a hullad kok fajt i s jellemz i l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A hulladékok fajtái és jellemzői PowerPoint Presentation
Download Presentation
A hulladékok fajtái és jellemzői

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

A hulladékok fajtái és jellemzői - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

A hulladékok fajtái és jellemzői. Hulladékfajták jegyzékei (rendező elvek szerint). Általános h.fogalom gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése érdekében A h.-ok csoportosítása eredet ük szerint Települési (kommunális) hulladék (~5 millió t/év) Termelési(ált. egynemű) (~100 millió t/év)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A hulladékok fajtái és jellemzői


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hullad kfajt k jegyz kei rendez elvek szerint
Hulladékfajták jegyzékei(rendező elvek szerint)

Általános h.fogalom gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése érdekében

 • A h.-ok csoportosítása eredetük szerint
    • Települési (kommunális) hulladék (~5 millió t/év)
    • Termelési(ált. egynemű) (~100 millió t/év)
    • A veszélyesség megítélése a legkevésbé egységes országonként
 • Halmazállapot szerint: -Szilárd, -Folyékony,

-Iszapszerű, -Pasztaszerű

hullad kfajt k jegyz kei
Hulladékfajták jegyzékei

3. Környezetre gyakorolt hatás alapján

 • Veszélyes
 • Nem veszélyes
 • Átmenet a kettő között

4. A veszélyesség jellege szerint

 • Toxikus
 • Fertőző
 • Tűz- és robbanásveszélyes
 • Mutagén
 • Karcinogén
 • Korrozív
 • Radioaktív

Veszélyes h. az az anyag, mely önmaga v. bomlásterméke közvetlenül v. közvetve azonnal vagy késleltetetten az emberi életre, egészségre ill. az élővilágra károsító hatást fejt ki.

slide5
Környezeti ártalmak:

-fertőzésveszély

-talajszennyezés

-vízszennyezés (felszíni és talaj)

-levegőszennyezés (por, bűz)

-környezet esztétikai szennyeződése

hullad kfajt k jegyz kei6
Hulladékfajták jegyzékei

5. Minőség szerint

 • Fizikai
 • Kémiai
 • Biológiai paraméterek szerint
hullad kok jellemz i
Hulladékok jellemzői

1. Fizikai jellemzők

 • mennyiség kg/lakos/év, m3/lakos/év
 • térfogatsúly (egységnyi térfogat tömege)
 • összetétel ma a papír mennyisége növekszik
 • nedvességtartalom
 • fűtőérték MJ/kg

1kg hulladékkal mennyi E-át tudunk termelni

hulladék fűtőértéke 0,8-1 MJ/kg

fa 20

szén 30

biogáz (~60% metántartalmú) 20-22

 • hamutartalom
 • szerves anyagtartalom
hullad kok jellemz i8
Hulladékok jellemzői

2. Kémiai jellemzők

-pH

-Nitrogén, Kálium, Foszfor (P) tartalom

-Szervesanyag tartalom

-Nyomelemek

-C:N arány

Növények tápanyagutánpótlására

hullad kok jellemz i9
Hulladékok jellemzői

3. Biológiai jellemzők

mikroorganizmusok

nedvesség, hőmérséklet, szerves anyag

rovarok, rágcsálók

4. Egyéb fontos jellemzők

vesz lyes hullad k
Veszélyes hulladék

a törvény 2. mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, illetve a környezetre kockázatot jelent

hullad kgazd t rv 2 sz mell klete vesz lyess gi jellemz k
Hulladékgazd.törv. 2.sz. mellékleteveszélyességi jellemzők

H1 robbanóanyagok

H2 oxidáló anyagok

H3 tűzveszélyes

H4 irritáló v. izgató (nem maró)

H5 ártalmas (egészségkárosodás)

H6 mérgező

H7 karcinogén

H8 maró, korrozív anyagok

H9 fertőző életképes mikob.v. toxinok

H10 reprodukciót és az utódok fejlődését kárositó

H11 mutagén

H12 mérgező gázokat fejlesztő anyagok

H13 lerakásukat követően veszélyes anyag képződik v. mosódik ki

H14 környezetre veszélyes (ökológiai egyensúly megbontása)

bar tfi f le oszt lyoz s
Barótfi-féle osztályozás

I. Inert

II. Közömbös

III. Kismértékben veszélyes

IV. Közepesen veszélyes

V. Nagyon veszélyes

VI. Különösen veszélyes

A kategóriák nem azonosak a veszélyes hulladék rendeletben szereplő veszélyességi osztályokkal!

pontoz sos min s t si m dszer
Pontozásos minősítési módszer

Összemérhetővé teszi a h.-ok minősítését megalapozó vizsgálatok eredményeit.

Vizsgálati csoportok mindegyikébe képződik az adott h.-ra vonatkozó pontszám.

Pösszes=Pk+Pö+Pt+Pf+Pm

Nagyon veszélyes 10000 -

Veszélyes 500 - 9999

Mérsékelten veszélyes 50 - 499

Nem veszélyes 0 - 49