slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében PowerPoint Presentation
Download Presentation
A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében - PowerPoint PPT Presentation

larya
84 Views
Download Presentation

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Veszprém megyében Veszprém, 2012. 10. 19.

 2. Előzmények: Törvényi változás az személyi jövedelemadónál 2011. január 1-től: • 2011. január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. • Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóságfogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. • A családi kedvezménytadóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. • Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelemelkülönült adózása. • Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be. 2

 3. 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként 496.668 db 1.416.400 db 628.085 db 517.236 db 472.866 db 561.017 db 402.965 db 3

 4. 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Komárom-Esztergom megye: 147.110 db Veszprém megye: 168.975 db Fejér megye: 201.151 db 4

 5. A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2010-2011-es adóévekben Veszprém megyében Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása. Ezzel a lehetőséggel a megyében mindössze 554 fő élt. 5

 6. Az összevont jövedelmek alakulása 2010-2011. évben • Az összevont jövedelmek több mint négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít 2011. január 1-jétől. E kategória 26.010 millió Ft-ot jelentett 2010-ben, melyet figyelmen kívül hagyva 5,9 százalékos növekedést lehet kimutatni. • A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint öt százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 5,7 százalékos növekedése okozta. • Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 16 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is. 6

 7. Havi átlagos összevont jövedelem megyénként 2011. évben Veszprém megye a listán 10. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 139,3 ezer Ft/fő Ft/fő Országos átlag: 155 761 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 118 443 Ft/fő Legmagasabb: Főváros 214 353 Ft/fő 7

 8. Átlagos havi munkabér országosan, a Közép-dunántúli régióban és megyéiben 2011. évben Ft/fő/hó 8

 9. Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben I. • Adóalapot csökkentő kedvezmények: • Családi kedvezménycímén összesen 38.965 fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 24 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény 41.700 millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.070,2 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva 6.672 millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. • Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 15 fő élt a megyében, összesen 14 millió Ft-ottüntetve fel bevallásában. • Adócsökkentő kedvezmények: • Összességében 15.309 millió Ftértékben jelentkezett adókötelezettségetcsökkentő kedvezmény, mely négytizedes csökkenést jelentett megelőző évhez képest. • A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése. 9

 10. Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben II. Adócsökkentő kedvezmények: • 2011-ben adójóváírást 6,1 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 141 ezer Ft-ról 111 ezer Ft-ra csökkent. • Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 100 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. 10

 11. Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége 2010-2011. évben • Az összevont adóalap után számított adó 15.644 millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest a családi kedvezmény igénybevétele miatt. • A kedvezményekkel csökkentett adó közel 13%-kal esett vissza az adót csökkentő tételek és adókedvezmények több mint négytizedes visszaesése miatt. 11

 12. A külön adózó jövedelmek alakulása 2011. évben • Az elkülönülten adózó jövedelmekösszege 15.779 millió Ft-ot tett ki 2011-ben közel másfélszeres növekedést követően. 3,1 ezer fővel kevesebb (12.442) adózó vallott forrásadós jövedelmet, az átlagos adóterhelés 26,6 százalékról 18,2 százalékra csökkent, mely 2.870millió Ft adókötelezettséget jelentett. • A legnagyobb – közel hattizedes – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmekduplájára bővültek. A növekedés hátterében a 2011. évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél. 4,7 ezer fő mutatott ki ilyen jogcímen 9.244 millió Ft-ot. • A különadózó jövedelmek közül egyedüli visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeketérte. E jogcímen 553 millió Ft jövedelem képződött, mely közel egynegyedes elmaradást mutatott előző évhez képest. 12

 13. Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek 2011. évben • A munkaviszonyból származó topjövedelmekelső helyén álló adózó 78 millió Ft-ot mutatott ki, a 2010. évi 66 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme tizenegy százalékkal emelkedett. • A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből1.078 millió Ft-ot realizált, mely közel héttizeddel magasabb, mint az előző évben. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 684 millió Ft-ot tett ki, mely közel hatszorosa a 2010. évi rekordnak. • Az első tíz magánszemély rendkívüli módon tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmétnövelni, 526 millió Ft-ot mutattak ki, bőven megháromszorozva az előző évi összeget. A legmagasabb jövedelem 196 millió Ft-ot tett ki, ez az érték közel 7,5-szerese a megelőző időszakinak. • Osztalékjövedelmekből 630 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték több mint 2,5-szerese a 2010. évi legnagyobb jövedelemnek. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély 1.992 millió Ft-ot tudhatott magáénak, a dupláját, mint 2010-ben. 13

 14. TOP összevont jövedelmek TOP munkaviszonyból származó jövedelmek TOP különadózó jövedelmek 14

 15. Köszönöm megtisztelőfigyelmüket! 15