slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS. Polonca Oblak , Direktorica službe TQM. Današnje predavanje …. KDO SEM? PREDSTAVITEV POSLOVNE SKUPINE SAVA PREDSTAVITEV SAVA HOTELS&RESORTS RAZVOJ IN VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH OSREDOTOČENOST NA ODJEMALCE DRUŽBENA ODGOVORNOST . Kdo sem? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS' - eman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uveljavljanje na el odli nosti sava hotels resorts
UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTISAVA HOTELS&RESORTS

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

dana nje predavanje
Današnje predavanje …
 • KDO SEM?
 • PREDSTAVITEV POSLOVNE SKUPINE SAVA
 • PREDSTAVITEV SAVA HOTELS&RESORTS
 • RAZVOJ IN VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH
 • OSREDOTOČENOST NA ODJEMALCE
 • DRUŽBENA ODGOVORNOST
kdo sem
Kdo sem?

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

slide5

Ves čas moje profesionalne poti (od leta 1986) sem zaposlena v Poslovni skupini SAVA. Sprva sem delovala na področju razvoja (od pripravnika do vodje), nato (od leta 1998) na področju sistemov vodenja kakovosti v dejavnostih Gumarstvo, Trgovina, Nepremičnine in Turizem. Od leta 2005 delujem na področju dejavnosti Turizem in Nepremičnine kot direktor službe TQM.

polonca.oblak@sava.si

predstavitev poslovna skupina sava
Predstavitev Poslovna skupina Sava

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

slide7

Osnovni podatki o Savi, d.d. (www.sava.si) - obvladujoči družbi Poslovne skupine Sava

Ime in sedež družbe: Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.dŠkofjeloška c. 6, 4000 Kranj, Slovenija

Leto ustanovitve: 1920

Število delnic na dan30. 06. 2010: 2.006.987 navadnih delnic

Kotacija delnic: Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija

Borzna oznaka:SAVA

Predsednik uprave:Janez Bohorič

Člana uprave:Vinko Perčič, Emil Vizovišek

Predsednik nadzornega sveta: Miran Kalčič

slide8

To je Poslovna skupina Sava

 • Vključuje 30družb.
 • Sava, d.d., kotobvladujočadružbaposlovne skupine.
 • Združuje 5 globalno konkurenčnih dejavnosti:
 • Leto 2009Realizacija (v mio EUR) Število zaposlenih
 •  Gumarstvo 87,7 899
 • Turizem 62,6 1.256
 • Nepremičnine 20,9 20
 • Druge dejavnosti 4,8 133
 • Sava,d.d., z Naložbenimi financami 64,0 62
 • Skupaj 2.370zaposlenih.
 • Poslovna skupina Sava deluje kot koncern.
 • Je lastnica blagovne znamke Sava, ki jo je proti plačilu dovolila uporabljati tudi Goodyearu za prodajo avtopnevmatik.
 • Blagovna znamka Sava je zaščitena v 40 državah.
slide10

Ključne naloge družbe Sava, d.d., kot obvladujoče družbe skupine

 • Optimiranje portfelja dejavnosti, izbira dejavnosti za vstop ali izstop ter določitev najprimernejšega načina vstopa oziroma izstopa.
 • Zagotavljanje optimalnih virov financiranja in upravljanje z viri sredstev.
 • Določitev prednostnih naložb ter alokacija resursov med dejavnostmi.
 • Oblikovanje usmeritev in postopkov za izboljšanje skupne uspešnosti vseh dejavnosti.
 • Zaznavanje, ustvarjanje in izraba vertikalnih ter horizontalnih sinergij.
slide11

Ključne naloge dejavnosti in odvisnih družb Poslovne skupine Sava

 • Zagotavljanje operativne učinkovitosti.
 • Razvoj specializiranih panožnih znanj.
 • Portfelj globalno konkurenčnih izdelkov in storitev (TOP 3/2/1 izdelki in storitve).
 • Zagotavljanje konkurenčnosti in uspešnega trženja.
 • Priprava in izvedba investicijskih programov ter vzdrževanje.
 • Obvladovanje kakovosti ter spodbujanje inovativnosti.
 • Sodelovanje s kompetenčnimi centri v Savi, d.d.
slide13

