slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014) *** PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014) ***

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014) *** - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014) *** SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN TH ƯỞ NG CHO 2 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI TH ƯỞ NG VÀO CUỐI NĂM. BẠN KHÔNG Đ ƯỢ C SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY T ƯỞ NG

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014) ***' - grant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17

 • (CHÚA NHẬT 11/ 5/ 2014)
 • ***
 • SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 2 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 • BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KINH THÁNH, NGOẠI TRỪ PHẦN ĐỐ SUY TƯỞNG
 • RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC, SIÊNG NĂNG HỌC LỜI CHÚA!
 • HTTL VIỆT NAM JUAN KOREA

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH

slide2

CÂU 1

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Các quan tướng được Môise lập nên với tiêu chuẩn nào sau đây:

A. Là quan trưởng chi phái.

B. Là người khôn ngoan.

C. Là người có tiếng.

D. Tất cảnhững điều trên.

ĐÁP:D(Phục truyền 1:15)

slide3

CÂU 2

CHỌN CÂU LỜI ĐÚNG

Trọn dọc đường đi trong đồng vắng, từ Aicập đến Canaan, Đức Chúa Trời đã bồng dân Dothái nhưmột người bồng con trai mình. Dầu vậy, dân sự nầy vẫn:

A. Không biết ơn Ngài.

B. Không thờ phượng Ngài.

C. Không tin Ngài.

D. Không kính sợ Ngài.

ĐÁP:C(Phục truyền 1:31-32)

slide4

CÂU 3

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

40 năm đi trong đồng vắng, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng dân Dothái, nên họ:

A. Không chết

B. Không sờn lòng.

C. Không phạm tội.

D. Không thiếu chi hết.

ĐÁP:D(Phục truyền 2:7)

slide5

CÂU 4

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi nhưmột đám lửa tiêu cháy, là Đức Chúa Trời hay:

A. Kỵ nước.

B. Kỵ mưa.

C.Kỵ tà.

D. Kỵ bão.

ĐÁP:C(Phục Truyền 4:24)

slide6

CÂU 5

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Sự giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân Dothái, ấy là:

A. Mười điều răn.

B. Ngũ kinh Môise.

C. Toàn bộ Kinh thánh.

D. Cả 3 đều đúng.

ĐÁP:A(Phục truyền 4:13)

slide7

CÂU 6

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Đức Chúa Trời không bỏ ngươi, không hủy diệt ngươi và chẳng quên sự giao ước đã lập với tổ phụ ngươi, vì Ngài là Đức Chúa Trời:

A. Hay làm ơn.

B. Hay tha thứ.

C. Hay bao dung.

D. Hay thương xót.

ĐÁP:D (Phục truyền 4:31)

slide8

CÂU 7

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Người cẩn thận làm theo tất cả các điều răn trước mặt Đức Chúa Trời, người đósẽ được xưng là:

A. Công bình.

B. Thánh sạch.

C. Hiền lành.

D. Khôn sáng.

ĐÁP:A (Phục truyền 6:25)

slide9

CÂU 8

ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!

Phục Truyền 10:16

slide10

CÂU 8

HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vậy, hãy .............. sự ô uế của lòng mình đi, chớ ................ nữa.”(Phục truyền 10:16)

trừ

cứng cổ

slide11

CÂU 9

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong:

A. Miệng ngươi.

B. Lòng ngươi.

C. Nhà ngươi.

D. Dòng họ ngươi.

ĐÁP:B(Phục truyền 6:6)

slide12

CÂU 10

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Nếu dân sự đi theo trọn con đường mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho, thì dân sự nhận được 3 điều phước. 1 điều không nói đến trong 3 điều phước đólà:

A.Được sống.

B. Được no đủ.

C. Được phước.

D. Được ở lâu dài trong xứ nhận được

ĐÁP:B(Phục truyền 5:33)

slide13

CÂU 11

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khá ân cần dạy dỗ lời truyền dạy của Chúa cho:

A. Con cái ngươi.

B. Vợ chồng ngươi.

C. Cha mẹ ngươi.

D. Ông bà ngươi.

ĐÁP:A (Phục truyền 6:7a)

slide14

CÂU 12

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Vì sao Đức Chúa Trời cấm dân Dothái không làm sui với dân tộc khác trong xứ Ca-na-an? Vì họ là những dân tộc:

A.Bị Đức Chúa Trời ghét.

B. Nghèo nàn và hèn nhác.

C. Lạc hậu.

D. Dụ dỗ việc bỏ Chúa và thờ tà thần.

ĐÁP:D (Phục truyền 7:3-4)

slide15

CÂU 13

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Phải làm gì đối với các tượng chạm của các tà thần, cùng với các vỏ bọc của chúng bằng bạc, hay bằng vàng?

A.Đem vào đền thờ của Chúa.

B. Đem vào nhà của mình.

C. Đem ra chợ bán.

D. Đem đi thiêu đốt.

ĐÁP:D(Phục truyền 7:25-26)

slide16

CÂU 14

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Các dân tộc bị Đức Chúa Trời đuổi đi khỏi trước mặt dân Dothái, vì các dân tộc nầy:

A. Gian ác.

B. Không mạnh mẽ.

C. Không dũng cảm.

D. Không đoàn kết.

ĐÁP:A(Phục truyền 9:4)

slide17

CÂU 15

ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!

