formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory. - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory. Management podniku Elena Pershina 03.11.2009. Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory. Obsah Členění podniků dle právní formy vlastnictví Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory

Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Management podniku

Elena Pershina

03.11.2009

formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory1
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Obsah

 • Členění podniků dle právní formy vlastnictví
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost
 • Družstva
 • Hlediska při volbě právní formy podniku
 • Počet stavebních firem působících v ČR
 • Porovnání vybraných otázek při volbě právní normy společnosti
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory2
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Členění podniků dle právní formy vlastnictví

Podniky jednotlivce (živnosti) - pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku

K tomu slouží živnostenský zákon a pro provádění činnosti musíme mít živnostenský list (právnická osoba i fyzická osoba)

formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory3
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Obchodní společnosti (osobní) - dle obchodního zákona- tvořena a vlastněna dvěma či více lidmi- odpovědnost za ztráty podniku- nejčastěji jsou to typy:

 • v. o. s. – veřejná obchodní společnost
 • k. s. – komanditní společnost
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory4
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Obchodní společnosti (kapitálové) - dle obchodního zákona- společníci se účastní kapitálem, ale nepodílí se na podnikání ani řízení- ručí do výše vkladu

 • s. r. o. – společnost s ručením omezeným
 • a. s. – akciová společnost
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory5
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Družstva - dle obchodního zákona- organizace, vlastněná a provozovaná určitou skupinou lidí- hlavní cíl: dávat užitek všem svým členům

formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory6
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Státní podniky – mají dvě formy:

 • zcela ve vlastnictví státu (která je minimální)
 • smíšené vlastnictví státu (kde majorita státu by měla být zachována)

Neziskové organizace – zabezpečují uspokojování potřeb

 • Rozpočtové
 • Příspěvkové
 • Občanská sdružení
 • Nadace

- př. Zdravotnictví, školství, televize, rozhlas; těžba uhlí, výroba zbraní- státní podniky vyvíjejí tlak na stát, aby eventuelně kryl ztrátu z podnikání

formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory7
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Veřejná obchodní společnost

 • osobní společnost (společníci se podnikání zúčastňují osobně)
 • zakládají nejméně dva podnikatelé, kteří podnikají pod společným jménem
 • za závazky ručí společníci celým svým majetkem
 • obchodní vedení v rukou všech společníků (pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak), tj. statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak)
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory8
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

+

 • podílejí se osobně = věnují spol. svou péči a starost
 • mohou rychle provést potřebné změny v podniku (netřeba nechat to schválit vedoucím, majitelem …)
 • jednoduché založení
 • oproti společnostem jednotlivce je zde větší možnost pro získání kapitálu – na ZK se skládá více jak jedna osoba a také společně mohou ručit za větší objem půjček

-

 • ručení celým majetkem
 • možný problém nedostatku kapitálu – oproti kapitálovým společnostem
 • stabilita závisí na vzájemném vztahu partnerů
 • v případě úmrtí společníka často dochází k zániku celé společnosti
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory9
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Komanditní společnost

 • přechod mezi osobní a kapitálovou společností, přechodná forma ke kapitálové společnosti (s.r.o.)
 • zakládají dva nebo více společníků, z nichž min. jeden ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (komanditisté) a jeden nebo více celým svým majetkem (komplementáři)
 • komplementáři: jako společníci v.o.s.
 • komanditisté: jako společníci s.r.o.

+/-

výhody a nevýhody jsou stejné jako u veřejné obchodní společnosti

formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory10
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Společnost s ručením omezeným

 • kapitálová společnost (kapitálová účast, nikoli osobní)
 • společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu, společnost odpovídá celým majetkem
 • může být založena jak právnickou tak fyzickou osobou
 • orgány: valná hromada, jednatelé (statutární orgán), dozorčí rada
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory11
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

+

 • založení i správa jednodušší jak u a.s.
 • nikdo neručí celým svým majetkem (ve společenské smlouvě je možné ustanovit, že se společníci budou podílet i na ztrátě)
 • společnost zakládá jen jeden zakladatel

