มารู้จักกับ
Download
1 / 13

มารู้จักกับ 5 ส กันเถอะ - PowerPoint PPT Presentation


  • 892 Views
  • Uploaded on

มารู้จักกับ 5 ส กันเถอะ. นำเสนอโดย กลุ่มฟ้าใส. 5 ส มีขึ้นได้อย่างไรกัน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'มารู้จักกับ 5 ส กันเถอะ' - glynnis-hosford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

มารู้จักกับ 5 สกันเถอะ

นำเสนอโดย

กลุ่มฟ้าใส


5ส มีขึ้นได้อย่างไรกัน

คงจะระบุได้ยากว่า แท้จริงแล้ว 5ส เริ่มครั้งแรกที่ไหนเมื่อไร จุดเริ่มต้นของ 5สน่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน แต่ที่เริ่มมาใช้อย่างชัดเจน คือในประเทศญี่ปุ่นโดยชาวญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนและประยุกต์แนวคิดของตะวันในเรื่องการสร้างระเบียบวินัยและการเพิ่มผลผลิตให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น


5ส มีขึ้นได้อย่างไรกัน

การเกิดขึ้นของ 5ส ในญี่ปุ่นไม่ได้เกิดเป็น 5ส ในรูปแบบที่ชัดเจน แต่พัฒนาจากแนวคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพ กล่าวคือญี่ปุ่นแพ้สงครามครั้งที่ 2 กองกำลังฝ่ายสัมพันธ์มิตร โดยการนำของสหรัฐอเมริกาที่เข้ายึดครองญี่ปุ่น ได้เรียกร้องให้มีการรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตในญี่ปุ่น เพราะขณะนั้นญี่ปุ่นด้วยคุณภาพมากจากปัญหาดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาจึงส่งผู้เชียวชาญมาควบคุมดูแลและให้ความรู้ทางด้านคุณภาพ ซึ่งต่อมาหลักการนี้เองที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นเอากลับนำมาใช้และเป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านบุคคลากรในที่สุด


5ส มีขึ้นได้อย่างไรกัน

การทำ 5ส ปรากฏให้เห็นในช่วงที่ QC มีการพัฒนาหลายรูปแบบ กล่าวคือในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการแนวทางพื้นฐานที่เป็นเหมือนแรงผลักให้ผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตมากที่สุด ดังนั้นจึ้งมีผู้คิดค้นหลักการง่าย ๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รากฐาน” ที่มุ่งไปที่ตัวคนและสภาพแวดล้อมซึ่งหลักการนั้นก็คือหลัก 5ส หรือญี่ปุ่นเรียกว่า 5S นั่นเอง


5ส มีอะไรบ้าง

ส.1 สะสาง ความหมายเริ่มต้นคือการออกแบบสำหรับการดำเนินงานระบบ 5ส ของตนเองตั้งแต่ โครงสร้าง ระบบบริหาร คณะกรรมการ พนักงาน พื้นที่ อะไรที่มีความสูญเสีย สูญเปล่า ส.1 คือขจัดความสูญเปล่าและตัดสินใจรวดเร็วเข้าไปในพื้นที่หรือกระบวนการทำงาน สามารถรู้และจัดการกับสิ่งจำเป็นและไม่จำเป็นได้โดยทันที


5ส มีอะไรบ้าง

ส.2 สะดวก สิ่งที่มองเห็นนั้นทำให้เกิดการมองเห็นทั้งระบบ จัดให้มองเห็นเมื่อมีสิ่งผิดพลาด แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีป้าย สัญลักษณ์ สี พิกัด เข้ามาควบคุม โดยการจัดต้องคำนึงถึง 4ป ประสิทธิภาพ ประกันคุณภาพ ปลอดภัย และประหยัดพื้นที่ สาระสำคัญคือ ความเร็ว ถูกต้อง และปฏิบัติได้ทุกคน


5ส มีอะไรบ้าง

ส.3 สะอาด สำหรับข้อนี้มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดอยู่เช่นเดียวกัน เพราะการทำความสะอาดจะเน้นความสวยงามเป็นหลัก สำหรับสาระสำคัญของข้อนี้คือตรวจสอบในความผิดปกติได้ด้วยตัวของพนักงานผู้ดำเนินการเอง เกิดปัญหาอะไรเบื้องต้นก็สามารถแก้ไขหรือรับทราบปัญหาเบื้องต้นได้


