slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) - PowerPoint PPT Presentation


  • 468 Views
  • Uploaded on

บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. เคมีอินทรีย์ เป็นเคมีสาขาหนึ่งซึ่งศึกษาสารประกอบของคาร์บอน (C) ซึ่งคาร์บอนสามารถเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ได้มากมายหลายชนิด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 15 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)' - graham-knight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 15

เคมีอินทรีย์

(Organic Chemistry)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

slide2

เคมีอินทรีย์ เป็นเคมีสาขาหนึ่งซึ่งศึกษาสารประกอบของคาร์บอน (C)

ซึ่งคาร์บอนสามารถเกิดเป็นสารประกอบอินทรีย์ได้มากมายหลายชนิด

คาร์บอนมี valence electron 4 ตัว ที่สามารถเกิดเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่และ

พันธะสาม โดยในปัจจุบันเรารู้จักสารประกอบอินทรีย์ทั้งที่สังเคราะห์ขึ้นมา

และที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกว่า 8 ล้านชนิด

slide3

6C : 1s2 2s2 2p2

C มี valence = 4 จะมี 4 พันธะ

C

slide4

Alkanes (Cn H 2n + 2) เมื่อ n = 1, 2, 3, ...

: มีเฉพาะพันธะเดี่ยว

: C 1 - C 4 เป็น gas คาร์บอนสูงกว่านี้เป็นของเหลวและของแข็ง

slide6

หมู่แอลคิล (Alkyl group) เป็นหมู่แทนที่ มาจาก H ใน alkane ขาดไป 1 อะตอม

CH4 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3- : methyl

CH3-CH3 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3-CH2- : ethyl

CH3-CH2-CH3 เมื่อ H ขาดไป 1 อะตอมกลายเป็น CH3-CH2-CH2- : n-propyl

Cycloalkanes (Cn H2n) คือ alkane ที่มีลักษณะเป็นวง (ring)

- C4 ขึ้นไปจะมี isomer

- cyclohexane (C6) จะมี 2 isomer คือ

1. chair form 2. boat form

slide7

Alkenes (Cn H2n) เมื่อ n = 2, 3, 4, ...

โมเลกุลมีพันธะคู่ (double bond) ระหว่าง C กับ C อย่างน้อย 1 พันธะ

- CH2 = CH2 (Ethene หรือ Ethylene) มีความสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก

- CH3CH = CHCH3 เรียก 2–butene มี 2 isomers

cis - 2 - butene trans - 2 - butene

slide8

Alkynes (Cn H2n- 2 ) เมื่อ n = 2, 3, 4, ...

โมเลกุลมีพันธะสาม (triple bond) ระหว่าง C กับ C อย่างน้อย 1 พันธะ

Acetylene หรือ Ethyne ใช้เตรียม vinyl chloride

หรือ เป็นเชื้อเพลิงในการตัดโลหะ

+ HCl CH2=CH-Cl PVC

(vinyl chloride)

slide11

Alcohol (R - OH)

: มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) อยู่ในโมเลกุล

CH3 - OH : methanol, methyl alcohol, wood alcohol

: ได้จากการผลิตในอุตสาหกรรมเป็นหลัก (CO + 2H2CH3OH)

: พิษร่างกาย ทำให้ตาบอด ดื่มเข้าไปอาจทำให้เสียชีวิต

CH3CH2-OH : ethanol หรือ ethyl alcohol

: ใช้ผสมในเครื่องดื่มมึนเมา ได้จากการหมักน้ำตาล

C6H12O6 + yeast C2H5OH + 2CO2

: Ethanol สามารถเตรียมได้จากอุตสาหกรรมจาก ethylene (CH2=CH2)

C2H5OH CH2 = CH2 + H2O

: Denatured alcohol คือ ethyl alcohol ที่มี CH3OH หรือ สารอื่นเจือปน

slide12

: alcohol ที่มีหมู่ -OH มากกว่า 1 หมู่ เช่น

Ethylene glycol ใช้เป็น antifreeze เติมหม้อน้ำรถ

glycerol หรือ glycerine

เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับ NaOH

ในอุตสาหกรรมทำสบู่

ใช้เป็นส่วนประกอบในยา และสารให้ความชุ่มชื้น

slide15

: ประกอบด้วยพันธะ R–O–Rเมื่อ R หรือ R เป็นหมู่แอลคิล หรือ เอริล

CH3-CH2-O-CH2-CH3 diethyl ether

- ยาสลบ ยาชา มีอาการข้างเคียง (side effect)

- เป็นตัวทำละลาย (solvent)