Phục Truyền 10:17

slide18

CÂU 15

HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của ......................, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất .........., có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, ....................... của hối lộ.”(Phục truyền 10:17)

các thần

lớn

chẳng nhận

slide19

CÂU 16

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP:Nghiền (tượng bò con vàng) tan thành bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trên núi chảy xuống. (Phục truyền 9:21)

slide20

CÂU 17

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi ngươi ngồi, hoặc khi đi, hoặc khi nằm, hoặc khi chỗi dậy, thì phải làm gì đối với điều răn, luật lệ của Chúa?

A. Học.

B. Nói.

C. Tôn kính.

D. Yêu mến.

ĐÁP:B (Phục truyền 6:7b)

slide21

CÂU 18

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi xuống xứ Êdíptô để lập nghiệp, dân Dothái lúc đó có bao nhiêu người?

A. 60 người.

B. 70 người.

C. 80 người.

D. 90 người.

ĐÁP:B(Phục truyền 10:22)

slide22

CÂU 19

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi Đức Chúa Trời toan diệt dân Dothái vì tội thờ tượng con bò làm bằng vàng, thì Môise đã sấp mình xuống cầu nguyện bao lâu để xin Chúa tha thứ?

A. 3 ngày, 3 đêm.

B. 7 ngày, 7 đêm.

C. 30 ngày, 30 đêm.

D. 40 ngày, 40 đêm.

ĐÁP:D(Phục truyền 9:18, 25)

slide23

CÂU 20

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Chúa dạy dân Dothái rằng: Các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi:

A.Là tuyển dân của Đức Chúa Trời.

B. Là dân được nhiều nước nễ trọng.

C.Là dân đãlàm khách trong xứ Êdíptô.

D. Là dân giàu có.

ĐÁP: C(Phục truyền 10:19)

slide24

CÂU 21

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Nếu mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp đỡ cho người gì hết, khi người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ .......?

A.Mắc tội.

B. Mù lòa.

C. Nghèo đói.

D. Tật nguyền.

ĐÁP:A (Phục truyền 15:9)

slide25

CÂU 22

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Sự chúc lành trên núi Ga-ri-xim, và sự chúc dữ ở trên núi nào?

A. Cạt-mên.

B.Ê-banh.

C.Si-nai.

D. Ghinh-bô-a

ĐÁP:B(Phục truyền 11:29)

slide26

CÂU 23

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi người Dothái đi làm nô lệ cho một người chủ cũng là Dothái, thì người nô lệ đó phải được giải phóng cho được tự do vào năm thứ mấy?

A. Năm thứ 7.

B.Năm thứ 40.

C.Năm thứ 50

D.Năm thứ 60

ĐÁP:A(Phục truyền 15:12)

slide27

CÂU 24

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi người Dothái đi làm nô lệ cho một người chủ cũng là Dothái, thì người nô lệ đóăn công giá bằng bao nhiêu phần so với người làm mướn?

A.Bằng không (không nhận gì hết)

B. Bằng một phần tư.

C. Bằng nửa.

D.Bằng nhau.

ĐÁP:C (Phục truyền 15:18)

slide28

CÂU 25

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Mọi con bò hay chiên đực đầu lòng phải đem dâng cho Chúa. Nhưng nếu nó có tì vít chi, què hay đui, hoặc bị tật nặng khác, thì chớ:

A.Đem cho người trong nhà ngươi ăn.

B.Đem cho người nghèo ăn.

C. Đem cho khách lạ ăn.

D. Đem dâng cho Chúa

ĐÁP:D (Phục truyền 15:21)

slide29

CÂU 26

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Trong 7 ngày Lễ vượt qua, thứ gì không được phép có trong nhà hay trong cả địa phận Dothái?

A.Lửa

B.Nước

C.Men

D.Dầu

ĐÁP:C (Phục truyền 16:4)

slide30

CÂU 27

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Mọi người nam phải ra mắt Đức Chúa Trời bao nhiêu lần trong 1 năm, tại nơi Ngài chọn ?

A.1 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. 4 lần.

ĐÁP:C (Phục truyền 16:16a)

slide31

CÂU 28

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi người nam ra mắt Đức Chúa Trời 3 lần mỗi năm tại nơi Ngài chọn, thì họ không:

A.Đi chân không ra mắt Chúa.

B. Đi tay không ra mắt Chúa.

C.Đi đầu không ra mắt Chúa.

D. Đi xe không ra mắt Chúa.

ĐÁP:B (Phục truyền 16:16b)

slide32

CÂU 29

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Khi người nam ra mắt Đức Chúa Trời 3 lần mỗi năm tại nơi Ngài chọn, thì họ không:

A.Đi chân không ra mắt Chúa.

B. Đi tay không ra mắt Chúa.

C.Đi đầu không ra mắt Chúa.

D. Đi xe không ra mắt Chúa.

ĐÁP:B (Phục truyền 16:16b)

slide33

CÂU 30

CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở nên:

A.Tham sắc.

B.Coi thường nữ giới.

C.Xấu xa.

D. Biếng nhác.

ĐÁP:C(Phục truyền 17:17)

slide34

CÂU 31

ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!

Phục Truyền 16:19

slide35

CÂU 31

HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!

“Ngươi chớ làm dịch sự ........................, chớ ....................ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ. Vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm ......................của người công bình.” (Phục truyền 16:19)

chánh trực

thiên vị

rối lời

slide36

CÂU 32

TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH

ĐÁP: Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bệnh lìa xa ngươi. (Phục truyền 7:15)

slide37

HẾT

 • THÁNG 1 CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH
 • PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 18-34
 • CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 • XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO HẾT THẢY CHÚNG TA!
 • 사랑해요!