vysokoenergetick as spektra
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vysokoenergetická časť spektra

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Vysokoenergetická časť spektra - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Vysokoenergetická časť spektra. ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE R Ö NTGENOVÉ ŽIARENIE GAMA ŽAIARENIE KOZMICKÉ ŽIERENIE Spoločné vlastnosti : krátke vlnové dĺžky a vysoké frekvencie Vysoké energie R ö ntgenové, gama a kozmické žiarenie patria do skupiny ionizujúcich žiarení. IONIZUJÚCE ŽIARENIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vysokoenergetická časť spektra' - glenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE
 • RÖNTGENOVÉ ŽIARENIE
 • GAMA ŽAIARENIE
 • KOZMICKÉ ŽIERENIE

Spoločné vlastnosti:

 • krátke vlnové dĺžky a vysoké frekvencie
 • Vysoké energie
 • Röntgenové, gama a kozmické žiarenie patria do skupiny ionizujúcich žiarení
ionizuj ce iarenie
IONIZUJÚCE ŽIARENIE
 • tok hmotných hmotnýchčastícalebofotónov elektromagnetického žiarenia, ktoré majú schopnosť ionizovať atómyprostrediaalebo excitovať ich jadrá
 • Delenie:
  • korpuskulárne ionizujúce žiarenie
  • fotónové ionizujúce žiarenie (RTG, γ žiarenie)
ultafialov iarenie

ULTAFIALOVÉ ŽIARENIE

 • vlnová dĺžka: 4 nm- 400 nm
 • frekvencia: 1012-1014 Hz
 • zdroje:
 • prírodné: Slnko
 • umelé: elektrický oblúk, plazmové horáky, laseri,...
 • spôsobuje ionizáciu plynov
 • účinky:
 • FYZIOLOGICKÉ- ničí mikroorganizmy
 • CHEMICKÉ- pôsobí na fotografickú emulziu
delenie uv iarenia
UV-A (365-320 nm)
 • Prechádza atmosférou
 • Účinky:
 • spôsobuje spálenie kože, po čase jej zhnednutie, preniká hlbšie do pokožky
 • Je príčinou predčasného starnutia kože, jej vysúšania a nadmernej pigmentácie
 • Zvyšuje riziko rakoviny kože
 • Môže spôsobiť až oslepnutie
Delenie UV žiarenia
slide6
UV-B (320-280 nm)

- energetickejšie a nebezpečnejšie pre pokožku

 • 50-60% pohlcuje ozónová vrstva
 • Vyvoláva sčervenanie pokožky a jej spálenie
 • Pôsobí na očnú rohovku
 • Priamo poškodzuje DNA a podieľa sa na vzniku kožných nádorov

Prenikanie UV žiarenia do pokožky

slide7
UV-C (100-280 nm)
 • Nebezpečné pre život na Zemi
 • Úplne absorbované atmosférou a ozónovou vrstvou
 • Najväčšie baktericídne účinky

Ozónová diera

 • UV spektrum pozostáva z 90-99% UV-A a 10% UV-B.
 • Každých 300m rastie intenzita UV žiarenia o 4%
inky uv iarenia
ÚČINKY UV ŽIARENIA
 • Dlhodobo nebezpečné účinky:
 • Fotodermatózy
 • Očný zákal
 • Starnutie kože
 • Rakovina kože- malígny melanóm
 • Akútne účinky:
 • Erytém – zápal kože
 • Úpal
 • Úžeh
 • Vyčerpanie z tepla
 • Zápal očných spojiviek
vyu itie uv iarenia
VYUŽITIE UV ŽIARENIA
 • Primárny zdroj žiarenia vo výbojkách
 • V medicíne:
 • liečenie exémov, vredov, lupienky,...
 • liečenie osteoporózy,
 • liečenie krivice
 • Pri sterilizácii prostredia

Pôsobenie UV sterilizátora

ochrana pred uv iaren m
Ochrana pred UV žiarením
 • Najúčinnejší prostriedok- CLONENIE ZDROJA
 • Opaľovacie krémy s dostatočne vysokým UV filtrom
 • Slnečné okuliare s UV filtrom
r ntgenove iarenie
RÖNTGENOVE ŽIARENIE
 • Objaviteľ RTG žiarenia:

WILHELM CONRAD RÖNTGEN

(1845-1923)

