ablony geologie 24 vnit n gelogick d je n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šablony GEOLOGIE 24. Vnitřní gelogické děje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šablony GEOLOGIE 24. Vnitřní gelogické děje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Šablony GEOLOGIE 24. Vnitřní gelogické děje - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Šablony GEOLOGIE 24. Vnitřní gelogické děje. Vypracovala: Mgr. Eva Ratiborská ZŠ Trávník, Přerov. Geologické děje. Stavba Země - opakování. Zemské jádro (zabírá 1/3 zems.hmoty, tvořeno Fe a Ni)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Šablony GEOLOGIE 24. Vnitřní gelogické děje' - grady-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ablony geologie 24 vnit n gelogick d je

Šablony GEOLOGIE24. Vnitřní gelogické děje

Vypracovala: Mgr. Eva Ratiborská

ZŠ Trávník, Přerov

stavba zem opakov n
Stavba Země - opakování
 • Zemské jádro (zabírá 1/3 zems.hmoty, tvořeno Fe a Ni)
 • Zemský plášť ( tvořen z křemičitanů, ohniska zemětřesení, obsahuje zónu natavených hornin´= astenosféra = hl.zdroj magmatu
 • Zemská kůra ( její součástí je litosféra = kamenný obal Země (70 – 100 km), zasahuje i do pláště)
d len geologick ch d j
Dělení geologických dějů:
 • A) Vnitřní (spíše konstruktivní)
 • B) Vnější (spíše destruktivní)
vnit n geologick d je
Vnitřní geologické děje:
 • Děje vyvolané vnitřní energií Země
 • Většinou probíhají v dlouhých časových obdobích
 • Někdy s katastrofálními následky (sopečná činnost, zemětřesení)
a vnit n geologick d je
A) Vnitřní geologické děje
 • Pohyby litosférických desek
 • Poruchy zemské kůry
 • Sopečná činnost
 • Zemětřesení
pohyby litosf rick ch desek
Pohyby litosférických desek
 • Lit.desky jsou odděleny zlomy, příkopy a pohořími
 • (Mariánský příkop 11 km – jedna oceánská deska se podsouvá pod druhou)
 • Desky jsou v neustálém pohybu
 • Prapevnina Pangea se před 200 mil lety rozdělila a pevninské desky vytvořily dnešní kontinenty
d kazy pohybu lit desek
Důkazy pohybu lit.desek
 • 1. podobnost protilehlých částí kontinentů
 • 2. obdobná geologická stavba protilehlých částí kontinentů
 • 3. nálezy zkamenělin stejných organismů na různých kontinentech
sope n innost
Sopečná činnost
 • Sopečná činnost je z hlediska člověka zvláštním přírodním procesem.
 • Erupce sopek představují velké hazardy a často i katastrofy.
 • Na druhou stranu mohou být doprovodné projevy vulkanismu, spojené se zvýšeným tokem geotermální energie, velmi pozitivně společností využity.
 • Na celé planetě se každým rokem přihlásí o slovo několik desítek sopek, přesto pouze menší část z nich představuje akutní ohrožení lidských životů.
 • Nebylo by ovšem moudré toto riziko podceňovat, neboť mnoho vulkánů se probudí náhle a právě díky nepřipravenosti a podcenění často umírá množství nevinných obětí.
 • Vulkanických hazardů je v rámci celé zeměkoule ušetřen pouze jediný kontinent - Austrálie.
zem t esen
Zemětřesení
 • Ohnisko zemětřesení je místo v zemské kůře nebo plášti, kde dané otřesy vznikají.
 • Ohnisko samo o sobě není prostorově omezeno a může dosahovat velkých rozměrů, někdy i několika set kilometrů. Proto jej nahrazuje jedním bodem, hypocentrem.
 • Kolmý průmět hypocentra na zemský povrch nazýváme epicentrem. Jde o bod na povrchu, který je nejblíže k oblasti vzniku otřesů. Vzdálenost mezi epicentrem a hypocentrem udává hloubku ohniska.