kelet s k z peur pa politika t rt nete a 20 sz zadban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században. Kitörési kisérletek . 1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia, 1980/91 Lengyelország előadó: Dr. Marinovich Endre. Az 1956-os FORRADALOM ELŐZMÉNYEI . Jugoszlávia 1948-ban nem fogadja el a moszkvai központ utasításait

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gwen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kelet s k z peur pa politika t rt nete a 20 sz zadban

Kelet-és KözépEurópa politikatörténete a 20. században

Kitörési kisérletek. 1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia, 1980/91 Lengyelország

előadó: Dr. Marinovich Endre

az 1956 os forradalom el zm nyei
Az 1956-os FORRADALOM ELŐZMÉNYEI
 • Jugoszlávia 1948-ban nem fogadja el a moszkvai központ utasításait
 • Sztálin halála 1953-ban, a keletnémet építőmunkások sztrájkja Berlinben
 • Lengyel munkáslázadás Poznanban 1956 nyarán, vérbe fojtják, 53 ember halála
 • Gomulka színrelépése és hatalomra kerülése, moszkvai meghívás nem teljesítése, a LEMP KB okt.19-i ülése, Hruscsov váratlan látogatása
 • Engedmények: kiegyezés a Katolikus Egyházzal, a magángazdálkodás engedélyezése, hamisított többpárt rendszer
kit r si k s rletek 1956
Kitörési kísérletek: 1956
 • A magyar forradalom vívmányai: politikai pluralizmus, többpártrendszer, szólásszabadság, gyülekezési szabadság, sajtószabadság
 • 1956. október 31.:

– Magyarország kilépése

a Varsói Szerződésből

– svájci és osztrák

mintára: semlegesség

kit r si k s rletek 19561
Kitörési kísérletek: 1956

=> 1956. november 1-2.:

NDK, Jugoszlávia, Csehszlovákia,

Románia, Bulgária, Albánia

beleegyezése a beavatkozásba

 • 1956. november 4–11.:

Forgószél-hadművelet

→ a szabadságharc leverése

kit r si k s rletek 19562
Kitörési kísérletek: 1956
 • Nyugati katonai reakciók elmaradása

→ atomháború veszélye

→ javuló kapcsolatok

a Szovjetunióval

→ szovjet be nem

avatkozás a

szuezi válságba

kit r si k s rletek 19563
Kitörési kísérletek: 1956
 • Kádár János hatalomra juttatása

→ megtorlás (perek, kivégzések)

→ a rendszer restaurációja

→ a szovjet érdekek kiszolgálása

kit r si k s rletek 19564
Kitörési kísérletek: 1956
 • Kádár János hatalomra juttatása

→ megtorlás (perek, kivégzések)

→ a rendszer restaurációja

→ a szovjet érdekek kiszolgálása

kit r si k s rletek 196 8
Kitörési kísérletek: 1968
 • 1965: „Brezsnyev-doktrína”
 • 1968 január: a CSKP új első titkára Alexander Dubček

→ április: új kormányprogram: átfogó reformfolyamatok Csehszlovákiában (korlátozott politikai pluralizmus)

=> „prágai tavasz”

Leonyid Iljics Brezsnyev (1906–1982)

Alexander Dubček

(1921–1992)

kit r si k s rletek 196 81
Kitörési kísérletek: 1968
 • A csehszolvák nép többet akart: tömegtüntetések

→ teljes politikai pluralizmus

→ szabad választások

→ kilépés a Varsói Szerződésből

 • 1968. július 29.:

tárgyalások Ágcsenyőn

→ kudarc

kit r si k s rletek 196 82
Kitörési kísérletek: 1968
 • 1968. augusztus 21.: „a szocializmus védelme érdekében”a VSZ 5 tagországának csapatai bevonultak Csehszlovákiába

– szovjet

– kelet-német

– lengyel

– magyar

– bolgár

→ Románia

→ Albánia

nem vett

részt

kit r si k s rletek 196 83
Kitörési kísérletek: 1968
 • => 1956 tanulsága: passzív ellenállás
 • reformok megszüntetése – restauráció

→ Albánia kilépése a VSZ-ből (1968. szeptember 13.)

→ szovjet–román kapcsolatok megromlása

kit r si k s rletek 19 80 1981
Kitörési kísérletek: 1980-1981
 • 1980-as évek eleje: a „pangás” időszaka – a szovjet típusú tervgazdaság hanyatlása → társadalmi feszültségek
 • 1980 július-augusztus: Lengyelországban a munkásság tömeges sztrájkja az élelmiszerárak emelkedése miatt

– központja:

a gdański hajógyár

– szervezője:

a Szolidaritás Szakszervezet

– vezetője: Lech Walesa

kit r si k s rletek 19 80 19811
Kitörési kísérletek: 1980-1981
 • 1980. augusztus 31.: Gdański Egyezmény → a hatalom enged
 • 1980. szeptember 8.: megalakul a Szolidaritás Független Szakszervezetek Nemzeti Szövetsége (10 millió tag)

→ állam az államban

 • 1981: újabb sztrájkok

– a rendszer engedékeny

kit r si k s rletek 19 80 19812
Kitörési kísérletek: 1980-1981
 • Wojciech Jaruzelski tábornok, nemzetvédelmi miniszter az új miniszterelnök
 • 1981. december 13.: moszkvai „konzultáció” után

→ rendkívüli állapot

→ a Szolidaritás betiltása,

vezetőinek internálása

 • Ideiglenes katonai diktatúra:

kijárási-, gyülekezési tilalom

kit r si k s rletek 19 80 19813
Kitörési kísérletek: 1980-1981
 • 1983: a rendkívüli állapot feloldása
 • 1986-tól újra nyilvánosan működik a Szolidaritás Szakszervezet => politikai ellenzéki mozgalom
kit r si k s rletek 19 80 19814
Kitörési kísérletek: 1980-1981
 • 1983: a rendkívüli állapot feloldása
 • 1986-tól újra nyilvánosan működik a Szolidaritás Szakszervezet => politikai ellenzéki mozgalom
kit r si k s rletek 19565
Kitörési kísérletek: 1956
 • 1955: megszálló csapatok kivonulása Ausztriából

→ enyhülés a hidegháborúban

→ Szabad Európa Rádió hatása (Roll back-doktrína)

1956. október 23.: budapesti tüntetések kezdete

→ Rákosi Mátyás leváltása

→ Nagy Imre-kormány

hivatalba lépése

(1956. október 24.)

Tüntető műegyetemi diákság Budapesten

(1956. október 23.)

ad