Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helo Hello PowerPoint Presentation

Helo Hello

237 Views Download Presentation
Download Presentation

Helo Hello

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Helo Hello

 2. Hwyl fawr Goodbye

 3. os gwelwch yn dda please

 4. diolch thank you

 5. gwych great

 6. da good/fine

 7. gweddol ok

 8. drwg bad

 9. ofnadwy awful

 10. pen-blwydd birthday

 11. un one

 12. dau two

 13. tri three

 14. pedwar four

 15. pump five

 16. chwech six

 17. saith seven

 18. wyth eight

 19. naw nine

 20. deg ten

 21. dyddiadur diary

 22. ffolder folder

 23. rwber rubber

 24. ysgrifbin pen

 25. pren mesur ruler

 26. siswrn scissors

 27. cyfrifiannell calculator

 28. llyfr ysgrifennu exercise book

 29. geiriadur dictionary

 30. cas pensiliau pencil case

 31. pensil pencil

 32. glud glue

 33. llyfr book

 34. naddwr pencil sharpener

 35. glas blue

 36. gwyrdd green

 37. brown brown

 38. llwyd grey

 39. du black

 40. gwyn white

 41. coch red

 42. melyn yellow

 43. pinc pink

 44. oren orange

 45. porffor/piws purple

 46. Cymraeg Welsh

 47. Cymru Wales

 48. beth? what?

 49. sut? how?

 50. faint? how much/many?