de houding van een discipel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De houding van een discipel PowerPoint Presentation
Download Presentation
De houding van een discipel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

De houding van een discipel - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

De houding van een discipel. ‘t Veerlicht 16 februari 2014. 1 Timotheüs 4:12. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Jezus “vormt” zijn discipelen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De houding van een discipel' - gordy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de houding van een discipel

De houding van een discipel

‘t Veerlicht

16 februari 2014

1 timothe s 4 12
1 Timotheüs 4:12
 • Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.
jezus vormt zijn discipelen
Jezus “vormt” zijn discipelen
 • Wat betekent dat voor ons?
matt us 28 19 20
Mattëus 28:19-20
 • Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
hier ga ik het over hebben
Hier ga ik het over hebben!
 • Waarom discipelschap zo belangrijk is
 • 3 wegen naar discipelschap:

- Overgave

- Samen optrekken

- Leren door te doen

waarom discipel zijn
Waarom discipel zijn?
 • Joh 10:10  

‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’

 • Joh 8:12.

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

waarom discipel zijn1
Waarom discipel zijn?
 • Joh 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’

 • Joh 10:27-30

‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn een.’

slide8

Gezin

Bijbel is moeilijk

Wetenschap

Verslaving

Afleiding

Ieder zijn eigen waarheid

Werk

Jezus

TV

Eigen verlangens

Teleurstellingen

Verschil van mening tussen kerken

Internet

Wereldrampen

Vrienden

Vragen

over God

Ervaringen

jezus volgen is moeilijk
Jezus volgen is moeilijk!
 • Zoeken naar manier om dit te doen

Discipel zijn!

matt us 4 18 22
Mattëus 4: 18-22
 • Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
handelingen 2 41 471
Handelingen 2: 41-47

?

 • Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
3 wegen naar discipelschap
3 wegen naar discipelschap
 • Overgave
 • Samen optrekken
 • Leren door te doen
overgave matt us 4 18 22
Overgave - Mattëus4:18-22
 • Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep henen meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
overgave
Overgave
 • Jezus’ uitnodiging en uitdaging voor ons
 • Vervulling met Gods geest
 • Jezus wil het beste voor je!

1Korinthe 10:13: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

samen optrekken met andere discipelen
Samen optrekken met andere discipelen
 • Jezus en discipelen ontzettend veel samen
matt us 5 1 2
Mattëus 5:1-2

:

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.

Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 

Hij nam het woord en onderrichtte hen.

matt us 26
Mattëus26

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek

die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten,

ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van

Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde

worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier

met mij waken.’

samen optrekken met andere discipelen1
Samen optrekken met andere discipelen
 • We hebben elkaar nodig!
 • Prediker 4:9-10: Je kunt beter met zijn tweeen dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt
leren door te doen matt us 14 15 21
Leren door te doen -Mattëus14:15-21
 • Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 
matt us 14 15 211
Mattëus 14:15-21
 • En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.
leren door te doen
Leren door te doen
 • Samen proberen!
 • Johannes 14:21: Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan Hem bekendmaken. Joh 14:21.
de houding van een discipel1
De houding van een discipel
 • Discipel zijn om discipelen te maken
 • Sta jij open voor Jezus?