Vrednote Poslovne skupine Sava

 • ODLIČNOST: Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja ter temelj naše konkurenčnosti.
 • USTVARJALNOST: Razvijamo spodbudno delovno okolje, ki sprošča ustvarjalnost in omogoča razvoj sposobnosti zaposlenih.
 • ZNANJE: Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja,
 • v ospredje postavljamo timsko delo.
 • ODGOVORNOST: Z odgovornim odnosom do uresničevanja ciljev, do sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev in do naravnega ter družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja.
 • POŠTENOST: Delujemo pošteno in etično, spoštujemo dogovore.
slide14

Osnovni finančni podatki Poslovna skupina Sava v obdobju od 2005 do 2009

* Skupaj bančni krediti in medsebojno kreditiranje med družbami Poslovne skupine Sava (cashpooling).

Na rezultat v letih 2008 in 2009 je vplivala svetovna kriza. Vrednost slabitev, ki so znižale dobiček, je bila v letu 2008 25,8 mio EUR in v letu 2009 35,0 mio EUR.

slide15

Deleži dejavnosti v prihodkih Poslovne skupine Sava na dan 31. 12. 2009

Dejavnost GUMARSTVOZ ZUNANJETRGOVINSKO MREŽO (50 %)

Dejavnost TURIZEM (36%)

Dejavnost NEPREMIČNINE (12 %)

Druge dejavnosti (2 %)

slide16

Poslanstvo Poslovne skupine Sava

 • Nenehno presegamo pričakovanja kupcev, zaposlenih, delničarjev, poslovnih partnerjev in okolja.
 • Ustvarjamo privlačne priložnosti za zaposlitev najboljših kadrov.
slide17

Vizija Poslovne skupine Sava

Postali bomo največja vrednost za kupce in najbolj privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov v Sloveniji.

slide18

Dolgoročni razvojni cilji Poslovne skupine Sava

1. Optimirati premoženje Poslovne skupine Sava.

2. Oblikovati portfelj najboljših izdelkov in storitev (strategija TOP 3/2/1) – izdelki z visoko dodano vrednostjo.

3. Visoko usposobljeni zaposleni in razvita kultura visoke učinkovitosti ter spoštovanja vrednot.

4. Povečati donosnost kapitala.

5. Dolgoročno zagotavljati rast vrednosti in donosnostifinančnih naložb.

6. Trajnostni razvoj poslovanja.

slide19

Poslanstvo družbe Sava, d.d. - obvladujoče družbe Poslovne skupine Sava

S tržno in finančno močjo blagovne znamke Sava ter z najboljšimi sistemi vodenja in ključnimi strateškimi znanji usposabljati podjetja v naši večinski lasti za doseganje nadpovprečnega donosa (v panogi, v kateri delujejo) ter zagotavljati učinkovito upravljanje in nadzor nad poslovanjem podjetij. Vrednost premoženja družbe povečevati tudi z učinkovitim upravljanjem naložbenega portfelja.Kot obvladujoča družba skupine podpirati, nadzirati in usklajevati aktivnosti odvisnih družb pri uresničevanju vizije Poslovne skupine Sava.

slide20

Dolgoročni razvojni cilji družbe Sava, d.d. –obvladujoče družbe Poslovne skupine Sava

1. Optimiranje portfelja Poslovne skupine Sava z iskanjem priložnosti nakupov, prodaj in razvoja dejavnosti Poslovne skupine Sava.

2. Rast vrednosti delnice Sava.

3. Zagotavljanje pogojev za uresničevanje sprejete dividendne politike.

4. Podpora uresničevanju dolgoročnih razvojnih ciljev Poslovne skupine Sava.

predstavitev sava hotels resorts
Predstavitev Sava Hotels & Resorts

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

osnovni pregled dejavnosti
Osnovni pregled dejavnosti
 • Sava Hoteli Bled, d.d.:
  • 6 hotelov, kamp, igrišče za golf
 • Terme 3000 Moravske Toplice, d.d.:
  • 3 hoteli, apartmaji, bungalovi, kamp, igrišče za golf
 • Terme Ptuj, d.o.o.:
  • 1 hotel, apartmaji, bungalovi, kamp, termalni park
 • Zdravilišče Radenci, d.o.o.
  • Zdravilišče Radenci: 2 hotela, center zdravja in sprostitve
  • Terme Banovci: hotel z depandanso, kamp in FKK kamp
 • Terme Lendava, d.o.o.:
  • 1 hotel, apartmaji, kamp
osnovni pregled dejavnosti23
Osnovni pregled dejavnosti

