L'adolescencia - PowerPoint PPT Presentation

guest5047
l adolesc ncia l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L'adolescencia PowerPoint Presentation
Download Presentation
L'adolescencia

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
L'adolescencia
791 Views
Download Presentation

L'adolescencia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Expressió oral . Llengua catalana L’ADOLESCÈNCIA Andrea Rodríguez Lorena Morales Miguel Molina

  2. Com definiríeu l’adolescència? Definiríem adolescència com el període de la vida que segueix la infància i precedeix l'edat adulta, aproximadament dels 14 als 20 anys en el noi i dels 12 als 18 en la noia, tot i que varia segons l'individu. L’ adolescència és un dels canvis més importants a la vida de les persones.

  3. CANVIS EN L’ADOLESCÈNCIA • Canvi de primària a l’ ESO. • T’acostumes al canvi i comences a conèixer a la gent. • Ja saps amb qui anar i amb qui no. • L’últim any, ja tenim totes les coses clares i es té que aprofitar al màxim perquè tot s’acaba.

  4. TIPUS D’AMICS • Els coneguts • Els companys de classe • Els amics que venen i van • Els falsos amics • El millor amic • Els amics de sempre Com nosaltres!

  5. L’AMOR ¿Que creieu vosaltres que és l’amor? El diccionari definiria l’amor com l' inclinació o afecció profunda envers una persona.

  6. Canvis físics. NOIES: • Canvis en la pell • Aparença de vell corporal • Canvi en la forma del cos • Creixement dels pits • La menstruació NOIS: • Surt el vell • Canvia la pell • La veu • La forma del cos • Canvis en les parts íntimes.

  7. L'alcohol. I aquesta nit que farem? Una pregunta habitual en els joves d’avui en dia. Encara que a vegades pot tenir males conseqüències.

  8. LORENAANDREAMIGUEL • Això es lo que pensem sobre una part de la nostra vida. Esperem que us hagi agradat .