Stn p env 1927 1 kvalitat vne triedenie ihli natej gu atiny as 1 smreky a jedle stn 48 0066
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

STN P ENV 1927-1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle (STN 48 0066). Predmet normy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - goro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stn p env 1927 1 kvalitat vne triedenie ihli natej gu atiny as 1 smreky a jedle stn 48 0066

STN P ENV 1927-1Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle(STN 48 0066)


Predmet normy
Predmet normy

 • Táto norma stanovuje kvalitatívne triedenie smrekovej (Picea spp.) a jedľovej (Abies spp.) guľatiny. Triedenie sa uskutočňuje buď podľa kapitol 4 a 5, alebo podľa kapitoly 6. Kapitoly 4 a 5 stanovujú kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia. Kapitola 6 stanovuje znaky, ktoré sa musia uviesť vo všetkých národných normách na kvalitatívne triedenie, alebo ktoré slúžia ako smernice určujúce pre obchodné zmluvy kvalitu smrekovej a jedľovej guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia.


Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej nie je zn my el pou itia
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia

Kvalitatívne triedenie zahŕňa štyri triedy A, B, C a D. Triedenie vyhchádza z tohto všeobecného opisu kvalitatívnych tried:

Kvalitatívna trieda A:

Drevo najvyššej kvality. Tejto kvalitatívnej triede všeobecne zodpovedá drevo z prízemkového výrezu s drevom bez hrčí a bez ďalších znakov alebo len s malými znakmi a s malým obmedzením, pokiaľ sa týka jeho využitia.

Kvalitatívna trieda B:

Drevo v priemere bežnej až najvyššej kvality, bez špecifických požiadaviek na výskyt hrčí. Hrče sa dovoľujú do takého rozsahu, ktorý zodpovedá ich bežnému výskytu na každej drevine.

Kvalitatívna trieda C:

Drevo v priemere nižšej kvality až menej hodnotné. Dovoľujú sa všetky znaky, ktoré výrazne neznižujú prirodzené vlastnosti dreva.

Kvalitatívna trieda D:

Drevo, ktoré sa môže vysortimentovať na využiteľné sortimenty, ktoré vzhľadom na jeho znaky nie je možné zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich tried A, B a C


Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej je zn my el pou itia
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia

 • V každej národnej norme alebo smernici na uzatvorenie obchodnej zmluvy sa musí stanoviť zoznam znakov uvedený v tabuľke. Ako referenčné normy sa musia použiť EN 1309-2, EN 1310 a EN 1311


Doplnkov krit ri
Doplnkové kritériá účel použitia

 • V prípade pochybností sa akékoľvek vonkajšie alebo poprípadne skryté znaky (napríklad hrče nachádzajúce sa pod vypuklinami, zarastené trhliny, poškodenie lúpaním) musia sprístupniť a odkryté znaky sa vyhodnotia podľa kvalitatívneho triedenia. Cudzie telesá (ako napríklad úlomky črepín) nie sú predmetom tejto normy.

 • Tam kde niektoré chyby guľatiny zaradenej do tried A a B nespĺňajú kritériá kvality podľa dohody, možno ich kompenzovať vyššou kvalitou pri iných znakoch.

 • Zásadne však nie je možné kompenzovať tieto znaky: poškodenie hmyzom (zvlášť drevokazom čiarkovaným – Tripodendron lineatum), hnilobu a sfarbenie. V prípade kompenzácie pri hnilobe menšieho rozsahu s malo závažnosťou ne nevyhnutná vzájomná dohoda.

 • Každý výrez sa môže zaradiť buď do jednej, alebo do viacerých tried kvlaity podľa miesta predpokladaného rezu pri sortimentovaní (druhovaní). Minimálna dĺžka sekcie pri tomto rozdelení je 3 m.


Stn p env 1927 1 kvalitat vne triedenie ihli natej gu atiny as 1 smreky a jedle stn 48 0066

STN P ENV 1927-2 účel použitiaKvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice(STN 48 0066)


Predmet normy1
Predmet normy účel použitia

 • Táto európska norma stanovuje kvalitatívne triedenie borovicovej guľatiny. Vzťahuje sa na borovicu lesnú (Pinus silvestris), borovicu čiernu (Pinus nigra), borovicu prímorskú (Pinus pinaster) a borovicu lúčovitú (Pinus radiata). Triedenie sa uskutočňuje buď podľa kapitol 4 a 5, alebo podľa kapitoly 6. Kapitoly 4 a 5 opisujú kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia. Kapitola 6 stanovuje znaky, ktoré sa musia uviesť vo všetkých národných normách na kvalitatívne triedenie, alebo ktoré slúžia ako smernice určujúce pre obchodné zmluvy kvalitu borovicovej guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia


Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej nie je zn my el pou itia1
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia

Kvalitatívne triedenie zahŕňa štyri triedy A, B, C a D. Triedenie vyhchádza z tohto všeobecného opisu kvalitatívnych tried:

Kvalitatívna trieda A:

Drevo najvyššej kvality. Tejto kvalitatívnej triede všeobecne zodpovedá drevo z prízemkového výrezu s drevom bez hrčí a bez ďalších znakov alebo len s malými znakmi a s malým obmedzením, pokiaľ sa týka jeho využitia.

Kvalitatívna trieda B:

Drevo v priemere bežnej až najvyššej kvality, bez špecifických požiadaviek na výskyt hrčí. Hrče sa dovoľujú do takého rozsahu, ktorý zodpovedá ich bežnému výskytu na každej drevine.

Kvalitatívna trieda C:

Drevo v priemere nižšej kvality až menej hodnotné. Dovoľujú sa všetky znaky, ktoré výrazne neznižujú prirodzené vlastnosti dreva.

