1243 - Gaver til forskning

 • RF-1139 – Boligselskap

 • RF-1140 - Boligsameie


Skjemaordninger fortsetter
Skjemaordninger fortsetter

 • Terminoppgave – RF-1037

 • RF-1049 – Oppgjørsblankett private arb.giv

 • RF-1062 – Veldedige organisasjoner

 • MVA (RF-0002 og RF-0004)

 • RF-1198 – SFU

 • RF-1199 – SFU

 • RF-1401 – Flyttemelding

 • eSøk

 • eKlage


Nytt fra skjemarevisjonen 2006
Nytt fra skjemarevisjonen 2006

 • Selvangivelsen for næringsdrivende endret en del på for å hensyntas skattereformen

  • Tilegg i alminnelig inntekt fra DLS føres i post 2.7

  • Inntektssiden har fått flere nye poster ifm aksjonærmodellen og aksjonæroppgaven

 • Deltakeroppgavene er svært omarbeidet som følge av deltakermodellen

 • Personinntektskjema er endret som følge av foretaksmodellen

 • Nytt skjema for skogtaksering (RF-1016) skal legges ved for alle som eier skog. Nytt felt også i selvangivelsen

 • Foil 7.16


  M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

  Skattereformen – Aksjonærmodellen

  RF-1059 Skjema for beregning av inngangsverdi og utbytte

  RF-1070 Beregning av ekstraskatt
  Ikke registreringspliktige dls
  Ikke registreringspliktige DLS

  • Har tidligere ikke hatt tilgang til å levere elektronisk via Altinn

  • Fra og med inntektsåret 2006 åpnes det for levering fra altinn med utgangspunkt i identifikasjonsnummer tildelt av likningskontoret

  • Utstedelse og vedlikehold av identifikasjonsnummer gjøres av likningskontorene

  • Brev sendes ut til alle som tidligere har vært registrert med eget identifikasjonsnummer av likningskontoret i november

  • Kontrollere at identifikasjonsnummer har tilknyttet riktige roller for å muliggjøre elektronisk innrapportering.

  Foil 7.14


  Oppgavekvalitet
  Oppgavekvalitet

  • Det er de samme problemområdene som før

  • Lokal innsats fra lokal likningskontor mot regnskapsførere/revisorer har vist gode resultater

  • Eksempler på områder:

   • Kobling mellom næringsoppgave, personinntektsskjema og selvangivelse

   • Legge ved pliktige vedlegg (eks saldoskjema)

   • Ektefelle skal legge ved eget personinntektsskjema

  Foil 7.15


  Preutfylt forh ndsutfylt selvangivelse for personlig n ringsdrivende psan

  Preutfylt/forhåndsutfylt selvangivelse for personlig næringsdrivende (PSAN)

  Utkast til løsning


  M let med prosjektet
  Målet med prosjektet næringsdrivende (PSAN)

  • Målet med PSAN-prosjektet er:

   • Gi den personlig næringsdrivende en bedre støtte og hjelp til å ”handle riktig”

   • Redusere tiden og ressursene som går med til å fylle ut og levere selvangivelsen og RF-skjema

   • Gi den personlig næringsdrivende preutfylling av informasjon både i portalen og for fagsystem

   • Utvikle en god integrasjon mot fagsystem

  • Videre er det et mål at etaten kan oppnå:

   • Forenklet saksbehandling og kontrollarbeid i skatteetaten

   • Forbedret datakvalitet på innrapporterte data


  Krav til l sningen hovedfunksjonalitet 2
  Krav til løsningen hovedfunksjonalitet (2) næringsdrivende (PSAN)

  • Fagsystem

   • Håndtere overføring av preutfylte data til fagsystem for lønnstakere og pensjonister samt næringsdrivende

   • Håndtere overføring av data fra fagsystem til selvangivelsen og relevante RF-skjema

  • Håndtere endringer av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp også for personlig næringsdrivende

  • Håndtere at alle RF-skjema som er tilknyttet selvangivelsesordningene, ikke må dupliseres eller foreligge i flere utgaver


  Krav til preutfylling
  Krav til preutfylling næringsdrivende (PSAN)

  • Alle poster i selvangivelsen (RF-1030) skal kunne preutfylles

  • Alle poster i alle RF-skjema skal kunne preutfylles

   • For inntektsåret 2007 vil preutfylling for næringsdrivende tilbys på samme nivå som for lønnstakere og pensjonister.


