Konservering, bare må ha det! - PowerPoint PPT Presentation

ostinmannual
konservering bare m ha det n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konservering, bare må ha det! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konservering, bare må ha det!

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Konservering, bare må ha det!
334 Views
Download Presentation

Konservering, bare må ha det!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konservering, bare må ha det!

 2. Hva er konservering? Konservering er dynamisk bevaring og beskyttelse av kulturminner store og små, som alle er i stadig forandring. Begrepet er sammensatt og kan inkludere undersøkelser, dokumentasjon, direkte inngrep, men også kontroll av miljøet rund og i kulturminnene.

 3. Konservering og beslektede fag Kunst, Arkeologi, Arkitektur Kunsthistorie Teknisk kunsthistorie Konserverings- vitenskap Konservering Bevaring Vitenskaps- historie Historie Naturvitenskap

 4. De 3 tilnærmingsnivåene • Metamodelleringsnivå: Abstrakt, vitenskapsteoretisk nivå. Grunnforskning. Hva er meningen? • Modelleringsnivå: Vitenskapelig nivå. Forbedring av det eksisterende. Anvendt forskning. Relevans for daglig virke? • Operasjonelt nivå: Teknisk manuelt nivå.

 5. Hvorfor bruker en kunsthistoriker konserveringskunskap? • Understanding of the source material: the object All art historians working in the visual arts work with objects; all objects degrade over time. The appearance of many objects have also been affected by restoration / conservation. To use an object as a historical source, it is necessary to understand its current appearance in relation to its original, intended appearance. • Preservation / management of objects An art historian working with objects (in a museum, a gallery, government organization, etc.) will need to understand the environment that objects require: how objects should be displayed, shipped (or not), stored and generally cared for. • Ability to function within a professional context Just as conservators study art history, art historians benefit by a knowledge of what their colleagues work involves. Such a background enables better working conditions, communication and sharing of responsibility in decision-making on the job.

 6. Hva trenger du? Litt materialkunnskap: KONS 2040introduksjon til kunstteknologi(historie om maletekniker og materialer) • Kons 2040 kan inngå som et fordypningsemne i 80-gruppen i kunsthistorie. Emnet er også obligatorisk for opptak til masterstudiet i kunstkonservering. • The course explores the development of materials and technique in relation to the various artistic schools, from the Middle Ages to the late-1900s. It supplies the essential basics theory for understanding painting technique, structure of paintings and changes in their appearance.

 7. Kanskje trenger du også mer materialkunnskap og mer om bevaring: 40BEVG a ‘minor’ in conservation and preservation • KONS 1000 Introduksjon til konservering og forvaltning av museumssamlinger (10 poeng) • KONS 2010 Konserveringshistorie (historie, filosofi og etikk) (10 poeng) • KONS 2020 Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) (5 poeng) • KONS 2021 Forebyggende konservering (Konserverinsproblematikk II) (5 poeng) • KONS 2030 Praktiske og visuelle ferdigheter (10 poeng)

 8. Vil du bli konservator eller vil du lære enda mer om materialteknologi og bevaring: 40BEVG + 40KONS a ‘major’ in conservation and preservation • Du kan studere 80 poeng i Konservering og 80 poeng in Kunsthistorie (80KUN3) • Opptaket til MA til Kunstkonservering er begrenset (max. 6 studenter, annen hvert år), men om du velger Kunsthistorie som din andre 80 gruppe, kan du søke begge MA programmene. • Kontakt IAKHs administrasjon i Blindernveien 11 for alle detaljer.

 9. Kan du se om et maleri har blitt restaurert? Høyre: Etter restaurering, 1923 Venstre: Før restaurering, 1901

 10. Kan du se om en skulptur har fått tilføyelser? Burde du forstå om en skulptur har blitt restaurert?

 11. Etterkonservering / restaurering Før behandling Kan du forstå kunstverkets opprinnelige (tidligere) og nåværende utseende? Leonardo da Vinci, The Last Supper, Santa Maria delle Grazie, Milan, Oil and tempera, 1498

 12. Damian Hirst The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 1991; conserved 2006 Conservation of modern art: ethics and approaches Ny hai, valgt av kunstneren selv, 2006 (detalj) orginal 1991

 13. Conservation is understanding the materials objects are made of and protecting them Painting number 3 In 1962, Mark Rothko (right) created a series of five paintings for a site-specific location, a lounge at Harvard University, Boston, MA (USA). The paintings covered the walls of the room (c. 55 square meters of canvas).

 14. Panels 3, 4 and 5 before fading of the red paint used by the artist in 1963 (top row) and after (bottom) in 1988 X X X

 15. Knowledge of Materials and Techniques: Aid to Connoisseurship Master of the Saint Ursula Legend, Flemish, active c. 1470—c. 1500 Diptych, 1486, oil on panel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

 16. Hvem underviser på konservering? Jeremy Hutchings: Gjenstand Douwtje van der Meulen: Gjenstand Tine Frøysaker: Maleri Jilleen Nadolny: Maleri

 17. Bygget

 18. Hoved- laboratorium

 19. Studentenes maleriatelier

 20. Konserveringskursene

 21. Får du JOBB som konservator? • Viktige bevaringsaktører har erklært: • Trøndelagsundersøkelsen (1995): behov for 800 årsverk ved museene. • Riksantikvaren(2004): Det er behov for 100 konservatorer for kirker og fredede bygninger. • Riksrevisjonen (2005): har avdekket betydelige etterslep for bevaringen av samlingene ved våre største museer. • Museumsreformen (2006): ABM-utvikling har blitt oppfordret til å ta initiativ til en nasjonal plan for konservering.

 22. Takk for oss! For more information about conservation courses, contact: Mimi Koppang, IAKH m.e.koppang@iakh.uio.no