pertandingan power point tingkatan 1&2(kong hong tatt) - PowerPoint PPT Presentation

guest3977
smk aminuddin baki chemor perak l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pertandingan power point tingkatan 1&2(kong hong tatt) PowerPoint Presentation
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(kong hong tatt)

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(kong hong tatt)
658 Views
Download Presentation

pertandingan power point tingkatan 1&2(kong hong tatt)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SMK AMINUDDIN BAKI CHEMOR,PERAK TAJUK PEMANTAPAN SAHSIAH ANTARA SEKOLAH NAMA KONG HONG TATT

 2. SENARAI FASILITATOR PROGRAM PEMANTAPAN ANTARA SEKOLAH KALI KE-4 TAHUN 2009

 3. SenaraiSekolah Yang Menyertai program PemantapanSahsiahAntaraSekolah 2009 SMK AminuddinBaki SMK Dato’HajiMohdTaib SMK JalanTasek SMK TasekDamai SMK Poi Lam SMK Ave Maria Convent SMK TsungWah

 4. AJK BADAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SMK AMINUDDIN BAKI,31200 CHEMOR.

 5. AhliJawatankuasa Program PemantapanSahsiahPengawas PSS Kali-ke 4 Tahun 2009

 6. BarangKeperluanpeserta Program PemantapanSahsiah

 7. PENDAFTARAN

 8. UcapanKomander UcapanKetuaPengawas PSS

 9. PERBINCANGAN KUMPULAN

 10. “ICE Breaking”

 11. Taklimatkepada hakim

 12. Sumbangsaransesipemantauan.

 13. Membuatkerjakumpulan Yang dibahagi.

 14. Cikgumembahagikankerjakepadawakilsekolah

 15. Bosannya,bilanakmulalagi ?

 16. Bermainrintanganlabah-labah

 17. permainaniq

 18. Menyelesaikan “puzzle”

 19. SESI PENGAMBARAN

 20. MenjawabSoalanMatematik

 21. Barisan hakim

 22. Persembahan Kumpulan

 23. MajlisPenyampaianHadiah

 24. Sesipergambaransebelumbalik

 25. MajlisPenyampaianCenderamataKepadapenyelaraspkg

 26. SEKIAN Terima kasih >-<..