unitat 7 les membranes cel lulars n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS. 1r de Batxillerat: Biologia. Moltes estructures de la cèl·lula estan constituïdes per membranes. Les membranes biològiques estableixen fronteres que permeten no només separar sinó també posar en comunicació diferents

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unitat 7 les membranes cel lulars

Unitat 7: LES MEMBRANES CEL·lULARS

1r de Batxillerat: Biologia

slide2

Moltes estructures de la cèl·lula

estan constituïdes per membranes.

Les membranes biològiques

estableixen fronteres que permeten

no només separar sinó també posar

en comunicació diferents

compartiments a l’interior de la

cèl·lula i a la pròpia cèl·lula amb

l’exterior.

 • Cèl·lula eucariota animal vista amb el

microscopi electrònic (20.000 X)

estructura
Estructura
 • Doble capa de fosfolípids: Fluida
 • Colesterol (animals): Estabilitza la bicapa
 • Proteïnes.
  • Proteïnesextrínsiques: Adosades a la bicapa
  • Proteïnesintrínsiques: Englobades en la bicapa. Les que travessen la bicapa s’anomenenproteïnestransmembranoses
 • Glicolípidsiglicoproteïnes: Receptors de membrana. Les cadenes d’oligosacàrids s’anomenenglicocàlix(nomésanimals)
 • Membrana plasmàticacnice
slide6

Fosfolípid.

 • Glicoproteïna.
 • Fosfolípid, cara interna.
 • Proteïna transmembrana.
 • Proteïna transmembrana amb canal.
 • Proteïna transmembrana.
 • Cues dels fosfolípids.
 • Colesterol.
 • Glicolípid.
funcions
FUNCIONS
 • Defineix l'extensió cel·lular.
 • Separa el medi intern de l'extern.
 • Transport molecular: controla l'entrada i sortida de molècules i ions i transporta molècules de l'interior a l'exterior de la cèl·lula.
 • Participa en la transmissió de l'impuls nerviós, recepció d'estímuls.
 • Estableix unions amb altres cèl·lules
 • Reconeix mol.ècules i d’altres cèl.lules.
exemples de reconeixement cel lular receptors
EXEMPLES DE RECONEIXEMENT CEL.LULAR: RECEPTORS
 • Les hormones i neurotransmissors, alliberades per grups de cèl·lules especialitzades actuen sobre determinades cèl·lules diana; únicament sobre d'aquelles cèl·lules que tenen a les seves membranes receptors adequats
slide12

Els desmosomes tenen molta importància en el sistema immunitari , ja que permet establir unions molt resistents evitant la separació de la cèl·lules epitelials per acció mecànica o per pressió. Així la pell s'ha convertit en una barrera mecànica de protecció.

unions ntimes
Unionsíntimes
 • No deixenespaiintercel.lular.
 • Formades per proteïnestransmembranaformantfileresreforçades per proteïnesfilamentoses
slide14

Unions Gap: Espai intersticial molt petit però ofereixen canals per intercanviar ions i grans molècules

Connexines

slide15

Les unions gap es troben pràcticament en tots els teixits animals, (exepcions: espermatozoides o eritròcits). Les uniones gap són el fonament de las sinapsis elèctriques i en relació amb aquesta funció es troben en el teixit cardíac, neurones i musculatura

transport pasiu o actiu
Transport: PASIU o ACTIU

1.3- Passiu:Procés espontani de DIFUSIÓ, de substàncies a favor de gradient. No hi ha despesa energètica.

3 tipus de gradients:

- De concentració: quan hi ha diferències de concentracions a l’interior i exterior de la cèl·lula.

- Elèctric: diferència de càrregues.

- Electroquímic: diferència de concentració i càrregues.

De dos maneres: difusió simple i facilitada

slide18

TIPUS DE TRANSPORT PASSIU

 • Difusió simple:

A través de la bicapa :Petites molècules lipídiques i molècules dèbilment polars (OSMOSI en el cas de l´aigua).

slide21

2. Difusió facilitada.

Té una especificitat més gran que la difusió a través de canals(Proteïnes transmembrana específiques: PERMEASES) i es transporten molècules més grans (proteïnes, glucosa i sacarosa)

slide22

1.4 TRANSPORT ACTIU: Consum d’energia

Exemple: Bomba Na-K: Proteina que bombeja 3Na+ cap a l’exterior i 2K+ cap a l´interior

