visioner og strategier for mariagerfjord idr tsr d 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ??. Organisationsmodel – ’Den Strategiske Trekant’. Værdier. Struktur. Organisationsmodel – ’Den Strategiske Trekant’. Organisationsmodel – Mission.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Visioner og strategier for Mariagerfjord Idrætsråd 2009 - ??


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisationsmodel mission
Organisationsmodel – Mission

Organisationens eksistensberettigelse. Missionen beskriver, hvorfor virksomheden eller funktionen eksisterer.

Missionen angiver, hvilken opgave vi er sat i verden for at løse. Missionen skal fortælle, hvad vi skal – og dermed også hvad vi ikke må.

Missionen kan udtrykke hvilke opgaver, vi løser. Missionen indikerer samtidig, hvad der er og fremover skal være organisationens kerneopgaver og hvilke kompetencer der kræves.

Missionen er universel og til alle tider holdbar – den har ikke automatisk en udløbsdato, men afhænger af vurderinger af organisationens omverden

organisationsmodel mission eksempel
Organisationsmodel – Mission (eksempel)

Dansk Håndbold Forbunds virke tager udgangspunkt i følgende mission:"DHF er til for alle håndboldspillende foreninger og har til formål bl.a. gennem disse aktivt at virke for håndboldspillets fremme, såvel nationalt som internationalt, herunder at drive turneringsvirksomhed og forestå talentudvikling, udviklings- og uddannelsesvirksomhed, dommeruddannelse, udbygge stævner og drive landsholdsvirksomhed."

organisationsmodel vision
Organisationsmodel – Vision

Visionen beskriver, hvorledes organisationen ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden.

Visionen er det ønskede og forestillede billede, som vi har om vores organisation i fremtiden – der hvor vi ser os selv i fremtiden, når vi drømmer om vores ønskeposition.

Visionen fortæller os og vores samarbejdspartnere, hvor vi gerne vil hen, i hvilken retning vi arbejder for at nå dertil.

Ideen i at formulere en vision er at have noget at stræbe efter, så formuleringen må indeholde noget efterstræbelsesværdigt, der ikke er opfyldt i dag.

Første – største – bedste – førende – dominerende

Visionen bygger videre på organisationens mission samt kortlægning og analyse af de vigtigste interessenter/konkurrenter og deres fremtidige krav og forventninger til organisationen.

organisationsmodel vision eksempel
Organisationsmodel – Vision (eksempel)

Dansk Håndbold Forbunds arbejder for at opfylde følgende vision:"DHF vil skabe de bedste vilkår i verden for udvikling af håndboldspillere og selve håndboldsporten, som aktivitet, forening og forretning.""DHF vil være det bedste håndboldforbund i verden, såvel på som uden for banen."

organisationsmodel m l
Organisationsmodel – Mål

De resultater der skal skabes gennem gennemførelse af aktiviteter med det formål at realisere de formulerede visioner.

 • Opnåede mål bidrager til realiseringen af organisationen vision og danner rammen for valg af strategier og aktiviteter.
 • Mål skal være operationelle og skal kunne realiseres gennem aktiviteter og gøres til genstand for vurdering.
 • De bør opfylde SMARTØF- kriteriet:
   • S – specifikke
   • M – målbare
   • A – accepterede
   • R – realistiske
   • T – tidsbestemte
   • Ø – økologiske – bæredygtige
   • F - Formuleret positivt i nutid
organisationsmodel m l eksempel
Organisationsmodel – Mål (eksempel)
 • Sportslig målsætning
 • Den sportslige vision er, at Danmark er verdens bedste håndbold nation, og at både Dame-A og Herre-A kvalificerer sig til OL 2008 [kvalifikationssystemet pt. uafklaret] samt at vores landshold på alle niveauer (A, U, og Y) er kvalificerede til samtlige internationale mesterskaber.
 • Overliggeren
 • Målsætning:
 • Det er DHFs sportslige målsætning at:
 • Dame-A vinder medalje ved VM 05, EM 06, VM 07 samt kvalificerer sig til finalen ved OL 2008
 • Herre-A vinder medalje ved EM 06, VM 07, EM 08 samt vinder medalje ved OL 2008
 • Herre-U og -Y samt dame-U og -Y kvalificerer sig til mellemrunden ved samtlige internationale mesterskaber for ungdom og ynglinge.
 • Succeskriterium, dvs. accepteret / godkendt:
 • Dame-A placeres i top 6 ved hhv. VM 05, EM 06 og VM 07 og opnår medalje ved OL 08
 • Herre-A placeres i top 8 ved EM 06, i top 7 ved VM 07 og i top 8 ved EM 08.
 • Herre-U og -Y samt Dame-U og -Y kvalificerer sig til deltagelse i samtlige internationale slutrunder.
 • Underliggeren
 • Minimumskrav for den nuværende satsning:
 • At DHF's A-landshold kvalificerer sig til mellemrunden ved samtlige EM, og VM i perioden samt at Dame-A kvalificerer sig
 • til OL 2008.
organisationsmodel strategier
Organisationsmodel – Strategier

De angrebsvinkler der vælges for at nå de fastsatte mål

Strategierne er operationen mellem ’skrivebord’ og ’handling’, ved at blive omsat til et sæt nøgleprocesser med tilhørende delmål og handlingsplaner for forbedringer.

Strategier er aktive valg, der er midler til at opnå de opstille mål.

Strategierne er afhængige af målenes ambitionsniveauer. De afhænger af organisationens samlede ressourcer og prioriteter.

Strategierne er fastlagte veje, der består af bevidste valg og fravalg af aktiviteter med tilhørende ressourcemæssige kalkuler.

arbejdsgruppens opgave
Arbejdsgruppens opgave

At formulere et forslag til mission, vision og strategi for at opfylde disse

Det gør vi ved at opsummere de ønsker som foreningerne gav udtryk for på debatmødet

Og ved at omsætte disse ønsker i konkrete strategier og forslag til strategier

Disse kan vi så efterfølgende udsende til alle foreninger til vurdering.

God arbejdslyst 