Kvalitatívna trieda D:

Drevo, ktoré sa môže vysortimentovať na využiteľné sortimenty, ktoré vzhľadom na jeho znaky nie je možné zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich tried A, B a C


Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej je zn my el pou itia1
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia

 • V každej národnej norme alebo smernici na uzatvorenie obchodnej zmluvy sa musí stanoviť zoznam znakov uvedený v tabuľke. Ako referenčné normy sa musia použiť EN 1309-2, EN 1310 a EN 1311


Doplnkov krit ri1
Doplnkové kritériá účel použitia

 • V prípade pochybností sa akékoľvek vonkajšie alebo poprípadne skryté znaky (napríklad hrče nachádzajúce sa pod vypuklinami, zarastené trhliny, poškodenie lúpaním) musia sprístupniť a odkryté znaky sa vyhodnotia podľa kvalitatívneho triedenia. Cudzie telesá (ako napríklad úlomky črepín) nie sú predmetom tejto normy.

 • Tam kde niektoré chyby guľatiny zaradenej do tried A a B nespĺňajú kritériá kvality podľa dohody, možno ich kompenzovať vyššou kvalitou pri iných znakoch.

 • Zásadne však nie je možné kompenzovať tieto znaky: poškodenie hmyzom (zvlášť drevokazom čiarkovaným – Tripodendron lineatum), hnilobu a sfarbenie. V prípade kompenzácie pri hnilobe menšieho rozsahu s malo závažnosťou ne nevyhnutná vzájomná dohoda.

 • Každý výrez sa môže zaradiť buď do jednej, alebo do viacerých tried kvlaity podľa miesta predpokladaného rezu pri sortimentovaní (druhovaní). Minimálna dĺžka pri tomto rozdelení je 3 m pri borovici lesnej, borovici čiernej a borovici lúčovitej a 2 m pri borovici prímorskej.


Stn p env 1927 1 kvalitat vne triedenie ihli natej gu atiny as 1 smreky a jedle stn 48 0066

STN P ENV 1927-3 účel použitiaKvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky (STN 48 0066)


Predmet normy2
Predmet normy účel použitia

 • Táto norma stanovuje kvalitatívne triedenie smrekovcovej (Larix) a duglaskovej (Pseudotsugaspp.) guľatiny. Triedenie sa uskutočňuje buď podľa kapitol 4 a 5, alebo podľa kapitoly 6. Kapitoly 4 a 5 opisujú kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia. Kapitola 6 stanovuje znaky, ktoré sa musia uviesť vo všetkých národných normách na kvalitatívne triedenie, alebo ktoré slúžia ako smernice určujúce pre obchodné zmluvy kvalitu smrekovcovej a duglaskovej guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia.


Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej nie je zn my el pou itia2
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej nie je známy účel použitia

Kvalitatívne triedenie zahŕňa štyri triedy A, B, C a D. Triedenie vyhchádza z tohto všeobecného opisu kvalitatívnych tried:

Kvalitatívna trieda A:

Drevo najvyššej kvality. Tejto kvalitatívnej triede všeobecne zodpovedá drevo z prízemkového výrezu s drevom bez hrčí a bez ďalších znakov alebo len s malými znakmi a s malým obmedzením, pokiaľ sa týka jeho využitia.

Kvalitatívna trieda B:

Drevo v priemere bežnej až najvyššej kvality, bez špecifických požiadaviek na výskyt hrčí. Hrče sa dovoľujú do takého rozsahu, ktorý zodpovedá ich bežnému výskytu na každej drevine.

Kvalitatívna trieda C:

Drevo v priemere nižšej kvality až menej hodnotné. Dovoľujú sa všetky znaky, ktoré výrazne neznižujú prirodzené vlastnosti dreva.

Kvalitatívna trieda D:

Drevo, ktoré sa môže vysortimentovať na využiteľné sortimenty, ktoré vzhľadom na jeho znaky nie je možné zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich tried A, B a C
Kvalitat vne triedenie gu atiny pri ktorej je zn my el pou itia2
Kvalitatívne triedenie guľatiny, pri ktorej je známy účel použitia

 • V každej národnej norme alebo smernici na uzatvorenie obchodnej zmluvy sa musí stanoviť zoznam znakov uvedený v tabuľke. Ako referenčné normy sa musia použiť EN 1309-2, EN 1310 a EN 1311


Doplnkov krit ri2
Doplnkové kritériá účel použitia

 • V prípade pochybností sa akékoľvek vonkajšie alebo poprípadne skryté znaky (napríklad hrče nachádzajúce sa pod vypuklinami, zarastené trhliny, poškodenie lúpaním) musia sprístupniť a odkryté znaky sa vyhodnotia podľa kvalitatívneho triedenia. Cudzie telesá (ako napríklad úlomky črepín) nie sú predmetom tejto normy.

 • Tam kde niektoré chyby guľatiny zaradenej do tried A a B nespĺňajú kritériá kvality podľa dohody, možno ich kompenzovať vyššou kvalitou pri iných znakoch.

 • Zásadne však nie je možné kompenzovať tieto znaky: poškodenie hmyzom (zvlášť drevokazom čiarkovaným – Tripodendron lineatum), hnilobu a sfarbenie. V prípade kompenzácie pri hnilobe menšieho rozsahu s malo závažnosťou ne nevyhnutná vzájomná dohoda.

 • Každý výrez sa môže zaradiť buď do jednej, alebo do viacerých tried kvlaity podľa miesta predpokladaného rezu pri sortimentovaní (druhovaní). Minimálna dĺžka sekcie pri tomto rozdelení je 3 m