velkommen til det juridiske hj rne ih hvor bliver det alts bare hyggeligt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til ”Det juridiske hjørne” – ih, hvor bliver det altså bare hyggeligt! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til ”Det juridiske hjørne” – ih, hvor bliver det altså bare hyggeligt!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Velkommen til ”Det juridiske hjørne” – ih, hvor bliver det altså bare hyggeligt! - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Velkommen til ”Det juridiske hjørne” – ih, hvor bliver det altså bare hyggeligt!. Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?. Konsulent Willy Rasmussen – wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: ”Foreningsjura” Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til ”Det juridiske hjørne” – ih, hvor bliver det altså bare hyggeligt!' - gurit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvem er jeg og hvad arbejder jeg med i dif

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Konsulent Willy Rasmussen – wr@dif.dk

Rådgiver specialforbund (og foreninger) om:

”Foreningsjura”

Ansvars- og forsikringsforhold

Skatte- og momsspørgsmål

Anden lovgivning, som berører idrætten

formiddagens emner
Formiddagens emner
 • Organisationsform
 • Ansvar
 • Forsikringsforhold
 • Moms
 • Skat
forskellige organisationsformer
Forskellige organisationsformer

Der bør aldrig være tvivl om, hvem der er den ansvarlige arrangør.

Det kan f.eks. være:

 • Et (dansk) specialforbund
 • En forening
 • Et forbund/en forening i samarbejde med andre (partnerskab)
 • En fond (selvejende institution)
 • Et selskab – f.eks. et ApS

Har betydning i forhold til f.eks. ansvar, hæftelse og lovgivning.

ansvar hvem h nger p den n r noget g r galt
Ansvar (hvem ”hænger på den”, når noget går galt?)

Der findes flere slags ansvar:

I kontraktforhold (økonomiske dispositioner)

Uden for kontraktforhold (skadegørende handlinger)

Strafbare handlinger (lovovertrædelser)

Ad 1: En håndboldklub.

Ad 2: Knallertkøreren og ”festaben”.

Ad 3: Lysmastsagen hvor en dreng blev slået ihjel.

5

virum sorgenfri h ndboldklub
Virum-Sorgenfri Håndboldklub

Seneste nye eksempel fra det ”virkelige” liv!

9 tidligere bestyrelsesmedlemmer blev ved Byretten i

Lyngby dømt for at være personlig ansvarlige i forbindelse

klubbens konkurs. Østre Landsret frikendte dem .

ansvar uden for kontraktforhold
Ansvar uden for kontraktforhold

Hvem kan drages til ansvar, når der sker skader?

7

knallertk reren og festaben
Knallertkøreren og “festaben”

Hvad skete der? Hvem kan (måske) drages til ansvar?

Og hvem har bevisbyrden?

forsikringsforhold
Forsikringsforhold

DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg

om nogle fælles (kollektive) forsikringer for idrætten.

Hvem er omfattet?

 • DIF og DGI
 • Specialforbund og Landsdelsforeninger
 • Foreninger/klubber
hvilke forsikringer indeholder aftalen
Hvilke forsikringer indeholder aftalen?
 • Ansvarsforsikring
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Psykologisk krisehjælp
 • Retshjælpsforsikring
 • (Idrætsrejseforsikring)

Og hvad dækker de?

ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede,

ansatte og frivillige hjælpere kan pådrage sig, når de virker

for sikrede.

Selvrisiko: 2.000 kr. pr. skade

Forsikringssum: 20 mio. kr.

NB. Ikke dækning for skader på lånte/lejede ting – f.eks.

et idrætsanlæg, en sportshal, idrætsmateriel eller andet

udstyr.

arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen indeholder en lovpligtig og en frivillig del.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring:

Hvad siger loven?

”Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en

arbejdsgiver, er berettigede efter denne lov. Arbejdet kan være lønnet

eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående”.

frivillig arbejdsskadeforsikring
Frivillig arbejdsskadeforsikring

Hvilket personkreds er dækket?

