slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERUSOPETUKSEN KONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERUSOPETUKSEN KONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

PERUSOPETUKSEN KONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

PERUSOPETUKSEN KONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ. Pääperiaatteet (luonnos 2007). Lähtökohdat. Opettajien tuen kautta oppilaiden tukemiseen => vertaistuki, ohjaus, rohkaisu, työssäjaksamisen tukeminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PERUSOPETUKSEN KONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERUSOPETUKSENKONSULTAATIO, ALUEELLISET JA MAAKUNNALLISET OSAAMISKESKUS- ELI PERTTUKOULUTPÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Pääperiaatteet

(luonnos 2007)

l ht kohdat
Lähtökohdat
 • Opettajien tuen kautta oppilaiden tukemiseen => vertaistuki, ohjaus, rohkaisu, työssäjaksamisen tukeminen
 • Opettajien ammattitaidon tehokas seudullinen hyödyntäminen =>Osaaminen, kertynyt tieto-taito, hyvät käytänteet jakoon
 • Lähikoulu/integraatio –periaate eli viedään tukea mahdollisimman paljon lapsen lähikouluun niin että osaamista tuodaan kouluun => osa-aikaisen ja/tai konsultoivan erityisopettajan tuki lapselle, opettajalle, avustajalle, rehtorille
 • Alueellisuus => organisoidaan, resurssoidaan ja koordinoidaan erityisopetuksen kokonaisuus alueittain (esim. kunta tai useita kuntia yhdessä/kaupunginosa) siten, että tavallisimpien ja suurimpien erityisoppilaiden ryhmien erityisopetustarpeet voidaan hoitaa alueella. Alueen osaamis/resurssikeskuskoulueli Perttu –koulu palvelee alueensa lähikouluja monin tavoin. Samalla erityisoppilaiden kuljetusreitit ja -kustannukset saadaan kohtuullisiksi.
 • Alueellisten Perttu -koulujen lisäksi tarvitaan koko seutukuntaa, maakuntaa palvelevia harvinaisempien ja/tai vaikea-asteisempien/haasteellisimpien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erityistarpeisiin erikoistuneita keskitetyn erityisopetuksen kouluja tai yksiköitä. Niissä on pitkälle erikoistunutta osaamista ja ne voivat antaa ohjausta ja konsultaatiota täydentämään alueellisten Perttukoulujen palveluja ja toimivat oman osaamisalueensa kehittämiskeskuskouluina.
slide3

Lähikoulujen konsultaatio

 • Osa-aikainen, laaja-alainen erityisopettaja/ 200-250 oppilasta
 • - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kartoittaminen, tunnistaminen, tilastointi ja seuranta
 • - hoitaa vastuukoulujensa puhe- ja lukiopetuksen ja muun osa-aikaisen erityisopetuksen
 • - toimii aloitteentekijänä koulun oppilashuoltoryhmässä
 • konsultoi vastuukoulujensa opettajia ja avustajia – tukee koulujen HOJKS- prosesseja ja Oppimissuunnitelmien käyttöä
 • ohjaa integroitujen erityisoppilaiden opetusta
 • nivelvaiheiden tiedonsiirto

Koulu1

-pienlk/pr

OHR

Koulu 2

OHR

Koulu 3

OHR

Päiväkoti 1

OHR

Päiväkoti 3

OHR

Päiväkoti 4

OHR

Päiväkoti 2

OHR

kunta alue

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Kunta/alue

ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

alueellinen perttu eli osaamiskeskuskoulu
ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

Jossa on esimerkiksi seuraavia elementtejä ja osaamista:

 • yleisopetuksen luokkia
 • erityisluokkia/ (alueellisia) pienluokkia, pieryhmiä, joustavia ryhmittelyjä, jne.
 • yhtenäiskoulu
 • esim. EMU,ESY,EHA 1, EVY osaamista ja -luokkia
 • integraatio, HOJKS, yksilöllistäminen, metodit
 • opettaja-avustaja -työparityöskentely
 • kokeilu-, tutkimus-, arviointi- tai tukijaksot
 • materiaalipankki
 • konsultointi; konsultoivia erityisopettajia /pedagogisia tukihenkilöitä
 • kokeiluhankkeita
 • alueen erityisopetuksen ja oppilashuollon koordinointi ja hallinto yhdessä yleisopetuksen aluerehtorin kanssa (erityisen tuen tarve, tilastointi, resurssit, yhteistyöryhmät)

- erityisopetuksen rehtori/ johtava erityisopettaja/erityisopetuksen koordinaattori

- moniammatillinen työryhmä

 • Esim. Seminaarinkoulu, Jokivarren koulu, Kanavan koulu, Kankaan –Salpakankaan koulu, Tiilikangas, Liipola-Kaikuharju, Jalkaranta, Kärpänen (-Puistola), Salinkallio, Kiveriö-Lounaanpuisto, jne.
maakunnallinen keskitetty erityisopetus
Maakunnallinen keskitetty erityisopetus
 • erityiskoulu tai erityisluokkia ja mahdollisesti yleisopetuksen luokkia
 • oman osaamisalueensa kehittämiskeskuskoulu
 • - Konsultointi ja ohjauspalvelut, materiaalit, koulutuspalvelut, tukijaksot
 • - maakunnallista koulutusta

Liipola -Kaikuharju

EDY, (EKU), ESY

OT, IG

MAMU/S2

Kärpänen(Puistola)

EVY,ENÄ

Ali-Juhakkala

EHA2, AU

AIMO ym.

Reuma

Kanervikko

ESY

- Etappi/nivelluokkia

Rinteen koulu

-reggiolainen EHA

slide7

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

Lähikoulut

ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

Maakunnallinen keskitetty erityisopetus

Maakunnallinen keskitetty erityisopetus

Maakunnallinen keskitetty erityisopetus

Maakunnallinen keskitetty erityisopetus

ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

ALUEELLINEN PERTTU- eli OSAAMISKESKUSKOULU

reunaehtoja
Reunaehtoja
 • Kuntien yhteinen linjaus ja päätöksenteko
  • Korvauskäytännöt kuntien keskinäisessä konsultaatiossa ja ohjauksessa
  • Perttu –kouluverkko –kokonaisuus; koko maakuntaa palvelevat Perttu -koulut
  • Yhteiset konsultaatiokäytänteet
  • Koordinointi, seuranta, kehittäminen
 • Kuntakohtainen päätöksenteko
  • Perttu –kouluverkko osana koko perusopetusverkkoa: kouluverkko, tehtävät, tavoitteet, tunti- ym. resurssit, aikataulutus
 • Perttu –koulut tulee nimetä ja aloittaa niiden toiminnan pitkäjännitteinen suunnittelu, resurssointi ja pilotointi
 • Osaamisanalyysit: koulu- ja opettajakohtainen
 • Täydennyskoulutus (Opeko 2006 -2007 27 erityisopettajaa, laajuus 8 op)
 • Konsultaation laajuuden ja toteutustavan suunnittelu: kuka, keille, millä resurssilla, kuinka paljon/usein
  • Konsultoivien opettajien toimenkuva; konsultaation ja ohjauksen muodot ja työnjako (koulut)
  • Konsultoivan opettajan sijaistaminen, resurssiopettaja/tuntiopettaja –vaihtoehto
 • Tukijaksot
  • Edellyttää oppilaspaikkojen varaamista erityisluokille
 • Verkostot, koordinointi
  • koulu-, alue- ja maakuntatasolla
  • verkkosivusto
 • Tiedottaminen