1 / 25

Elektrotechnika v hodinách anglického jazyka

Elektrotechnika v hodinách anglického jazyka. Projekt OP VK Angličtináři s elektrotechniky ruku v ruce. Cíl:.

gurit
Download Presentation

Elektrotechnika v hodinách anglického jazyka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elektrotechnika v hodinách anglického jazyka

 2. Projekt OP VK Angličtináři s elektrotechniky ruku v ruce

 3. Cíl: materiální a personální zabezpečení výuky odborné angličtiny v oblasti elektrotechniky ajejí využití při přípravě žáků pro práci v zahraničních firmách, při práci na projektech a v kontaktování zahraničních firem

 4. Obsah: dvě základní oblasti • vytvořit odborné texty, pracovní listy, slovníčky a prezentace k jednotlivým oborům • zlepšit dovednosti učitelů angličtiny iostatních pedagogických pracovníků v používání odborné angličtiny

 5. Elektro obory: slaboproud: lékařská elektronika, multimediální technika, řídící a informační systémy silnoproud: elektroenergetika, elektrické stroje a přístroje

 6. Oblast 1 Co: • Rozdělení elektrotechniky • Mezníky elektrotechniky • Bezpečnost práce • Spotřební elektronika • Nářadí • Elektronika (měření) • Alternativní zdroje el. energie • Silnoproudá elektrotechnika • Osobní počítače • Počítačové sítě • Telefony • Televizní a rozhlasové přijímače • Lékařská elektronika - přístroje • Lékařská elektronika – lidské tělo a signály • Robotika ElectricalEngineering Milestones in electricalengineering WorkSafety Electricalhomeappliances Toolsforelectricians Measurement RenewableEnergy Heavycurrentelectricalengineering TheComputer ComputerNetworks Telephone Technology TV andRadio The use ofultrasound in medicine TheHeart Robotics

 7. Kdy: Oblast 1 3. a 4. ročník, buď samostatně nebo v návaznosti na učivo. Příklady: Theworldofwork – Bezpečnost práce Globalissues – Alternativní zdroje el. energie Computing - Počítače Human body – Lidské tělo a signály, Lékařské elektronické přístroje Communication – Telefony New technologies – Robotika

 8. Oblast 1 Jak: • elektronické zpracování – zvlášť přístup pro učitele, zvlášť pro žáky • zpracování v papírové podobě, namnoženo pro jednu jazykovou skupinu

 9. Kolik: Oblast 1 časová dotace Na jedno téma 3 vyuč. hodiny Struktura témat: Soubor pro studenta, metodické listy pro učitele, testy, prezentace

 10. Oblast 1 Ukázky materiálů: Bezpečnost práce

 11. Oblast 1 Ukázky materiálů: Bezpečnost práce

 12. Oblast 1 Ukázky materiálů: Bezpečnost práce

 13. Oblast 1 Ukázky materiálů: Robotika

 14. Oblast 1 Ukázky materiálů: Nářadí

 15. Oblast 1 Ukázky materiálů: Nářadí

 16. Oblast 1 Ukázky materiálů: Nářadí

 17. Oblast 1 Ukázky materiálů: Nářadí

 18. Oblast 1 Ukázky materiálů: Alternativní zdroje el. energie

 19. Oblast 1 Ukázky materiálů: Alternativní zdroje el. energie

 20. Oblast 1 Ukázky materiálů: Telefony

 21. Oblast 1 Ukázky materiálů: Telefony

 22. Oblast 2 Kurz „Výuka anglického jazyka se zaměřením na oblast elektrotechniky“ 60 hodin výuky asi 30 učitelů všeobecná výuka a ověřování vytvářených materiálů

 23. Oblast 2 Kurz

 24. Děkuji za pozornost.

More Related