 • De faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der formelt er valgt eller udpeget – f.eks. af generalforsamlingen
 • De (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, der efter aftale med f.eks. forbundets ledelse virker for forbundet med løsning af ad hoc-opgaver

Arbejdsskadestyrelsen fastsætter erstatningen!

psykologisk krisehj lp
Psykologisk krisehjælp

Genopret trygheden efter krisen

Hvis personer i eller omkring forbund eller foreninger under DIF

involveres i en alvorlig hændelse som f.eks.

Ulykke

Overgreb

Overfald

- tilbyder Tryg op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp hos psykolog eller psykiater.

15

15

15

retshj lpsforsikring
Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med

retslige tvister.

Sum og selvrisiko: 75.000/5.000 kr. pr. sag. DIF og Tryg

vurderer, om sagen er ”rimelig”.

Et par eksempler: VM i gymnastik i 2006 og Sparta i 2010.

skal arrang ren selv tegne forsikringer
Skal arrangøren selv tegne forsikringer?
 • Er der behov for (stilles krav om) at forhøje summen på den fælles ansvarsforsikring? (tillægsforsikring)
 • Hvad med andre særlige forsikringsdækninger?
 • Dækker den normale løsøreforsikring (tyveri, brand- og vandskade) på alle adresser?
 • Transportforsikring
 • Aflysningsforsikring
 • Bestyrelsesansvarsforsikring

Et par eksempler: Danmarks Gymnastik Forbundog DBU

mere information
Mere information

Du kan læse mere om den kollektive forsikringsaftale på:

www.idrattensforsikringer.dk

Du kan også kontakte Willy Rasmussen fra DIF, som har

ansvaret for kontakten til Tryg.

slide20
Moms

Lige et par citater:

”Moms er noget, som en vis herre har skabt i vrede”

”Moms er ikke noget, der rigtigt er slået an her i Vestjylland”

20

20

20

det store momssp rgsm l
Det store momsspørgsmål

”Hvordan kan vi slippe for at betale moms i forbindelse med en

event?” (salgs- eller købsmoms?)

Hovedregel:

Når en ”person” driver selvstændig økonomisk virksomhed

og sælgervarer eller ydelser for mere end 50.000 kr. om

året, skal der som udgangspunkt betales moms (af salget).

skal et specialforbund momsregistreres
Skal et specialforbund momsregistreres?

I modsætning til alle andre ”brancher” kan de fleste forbund selv vælge, om de ønsker at være momsregistreret.

To hovedprincipper. Forbundet må så at sige vælge ”side”:

Være momsregistreret – med hvad det indebærer.

Eller stå helt uden for momssystemet.

22

22

22

momsfri oms tning ml 13 stk 1
Momsfri omsætning - ML § 13, stk. 1
 • Amatøridræt (nr. 5)
 • Velgørende (enkeltstående) arrangementer (nr. 17)
 • Almennyttige foreninger og forbund (nr. 21)

Herudover er tilskud fra private eller offentlige

virksomheder m.fl., hvor tilskudsmodtager ikke yder

tilskudsgiver en konkret (momspligtig) modydelse til

gengæld for tilskuddet, momsfri for modtager.

amat rsportsbestemmelsen
Amatørsportsbestemmelsen

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5:

Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning,

der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til

fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved

sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer,

hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere,

fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

24

24

24

24

hvad betyder det i praksis
Hvad betyder det i praksis?

Momsfrit

Start-/tilmeldingsgebyrer fra amatøridrætsudøveres deltagelse i f.eks. Copenhagen Maraton

Entréindtægt ved amatørsport

Definition på amatøridrætsudøver:

Må ikke tjene mere end ca. 100.000 kr. om året på sin sport.

Momspligtigt

Alle andre indtægter (omsætningsgrænse 50.000 kr. årligt)

25

25

25

25

foreningsbestemmelsen
”Foreningsbestemmelsen”

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (tidligere nr. 22)

Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde

almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter,

under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde

konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud

anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på

anmodning af de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres.

Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke

omfattet af fritagelsen.

26

26

hvad betyder det i praksis27
Hvad betyder det i praksis?

Momsfrit

Indtægter i forbindelse med f.eks. et specialforbunds aktiviteter inden for forbundets formål

Momspligtigt

Indtægter af forretningsmæssig karakter (omsætningsgrænse 50.000 kr. årligt)

27

27

27

27

momsfritagelse enkeltst ende arrangementer
Momsfritagelse enkeltstående arrangementer

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 (tidligere nr. 18)

Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende

arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og

skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af

kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden

måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse,

at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i

øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser…

konsekvens af momsfrihed
Konsekvens af momsfrihed
 • Der skal ikke og må ikke beregnes salgsmoms
 • Ingen fradragsret for købsmoms
fradrag for indg ende moms varek b og omkostninger
Fradrag for indgående moms(varekøb og omkostninger)

Fuld fradragsret for købsmoms:

Der er fuld fradragsret for momsen af indkøb, der

udelukkende vedrører de momspligtige aktiviteter.

Delvis fradragsret:

Der er delvis fradragsret for momsen af indkøb, der både

vedrører de momspligtige og momsfrie aktiviteter.

Ingen fradragsret:

Der er ingen fradragsret for momsen af indkøb, der alene vedrører

de momsfri aktiviteter.

slide31
Skat

Arrangørens skattemæssige status

Forbund og foreninger:

Ingen skattebetaling og ikke indsende regnskab eller

Selvangivelse til skattemyndighederne.

Fonde:

Beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven.

Selskaber:

Beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven.

udbetalinger fra arrang ren
Udbetalinger fra arrangøren

Hovedregel:

Løn, honorar, vederlag mv. er skattepligtig for modtager.

Særregel:

Honorar på max. 1.500 kr. fra forbund/forening er B-

indkomst. Udbetaler har ikke indberetningspligt!

Omkostningsdækning:

Kan udbetales som skattefri godtgørelse, når regler og betingelser

overholdes.

ligningslovens 7 m
Ligningslovens § 7 M

Godtgørelser, der udbetales af en forening som led i dennes skattefri

virksomhed til frivillige, ulønnede medhjælpere for foreningen, er

skattefri for medhjælperen i det omfang, de ikke overstiger satser, der

fastsættes af Skatterådet. Skattefriheden er betinget af, at

godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som medhjælperen

har afholdt på foreningens vegne.

eksempler p skattefri godtg relser
Eksempler på skattefri godtgørelser
 • Befordringsgodtgørelse (3,67 kr. pr. km)
 • Rejsegodtgørelse (455 kr. pr. døgn)
 • Telefon og Internet (max. 2.000 kr.)
 • Administration (max. 1.200 kr.)
 • Beklædning (max. 1.650 kr.)

Alternativet til udbetaling af godtgørelser er dækning af

udgifter efter regning – f.eks. multimedier.

betingelser for udbetaling af godtg relse mv
Betingelser for udbetaling af godtgørelse mv.

Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser udbetalt til den pågældende skattepligtige.

Alternativet til udbetaling af godtgørelser er dækning af udgifter efter regning - dvs. refusion af udgifter på grundlag af dokumentation. F.eks. kan foreningen vælge at godtgøre/dække de faktiske udgifter til telefon og/eller internet, som det skønnes, at den ulønnede medhjælper afholder i forbindelse med arbejdet for foreningen. En ulønnet medhjælper er således ikke omfattet af den nye multimediebeskatning, som gælder for lønnede personer.

Godtgørelse eller refusion kan frit vælges mellem de forskellige grupper.

35

35

35

35

et par udsagn p falderebet
Et par udsagn på falderebet
 • Sørg for, at eventorganisationens juridiske grundlag er på plads, så der ikke opstår tvivl om, hvem der er den ansvarlige arrangør
 • Indgå kun skriftlige aftaler
 • Søg (kvalificeret) rådgivning i planlægningsfasen
 • Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt

Tak for i dag 