D u itek a optim ln rozhodnut
Download
1 / 20

D) Užitek a optimální rozhodnutí - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

D) Užitek a optimální rozhodnutí. Cíl spotřebitele = maximalizace užitku. Užitek - U (Utility) vyjadřuje míru uspokojení potřeb závisí na množství spotřebovaných statků, jejich kvalitě statků a subjektivním vtahu spotřebitele k danému statku (výrobku nebo službě). Užitek a jeho měření.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' D) Užitek a optimální rozhodnutí' - grady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

U itek a jeho m en

Cíl spotřebitele = maximalizace užitku.

Užitek - U (Utility)

vyjadřuje míru uspokojení potřeb

závisí na množství spotřebovaných statků,jejich kvalitě statků a subjektivním vtahu spotřebitele k danému statku (výrobku nebo službě).

Užitek a jeho měření


M itelnost u itku
Měřitelnost užitku

 • Kardinalistéužitek je měřitelný(v “utilech“ nebo v peněžních jednotkách)

 • Ordinalistéužitek není možné měřit


Celkov a mezn u itek
Celkový a mezní užitek

 • Celkový užitek - TU (Total Utility)- vyjadřuje celkovou míru uspokojení potřeby

 • Mezní užitek - MU (Marginal Utility)- o kolik se zvětší TU, když se spotřebované množství zvýši o 1 jednotku

  Zákon klesajícího mezního užitku:s rostoucí spotřebou daného statku mezní užitek klesá;čím větší je spotřeba, tím menší je mezní užitekOptimum spot ebitele a formov n individu ln popt vky
Optimum spotřebitelea formování individuální poptávky

za předpokladu přímé měřitelnosti užitku tj. kardinalistická verze

Hledáme optimum při spotřebě 1 statku:

racionální spotřebitel při nákupu porovnává

užitek a náklady

podle toho nakoupí množství (Q)


Kardin ln m en
Kardinální měření

 • konkrétní čísla – užitek se vyjadřuje v peněžních jednotkách

 • TU – ohodnocený v celkovém množství peněz, které je spotřebitel ochoten zaplatit za celkové množství produktu nebo služby

 • MU – vyjádřen peněžní částkou, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit za dodatečnou jednotku spotřebního statku


Mezn u itek a cena
Mezní užitek a cena

Je možné, že

 • mezní užitek je větší než cena výrobku zvýšit nákup ….................................… MU > P

 • mezní užitek je menší než cena výrobku snižování nakupovaného množství .… MU < P

 • mezní užitek je shodný s výší ceny nakupované množství se nemění……..MU = P


Optim ln rozhodnut

Pokud

MU > P  zvýšení Q

MU < P  snížení Q

MU = P  Q zůstane nezměněno, jedná se o optimální rozhodnutí spotřebitele

Optimum při spotřebě více statků:

Optimální rozhodnutí


Odvozen individu ln k ivky popt vky
Odvození individuální křivky poptávky

Zjišťujeme individuální poptávku – jaké množství bude spotřebitel nakupovat při různých úrovních ceny:

 • při určité ceně (P1) kupuje konkrétní množství (X1)

 • zvýší-li se cena P2→ MU se vyrovná s Ppouze při menším množství X2

 • sníží-li se cena P3 → MU se vyrovná s Ppouze při větším množství X3

  Individuální poptávkaje určena vývojem mezního užitku spotřebitele.


Optimum spot ebitele a formov n individu ln popt vky1
Optimum spotřebitelea formování individuální poptávky

za předpokladu neměřitelnosti užitku tj. ordinalistická verze

s použitím indiferenční analýzy:

 • Indiferenční soubor - kombinace dvou statků, které přinášejí spotřebiteli stejný užitek

 • Indiferenční křivka - všechny kombinace statků, které přinášejí stejný užitek

 • Indiferenční mapa - soubor indiferentních křivek


Sklon k ivky ukazuje m ru nahraditelnosti d vou statk m ru substituce

Sklon křivky ukazuje míru nahraditelnosti dvou statků= míru substituce

Indiferenční křivka


Mezn m ra substituce mrs
Mezní míra substituce - MRS

 • vyjadřuje míru nahraditelnosti dvou statků při zachování konstantního užitku

 • vyjadřuje změnu množství jednoho statku v důsledku změny množství druhého statku při konstantním užitku:


Specifick preference
Specifické preference

 • dokonalé substituty - takové dva statky, které se nahrazují ve spotřebě ve fixní (konstantní) proporcinapř. 1 hodinu squashe vyměním bez ztráty užitku za 2 hodiny tenisu

 • dokonalé komplementy - doplňují se ve spotřebě (spotřebovává je současně), a to v přesné fixní proporcinapř. k jednomu páru sjezdových lyží potřebuji jeden pár sjezdových hůlek


Rozpo tov omezen bl
Rozpočtové omezení - BL

představuje všechny maximálně dostupné kombinace statků při určité výši příjmu a při daných cenám obou statků

Rovnice linie rozpočtu: I = X · Px + Y · Py

Z rovnice lze odvodit sklon linie rozpočtu:


Rozpo tov omezen a zm na ceny
Rozpočtové omezení a změna ceny

 • Px roste - křivka BLse pootáčí na ose xsměrem k počátku;

 • Px klesá – křivka BLse pootáčí na ose xsměrem od počátku.


Optim ln rozhodnut1
Optimální rozhodnutí

 • určuje bod dotyku rozpočtové přímky a indiferenční křivky(BL je tečnou nejvyšší dosažitelné IC)

 • sklon BL = sklon IC v daném bodě (MRS)Zm n a ceny a popt v an mno stv
Změna ceny a poptávané množství

Vliv změny ceny na optimum – změna relativní ceny– změna MRS - pootočení BL:


Vliv zm ny p jmu na popt vku
Vliv změny příjmu na poptávku

se změnou příjmu se rozpočtové omezení mění (Px/Py je konstantní):

 • zvýšení příjmu – růst rozpočtového omezení - posun BL od počátku (rovnoběžně);

 • snížení příjmu - snížení rozpočtového omezení - posun BL k počátku (rovnoběžně);