Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji. Joanna Tyrpak Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - grant-miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – poszukiwanie informacji

Joanna Tyrpak

Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących

w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Dobre zaplanowanie kariery zawodowej wymaga ze strony uczniów i absolwentów posiadania wielu informacji, które umożliwią podjęcie trafnych decyzji. Udzielanie pomocy, będzie polegało na przekazywaniu informacji przez osobę mającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu porady i posiadającą odpowiednie zaplecze informacyjne.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Pojęcia uczniów i absolwentów posiadania wielu informacji, które umożliwią podjęcie trafnych decyzji. Udzielanie pomocy, będzie polegało na przekazywaniu informacji przez osobę mającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu porady i posiadającą odpowiednie zaplecze informacyjne.

Informacja – Słownik języka polskiego określa informację jako ”powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś, wiadomość, wskazówka, pouczenie”

Informacja zawodowa- to zakres wiedzy niezbędny do podjęcia decyzji zawodowych związanych z nauką zawodu, przygotowaniem do zatrudnienia, prawami i obowiązkami pracowników, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Rynek pracy – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt pracodawców z pracownikami, miejsce popytu na pracę (zapotrzebowanie na pracowników) z podażą pracy (kształtowaną przez osoby chętne do jej podjęcia), w wyniku którego dokonuje się transakcja pomiędzy oferującymi pracę za określoną płacę (pracobiorcami) a jej nabywcami (pracodawcami).

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Przekaz informacji
Przekaz informacji uczniów i absolwentów posiadania wielu informacji, które umożliwią podjęcie trafnych decyzji. Udzielanie pomocy, będzie polegało na przekazywaniu informacji przez osobę mającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu porady i posiadającą odpowiednie zaplecze informacyjne.

model H.D. Lasswell

Przekaz informacji to proces, który trwa określony czas.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Znaczenie i tre informacji w procesie planowania przysz o ci zawodowej
Znaczenie i treść informacji w procesie planowania przyszłości zawodowej.

Wszystkie decyzje, które podejmujemy w życiu polegają tym samym prawom. Dotyczy to też decyzji edukacyjnych i zawodowych. Każdy dokonywany przez osobę wybór wymaga posiadania przez nią określonych zasobów informacji.

Informacja jest paliwem dla dokonywanych wyborów. Decyzja jest odpowiednio przetworzoną informacją./ Psychologiczna Teoria Decyzji J.D. Brossa/

Dostarczanie odpowiedniej informacji jednostkom, które podejmują decyzje jest jednym z istotnych warunków zmniejszania ryzyka i niepewności w planowaniu kariery zawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jakie cechy powinny charakteryzowa informacj zawodow
Jakie cechy powinny charakteryzować informację zawodową przyszłości zawodowej.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jakich informacji potrzebuj aby zaplanowa swoj przysz o zawodow
Jakich informacji potrzebuję, aby zaplanować swoją przyszłość zawodową

 • Przy podejmowaniu decyzji zawodowych potrzebne są 4 rodzaje informacji:

 • informacje o sobie samym: zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, cechach charakteru, stanie zdrowia;

 • informacje o istocie pracy w zawodzie: zadaniach i czynnościach, warunkach i środowisku pracy, wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatom na pracowników;

 • informacje o możliwościach kształcenia w zawodzie odnośnie do poziomu kształcenia typów i rodzajów szkół, w których można uzyskać kwalifikacje w preferowanym zawodzie, możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • informacje o możliwościach zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i zakładach pracy, w których można znaleźć zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania pracy;

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


No niki przekazu informacji
Nośniki przekazu informacji: przyszłość zawodową

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie

Korzy ci p yn ce ze zbierania informacji o rynku pracy
Korzyści płynące ze zbierania informacji o rynku pracy Lubinie

 • na bieżąco śledzimy trendy

  panujące na rynku pracy;

 • nabywamy wiedzy o sposobach

  rekrutacji, wymaganiach

  pracodawców;

 • potrafimy realnie ocenić szanse na zatrudnienie w danym zawodzie;

 • Pozyskujemy wiedzę o różnych

  sposobach znajdowania pracy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Podstawowe Lubinieźródła informacji o rynku pracy

 • Instytucje:

 • urzędy pracy

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 • młodzieżowe centra kariery

 • centra informacji i planowania kariery

 • mobilne centra informacji zawodowej

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

II. Czasopisma Lubinie

III.Programy komputerowe: multimedialne systemy informacji

IV. Internet

V.Informatory(o szkołach, ścieżkach kształcenia)

VI.Ulotki o zawodach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Wiedza na temat trendów na rynku pracy Lubinie

http:// portalwiedzy.onet.pl

http://gb.pl

http://www.medialine.pl/artykul.php

http://www.rynekpracy.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Trendy na europejskim rynku pracy Lubinie

w perspektywie lat 2015-2020

Z reguły prognozy opracowane są w perspektywie lat 2015-2020 dla całych sektorów i grup zawodowych.Badania przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy prowadzone są regularnie od wielu lat przez European Centre for the Development of VacationalTraining (nazwa zwyczajowa Cedefop, skrót pochodzący z fr. Centre EuropéenpourleDéveloppement de la FormationProfessionnelle). Jest to wyspecjalizowana agenda Unii Europejskiej. Według prognoz tej organizacji w latach 2006-2020 przewidywany popyt na pracę dla krajów Unii Europejskiej (dane łącznie ze Szwajcarią i Norwegią, ale bez Bułgarii i Rumunii) wzrośnie w kategorii specjalistów, do których zalicza się inżynierów, specjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz ochrony zdrowia, a także w tych samych dziedzinach w kategorii technicy (średni personel). Największy spadek przewiduje się w kategoriach zawodowych, takich jak pracownicy sektora rolnictwa i rybołówstwa oraz rzemieślnicy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015 2020
Trendy na europejskim rynku pracy Lubinie w perspektywie lat 2015-2020

