slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan kommer vi i gang - Informationsm de om Statsaftalen for geodata Tirsdag den 27. oktober 2009 Den Sorte Diamant PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan kommer vi i gang - Informationsm de om Statsaftalen for geodata Tirsdag den 27. oktober 2009 Den Sorte Diamant

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Hvordan kommer vi i gang - Informationsm de om Statsaftalen for geodata Tirsdag den 27. oktober 2009 Den Sorte Diamant - PowerPoint PPT Presentation

gomer
156 Views
Download Presentation

Hvordan kommer vi i gang - Informationsm de om Statsaftalen for geodata Tirsdag den 27. oktober 2009 Den Sorte Diamant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvordan kommer vi i gang? - Informationsmde om Statsaftalen for geodata Tirsdag den 27. oktober 2009 Den Sorte Diamant Niels H. Broge Teamleder, Team Offentlig sektor Kort & Matrikelstyrelsen

  2. Indhold KMS rdgivning ifm statsaftalen og konsulenterne Konsulenterne - Hvem er vi? Hvordan kommer man i kontakt med en konsulent? Hvad rdgiver vi om? Udviklingspartnere Adgang til information om aftalen og aftalens ydelser Hjemmesiden KMS konsulenten Eksempler p samarbejder og anvendelser Vis kort / Borger.dk Klimatilpasningsportalen Simulering af stormflodshndelser Kortlgning af omrder med udvaskningsrisiko Etablering af dyrknings- og sprjtefrie randzoner Ruteoptimering Det videre arbejde med implementering af aftalen

  3. Konsulenterne Niels Broge Katarina Ritz Anne Buch-Larsen Zine Lange Anders Rosendal Tina Svan Colding (barsel)

  4. Konsulenterne Kulturministeriet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Ministeriet for Fdevarer, Landbrug og Fiskeri Niels Broge nihbr@kms.dk 7254 5213

  5. Konsulenterne Beskftigelsesministeriet Finansministeriet Klima- og Energiministeriet Katarina Ritz karit@kms.dk 7254 5543

  6. Konsulenterne Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling konomi- og Erhvervsministeriet Anne Buch-Larsen abl@kms.dk 7254 5021

  7. Konsulenterne Indenrigs- og Socialministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Skatteministeriet Statsministeriet Transportministeriet Zine Lange zil@kms.dk 7254 5227 Indenrigs- og Socialministeriet DAGI, Statsforvaltningerne Justitsministeriet FOB - Rigspolitiet, DAGI, E-tinglysning (Forvaltningssamarbejde med Domstolsstyrelsen). Hovedvgten forventes at komme til at ligge p aftaleudvikling m.m. i forvaltningssamarb Miljministeriet DIG har det formelle ansvar for kontakten mellem KMS og de vrige styrelser, samt for at indsamle information om MIM's behov. Statsministeriet Der m forventes et samspil med FOB. Hrer sammen med JM Indenrigs- og Socialministeriet DAGI, Statsforvaltningerne Justitsministeriet FOB - Rigspolitiet, DAGI, E-tinglysning (Forvaltningssamarbejde med Domstolsstyrelsen). Hovedvgten forventes at komme til at ligge p aftaleudvikling m.m. i forvaltningssamarb Miljministeriet DIG har det formelle ansvar for kontakten mellem KMS og de vrige styrelser, samt for at indsamle information om MIM's behov. Statsministeriet Der m forventes et samspil med FOB. Hrer sammen med JM

  8. Konsulenterne Undervisningsministeriet Udenrigsministeriet Anders Rosendal andro@kms.dk 7254 5136

  9. Andre kontaktpunkter i KMS Miljministeriet Kirstine Jrgensen Forsvaret Anders Fertin Beredskabsomrdet Henrik Steen Andersen

  10. Rdgivning + Data specifikationer standarder adgang rettigheder samarbejdsprojekter udviklingsprojekter

  11. Udviklingspartnere

  12. Adgang til information om aftalen og aftalens ydelser Hjemmesiden (www.kms.dk/statsaftalen) Konsulenten Anvendelse og Rdgivning (anv@kms.dk)

  16. Eksempler p samarbejder og anvendelser

  17. Vis stedet

  18. Vis kort

  19. IT- og Telestyrelsen - Borger.dk https://www.borger.dk

  22. borger.dk Med statsaftalen har kortdelen p borger.dk fet stor betydning, idet alle statsinstitutioner nu kan udnytte mulighederne for visning af egne geografiske data p borger.dk Statsaftalen var ligeledes en forudstning for implementering af flleskomponenten Vis stedet p Borger.dk Kortdelen p borger.dk forventes snart ogs at omfatte en service for handicappede Data vedr. tilgngelighed, som stilles til rdighed af foreningen Tilgngelighed for Alle, forventes at udgre grundlaget for denne service.

  23. Energistyrelsen - Klimatilpasningsportalen Klimatilpasningsportalen er et vsentligt element i regeringens "Strategi for tilpasning til klimandringer i Danmark Arbejdet med portalen er forankret i det tvrgende Koordinationsforum for Klimatilpasning, hvor ni ministerier, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er reprsenteret Portalen er udviklet af Videncenter for klimatilpasning, Klima- og Energiministeriet

  25. Simulering af stormflodshndelser KMS har ydet rdgivning til Energistyrelsen ifm. at undersge hvordan DHM/Terrn evt. kan anvendes til at vise omrder der kan blive berrt af fremtidige havniveaustigninger. Dette samarbejde har medfrt, at en rkke nye relaterede projekter er kommet p tegnebrttet i Energistyrelsen

  26. Miljstyrelsen - Udpegning af risikoomrder Rdgivning om anvendelse af geodata til udpegning af risikoomrder for Miljstyrelsen ifm lovforberedende arbejde omkring placering af gyllebeholdere

  28. FdevareErhverv 10m randzoner Etablering af 10m sprjtnings- og dyrkningsfrie randzoner er et specifikt formuleret virkemiddel i Grn Vkst KMS rdgiver Fdevareministeriet omkring etablering af datagrundlag for udpegning af randzonearealerne En central opgave er at identificere eksisterende og kommende data, der kan danne baggrund for etablering og ajourfring af det nye randzonetema

  29. FdevareErhverv 10m randzoner

  31. Post Danmark, Transport- og Ruteoptimering (TOR) Forml: at optimere p tid, rute og omkostning. Hertil er brugt en rkke landsdkkende datast: bl.a. vej og stinet fra Kort10 fra KMS Der er tilfjet postDKs egne data om f.eks. postkasser og rutevalg Systemet bruges bde til strre omlgninger af postomdeling, til justering af enkelt postruter og til planlgning af krsel Projektet har en positiv business case bde for optimering af postruter og for reduktion af krselsbehov Projektets forretningsmssige ml blev net med en ROI efter skat p 18,79 % mod afkastkravet p 15,2 %. Projektets procesml blev net med en effektivisering af udetiden p brevomdelingsruter p 64,7 mio. kr. mod de planlagte 44,8 mio. kr.

  33. Videre implementering af aftalen rlig konference Informations- og demonstrationsmder hos interessenterne Etablering af kommunikationsstrategi Hjemmeside Understttelse af bilateral dialog og information