b brek t m rler nde kr yoablasyon ve radyofrekans ablasyon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÖBREK TÜMÖRLERİNDE KRİYOABLASYON VE RADYOFREKANS ABLASYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÖBREK TÜMÖRLERİNDE KRİYOABLASYON VE RADYOFREKANS ABLASYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE KRİYOABLASYON VE RADYOFREKANS ABLASYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE KRİYOABLASYON VE RADYOFREKANS ABLASYON . EAU. Cerrahiye alternatif olarak önerilen minimal invaziv yöntemler, rfa , kriyoablasyon , mikrovave ablasyon ,lazer ablasyon ve hıfu ( high intensty focused ultrason ablasyon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE KRİYOABLASYON VE RADYOFREKANS ABLASYON


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
EAU
 • Cerrahiye alternatif olarak önerilen minimal invaziv yöntemler,rfa,kriyoablasyon,mikrovaveablasyon,lazer ablasyon ve hıfu(highintenstyfocused ultrason ablasyon
 • Bu tekniklerin olası avantajları düşük morbidite,ayaktan tedavi yapılabilmesi,yüksek riskli cerrahi adayların tedavi edilebilmesi
slide3
EAU
 • MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLERİN ENDİKASYONLARI
 • Küçük,insidental saptanan ve yaşlı hastalardaki renalkortikal lezyonlar
 • Bilateral tümörlü hastalar
 • Soliter böbrekli olup cerrahi sonrası total fonksiyon kaybı riski yüksek olan hastalar
 • Multiple tümör oluşması için genetik yatkınlığı olan hastalar
slide4
EAU
 • KONTRAENDİKASYONLAR
 • 1 yıldan daha az yaşam beklentisi
 • Multiple metastaz olması
 • Tümörün boyutu ve lokalizasyonuna bağlı başarısız tedavi olasılığı : genel olarak tm büyük 3 cm ise ,renalhilustatm olması ,proksimalüretere yakın yada santral kolektör sistemde ki tmler için perkütanablasyon yöntemleri önerilmez
 • MUTLAK KONTRAENDİKASYONLAR
 • İrreversiblekoagülopati
 • Sepsis gibi ciddi medikal instabilite
radyofrekans ablasyon
RADYOFREKANS ABLASYON
 • Monopolar akımla lokal olarak dokuda hipertermi ile terapotik etkinlik sağlayan bir teknik
 • İnvitrocalışmalardabenign ya da malign hücrelerde 60 dakika 45°, 5 dakika 55° ve 1 dakika 70° deirreversibl hücre hasarı oluştuğu gösterilmiştir
 • RFA sonrası yapılan histolojik analizle membranparcalanması, protein denaturasyonuve vaskuler trombozla karakterize tipikkoagulasyon nekrozu gosterilmiştir
slide6

Perkütan yada laparoskopik

 • Anestezi şekli
 • Ablasyonzonu
 • 14 G Star-Burst XL probu
 • Jenerator gücü 150 W
 • Probunun ortalama ısının 105° ye ulaşması sağlanır
 • 2 cm’in altında tumorablasyonuicin 5 dakika, 2-3 cm’likablasyonicin 7 dakika, 3 cm in uzerindeablasyonicin 8 dakika gereklidir
slide8

Laparoskopikrfa

 • Tm dokusu açığa çıkarılıp lap.usgprobu ile tm dokusu ve uzanımı belirlenir
 • Prob dişleri tm dokusuna yerleştirilip ablasyonzonu oluşturulur
 • Ablasyon sonrası bx alınıp patolojiye gönderilir
slide9