W latach 2015-2020 wymagania europejskiego rynku pracy, odnośnie zapotrzebowania na konkretne zawody oraz umiejętności i kompetencje pracowników, ulegać będą znacznym zmianom. Związane jest to z rozwojem nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz większym oparciem gospodarek na tzw. wiedzy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Polski rynek pracy oczekiwania pracodawcy
Polski rynek pracy- oczekiwania pracodawcy Lubinie

 • Pracodawca oczekuje kierunkowej wiedzy i elastyczności w jej zastosowaniu. Inne wymagania dotyczą :

 • znajomości języków obcych,

 • aktywności i doświadczenia,

 • ukończonej dobrej szkoły wyższej.

 • Pracownik ma być :

 • kompetentny,

 • solidny,

 • odpowiedzialny,

 • pilny (księgowość i bankowość) .

 • Idealny kandydat powinien umieć pracować w grupie, stąd rozbudowane wymagania dotyczące kompetencji miękkich – komunikatywność, praca w zespole, koncentracja na celach i wynikach, mile widziane są kreatywność, zdolności analityczne i myślenie koncepcyjne, automotywacja i entuzjazm, zarządzanie czasem i sobą, umiejętności organizacyjne. Stanowiska kierownicze- umiejętność motywowania innych, zdolności przywódcze, umiejętność kierowania zespołem. Od specjalistów wymaga się orientacji na rozwój własny i podnoszenie kompetencji. A od każdego – niezależnie od stanowiska i odpowiedzialności – szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Polski rynek pracy oczekiwania pracownika
Polski rynek pracy- oczekiwania pracownika Lubinie

 • Pracodawcy zaczynają zauważać potrzeby pracownika – inne niż finansowe. Dla wielu mają one większe znaczenie niż gratyfikacja w postaci wynagrodzenia. Pracownik oczekuje w miejscu pracy :

 • uwagi,

 • szczerości,

 • przyjaznej atmosfery,

 • indywidualnego traktowania

 • perspektyw.

 • Pracodawca chcąc pozyskać najlepszego musi mu zapewnić odpowiednie otoczenie. Nowy model pracownika ( pokolenie Y )

 • ma własną wizję pracy,

 • nie chce wykonywać poleceń, jest przekonany, że od życia należy im się komfort i wygoda. Trudno motywować ludzi, którzy od razu chcą mieć wysokie stanowiska, dobre zarobki i czas na życie prywatne. Najlepszym rozwiązaniem jest system wynagrodzeń uzależniony od wyników i jasno sprecyzowana ścieżka kariery i awansu –  tego można oczekiwać od przyszłego, świadomego pracodawcy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Rynek pracy jak dzi szuka pracy
Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy Lubinie

 • Spotkania potencjalnego pracodawcy i kandydata do pracy ułatwione są dzięki obecności wielu nowoczesnych narzędzi interaktywnych. Tradycyjne kanały poszukiwań:

 • znajomi,

 • osobiste doświadczenia – nadal są uważane za kluczowe przy podejmowaniu decyzji o aplikacji, jednak nie każdy posiada rozległe kontakty, by mieć dostęp do bezpośrednich informacji o firmie i naborze do niej. Ogromną popularnością cieszą się ogłoszenia w gazetach i na specjalistycznych serwisach dla pracowników i pracodawców.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Rynek pracy jak dzi szuka pracy1
Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy Lubinie

 • Ogólne portale pracy

 • Pracuj.pl

 • Jobs.pl

 • Jobpilot.pl

 • Gazetapraca.pl

 • Praca.gratka.pl

 • Praca.pl

 • infoPraca.pl

 • Metropraca.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Rynek pracy jak dzi szuka pracy2
Rynek Pracy- jak dziś szukać pracy Lubinie

Branżowe portale

KarieraIT - portal pracy dla informatyków i inżynierów.

jobs4it.pl - oferty pracy z branży IT.

Pracownicy.it - oferty pracy wyłącznie dla branży IT.

Pracawbiurze.pl - oferty pracy przede wszystkim w zakresie obsługi sekretariatu i innych prac biurowych.

Pracawsprzedazy.pl- oferty pracy dla przedstawicieli handlowych, telemarketerów, sprzedawców i itp.

jobs4sales.pl - oferty pracy z branż związanych ze sprzedażą.

Przedstawiciele.pl - praca w działach sprzedaży.

sprzedawcy.pl - portal, w którym można znaleźć oferty pracy

w Działach Sprzedaży, Call Center.

jobspot.pl - praca w finansach. Portal dla pracowników oraz dla pracodawców.

jobs4finance.pl - oferty pracy dla maklerów, brokerów, księgowych, analityków finansowych, itp.

Portale zbierające oferty z innych portali pracy

jobrapido.pl - wyszukiwarka ofert pracy.

praca.money.pl -publikuje ogłoszenia o pracę zebrane z innych serwisów.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Jak znale swoje miejsce na rynku pracy poszukiwanie informacji

Wykorzystane materiały: Lubinie

1.Twoja przyszłość:Zestaw scenariuszy do zajęć z młodzieżą, Fundacja Realizacji Programów Społecznych, Warszawa 2008.

2.J.D.Bross, Jak podejmować decyzje, PWN, Warszawa 1965

3.Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007

4. http:// portalwiedzy.onet.pl

5. http://gb.pl

6. http://www.medialine.pl/artykul.php

7. http://www.rynekpracy.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie