PARCUL NATURAL PUTNA-VRANCEA , ARIE PROTEJAT
Download
1 / 12

Parcul Natural Putna Vrancea - un parc pentru tine - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

PARCUL NATURAL PUTNA-VRANCEA , ARIE PROTEJAT Ă CHEIE PENTRU CONSERVAREA NATURII Î N ZONA CARPA Ţ ILOR DE CURBUR Ă

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Parcul Natural Putna Vrancea - un parc pentru tine' - terena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PARCUL NATURAL PUTNA-VRANCEA , ARIE PROTEJATĂ CHEIE PENTRU CONSERVAREA NATURII ÎN ZONA CARPAŢILOR DE CURBURĂ

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Lepsa –18 martie 2014


Parcul Natural Putna Vrancea

- un parc pentru tine

Suprapus unei arii reprezentative, din punct de vedere al biodiversitatii Carpatiilor Orientali, Parcul Natural Putna-Vrancea a fost înfiinţat din dorinţa de a se conserva ,în coexistenţă cu populaţia locală, speciile de florăşi faună sălbatică, habitatele naturale şi peisajul caracteristic.

Pentru îndeplinirea acestor obiective , Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea a implementat în perioada 01.10.2010-31.03.2014 , proiectul „Parcul Natural Putna –Vrancea – arie protejată cheie pentru conservarea naturii în zona Carpaţilor de Curbură” , în valoare de 1.514.289 lei, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4.


LOCALIZARE

Proiectul se derulează în cadrul Sitului NATURA 2000 ROSCI0208 Putna-Vrancea şi a Sitului Natura 2000 ROSPA0088 Muntii Vrancei,in Regiunea SE de dezvoltare, pe raza comunelor Tulnici, Paulesti si Nistoresti

 • Situl NATURA 2000 ROSCI0208 Putna-Vrancea este situat în cadrul Munţilor Vrancei, în bioregiunea alpină. Situl se suprapune 100% cu limita Parcului Natural Putna-Vrancea.

 • Situl NATURA 2000 ROSPA0088 este situat în cadrul Munţilor Vrancei. Situl se suprapune 100% cu limita Parcului Natural Putna-Vrancea şi a Sitului NATURA 2000 ROSCI0208 Putna-Vrancea.


OBIECTIVE

 • Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate Putna –Vrancea,

  prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de

  interes comunitar şi naţional, corelarea acestora cu bazele de date

  naţionale şi traspunerea acestora în formate compatibile GIS.

 • Menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de

  floră şi faună de interes conservativ comunitar şi national, prin

  conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă asupra importanţei arealului

  ca sit NATURA 2000 şi ca zonă cheie în dezvoltarea durabilă

  comunităţilor locale

 • Întărirea capacităţii instituţionale ale administraţiei ariei protejate şi

  asigurarea implementării proiectului


GRUPURI ŢINTĂ

 • Administratori şi proprietari de pensiuni de pe raza Parcului

 • Administratorii fondurilor de vânătoare

 • Crescătorii de animale

 • Publicul larg, respectiv populaţia locală din perimetrul şi din afara ariei naturale protejate, turişti sau persoane interesate să desfaşoare activităţi de voluntariat

 • Personalul Administraţiei Parcului


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

 • A.1. Completarea şi îmbunătăţirea informaţiilor privind speciile de floră

  şi faună sălbatică din PNPV şi structurarea acesteia în conformitate

  cu standardele impuse la nivel naţional

 • A.2. Completarea şi îmbunătăţirea informaţiilor privind habitatele

  naturale de pe raza PNPV

 • A.3. Crearea bazei cartografice privind habitatele şi distribuţia speciilor de interes naţional şi comunitar


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

 • E.1. Organizarea de întâlniri cu crescătorii de animale,în vederea

  conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional şi

  prezentarea beneficiilor socio-economice generate de statutul de

  sit Natura 2000

 • E.2. Organizarea de seminarii cu reprezentanţii şi administratorii

  pădurilor şi fondurilor de vânătoare,în vederea conservării

  patrimoniului natural

 • E.3. Organizarea de seminarii cu proprietarii de pensiuni din zona

  Parcului, autorităţile locale şi judeţene, în vederea implementării

  prevederilor din strategia de vizitare a PNPV

 • E.4. Organizarea de evenimente în localităţile din/şi limitrofe parcului

  şi realizarea unei panotări corespunzătoare a PNPV, pentru

  limitarea impactului negativ al activităţilor/acţiunilor umane asupra

  biodiversităţii.


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

 • E.5. Organizarea de evenimente în scoli şi implicarea elevilor în

  activităţile desfăşurate de personalul Administraţiei PNPV

 • E.6. Promovarea ariei protejate Putna-Vrancea prin intermediul

  internetului

 • E.7. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului

 • F.1. Îmbunătăţirea managementului ariei protejate, prin instruirea

  personalului implicat în administrarea PNPV

 • M.P.1. Asigurarea funcţionării UIP şi implementarea activităţilor, conform cerinţelor finanţatorului.

 • M.P.2. Audit


REZULTATE AŞTEPTATE

 • 3 seminarii organizate cu reprezentanţii şi administratorii pădurilor şi fondurilor de vânătoare, în vederea conservării patrimoniului natural

 • 2 seminarii organizate cu proprietarii de pensiuni din zona parcului,

  autoritatile locale si judetene, in vederea implementarii prevederilor din

  strategia de vizitare a Parcului Natural Putna-Vrancea.

 • 10 infochioşcuri organizate în perioade şi în zone cu aflux maxim de

  turişti pe raza parcului (în satele Lepşa, Greşu) cu ocazia diferitelor

  evenimente potrivit calendarului ecologic.

 • 3 evenimente consacrate zilelor „Portilor deschise” la sediul

  Administraţiei Parcului şi la punctele de intrare în rezervaţiile Tişiţa şi

  Cascada Putnei.

 • 20 panouri amplasate în perimetrul PNPV, conţinând informaţii despre

  sit şi reguli de vizitare în PNPV.


REZULTATE AŞTEPTATE

 • Lista completă privind speciile de floră şi faună sălbatică de pe raza

  ariei protejate elaborată în urma studiului;

 • Lista actualizată a habitatelor de interes comunitar elaborată în

  urma studiului;

 • Harta a distribuţiei speciilor de floră şi faună de interes comunitar;

 • Harta a habitatelor de interes comunitar ;

 • Baza de date cartografice în format GIS, cuprinzând habitatele şi

  speciile de interes comunitar din aria protejată;

 • Întâlniri organizate cu crescătorii de animale, în vederea conservării

  speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional şi prezentarea

  beneficiilor socio-economice generate de statutul de sit Natura

  2000 pe perioada implementării proiectului;


REZULTATE AŞTEPTATE

 • Popularizarea şi conştientizarea asupra valorilor naturale din PNPV, ca sit Natura 2000, în rândul tuturor comunităţilor locale şi al vizitatorilor

 • 10 prezentări organizate în şcolile de pe raza Parcului şi limitrofe

  acestuia

 • 15 excursii tematice, pe o perioadă de 2 zile fiecare, organizate

  pentru elevi

 • 1 website funcţional.

 • Realizarea şi diseminarea materialelor informative pentru

  publicitatea proiectului

 • 3 cursuri de instruire pentru personalul PNPV


Mulţumim pentru atenţia acordată!

R.N.P. Romsilva-

Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea R.A.

com.Tulnici– jud.Vrancea,

tel: 0237 265361

fax: 0237 265361

web site: www.putnavrancea.ro


ad