Perkütanrfa

 • Öneriler gaa ve ct eşliğinde yapılması
 • Renal fonksiyonlar uygun ise kontrast madde verilerek tm yeri ve uzantısı belirlenir
 • Prob yerleştirilip ablasyonzonu oluşturulur
 • Rfa öncesi 18 g tru-cut iğne ile bx
 • Ablasyon sonrası tekrar kontrast verilerek ablasyon kontrol edilir
rfa sonras takip
Rfa sonrası takip
 • Yılda 2 kez fm,kcft,rfa sonrası 6, haftada,6,ayda ve sonraki her 6 ayda bir ct
 • İnkompletablasyon: RFA sonrası ilk 6.cı haftada yapılan CT ya da MRI da tümorablasyonzonundaherhangi bir artışın olması
 • Rekürrens: ilk 6.cı haftada CT ya da MR da gözlenmeyen ancak daha sonraki dönemde tümör ablasyonzonunda görülen herhangi bir artış
 • 12, ayda bx öneren merkezlerde var
komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Pyelokalisiyel sistemin hasarı, bağırsak yaralanması, cerrahi eksplorasyon yada anjiografikembolizasyon gerektiren gecikmiş makroskopikhematuri gibi major komplikasyonlar
 • Probun giriş yerinde uzamış ağrı yada parestezi, kendini sınırlayan hematomlar ve anestezi komplikasyonları gibi minör komplikasyonlar
kriyoablasyon
Kriyoablasyon
 • Yaklaşık -195°C’daki sıvı nitrojen veya argon ile dokunun aniden dondurulmasıyla mikrovaskuler yapılarda, ekstraseluler boşluklarda ve hücre icinde kristal oluşumuna, böylece oksidatiffosforilasyonun bozulmasına ve hücre membranının yırtılmasına neden olur.
 • Mikrovaskuler yapılardaki bozukluk sonucu vaskülertrombozlar ortaya çıkar
 • Ablasyondan 13 hafta sonra fibroz kollagen bantlar,koagulasyon nekrozu bolgesinin yerini alır
slide16

Probun yerleştirilme derinliği çok önemli

 • Çünkü; probun odağındaki ısı ile çevresindeki ısı dereceleri çok değişken
 • Güncel bir çalışmada: probun odak noktasında ısı -143°C iken probun odağından sadece 8 mm dışarıda doku sıcaklığının -60°C’dan -16°C’a kadar değişkenlik gösterdiği prob odağından 15 mm dışarıda ise bu değerlerin -50°C’dan +13.5°C’a kadar değiştiğini saptanmış
 • İnkompletablasyonlar ve rekürrenslerin nedeni buna bağlanmış
komplikasyonlar1
Komplikasyonlar
 • En önemli komplikasyon prob bölgesinde yada çözülme esnasında oluşan parankimal çatlaklardan oluşan kanamadır
 • Bunu engellemek için rutin olarak probbolgesinimikrofibriller bir kollajen hemostat ile kaplayan merkezler mevcut
 • Nadirende olsa up darlık olabileceği bildirilmiş
 • Rfadaki gibi ağrı , parestezi
 • Böbrek fonksiyon testlerinde bozulma,hipertansif etki saptanmamış
yerle tirilen kriyoproblar sonras aralar nda 15 dk bulunan 2 dondurma i lemi uygulanm
Yerleştirilen kriyoproblar sonrası aralarında 15 dk bulunan 2 dondurma işlemi uygulanmış
slide21
3 ay sonra çekilen kontrastlı bt de ablasyonzonundarekürrens yada rezidü kitleyi düşündürecek kontrast tutulumu saptanmamış
slide22
EAU
 • RF AND KRİO
 • Ablatif tekniklerden önce renal kitlenin histolojisini belirlemek için biopsi yapılmalıdır
 • Rf ile karşılaştırıldığında krionunlaparoskopik olarak yapılması daha olasıdır
 • Laparoskopik yaklaşım daha etkili fakat daha yüksek komplikasyon oranlarına sahiptir
 • Rf sonrasında ablasyon tekrarı ihtiyacı daha fazla
 • Rf ile lokal tmablasyonu anlamlı olarak daha yüksek
 • Krio ve rf için kansere özgü yaşam oranları cerrahiye göre daha az
slide23
EAU
 • TARTIŞMA
 • Rf ve krio küçük renaltmlerdeuygulabilecek yegane minimal invaziv yöntemlerdir
 • Onkolojik etkinlikleri henüz bilinmemekle birlikte mevcut verilere göre laporoskopik olarak yapılan krionun lokal tm kontrolü açısından rf e göre daha üstündür
 • Hem rf hem krio için nefron koruyucu cerrahiye göre daha yüksek nüks oranları bildirilmiştir
slide24
EAU
 • ÖNERİLER:
 • Küçük tümörü olan ve/veya ciddi komorbiteyesahib cerrahiye uygun olmayan hastalar için rf / krio gibi ablatif yaklaşımlar düşünülmelidir (A)
 • Tedavi öncesi bx standart olarak yapılmalıdır (c)
 • Mikrovaveablasyon,lazer ablasyon ve hıfu(highintenstyfocused ultrason ablasyon gibi diğer imageguidedperkütan yöntemler ve minimal invaziv yöntemler hala deneysel aşamada