14 hotelov z več kot 3200 posteljami

2 golf igrišči s 45 igralnimi polji

5 kampov z več kot 1500 mesti za kampiranje

2 termalna bazenska kompleksa

1256 zaposlenih (december 2009)

DEJAVNOST TURIZEM PRISPEVA 29 ODSTOTKOV V KONSOLIDIRANO PRODAJO POSLOVNE SKUPINE SAVA

slide24
Letno v dejavnosti Turizem zabeležimo:

62 mio EUR prihodkov (podatek za leto 2009)

Več kot 1 milijon nočitev  13% vseh ustvarjenih turističnih nočitev v Sloveniji

Več kot 301 tisoč gostov

Več kot 1,5 milijona kopalcev v termalnih parkih

Ključni podatki

glavni produkti
Glavni produkti
 • Wellness in zdraviliški turizem
 • Poslovna srečanja in kongresi
 • Golf
 • Kampiranje
 • Kulinarika
strate ki razvoj in cilji dejavnosti
Strateški razvoj in cilji dejavnosti
 • Poslanstvo:

OMOGOČAMO RAZNOLIKOST DOŽIVETIJ

dolgoro ni razvojni cilji dejavnosti
Dolgoročni razvojni cilji dejavnosti
 • Povečanje števila nočitev in zasedenosti zmogljivosti
 • Vrhunska kakovost in pestrost ponudbe
 • Visoko usposobljen in motiviran kader
 • Poenoteni in uveljavljeni procesi
 • Razvoj zelenega turizma v vseh segmentih poslovanja (trajnostni razvoj)
klju ne strate ke smernice v poslovnem obdobju 2010 2012
Uveljavitev enotnih poslovnih modelov na ključnih poslovnih področjih  Sava TMC, d.o.o.

Prenova trženjskih strategij in reorganizacija trženjske funkcije

Uveljavitev enotnih standardov poslovanja in s tem višja kakovost storitev ter prepoznavnost ponudbe

Uveljavitev krovne blagovne znamke Sava Hotels & Resorts

Ključne strateške smernice v poslovnem obdobju 2010 – 2012
razvoj in vklju evanje zaposlenih
Razvoj in vključevanje zaposlenih

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

slide31

Vizija

družbe

Poslovna

strategija

Organizacijska

strategija

Strategija

upravljana z

ljudmi

:

sedanji in

prihodnji potencial

Kadrovska strategija

Kaj?

Kako?

Kdo?

slide32

Vizija

Z uresničevanjem

kadrovske strategije PS Sava

postanimo

partner pri upravljanja družb

v ustvarjalnemdelovnemokolju.

Ustvarjamo družbo, ki s svojo odličnostjo zaposlene vzpodbuja

k podjetniški

inovativnosti

, prilagajanju spremembam in

Poslanstvo

usmerjenosti k rezultatom.

Veliki cilj

Pravi sodelavec ob pravem času na pravem mestu

Kontroling

-

Podpora učinkovitem poslovanju

Učinkovitejše

Upravljanje

izvajanje

Najprivlačnejša

Učinkoviti

Upravljalci

Uspešnipri

organizacijske

kadrovskih

priložnost

voditelji:

znanja in

motivaciji:

kulture

procesov

zaposlitve

sposobnosti:

Politika

najboljših

nagrajevanja in

razvoj na

sistemizacija

kadrov v

razvoj sistema

Sistem

motivacije

osnovi

in

Sloveniji:

ključnih področij

usposabljanja

Odvisnost

strateško

standardizaci

znaj (

komp

.centri)

iz stroke

nagrajevanja od

določenih

ja ključnih

Cilji

Pritegnitev

Upravljanje s

Usposabljanje

natančno

vrednot

postopkov

Zadržanje in

projekti

managementa

določenih

IT

KadRis

Razvoj

spodbujanje k

Razvojni razgo..

zahtevnih ciljev

redna revizija

najboljših

timskemu

delu

izdelava

z visokim

sistemov

sodelavcev

kompetenčnih

variabilnim

modelov

delom plačila

Želimo

postati

Poslovni parter in

Kadrovski

Usmerjenost k

Učinkovitost, usmerjenost

Usmeritve

Inovativnost

k rezultatom

nosilec sprememb

eksperti

strankam

Vloga v poslovnem okolju

Vrednote

Temelj

Zaposleni so najpomembnejši dejavnik uspešnosti PS Sava!

