Download
chr test n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHR-test PowerPoint Presentation

CHR-test

244 Views Download Presentation
Download Presentation

CHR-test

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyziologie zátěže CHR-test Clamped Heart Rate test (test SEVŘENÉ srdeční frekvence)(Stejskal, 1994)

 2. CHR-test Zátěžový test kardiovaskulárního systému, založený na principu zpětněvazebného řízení intenzity zatížení (W) tepovou frekvencí Sevřená SF = držena v nastaveném pásmu(±4 tepy/min) 168 160

 3. CHR-test Zařízení: - počítačem řízený bicyklový ergometr - s počítačem propojený monitor SF Zpětněvazebné řízení intenzity zatížení (změna výkonu – W) na základě SF 168 160 výkon [W]

 4. CHR-test Stanovení cílové SF(SFc) Optimální intenzita zátěže Těsně pod anaerobním prahem Anaerobní práh(AnP) 1] měření (laboratorní či terénní testy) 2] výpočet na základě znalosti VO2max - VO2maxlze měřit, počítat pomocí regresních rovnic či odhadnout dle věku

 5. CHR-test Výpočet AnPpomocí VO2max (ml/kg/min) AnP = VO2max/3,5 + 60 AnP = 35/3,5 + 60 AnP = 70 %VO2max 60 % VO2max – AP 1 MET

 6. CHR-test Výpočet AnPpomocí VO2max (ml/kg/min) AnP = VO2max/3,5 + 60 AnP = 35/3,5 + 60 AnP = 70 %VO2max % MTR = % VO2max

 7. CHR-test MTR = maximalní tepová rezerva Karvonen et al. (1957): MTR = TFmax – TFklid TFmax 200 MTR = 130 tepů/min 161 70 % MTR = 130 × 0,7 = 91 91 + 70 = 161 TFklid 70

 8. MRTF CHR-test MTR = maximalní tepová rezerva Karvonen et al. (1957): MTR = TFmax – TFklid

 9. CHR-test MTR = maximalní tepová rezerva Karvonen et al. (1957): MTR = TFmax – TFklid % VO2max = % MTR Například: 70 % VO2max = 70 % MTR

 10. VO2max/kg 45 [ml/kg/min] TFc = TFc = TFmax – TFklid 200 – 70 + 0.6 + 0.6 70 TFklid × × + + 350 350 TFc = 165 ± 4 CHR-test Cílová TF (TFc) Např.: průměrný muž, 20 let

 11. CHR-test 1] TFc = 165 ± 4 2] délka trvání = 30 minut (bez rozcvičení) 3] počáteční zátěž (Wi) Wi = k ×hmotnost [kg] hodnoty k (konstanty):

 12. CHR-test 1] TFc = 165 ± 4 2] délka trvání = 30 minut (bez rozcvičení) 3] počáteční zátěž Wi = k ×hmotnost [kg] Počátek testu – 50 % Wi po 30 s – 75 % Wi rozcvičení 3–6 min po 60 s– 100 % Wi Poté 5 W každých 30 s, dokud není dosažena TFc -4 Jakmile je dosaženo TFc -4, začíná samotný test – 30 minut.

 13. Hodnoty: 1) W1 – výkon na počátku testu 2) Wx – průměrný výkon během vlastního testu 3) N – počet změn výkonu [W] [TF] [TFt±4] [W1] [Wi 100%] [Wi 75%] [Wi 50%] 3,5 min 30 min rozcvičení vlastní test

 14. Hodnoty: 1) W1 – výkon na počátku testu 2) Wx – průměrný výkon během vlastního testu 3) N – počet změn výkonu Hodnocené parametry CHR testu: 1) Výkonnost kardiovaskulárního systému během krátkodobého zatížené (VOKZ) – rychlostní (silové) schopnosti Vychází z W1 2) Výkonnost kardiovaskulárního systému během dlouhodobého zatížení (VODZ) – vytrvalostní schopnosti Vychází z Wx

 15. Hodnoty: 1) W1 – výkon na počátku testu 2) Wx – průměrný výkon během vlastního testu 3) N – počet změn výkonu Hodnocené parametry CHR testu: 3) Stabilita reakce oběhu na zatížení (SROZ) – zvyk pracovat danou intenzitou zatížení Vychází z N 4) Komplexní index(KI) – sdružuje parametry 1, 2 a 3 (průměr)

 16. Hodnocené parametry CHR testu: Výsledek každého parametru je na základě norem převeden na bodovou škálu: 0 + 5 - 5 průměrný nedostatečný výborný

 17. Výstupní protokol z CHR-testu

 18. CHR-test umožňuje: 1] hodnocení výkonnosti kardiovaskulárního systému... 2] doporučení programu pohybové aktivity CHR-test představuje jednu tréninkovou jednotku prováděnou v laboratoři. Na základě tohoto provedení může být softwarem doporučena úprava vypočítané optimální intenzity zatížení(optimální TF) Doporučený program pohybové aktivity: • 3.5/týdně (obden) • 30–45 minut • optimálníTF(rozmezí ±5 tep/min)