  M lgrupper
  Målgrupper næringsdrivende (PSAN)

  • 1. De som fyller ut alle data i portalen

  • 2. De som mottar data fra fagsystem

   a) fullfører utfylling og

   signerer i portalen

   b) signerer i portalen

  • 3. De som sender inn og signerer fra

   fagsystem


  Krav til kunne endre selvangivelsestype
  Krav til å kunne endre selvangivelsestype næringsdrivende (PSAN)

  • I utgangspunktet skal det ikke være mulig å endre selvangivelsestypen som er preutfylt i Altinn.

  • En lønnstaker/pensjonist som har endret status til næringsdrivende siste år vil ikke få tilgang til Næringsoppgave 1

  • Denne målgruppen må logge seg på www.altinn.no og instansiere opp en ny versjon av RF-1030 fra skjemakatalogen.

  • Alle nye RF-1030 som blir instansiert fra skjemakatalogen i Altinn skal automatisk merkes og behandles som om skattyter er næringsdrivende.


  Krav til levering og kvittering
  Krav til levering og kvittering næringsdrivende (PSAN)

  • For lønnstakere og pensjonister i målgruppe 1 og 2 skal dagens løsning med forenklet levering opprettholdes.

  • For næringsdrivende som bruker Altinn vil innsending og signering følge standard Altinn.


  Krav til sikkerhet og logging
  Krav til sikkerhet og logging næringsdrivende (PSAN)

  • Gjeldende funksjonalitet skal ivaretas

  • Fullmakt må være innhentet fra skattyter for å få tilgang til preutfylte data


  Altinn 4 0 juni 2006
  Altinn 4.0 (juni 2006) næringsdrivende (PSAN)

  • Imøtekomme krav i planverkene ”Et enklere Norge 2005 – 2009” og eForvaltningsforskriften.

   +

  • SKD-bestillinger:

   • Timeglass ved venting

   • Hvilket felt har feilen

   • Direkte oversikt over tabeller

   • Knapp på utskriftsliste flyttes

    Roller/rettigheter:

   • Vise hvem som har tildelt roller

   • Kunne eksportere rolletildelinger til kommaseparert fil

   • Kunne nullstille roller ved opplasting av regneark

  Foil 7.2


  Altinn 4 1
  Altinn 4.1 næringsdrivende (PSAN)

  • SKD-bestillinger:

   • LTO (01.01.2007)

   • Felles flyttemelding med Posten (01.01.2007)

   • Skattekonto/Mitt mellomværende (medio 2007)

   • Endringer i KLIENTSTATUSRAPPORTEN *)

    Annen produksjonssatt funksjonalitet.

    eKlage Næring

    AR (Beholdningsoppgaven)

    MVA (utleievirksomhet)

  Foil 7.3


  Senere versjoner av altinn altinn 1 l sningen
  Senere versjoner av Altinn (Altinn 1 løsningen) næringsdrivende (PSAN)

  • Ønsker/behov – koordineres med Altinn-2 prosessen !

   Fra ’Ønskelisten’ nevnes

   LTI

   D-nummer/Rolle-i-Altinn (Det jobbes med mulig løsning)

   Flere Grunnlagsdata-innrapporteringer

   PSAN (2008 – for inntektsåret 2007)

   ARVid (Arv-prosjektet)

  Foil 7.5


  Klientstatusrapporten altinn 4 1
  Klientstatusrapporten Altinn 4.1 næringsdrivende (PSAN)

  • Her ønsket vi å implementere ALLE innkomne forbedringsforslag nettopp for å gjøre denne rapporten til et optimalt verktøy for Revisorer og Regnskapsførere

   MEN oppdaget dessverre at det fortsatt er ’utfordringer’.