CH3-O-CH2CH3 methyl ethyl ether

- ใช้เป็นยาสลบได้ดีกว่า ไม่เกิด side effect

slide17

Aldehyde

: ต้องมี H อย่างน้อย 1 อะตอม ที่สร้างพันธะกับ C ในหมู่คาร์บอนิล

formaldehyde ใช้ทำน้ำยา formalin สำหรับ, polymer

เช่น Phenol-formaldehyde resin, Melamine และ

Urea-Formaldehyde เป็นต้น

acetaldehyde ผลิตภัณฑ์จากการ oxidize ethanol

เมื่อดื่มเหล้าตับจะเปลี่ยน Ethanol เป็นสารนี้

ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ในตับ หากดื่มติดต่อเป็นเวลานาน

slide18

: คาร์บอนตรงหมู่คาร์บอนิลเกาะกับคาร์บอนอื่นๆ

Acetone ใช้เป็นตัวทำละลาย (solvent) ในอุตสาหกรรมต่างๆ

slide19

: มีหมู่คาร์บอกซิล (–COOH) อยู่ในโมเลกุล

CH3-COOH เรียก Acetic acid หรือ กรดน้ำส้ม

HCOOH เรียก Formic acid หรือ กรดมด

slide20

Ester

- ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง carboxylic acid + alcohol, มีกลิ่นเฉพาะตัว

ethyl acetate ไขมันเป็นเอสเทอร์

slide22

: เป็นสารอินทรีย์ ที่มีสมบัติเป็นเบส

: สูตรทั่วไป คือ R3N เมื่อ R อาจเป็น H, หมู่แอลคิล หรือ หมู่เอริล

: มีกลิ่นเฉพาะตัว (ปกติกลิ่นเหมือนคาวปลา)

CH3 - NH2 CH3CH2 - NH2

methyl amine ethyl amine

slide23

น้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum)

น้ำมันดิบ (crude oil) ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์

ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมเป็นเวลานานหลายล้านปี ประกอบด้วย

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (C และ H) เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น

สารประกอบ alkanes, cycloalkanes และสารประกอบ aromatics

เมื่อนำมาผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation)

สามารถจำแนกสารประกอบตามจุดเดือด ดังตาราง

slide27

C1-C4 จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นแยกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้สารประกอบแต่ละตัวคือ

CH4 ประโยชน์นำไปผลิต syn-gas (CO และ H2) และเป็นเชื้อเพลิง

C2H6 ผ่านกระบวนการ Thermal cracking ได้ Ethene (H2C=CH2)

เป็นวัตถุดิบผลิตPolyethylene (PE)

C3H8 ผ่านกระบวนการ Thermal cracking ได้ propylene (CH3HC=CH2)

ผลิตPolypropylene (PP)

C4H10 ผ่านกระบวนการThermal cracking ได้ butadiene (CH2=CHCH=CH2)

ผลิตยางสังเคราะห์ (SBR)

ส่วนปิโตรเลียมอีเธอร์ (C5-C6) ก็จะเข้าสูกระบวนการ Thermal cracking

และ Isomerization เพื่อให้ได้ C1-C4 และเข้าสู่กระบวนการแยกอีกครั้ง

ส่วนกากที่เหลือจากกระบวนการสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

slide28

Polymer

: ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ (monomer) ต่อกันเป็นโมเลกุลใหญ่

: อาจมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ยาง แป้ง เซลลูโลส โปรตีน

หรือสามารถสังเคราะห์ได้

ชนิดของ polymer

1. Additional Polymer การเติม monomer ไปที่ monomer อื่นเรื่อยๆ

- Homopolymer คือ polymer ที่เกิดจาก

monomer ชนิดเดียวกัน

slide31

- Copolymer คือ polymer ที่เกิดจาก monomer ต่างชนิดกัน

เช่น styrene + butadiene ยางสังเคราะห์

(styrene butadiene rubber : SBR)

slide32

2. Condensation polymer

: เป็น polymer ที่เกิดจาก monomer ที่มี functional group มากกว่า 2 หมู่

Nylon 66

slide34

ชนิดของพลาสติก

1. Thermoplastic

: เป็นพลาสติกที่สามารถหลอม ขึ้นรูป หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- นิยมใช้มากที่สุด

- นำกลับมาหลอมใหม่ด้วยความร้อน และขึ้นรูปใหม่ได้

เช่น polyethylene (PE), polypropylene (PP),

polystyrene (PS)

2. Thermosetting plastics

: พลาสติกที่ขึ้นรูปพร้อมกับผ่านกระบวนการโพลิเมอไรซ์

ด้วยความร้อนในเวลาเดียวกัน

- หลอมใหม่ไม่ได้ เปลี่ยนรูปไม่ได้ ทนสารเคมี

เช่น melamine, epoxy, polyurethane

slide35

Natural polymer หรือ macromolecule ที่มีตามธรรมชาติได้แก่

1. Carbohydrates มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ glucose

2. Proteins มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ amino acid

3. Rubber มีหน่วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ isoprene