wet werk en zekerheid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wet werk en zekerheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Wet werk en zekerheid - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Wat houd de wet werk en zekerheid voor mijn onderneming in

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wet werk en zekerheid' - gossemeester


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Bent u met uwonderneming al voorbereid op de wijzigingen van de wet werk en zekerheid ? Als u nietvolovertuigingja op dezevraagkanantwoordejis het een erg goedideeom even verdertelezen. Natuurlijk bent u hierinniet de enige, erheersteengrotevraagonderondernemers over wat de Wet Werk en zekerheidvoorhungaatbetekenen. Ik was een van de ondernemers die zichnietmeteeninlas op al dezewijzigingen, gelukkigbenikdankzijeenartikelvolledig op de hoogtegeraakt. Zodraikalle details had doorgelezenkonikvolovertuigingzeggendatikvolledigvoorbereid was op de wetswijziging

slide3

U bent aanhet juisteadresgekomenomhierover op de hoogtegebrachtteworden. Voordat we ingaan op watditinhoudelijkgaatbetekenenkijkenwij even terug in de tijd. Op 10 Junistemdeeenmeerderheid van de Eerstekamer in met eenwertsvoorstel die enormgrotegevolgenheeftvoor de arbeid en ontslagrecht. In eersteinstantiezoudeneenaantal van de wijzigingen al op 1 juli 2014 ingaan, maaruiteindelijk is beslotendatditvoorsommigetekorttijdzouzijn. Uiteindelijk is beslotendatdezemaatregelen op 1 Januari 2015 ingaan.

slide4

Ikhebmijzelfingelezen door ditartikel met de bijbehorende PPT presentatie door telezen. Ikbenervanovertuigddat u erookwataanzulthebben.