Kadrovska strategija

slide36
1. Ugotavljamo, spremljamo in razvijamozmožnosti,

ambicije in željesodelavcevzadoseganjestrateških

usmeritev in ciljevdružb.

2. Spodbujamoželje in odgovornostisodelavcevzalastenrazvoj, zapovečevanjeznanja in njegovouporabo.

Razvoj kadrov

slide37
Trije koraki:

spoznatiinterese, želje in motive zaposlenega,ter ugotovitinjegove kompetence,

ugotovitiznanja, ki bi jih moral pridobiti in kompetence, ki bi jih moral razvijati,

uskladitiželje s potrebamidružbe

DOGOVORIMO CILJE IN ZAČRTAMOPOT –

karierni razvojni razgovor

Razvojna pot posameznika

slide38

Karierni razvojni razgovor

 • popis obstoječih podatkov
 • popis izkušenj in znanj (predvsem izven podjetja)
 • določitev kariernih ciljev
 • določitev razvojnih aktivnosti
 • spremljanje dogovorov in merjenje učinkov
 • po razgovoru
slide39
SISTEM 20 KLJUČEV

in KLJUČ 15: širjenjeusposobljenostizaposlenih

LETNI RAZGOVOR SAVA DIALOG in PLAN IZOBRAŽEVANJA

AKADEMIJA SAVA

Usposabljanje zaposlenih v poslovni skupini sava

slide40

KLJUČ 15

 • Multi-tasking: učenjenovihveščinnatrenutnempodročjudela(znotrajdelovneskupine).
 • Multi-skilling: učenjepopolnomanovihveščin(tudizunajmatičnedelovneskupine).
 • VODILO: Moč treh
 • Vsakaosebalahkoizvaja tri dela.
 • Vsakodelolahkoopravljajovsaj tri osebe.
slide41

Prednosti večje usposobljenosti

 • Zadružbo:
 • večjafleksibilnost,
 • odpravljanjeizgub,
 • kakovost.
 • Zasodelavce:
 • osebnarast, zadovoljstvo,
 • večjemožnosti (večznaš - večveljaš),
 • raznolikostdela.
slide42

Letni razgovor sava dialog –razvojni del

 • ocenjevanje kompetentnosti:
  • samoocena,
  • ocena vodje,
  • dogovorjena ocena
 • aktivnosti za razvoj
  • (konkretne vsebine, roki za izvedbo)
 • karierne ambicije
  • horizontalno napredovanje
  • vertikalno napredovanje
slide43

Planizobraževanja

 • Vsaka družba planira:
  • vsebine,
  • stroške,
 • termine izvedbe glede na dejavnost (turizem, proizvodnja…).
 • ter redno spremlja realizacijo.
slide44

Usposabljanja v dejavnosti turizem PS SAVA v letu 2011

 • Cilji, ki jih želimo z izvedbo usposabljanj doseči do konca leta 2011:
 • usposobiti sodelavce v rezervacijskih službah in prodajnih službah, usposobiti interne trenerje dodatne in navzkrižne prodaje
 • s pomočjo coachinga podpirati uvajanje standardov SHRja
 • glede na uresničevanje prodajne strategije ustrezno usposobiti vse sodelavce v znanju tujih jezikov
 • krepitev internega prenosa znanj znotraj in med strokovnimi področji
 • razvoj voditeljskih kompetenc za člane kolegijev družb
 • izvajanje drugih usposabljanj, ki so v skladu z zahtevami delovnih mest (zakonska usposabljanja) in ozko strokovna usposabljanja
slide45

Usposabljanja v dejavnosti turizem PS SAVA v letu 2011

 • Aktivnosti za doseganje teh ciljev pa so naslednji:
 • izvedba usposabljanja za prodajo, rezervacijske službe in interne trenerje dodatne in navzkrižne prodaje
 • izvajanje individualnega in skupinskega coachinga za vodje in ključne nosilce uvedbe standardov SHRja
 • izvedba delavnic za učenje tujih jezikov
 • izvedba internih prenosov znanj med in znotraj posameznih strokovnih področij v okviru Šole turizma
 • izvedba delavnic za razvoj voditeljskih kompetenc
 • posamezna družba bo izvajala zakonska in ozko strokovna usposabljanja
najve ji izziv tudi e v letu 2011 uvedba kulture dodatne in navzkri ne prodaje
izdelava temeljev: izvedba usposabljanja“Dodatna in navzkrižna prodaja storitev v dejavnosti Turizem”

priprava in uvedba stimulativnega sistema nagrajevanja

zagotoviti kontinuiteto procesa - uvedba internih trenerjev

preverjanje učinkovitosti – obdobne akcije “Skriti gost za dodatno in navzkrižno prodajo”