- 8.11.1895- objavil lúče X

- prvý nositeľ Nobelovej ceny v odbore fyzika

vlastnosti rtg iarenia
VLASTNOSTI RTG ŽIARENIA
 • vlnová dĺžka: 10-12- 10-9m
 • frekvencia: 1017 – 1020 Hz
 • Silné ionizačné účinky
 • Luminiscenčné účinky: fosforescencia, fluorescencia
 • Preniká čiastočne do všetkých látok a pohlcuje sa v nich
 • Pôsobí na fotografické filmy
 • Je neviditeľné a šíri sa priamočiaro
slide13
zdroje:
 • prirodzené: Slnko a iné nebeské telesá
 • röntgenka – vákuová trubica s katódou z volfrámového drôtu
 • vznik:

- napr. v urýchľovačoch častíc pri prudkom zabrzdení elektrónov v el. obale

delenie rtg iarenia a jeho spektrum
DELENIE RTG ŽIARENIA A JEHO SPEKTRUM
 • DELENIE:
 • Tvrdé RTG žiarenie- λ<10-10m
 • prenikavejšie, prechádza aj cez silnejšie vrstvy látok
 • Mäkké RTG žiarenie- λ>10-10m
 • Viac sa pohlcuje ako tvrdé RTG žiarenie
 • SPEKTRUM RTG ŽIARENIA:
 • Spojité(tzv. brzdné žiarenie)
 • Čiarové(tzv. charakteristické žiarenie)
vyu itie rtg iarenia
VYUŽITIE RTG ŽIARENIA
 • Röntgenová defektoskopia
 • Röntgenová štruktúrna analýza
 • Röntgenová spektroskopia
 • Röntgenová spektrálna analýza
 • V medicíne:
  • Röntgenová diagnostika
  • Rádioterapia
r ntgenov diagnostika
Röntgenová diagnostika
 • Využíva RTG žiarenie s λ=10 nm-50 pm
 • Pre RTG diagnostiku sú dôležité tieto vlastnosti RTG žiarenia:

- priamočiare šírenie

- prenikanie hmotou

- luminiscenčný a fotochemický účinok,...

 • Nepriaznivé vlastnosti RTG žiarenia:

- ionizačný účinok a rozptyl žiarenia

slide17
Pohlcovanie a prienik RTG žiarenia závisí od:
 • Energie žiarenia
 • Efektu absorbcie RTG žiarenia
 • Hrúbky bunky(látky)
 • Vzdialenosti od zdroja žiarenia
inky rtg iarenia
ÚČINKY RTG ŽIARENIA
 • RTG žiarenie = ionizačné žiarenie:
  • Pri priamom účinku: narúša chemické väzby a spôsobuje rozpad zasiahnutej molekuly
  • Pri nepriamom účinku: radiačné poškodenie bunky
  • Zasahuje DNA- vyvoláva zmeny veľkosti, tvaru a štruktúry molekuly DNA- napr. vznik mutácií chromozómov
  • Pri dlhodobom alebo intenzívnom pôsobení vyvoláva negatívne účinky
dozimetria a ochrana pred rtg iaren m
DOZIMETRIA A OCHRANA PRED RTG ŽIARENÍM
 • Dozimetria- dose = dávkovať
 • Meria množstvo žiarenia pomocou dozimetra
 • Jednotka absorb. dávky: 1 Gray= 1Gy
 • Ochrana pred RTG žiarením

- Ochranné kryty- látky s veľkým protónovým číslom, napr. olovené štíty, olovené zástery,...

gama iarenie
GAMA ŽIARENIE
 • Okrem γ žiarenia exitujú aj α a βžiarenia
 • Vznik:
 • Pri rádioaktívnom rozpade atómových jadier
 • Vlnová dĺžka: 10-11 – 10-13 m
 • Frekvencia: väčšia ako 1019 Hz
 • Veľká prenikavosť
 • Zdroj: látky, v ktorých sa menia stavy jadier atómov
slide21
Nepriamo ionizujúce žiarenie- má podobné účinky ako RTG žiarenie
 • Využitie:
  • V medicíne
  • V priemysle
  • V defektoskopii
kozmick iarenie
KOZMICKÉ ŽIARENIE
 • Prúd častíc dopadajúcich na Zem z vesmíru- protóny a ľahšie jadrá
 • Má ešte menšiu vlnovú dĺžku ako γ žiarenie
 • Vysoké energie – 1010- 1020 eV
 • Delenie:
  • Primárne – z medzihviezdneho priestoru
  • Sekundárne– vznik pri prechode atmosférou
slide23
Prirodzená radiačná záťaž obyvateľstva na rok

1 Sv-Sievert - jednotka dávkového ekvivalentu

ad