5ส มีอะไรบ้าง

ส.4 สุขลักษณะ ความหมายของผู้ก่อสร้างแล้วจะเป็นการรักษาสภาพที่ปรับปรุงนั้น ให้ดีขึ้นอย่างไร การปฎิบัติทำอย่างไรให้ทุกคนไม่ผิดจากข้อตกลงไว้หรือไม่ให้เกิดความผันแปร ในการทำ 5ส ต้องมีมาตรฐานกำกับไว้ ซึ่งในความหมายของ ส.4 ตาม APO (Asian Productivity Organization) คือ Standardization และเมื่อพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและปรับปรุงก็จะนำไปสู่ ส.5


5ส มีอะไรบ้าง

ส.5 สร้างนิสัย คือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน ส.4 กระทั่งเกิดทักษะในการปรับปรุงและเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การ ส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานเข้าใจ จึงเป็นเรื่องที่องค์การต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อนำเทคนิคต่าง ๆ มาผสมผสานให้พนักงานเกิดความเข้าใจ ส่วนสำคัญของ ส.5 นี้คือบทบาทภาวะผู้นำที่ให้ถึงเข็มมุ่งของแต่ละปีที่สร้างขึ้นมาตามนโยบาย คือ บทบาทของผู้นำแต่ละช่วงต้องชัดเจน


การทำกิจกรรม 5ส ควรเริ่มต้นอย่างไร?

อาจเริ่มจากวิธีง่าย ๆ จากตัวผู้บริหารก่อนที่จะต้องปรับทัศนคติกับการดำเนินกิจกรรม 5ส และลองเริ่มลงมือทำ

ขั้นแรก ลองเริ่มจากการลองจัดโต๊ะทำงาน โดยการสะสางโต๊ะทำงานของตัวเองให้ดูมีระเบียบเรียบร้อย สิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นให้เก็บให้เป็นที่เป็นทาง สิ่งจำเป็นมาก ๆ จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วต่อการค้นหาอุปกรณ์และเอกสารบนโต๊ะทำงาน ทำให้ดูไม่เกะกะ


การทำกิจกรรม 5ส ควรเริ่มต้นอย่างไร?

ขั้นที่สองเริ่มจาก สะดวก หลังจากเราสะสางเอกสารและสิ่งไม่จำเป็นในโต๊ะทำงานเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการจัดเรียงเอกสารให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา ถ้าอยากให้โต๊ะทำงานดูสะอาดเราก็ควรกำหนดว่าควรจะทำความสะอาดวันไหนเวลาไหนบ้างจะได้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราทำครบ 3ส แล้ว อีก 2ส ก็ควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย เรื่องง่าย ๆ ของ 5ส ก็จะทำให้การจัดการโต๊ะทำงานเราเรียบร้อยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรม 5ส มีประโยชน์อย่างไร?

ในการปฏิบัติงานองค์กรบางแห่งไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรม 5ส เท่าที่ควร ผู้บริหารขององค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนใหญ่จะคิดว่าไร้สาระ เสียเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของพนักงานและทำแล้วไม่มีประโยชน์แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด เพราะ 5ส เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตขั้นพื้นฐานอีกทางหนึ่ง ช่วยให้ประหยัดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ มีเวลาในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้มากขึ้น


กิจกรรม 5ส มีประโยชน์อย่างไร?

ทำให้หน่วยงานดูสะอาดเรียบร้อยดูเป็นระเบียบ ดูสะอาดน่ามอง ทำให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น และที่สำคัญทำให้นำภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่หน่วยงานโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้มาติดต่อประสานงานจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าต่อหน่วยงานอีกด้วย ดังนั้น ในทางปฏิบัติหากองค์กรที่ต้องการประสบผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม 5ส จะต้องอาศัยความอดทนจากผลที่จะได้รับการดำเนินกิจกรรม 5ส และที่สำคัญผู้บริหารต้องปรับทัศนคติ ต้องมองถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่หน่วยงานและพนักงานจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 5ส


ad