Največji izziv tudi še v letu 2011 uvedba kulture dodatne in navzkrižne prodaje
slide48

Akademija Sava

Usposabljanje za izdelavo poslovnega načrta

 • leta 2003 do 2006 izobraževalni program Mladi potenciali;
 • v letu 2006 sprememba koncepta – delo na strateških projektih;
 • nosilec izvajanja KC Kadri, pravo in organizacija;
 • v petih letih vključenih preko sto sodelavcev iz PS Sava;
 • 28 timov je izdelalo skupaj 28 poslovnih načrtov;
 • v povprečju je bilo opravljenih 135 izobraževalnih ur na udeleženca in 110 ur lastnega dela.
slide49

Program usposabljanjaza izdelavo poslovnega načrta

 • ocenjevalni postopek
 • timsko delo
 • predstavitev strategije in strateških projektov
 • notranje podjetništvo in poslovno načrtovanje
 • trženje, finance, kadri, projektno vodenje, EU projekti
 • obisk uspešnih slovenskih podjetij
 • spoznavanje tujih dobrih praks
 • javno nastopanje
 • zaključna prireditev
 • zaključna ekskurzija
slide50

Izobraževalni program izvajamo z namenom, da:

 • povečujemo ustvarjalnost in podjetniški način razmišljanja;
 • spoznamo potenciale in kompetentnost naših sodelavcev;
 • omogočamo udeležencem, da navežejo stike in sodelujejo s strokovnjaki za posamezna področja, ki so kot mentorji vključeni v izdelavo poslovnih načrtov;
 • z vključevanjem predavateljev iz najvišjega vodstva in kompetenčnih centrov znanj seznanjamo udeležence s strategijo in kulturo lastnega podjetja;
 • z uresničenimi poslovnimi idejami povečujemo poslovno uspešnost družb;
 • povečujemo zadovoljstvo zaposlenih (usposabljenost, razvoj karier);
 • povečujemo zavest o nujnosti timskega načina sodelovanja;
 • krepimopripadnost PS Sava.
slide57
leto 200388 EUR  58,4 ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2004145 EUR71* ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2005147 EUR70,5 ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2006192 EUR71 ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2007234 EUR71,4 ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2008150 EUR72 ur izobraževanja/zaposlenega

leto 2009194 EUR  42* ur izobraževanja/zaposlenega

V stroške izobraževanja so všteti vsi stroški izvedbe funkcionalnih

usposabljanj, stroški študija ob delu in plače pripravnikov.

*Velik porast ur izobraževanja v letu 2004 in kasneje je predvsem na račun

elektronskega učenja in usposabljanja na delovnem mestu, padec v letu 2009

pa je zaradi manjšega obsega funkcionalnih usposabljanj.

V ure izobraževanja štejemo ure funkcionalnega izobraževanja, ure študijskega dopusta in dobo pripravništva.

Povprečna letna investicija v izobraževanje na zaposlenega v Poslovni skupini Sava

slide58

Nagrada top 10, PLANET GV

PS Sava med desetimi najboljšimi slovenskimi podjetji, ki največ vlagajo v usposabljanje zaposlenih.

osredoto enost na odjemalce
Osredotočenost na odjemalce

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

dru bena odgovornost
Družbena odgovornost

Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

dru bena odgovornost63
Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje podjetij v zadnjem času ni več le humanitarno in dobrodelno delovanje, temveč sega širše: vključevanje odgovornosti do različnih tem iz poslovnega okolja v strategijo podjetja.

Področja delovanja so okoljevarstvo, spoštovanje človeških pravic, zagotavljanje enakih možnosti, zdravje in varnost, poslovna etika, možnost usklajevanja dela in zasebnega življenja.

