Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa

play fullscreen
1 / 16
Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa
118 Views
Download Presentation
glenys
Download Presentation

Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mateřská škola u Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov, Česká Lípa Tradice a slavnosti ve škole i v přírodě JARO MgA. Ivana Honsnejmanová

 2. Velikonoce se blíží

 3. Hledáme velikonoční vajíčka

 4. Jak klíčí semínko?

 5. Tunel ze zimy do jara

 6. Za čas už můžeme vysazovat do záhonu

 7. Jarní keramická dílna

 8. Chystáme velikonoční slavnost

 9. Sázíme pomlázku

 10. Velikonoční hostina

 11. Každý ví jakou má kytičku

 12. Květinková písnička s tanečkem

 13. Pečeme věnečky

 14. Květinková hostina

 15. Jarní zápolení

 16. Děkuji za pozornost