v sledky vyjedn v n koda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výsledky vyjednávání Kodaň PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výsledky vyjednávání Kodaň

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Výsledky vyjednávání Kodaň - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Výsledky vyjednávání Kodaň. Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel. 22181 2 652 Mail kreutzer @ mze.cz. Přímé platby. Startovací výše 25% v roce 2004 s ná rů stem v r. 2005 na 30% a v r. 2006 na 35%, dále ná rů st o 10% ro čně

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výsledky vyjednávání Kodaň' - griffin-watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v sledky vyjedn v n koda

Výsledky vyjednávání Kodaň

Ing. Tomáš Kreutzer

MZe - odbor analýz a SZP EU

Tel. 22181 2 652

Mail kreutzer@mze.cz

p m platby
Přímé platby
 • Startovací výše 25% v roce 2004 s nárůstem v r. 2005 na 30% a v r. 2006 na 35%, dále nárůst o 10% ročně
 • Možnost doplácet z národních zdrojů 30% nad úroveň snížené sazby (tj. 55, 60, 65% v období 2004až 2006), u komodit, kde ČR poskytovala přímou podporu v roce 2003 je možné dorovnání na předvstupní úroveň+zvýšení 10% ročně, max. do 100%
plodiny na orn p d i
Plodiny na orné půdě I
 • Základní plocha 2 253 598 ha
 • Referenční výnos 4,2 t/ha
 • Platba 63 EUR/t (luskoviny 72,5 EUR/t)
 • Od r. 2004/5 zvýšení + 3 EUR/t, současně pokles intervenční ceny
 • 10% povinný set-aside
bramborov krob
Bramborový škrob
 • Národní kvóta 33 660 t
 • Možnost dorovnání platby na 100%
 • Přímá platba výrobci 110,54 EUR/t, tj. při škrobnatosti 18 % 24,42 EUR/t brambor
 • Garantovaná minimální cena pěstiteli 37,78 EUR/t brambor (tj. 1133 Kč/t)
su en krmiva
Sušená krmiva
 • Kvóta pro podporu 27 942 t úsušků
 • Podpora je ve výši 68,83 EUR/t (tj. 2065 Kč/t) v plné výši, není přímou platbou podle Nařízení 1259/1999
 • Kvóta není restriktivní, při překročení se již neposkytuje nebo úměrně krátí
slide7
Cukr
 • Vyjednána kvóta celkem 454 862 t (441 209 t kvóta A a 13 653 kvóta B)
 • A – tuzemská spotřeba - odvod 2% z minimální ceny
 • B – tuzemská spotřeba a export - odvod až 39,5 %
 • Z vybraných peněz se dotuje export
len a konop p stovan na vl kno
Len a konopí pěstované na vlákno
 • Kvóta len dlouhé vlákno 1923 tun, krátké vlákno 2866 t, konopí 0 t
 • Podpora zpracovateli-dlouhé vlákno 160 EUR/t do r. 2005/6, pak 200 EUR/t
 • Krátké vlákno 90 EUR/t do r. 2005
 • Platby se nekrátí
 • Pěstitel má nárok na platbu v rámci základní plochy
zpracovan ovoce a zelenina
Zpracované ovoce a zelenina

Podpora zpracovatelům – nekrátí se

osiva
Osiva
 • Platba je stanovena na 100 kg certifikovaného osiva některých druhů, pro ČR aktuální len, konopí, trávy a leguminózy ve výši 14-80 EUR/100 kg
 • Celkem předpoklad podpory pro 8694 t
 • Přímá platba – model 25-30-35% plus možnost dorovnání (tj. + 30%)
c hmel i
Chmel I
 • Přiznání plateb na výměru chmelnic ke dni vstupu
 • Platba činí 480 EUR/ha (tj. 14 400 Kč)
 • Platba cestou uznaného sdružení producentů
chmel ii
Chmel II
 • Platba se poskytuje i v případě dočasného opuštění od produkce nebo při vyklučení chmelnice
 • Nutnost registrace smluv
 • Podpora na reorganizaci chmelnic (obnova konstrukce, změna odrůdy) v max. výši 1500 EUR/ha (45 000 Kč)
ml ko i
Mléko I
 • Mléčná kvóta 2 682 143 t (dodávky, přímé prodeje) - pro r. 2006 rezerva 55 788 t
 • Referenční tučnost mléka 4,21 %
 • Sazba mléčné prémie činí:
  • 5,75 EUR/t pro rok 2005,
  • 11,49 EUR/t pro rok 2006,
  • 17,24 EUR/t pro rok 2007

v roce 2004 není

ml ko ii
Mléko II
 • Mléčná prémie podléhá krácení dle modelu 25-30-35%
 • Dodatečná mléčná prémie
  • 2,59 EUR/t pro rok 2005,
  • 5,17 EUR/t pro rok 2006,
  • 7,76 EUR/t pro rok 2007
skot i
Skot I
 • KBTPM – 90 300 ks
 • Porážkové prémie

- dospělý skot 483 382 ks

- telata 27 380 ks

 • Speciální prémie býci 244 349
 • Dodatečné platby 8 776 017 EUR
 • Podléhají krácení
skot ii
Skot II
 • Prémie limitovány zatížením skotu a ovcemi max. 1,8 VDJ/ha kr.pl.
 • KBTPM prémie 200 EUR/ks a rok
 • KBTPM dodatečná národní prémie maximálně 50 EUR/ks a rok
 • Porážková prémie

- dospělý skot 80 EUR

- telata 50 EUR/ks

skot iii
Skot III
 • Speciální prémie býci 210 EUR/ks, 1x za život
 • Extenzifikační prémie 100 EUR/ks, zatížení max 1,4 VDJ/ha krmných plodin
 • Členský stát může změnit – 80 EUR při zatížení do 1,4 VDJ a 40 EUR pro zatížení 1,4 – 1,8 VDJ
ovce i
Ovce I
 • kvóta ve výši 66 733 bahnic
 • dodatečné platby 71 tis. EUR
 • Platba na bahnici nebo kozu, která se alespoň jednou obahnila, nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku
 • Sazba na bahnici je21 EUR, při uvádění na mléka nebo mléčných výrobkůna trh je prémie snížena na 16,8 EUR
ovce ii
Ovce II
 • Dodatečná prémie 7 EUR/ks v LFA
 • Dodatečné platby – v rámci limitu max. 1 EUR/ks
 • Platby podléhají krácení
 • Vzhledem k výši plateb před vstupem bude možnost dorovnávat do 100% unijní výše
mo nosti informac
Možnosti informací

Internetové adresy:

 • http://europa.eu.int - zde vše o EU včetně legislativy, není česky
 • http:// isap/vlada/cz – zde již české překlady legislativy
 • http://www.mze.cz - výsledky vyjednávání
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Pokud budou dotazy, jsem k dispozici