CARPA ŢII OCCIDENTALI - PowerPoint PPT Presentation

gregory-pallas
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CARPA ŢII OCCIDENTALI PowerPoint Presentation
Download Presentation
CARPA ŢII OCCIDENTALI

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
CARPA ŢII OCCIDENTALI
141 Views
Download Presentation

CARPA ŢII OCCIDENTALI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CARPAŢII OCCIDENTALI AŞEZARE: de la Valea Dunării, în sud, până la Valea Barcăului în nord.

 2. CARACTERISTICI: • munţi de încreţire, alcătuiţi din roci variate; • au cele mai mici înălţimi (vârful Bihor, 1849 m), culmile rotunjite; • dealurile, depresiunile şi câmpiile pătrund adânc în munte fiind • cei mai • fragmentaţi,deci uşor de traversat; • au cel mai mare număr de aşezări omeneşti din Carpaţi; • bogaţi în păduri de fag, păşuni, minereuri de fier, aur, argint şi ape • minerale.

 3. GRUPE DE MUNŢI: • Munţii Banatului: • între Valea Dunării şi Valea Timişului; • au aspectul unor dealuri împădurite; • Munţii Semenic, Munţii Almăjului, Cheile Nerei, Defileul Dunării.

 4. Râul Nera izvorăşte din Munţii Semenic şi se varsă în Dunăre Munţii Semenic

 5. Cheile Nerei • Parcul Naţional • Cheile Nerei-Beuşniţa • se numără printre cele zece parcuri • naţionale existente în ţară, prezentând • elemente unicate: • Cheile Nerei – cele mai lungi chei din • Romania (peste 20 de km); • Lacul Dracului (fenomen carstic unic); • păduri seculare; • numeroase peşterişi • cascade.

 6. Lacul Dracului Lacul Ochiul Beului Cascadă din dreptul Lacului Ochiul Beului

 7. Cascadele Beuşniţei Cascadă în Cheile Nerei

 8. Cheile Caraşului se numără printre cele mai lungi şi mai sălbatice din România (19 km)

 9. Defileul Dunării Cazanele Mici Cazanele Mari

 10. Munţii Poiana Ruscă: • între Valea Timişului şi Valea • Mureşului; • bogaţi în zăcăminte de fier; • Defileul Mureşului.

 11. Defileul Mureşului

 12. 3. Munţii Apuseni: • între Valea Mureşului şi Valea Barcăului; • ocupă cea mai mare suprafaţă din Carpaţii Occidentali;

 13. bogaţi în zăcăminte variate (bauxită, aur, argint); • satele urcă până la înălţimile cele mai mari din Carpaţii • noştri; • Munţii Bihor cu Vf. Bihor - 1849 m, Muntele Mare, • Munţii Trascăului, Munţii Metaliferi, Munţii Pădurea • Craiului; • importantă regiune turistică: Cheile Turzii, Peştera • Scărişoara, Peştera Urşilor, Muntele Găina

 14. Munţii Bihor Vârful Bihor, 1849 m

 15. Peştera Scărişoara (Gheţarul Scărişoara) Pestera Ursilor

 16. Cetăţile Ponorului reprezintă cel mai grandios fenomen carstic al României, cunoscut şi apreciat în întreaga lume.(Proces de roadere a rocilor sub acţiunea diferiţilor agenţi externi, însoţit de formarea de peşteri, râuri subterane sau pâlnii.)

 17. Muntele Mare Muntele Găina Muntii Trascaului Muntii Metaliferi

 18. Munţii Metaliferi Detunatele Monumentul Natural Detunata(cca 15 km) se constituie într-o faimoasă rezervaţie, remarcabilă prin prezenţa coloanelor de bazalt.

 19. Munţii Pădurea Craiului Peştera Vântului din Munţii Pădurea Craiului este cea mai mare din ţară

 20. Bibliografie 1.Popescu M,Pacearca S,(2006)-Geografie-manual pentru clasa a IV-a Bucuresti:Editura Aramis 2.Paraiala D, Paraiala V, Paraiala C-Geografie –auxiliar pentru clasa a IV-a,Iasi, Editura Euristica 3.Pacearca, S, 2008, ghidul invatatorului- clasa a IV-a, Bucuresti: Editura Aramis 4.Programa pentru clasa aIV-a-Geografie. O.M. Nr. 3919/20.04.2005 5.Geografia Romaniei- auxiliar elaborat prin metode interactive. Tg. Mures:Editura EDU 6.Bulearca v, Chiretu A,Geografia distractiva a Romaniei, Editura Erc Press, 2003, Bucuresti http://www.didactic.ro/materiale-didactice/carpatii-occidentali