   Hvorfor;

   1) Manglende ajourføring av Enhetsregisteret

   2) Unngå spesialløsninger som undergraver ALTINN-

   strategien

  Foil 7.6


  Selvangivelsen for n ringsdrivende
  Selvangivelsen for næringsdrivende næringsdrivende (PSAN)

  Foil 7.9


  M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

  Innleveringsmønster 2005 næringsdrivende (PSAN)

  2005

  2004

  2003

  Foil 7.11


  M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

  Målsetninger og resultater næringsdrivende (PSAN)

  100%

  75%

  50%

  25%

  2005

  2004

  2000

  2001

  2002

  2003

  15 000

  68 000

  120 000

  200 000

  325 000

  400 000

  Anntall S/A

  60%

  75%

  Mål *

  10%

  10%

  30%

  40%

  26%

  64%

  75%

  39%

  Resultat *

  6%

  15%

  Foil 7.11

  * Prosentvis andel innlevert elektronisk


  Es k erfaringer fra 2005
  eSøk – erfaringer fra 2005 næringsdrivende (PSAN)

  • Ny tjeneste i 2005

  • Ikke annonsert

  • Resultat:

  • RF-1113: 4 178 skjema 49 500 søknader

  • RF-1114: 26 476 søknader

  • Totalt 75 976 søknader

  Foil 7.12


  Es k erfaringer fra 20051
  eSøk – erfaringer fra 2005 næringsdrivende (PSAN)

  92%

  Foil 7.13


  M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

  Prosentvis innleveringsandel 2005 Altinn næringsdrivende (PSAN)

  • Etterskuddspliktige: 81 %

  • Forskuddspliktige: 71 %

  • DLS: 58%

  • Totalt: 74%


  M te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006

  Utvikling Altinn i % næringsdrivende (PSAN)


  E rapportering volumtjenester
  E-rapportering - volumtjenester næringsdrivende (PSAN)

  %


  Elektronisk innlevering m l for 2007
  Elektronisk innlevering næringsdrivende (PSAN)Mål for 2007

  • Minst 65% for PSA

  • Minst 80 % for SLN

  • Minst 75 % for MVA

  • Minst 80 % for AR

  • Minst 50 % for ELFLY

  • Minst 60 % for FLT (terminoppgaven)

  • Minst 40 % for LTO


  Prognoser for 2007 for oppgaver gjennom altinn
  Prognoser for 2007 for oppgaver gjennom Altinn næringsdrivende (PSAN)

  • RF 0002 (MVA): totalt ca 960 000 oppgaver fordelt på 6 terminer

  • RF 1030 (PSA): totalt 1 760 000 oppgaver med hovedtrykk de siste dagene (estimert ca 1 mill oppgaver)

  • RF 1027 ++ (S/a næring): totalt 520 000 oppgaver

  • RF 1086 (AR): Totalt ca 190 000 oppgaver

  • RF 1088 (Beh/rea): Totalt ca 270 000 oppgaver

  • RF 1025 (LTO): totalt ca 126 750 oppgavesett

  • RF 1400 (ELFLY): totalt ca 180 000 oppgaver

  • Skatteoppgjør (vår og høst): 900 000 og 500 000

   • Detaljerte prognoser brutt ned på ukenivå


  Brukerunders kelse utf rt sommeren 2006
  Brukerundersøkelse utført sommeren 2006 næringsdrivende (PSAN)

  • Har du hørt om Altinn? Ja – 75 % (59,8 % i 2005)

  • Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn: Ja – 78,5% (70,4 %)

  • Samtlige offentlige skjema bør kunne innrapporteres gjennom Altinn: Ja – 93,3 % (93,3%)

  • Det er enkelt å bruke Altinn: Ja – 79,4 % (73,5 %)

  • Det er sikkert å bruke Altinn: Ja – 84,3 %)

  • Driftsstabiliteten har vært god de siste 12 mnd: Ja – 74,9 %


  Brukervennlighet
  Brukervennlighet næringsdrivende (PSAN)

  • Ny informasjonsportal (utseende og brukervennlighet) vil bli produksjonssatt ca 1. juli 2007

  • Brukerne ønsker

   • At informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn (Ja – 89,8 %)

   • Ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig (Ja – 86,8 %)

   • Vil bli mer brukervennlig dersom man endrer struktur på sidene (Ja – 36,7 %)