slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predstavitev obmo ja ki ga strokovno pokriva zrsz obmo na slu ba kranj
Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Kranj strokovno pokriva 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Radovljica Škofja Loka, Tržič) in 17 občin, ki statistično sodijo v gorenjsko regijo (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica)

 • ZNAČILNOSTI
   • Na območju, ki ga strokovno pokriva ZRSZ OS Kranj,
  • živi 9,9-odstotkov in dela 8,4-odstotkov prebivalstva in zaposlenih v Sloveniji. Za območje je značilno večje povpraševanje po delavcih predvsem na področju storitev, stopnja registrirane brezposelnosti (7,5%)pa je v primerjavi z 10 % republiško majhna. Brezposelnih je 7-odstotkov vseh registrirano brezposelnih v državi,problematična je predvsem struktura brezposelnih oseb.

POVEČANJE ZAPOSLENOSTI

v gradbeništvu, gostinstvu, finančnih in zavarovalnih dejavnostih, izobraževanju, zdravstvu in social. varstvu

POVEČANO POVPRAŠEVANJE

le v izobraževanju, sicer precejšnje zmanjšanje

POVEČANJE DELEŽA BREZPOSELNIH

stečajnikov ter presežnih delavcev ter iskalcev prve zaposlitve

2009

struktura brezposelnih oseb v os kranj
Struktura brezposelnih oseb v OS Kranj

Trend zniževanja števila brezposelnih oseb v zadnjih letih se je konec leta 2008 in v letu 2009 zaradi recesije obrnil v smer povečevanja le-teh. Problematična je zlasti kategorija presežkov in stečajnikov (984 več), kategorija brezposelnih oseb s I.+II. st. izobrazbe (665 oseb več kot lansko leto), kategorija iskalcev prve zaposlitve (274 oseb več), kategorija starih do 26 let (267 oseb več)kategorija starih do 26 let s I.+II. stopnjo izobrazbe (63 oseb več) ter invalidov (84 oseb več).

izobrazbena struktura priliva iskalcev prve zaposlitve
Izobrazbena struktura priliva ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE

Priliv iskalcev prve zaposlitve se je v letu 2010 povečal za 64,6 % odstotka.Med mladimi s III. in VI. stopnjo izobrazbe je bilo največ prodajalcev in frizerjev, s V. stopnjo izobrazbe pa se je prijavilo največ gimnazijskih maturantov in ekonomskih tehnikov. Na VII. stopnji se je povečal priliv mladih z izobrazbami pedagoške, ekonomske in poslovne ter družboslovne smeri.

neusklajena struktura prostih delovnih mest in brezposelnih oseb
Neusklajena struktura prostih delovnih mest in brezposelnih oseb

Obstaja pomanjkanje kadrov na III. in IV. ter VII. in višji izobrazbeni stopnji.

povpra evanje ponudba vii stopnja izobrazbe 2009 vedno ve ja te a dodatnih znanj in kompetenc
Povpraševanje - Ponudba VII. stopnja izobrazbe 2009 – vedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc
povpra evanje ponudba iv in v stopnja izobrazbe 2009 vedno ve ja te a dodatnih znanj in kompetenc
Povpraševanje - Ponudba IV. in V. stopnja izobrazbe 2009 - vedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc
v prihodnosti pri akujemo najve je povpra evanje po delavcih na naslednjih podro jih
V prihodnosti pričakujemo največje povpraševanje po delavcih na naslednjih področjih:
 • Zdravstva in socialne oskrbe na vseh stopnjah izobrazbe
 • Informacijske tehnologije
 • Naravoslovja in tehnike
 • Gostinstva in turizma
 • Varovanja oseb in premoženja
 • Elektronike, telekomunikacij
 • Gradbeništva, strojništva in kovinarstva
 • Trženja, bančništva, financ in računovodstva
 • Ekonomije in pravništva
 • Prometa