individuell terkoppling hur arbetar vi praktiskt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt? - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-Centrum Borås Regionala Strama Västra Götaland. Agenda. Gjelstad et al + ytterligare två studier Vad kan vi lära? Förskrivarens föreställningar, förväntningar och farhågor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Individuell återkoppling - Hur arbetar vi praktiskt?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
individuell terkoppling hur arbetar vi praktiskt

Individuell återkoppling- Hur arbetar vi praktiskt?

Pär-Daniel Sundvall

Distriktsläkare Närhälsan Sandared

FoU-Centrum Borås

Regionala Strama Västra Götaland

agenda
Agenda
 • Gjelstad et al + ytterligare två studierVad kan vi lära?
 • Förskrivarens föreställningar, förväntningar och farhågor
 • Erfarenheter från Västra Götaland
 • Tonsillitmodul i medrave4
 • Diskussion
gjelstad interventionen
Gjelstad - Interventionen
 • DL ledda fortbildningsgrupper
 • Första besöket: Riktlinjer + evidens
 • Andra besöket: Varje läkare fick presentera sin egen förskrivnings- statistik. Aktiva lyssnare. Reflektion kring sitt förändringsbehov.
 • Uppföljande heldags seminarium
gps views of interventions
GPs´ views of interventions

Kvalitativ studie

Erfarenheter av och åsikter kring olika strategier

Storbritannien, Belgien, Frankrike, Polen och Spanien

Stor samsyn mellan länderna

nr 1 interaktiva utbildningar
Nr 1 - interaktiva utbildningar
 • Information från lokala kollegor
 • Små grupper med diskussion
 • Interaktivitet, ta del av varandras erfarenheter, kunna ställa frågor
 • Återkoppling – egna förskrivardata
 • Jämföra sig med kollegor och andra VC i området
delade sikter
Delade åsikter
 • Ekonomiska incitament UK och Spanien
 • Patientnära tester Frankrike och Polen
 • Positiva till behandlingsriktlinjer i stort, men bristande tilltro till vissa specifika rekommendationer
farh gor f rv ntningar och f rest llningar
Farhågor, förväntningar och föreställningar
 • Inte alltid som vi tror
 • Kan fångas upp i samband med att patientfall diskuteras
 • Anpassa utbildningen utifrån detta
farh gor och f rest llningar
Farhågor och föreställningar
 • Reumatisk feber, Fusobacterium, invasiva streptokockinfektioner
 • ”Har ju slutat behandla simplexotit, men ”riktig otit” måste ju behandlas!”
 • ”Behandlar man inte cystit är det ju stor risk att bakterierna vandrar uppåt”
 • ”Vid 4 Centorkriterier har ≥90% GAS”
f rv ntningar
Förväntningar
 • ”Studier är bara studier – jag vet ju att mina patienter blir bra när jag behandlar akut bronkit med Doxyferm”
 • ”Agdas förvirring blir alltid bättre när jag förskriver UVI antibiotika”
 • ”När jag själv har en tonsillit kortar jag symtomtiden en vecka när jag tar AB”
patienter
Patienter
 • Föreställningar
 • Förväntningar
 • Farhågor
 • Patientinformation
 • Information till allmänheten
slide15

Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin)

per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom december 2013

(Spridning: 420 – 254 recept /1000 inv. och år)

Antal antibiotikarecept (J01 exkl. metenamin)

per 1000 invånare de senaste tolv månaderna tom september 2012

(Spridning: 492 – 315 recept /1000 inv. och år)

vc bes k v stra g taland
VC besök Västra Götaland
 • Inte bara nå ut, även nå fram – inledning med känslomässigt budskap
 • Diskuterar patientfall som belyser riktlinjer – ”jaså gör du så!”
 • ”Tips från coachen” – hur får man en nöjd patient?
 • Förbättringspotential – inte pekpinnar
reflekterande m ten vg
Reflekterande möten – VG
 • Anordnats av kontaktläkare
 • Patientfall med handledarmanual
 • Reflekterande samtal kring individuell förskrivningsstatistik
 • Självdeklaration – inklusive konkreta förbättringsförslag (186/201 VC 2013)
konkreta tips fr n sj lvdeklarationerna
Konkreta tips från självdeklarationerna
 • Vanligt med olika åsikter – resonera kring detta i en trygg kollegial miljö
 • Involvera all personal – teamarbete
 • Önskar regelbundet få patientfall från Strama
 • Klinisk bedömning viktigare än lab
konkreta tips
Konkreta tips
 • Alla bör tala samma språk – patientinformation
 • Sätta upp pappershållare för pat info på alla expeditioner
 • Sätta upp konkreta förbättringsmål – följ sedan förskrivningen
 • Reflekterande möten gav mersmak!
konkreta tips1
Konkreta tips
 • Ta reda på om nyanställda, tillfälliga och utlandsutbildade läkare har uppdaterade kunskaper?
 • Följ tillfälliga läkares förskrivning
 • Planscher med Centor-kriterierna och flödesscheman på expeditionerna
uvi antibiotika ldreboenden
UVI antibiotika äldreboenden

Loeb et al 2005; 24 äldreboenden i USA och Kanada, 4217 platser

Randomiserades till intervention eller inte

Färre UTI antibiotika i interventionsgruppen

interventionen
Interventionen
 • Diagnostisk och terapeutisk algoritm
 • Små grupper (10 -15 sköterskor) – aktivt deltagande
 • Patientfall, ta ställning till ev odling respektive AB, motivera sitt ställningstagande, feedback
 • Gruppsessioner videoinspelades
terkoppling
Återkoppling
 • Vi gör inte det vi tror att vi gör
 • Viktigt att ta reda på vad vi egentligen gör
 • Förutsättning: Diagnos och lab-relaterad förskrivningsstatistik
take home messages
Take home messages
 • Använd didaktiska patientfall
 • Ta reda på förskrivarnas förväntningar, farhågor och föreställningar
 • Reflektera kring individuell förskrivar-statistik i trygg kollegial miljö
 • Tips: tonsillitmodul i medrave4