-

 • nutné základní jmění ve výši 200 000 Kč
 • mohou vzniknout potíže s převodem podílů na jiné osoby
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory12
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Akciová společnost

 • kapitálová společnost
 • základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě
 • založena buď jednou PO, nebo více zakladateli
 • společnost odpovídá za své závazky celým jměním, akcionář neručí
 • orgány: valná hromada, představenstvo (statutární orgán, minimálně 3 členy, volen valnou hromadou), dozorčí rada (minimálně 3 členové, volena valnou hromadou)
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory13
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Vlastnictví rozděleno do podílů (neboli akcií)

Práva akcionáře:

 • právo na účast na valné hromadě
 • právo na podíl na zisku společnosti – dividendě
 • právo na likvidační zůstatek
 • Není právo na vrácení peněz investovaných do akcií
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory14
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

+

 • omezené ručení akcionářů
 • nesmrtelnost a.s. - neomezená životnost společnosti (firma může pokračovat, i když zakladatelé odejdou)
 • snadné přesuny vlastnictví (obchodování s akciemi)
 • nejefektivnější forma rozvoje „velkého“ podnikání vyžadujícího velkou masu kapitálu – umožňuje soustředění kapitálu pro realizaci akcií, na to nestačí jednotlivci ani výše uvedené společnosti
 • monitorování činnosti a.s. (kurs akcie)
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory15
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

-

 • stanoveno základní jmění 2 000 000 Kč, resp. 20 mil. Kč
 • obtížnější založení – náročné na čas, náklady i znalosti
 • kontrola ze strany státu
 • nezájem akcionářů o záležitosti společnosti, dochází k oddělení správy a řízení od vlastnictví, typický „manažerský podnik“
 • corporate governance - problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, vrcholovým managementem a ostatními zájmovými skupinami (tj. zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, …)
 • dvojí zdanění příjmů (nejprve zisku společnosti, pak dividend akcionářů)
 • orgány: představenstvo (stat. orgán), dozorčí rada (nejvyšší kontrolní orgán)
 • nutnost auditu
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory16
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Družstva

 • organizace vlastněná a provozovaná společností osob, jejímž cílem není vytvářet zisk, ale dávat užitek svým členům
 • družstva spotřební, nákupní, úvěrová (družstevní banky, záložny), výrobní, bytová aj.
 • podle Obchodního z. jde o společenství neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů
 • min. 5 členů nebo 2 PO
 • družstvo ručí celým majetkem, členové neručí
 • základním jměním vklady členů – podle zákona min. 50 000 Kč
 • orgány: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, další dle stanov
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory17
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

+

 • zajištěna kontinuita v podnikání, se změnou členů není nutné měnit stanovy
 • nízká výše základního jmění – 50 000 Kč
 • omezené ručení členů družstva

-

 • minimální počet 5 členů
 • komplikovanější právní regulace činnosti družstva (neplatí pro družstva s méně než 50 členy)
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory18
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Hlediska při volbě právní formy podniku:

 • způsob a rozsah ručení (což jepodnikatelské riziko)
 • oprávnění k řízení (zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování, atd.)
 • počet zakladatelů
 • nároky na počáteční kapitál
 • administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku
 • účast na zisku nebo ztrátě
 • finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům
 • daňové zatížení
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory19
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Počet stavebních firem působících v ČR

 • 334 856 stavebních firem
 • 20 349 společností s ručením omezením
 • 1 082 veřejných obchodních společností
 • 903 akciových společností
 • 2 510 firem s více jak 20ti zaměstnanci (4 čtvrtletí 2008)
formy vlastnictv stavebn ch firem klady a z pory20
Formy vlastnictví stavebních firem, klady a zápory.

Zdroje

 • http://www.podnikavec.cz/dle-vlastnictvi/
 • Miloslav Synek a kol., Podniková ekonomika, C.H.Beck, 2002
 • Obchodní zákoník a související předpisy, Sagit, 2003
 • kolektiv autorů, Podnikání v malé a střední firmě, VŠE Praha, 1999