Exemple Na-K

bomba sodi potassi
BOMBA SODI-POTASSI
 • Juga un paper en la conservació del potencial de repòs de les cèl·lulesnervioses, musculars i cardíaques. La bomba permet intercanviar ions de sodi (Na+) provinents del medi intracel·lular per ions de potassi (K+) provinents del medi extracel·lular en una proporció precisa (3 Na+/2 K+). Aquesta bomba s'encarrega de restablir l'equilibri inicial després d'un potencial d'acció.
caracter stiques
Característiques
 • Despesa energètica (ATP)
 • Permet que determinades substàncies puguin entrar dins la cèl.lula
 • S’origina una diferència de potencial (Potencial de membrana: + exterior i – interior)
2 1 la matriu extracel lular animals
2.1- LA MATRIU EXTRACEL·lULAR (animals)
 • FUNCIÓ: nexe d’unió, omplir els espais intercel·lulars i donar consistència als teixits i els òrgans (teixit connectiu)
 • ESTRUCTURA:
 • Fibres proteiques:

- col·lagen: Resistència

- elastina: Elasticitat

- fibronectina:Adhesió

 • Substància fonamental amorfa: Proteoglicans, format per àcid hialurònic, unit a proteïnes filamentoses. Molt hidròfiles
2 2 la paret cel lular
2.2- LA paretcel·lular
 • Coberta gruixuda i rígida que envolta les cèl·lules vegetals.
 • El component més abundant és la cel·lulosa.També hi ha pectina (retè aigua) També hi trobem una matriu, que es pot impregnar de diferents substàncies:
  • Lignina: Rigidesa (tronc)
  • Suberina (Suro) i cutina: Impermeabilitza
  • Carbonat càlcic i sílice: Rigidesa a les fulles
 • Funció: Donar forma i rigidesa a la cèl.lula
paret prim ria
Paret primària

Pectina: “melmelades”

citosol hialoplasma
Citosol (Hialoplasma)
 • És el medi intern del citoplasma.
 • Hi trobem el citoesquelet i els orgànuls cel·lulars.
 • 85% d’aigua
 • Dispersió col.loidal: Proteïnes, lípids, glúcids, àcids nucleïcs (RNAt i RNAm), nucleòtids (ATP), sals minerals.
 • Contingut enzimàtic important: hi tenen lloc moltes reaccions metabòliques.
citoesquelet
citoesquelet
 • Xarxa de filaments proteics que es troben a l’interior de la cèl·lula.
 • 3 tipus:
  • Microfilaments.
  • Filaments intermedis.
  • Microtúbuls.
 • Funcions:
  • Mantenir forma
  • Pseudòpodes
  • Contracció muscular
  • Organitzar orgànuls
  • Video citoesquelet
slide50

MICROFILAMENTS

Són polímers de la proteïna actina que tenen forma filamentosa. Apareixen localizats en vàries regions del citoplasma. Por exemple, sota la membrana plasmàtica.

Funció: Moviment contràctil cèl.lules musculars (Actina- miosina)

slide51

FILAMENTS INTERMEDIS

Els filaments intermedis com les queratines s’observen al citoplasma pròxims al nucli .

 • Neurofilaments: axons de les neurones
 • Vimetina: Teixit conjuntiu
 • Desmina: Cel.lules musculars
slide52

MICROTÚBULS

Elsmicrotúbulsestanconstituïts per dímers de tubulina. Sónunspolímers que tenen forma cilíndrica i que estanbuits.

Funcions: Moviment cel.lular (cilis i flagels), base del citoesquelet, determinen la forma cel.lular, organitzen els orgànuls, mobilitzen els cromosomes (fus acromàtic)

centrosoma
centrosoma
 • Orgànul que es troba al citoplasma, proper al nucli i que conté el centre organitzador de microtúbuls (COM).
 • 2 tipus:
  • Sense centríols:
   • Fongs
   • Plantes
  • Amb centríols:
   • Algues
   • Protozous
   • Animals
cilis i flagels
Cilis i flagels
 • Prolongacions citoplasmàtiques mòbils.

CILIS: en gran nombre, longitud: 5-10um

FLAGELS: un o dos, longitud: 100um

Estructura: 9 + 2

ribosomes
ribosomes

-Contenen: 80% H2O, 10% proteïnes i 10% RNAr)

- Síntesi proteica: eucariotes i procariotes

animaci s ntesi prote ca
Animació Síntesi proteïca

Ribosomes animats

Protein Sintesis

slide63
WEBS
 • Histologia UB