Delodajalci spoznavajo, da trenutno gospodarsko okolje ni najugodnejše za zaposlene, zato se trudijo, da bi bilo prijaznejše, in da je uspeh podjetja odvisen predvsem od zaposlenih, zato do njih izkazuje vse več družbene odgovornosti.

Vir: HRM,okt.2010, Kaj podjetju prinašajo družini prijazni ukrepi: mag. Tadeja Knaflič, dr. Anja Svetina Nabergoj, dr. Marko Pahor

slide64

Kaj nas je vodilo, da pristopimo k projektu DPPV Poslovni skupini Sava se zavedamo pomembnosti vprašanja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, obenem pa tudi družbene odgovornosti do svojih zaposlenih in širše skupnosti, zato smo kot ena prvih slovenskih družb s ponosom pristopili k projektu Družini prijazno podjetje. Na poti trajnostnega razvoja rastemo in udejanjamo Savine vrednote, med katerimi je tudi zdrav, zadovoljen in motiviran sodelavec. Naš uspeh se odraža tudi skozi zaupanje in podporo naše lokalne skupnosti, zato delujemo kot odgovoren partner in željen delodajalec.

kaj nam prina ajo dru ini prijazni ukrepi
Kaj nam prinašajo družini prijazni ukrepi
 • Uvajanje družini prijazne prakse je rešitev, od katere imata korist zaposleni in delodajalci:
 • bolj zadovoljni zaposleni, ker lažje usklajujejo družinske in poklicne obveznosti
 • manjša izpostavljenost stresu in manj bolniške odsotnosti
 • zmanjšanje fluktuacije
 • večji ugled podjetja
 • itd
projekt dru ini prijazno podjetje
Projekt Družini prijazno podjetje

V letu 2007 smo med prvimi slovenskimi podjetji

prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

 • Sprejeli smo 14 ukrepov, ki smo jih tudi uspešno uvedli v vsakodnevno življenje.

Ukrepi

 • Dodatni plačan dan dopusta za starše prvošolčkov OŠ;
 • Koriščenje letnega dopusta zaposlenih z otroci v času šolskih počitnic v dejavnosti Turizem,
 • Aktivno preživljanje prostega časa (ustanovitev rekreativnih društev),
 • Popusti za zaposlene in družinske člane pri koriščenju turističnih kapacitet dejavnosti Turizem PS Sava
 • Ugodnost pri nakupu različnih izdelkov ali pri storitvah,
 • Možnost za najem ugodnejših stanovanjskih kreditov pri A Banki Vipa, d.d.
projekt dru ini prijazno podjetje67
Projekt Družini prijazno podjetje

Ukrepi

 • Organizacija dogodka Dan odprtih vrat za zaposlene in njihove ožje družinske člane, ki je v letošnjem letu preraslo v skupno srečanje vseh sodelavcev Poslovne skupine Sava
 • Imenovanje pooblaščencev, ki skrbijo za izvajanje ukrepov projekta
 • Informiranje sodelavcev o aktivnostih projekta:

Intranet http://krmoss/skupno/zaposleni/druzina/Strani/.aspx

Zloženka DPP

Bilten Savček

Info table

Delovni sestanki

Zbori delavcev

projekt dru ini prijazno podjetje68
Projekt Družini prijazno podjetje

Pridobitev polnega certifikata in podaljšanje

Certifikata za naslednje tri letno obdobje

V ta namen smo pripravili 5 novih ukrepov:

 • Ukrep- Uvajanje otroka v vrtec, staršu se prizna, v okviru rednega delovnega čas, 12 ur časovnega bonusa (plačane odsotnosti) v tednu, ko prvič uvaja otroka v vrtec. Odsotnost se predhodno uskladi z vodjem. / Uvedeno
 • Omogočiti letovanje na morju otrokom zaposlenih, ki imajo zdravstvene težave. Letovanje se organizira preko organizacije, ki ima registrirano dejavnost za organizacijo letovanj za otroke in kapacitete (Zveza prijateljev mladine Slovenije). / Uvedeno
 • Štipendije za otroke umrlih staršev. Otrokom, ki so jim umrli starši, podjetje omogoča šolanje z mesečnimi štipendijami.
 • Podjetje vsakemu staršu ob rojstvu otroka nameni denarno nagrado ali darilo.
 • Podjetje organizira dogodek Novoletno rajanje za otroke zaposlenih (formaliziranje že obstoječega dogodka)./Uvedeno