slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAK KRIZE ZMĚNILA POHLED NA LOGISTIKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAK KRIZE ZMĚNILA POHLED NA LOGISTIKU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

JAK KRIZE ZMĚNILA POHLED NA LOGISTIKU - PowerPoint PPT Presentation

grazia
88 Views
Download Presentation

JAK KRIZE ZMĚNILA POHLED NA LOGISTIKU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAK KRIZE ZMĚNILA POHLED NA LOGISTIKU Bc. Karel Kváč, MBA Marketing & Sales Director DSV Road, a.s.

 2. ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Řízení společnosti se podobá vedení karavany velbloudů přes poušť. Musíte ji nějak překonat, musíte cestou najít oázy, jinak pravděpodobně nepřežijete. Během cesty budete čelit problémům, obtížím, těžkostem, zmatkům, písečným bouřím, ztrátám orientace či mořské nemoci z neúnavného kývání hřbetu velblouda.

 3. NASLOUCHEJTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM Naslouchejte svým zákazníkům – zjistěte jejich potřeby, snažte se porozumět jejich očekávání. Spokojený zákazník je nejlepší propagace. Vaše mzda je placena zákazníky, ne generálním ředitelem.

 4. NASLOUCHEJTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM – PRŮZKUM DSV 2012 Koho jsme se ptali? 1370 profesionálů z oboru logistikyz21zemí a 12 různých odvětví

 5. NASLOUCHEJTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM – PRŮZKUM DSV 2012 Co jsme zjistili? 57,9% firem má zájem o přepravu malých zásilek několikrát do týdne

 6. VYUŽÍVEJTE TECHNOLOGIE Využívejte technologie – snažte se co nejvíce využívat vhodné technologie ke zvýšení vlastní výkonnosti,  k ulehčení práce a v neposlední řadě ke zlepšení komfortu zákazníka. Měřte pravidelně svou výkonnost pomocí vhodně zvolených parametrů.

 7. VYUŽÍVEJTE TECHNOLOGIE – PRŮZKUM DSV 2012 • Co má (kromě ceny) největší vliv na výběr poskytovatele logistiky? • 84,0% avizace doručení zásilek • 71,5% možnost T&T • 56,5% systém on-line objednávek • Elektronické přenosy dat • „www“ aplikace

 8. ŠETRNĚ HOSPODAŘTE Šetrně hospodařte – náklady se musí řídit, ne sekat – Sekání nákladů má pouze krátkodobý efekt a může vás omezit v pozdějším rozvoji. Současné těžké časy vám pomohou najít úspory. Mnoho dodavatelů je nyní ochotných přehodnotit smlouvy, jen se nesmíte stydět se zeptat.

 9. ŠETRNĚ HOSPODAŘTE – PRŮZKUM DSV 2012 • Kde jsme objevili největší příležitosti? • Více než 50% firem denně řeší problémy se včasným doručením zásilek • Jaké efekty by firmám přineslo zlepšení ve včasném doručení zásilek? • Spokojenost zákazníků • Snížení administrativy • Snížení celkových přepravních nákladů • Snížení nadbytečných zásob

 10. PROVOZNÍ SLEPOTA A DISCIPLÍNA Provozní slepota a disciplína – analyzujte vnitřní procesy. Podívejte se na ně z jiného úhlu. Nebojte se je zpochybnit a nastavit nové. Neodvolávejte se na své pocity a „zkušenosti“, poněvadž nyní je vše jinak. Utužte disciplínu, protože nyní je každá chyba bolestivější než před rokem.

 11. PROVOZNÍ SLEPOTA • Znáte slova … to nejde, už jsme to zkoušeli, minule to nešlo … • Podněty zaměstnanců – vyhodnoť každou iniciativu (teleportování) • Obchodní tým – signály z trhu • Obchodní tým – jiný způsob prodeje • Networking s jinými obory – automotive postupy

 12. PROPAGUJTE Propagujte– ukažte všem (zákazníkům, konkurenci, zaměstnancům atd.) že jste stále tady, v pohodě, dobré náladě, bez finančních problémů,  připraveni uspokojovat potřeby svých zákazníků. Propagace je nyní mnohem účinnější, poněvadž většina konkurence šetří náklady.

 13. PROPAGUJTE – PRŮZKUM DSV 2012 • Jednoznačné zaměření na konkrétní produktovou reklamu • Využívání nových metod on-line marketingu zpětná vazba • Sledování trendů na trhu • Nezapomínat na interní propagaci zaměstnancům např. nové produkty Efektivní využití finančních zdrojů

 14. HOTOVOST Hotovost – soustřeďte se na vymáhání pohledávek, tak abyste vše dostali včas zaplacené a bez problémů platili své závazky. Je vám k ničemu, pokud máte krásné zisky, perfektní interní procesy či super vybavenou kancelář, pokud nejste schopni dostát svým závazkům.

 15. HOTOVOST • Práce se splatností – výše slevy vs. délka splatnosti • Prověřování zákazníků – nové procesy – schvalování • Pojišťování zákazníků • Jsou smlouvy opravdu nevypověditelné? • Mít zákazníka za každou cenu? • Legislativa od 1.7.2013 v novele obchodním zákoníku 179/2013 Sb. v §340, odstavec 3) • Od 1.1.2014 Nový občanský zákoník v § 1963 • (1) Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetí, popřípadě ověření. To platí i pro závazek podnikatele a veřejnoprávní korporace, popřípadě právnické osoby touto korporací založené, i když nejsou podnikateli. • (2) Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li však obsahem závazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo službu veřejnoprávní korporaci, smluvní strany si mohou ujednat delší dobu splatnosti jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku, a doba splatnosti nesmí přesáhnout šedesát dní.

 16. SDÍLEJ VIZE I INFORMACE Sdílejte vize i informace – snažte se sdílet co nejvíce informací či myšlenek se svými kolegy, tak aby věděli kam směřujete a jak se tam dostanete. Nejasné cíle mohou způsobit vnitřní zmatek a zbytečné mrhání energií. Dobré vztahy se zaměstnanci se vám mnohokrát vrátí, když zase přijdou dobré časy.

 17. LOGISTIKA SE MĚNÍ … • Portfolio dopravců • Tlak na splatnosti – hlídání cash-flow • Efektivnější využívání vlastních zdrojů (lidé, procesy, peníze) • Nové technologie • Nové produkty • Investice do vzdělávání

 18. TRH SE MĚNÍ … Nová poptávka Častější přepravy menších zásilek. Požadavek sledování a kontroly zásilky po dobu přepravy. Nové trendy v průmyslu Průmyslové firmy potřebují, aby silniční přeprava navazovala na interní výrobní procesy a tím šetřila náklady na skladování. Nová poptávka Doručení v předem určený čas většího množství menších zásilek. Nové zákaznické trendy Online svět mění obchodní zvyklosti, To se projevuje v celém dodavatelském řetězci.

 19. TREDNY DO BUDOUCNOSTI 3-D TISK: příležitost nebo hrozba?

 20. JEN CHTÍT Jen chtít – vítězství či prohra jsou jen v naší hlavě. Je to jako hra, tak si to užijte. Patrně budeme mít další šanci hrát tuto exkluzivní hru znovu. Snažte se ji vyhrát. Určitě prohrajete, pokud si budete myslet , že nemůžete uspět. Krize a omezení jsou pouze v naších mozcích, popř. novinách. Autor ilustrací: Miroslav Slejška

 21. DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Karel Kváč, MBA Marketing & Sales Director DSV Road, a.s.