IMPRESIONIZAM - PowerPoint PPT Presentation

jorn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMPRESIONIZAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMPRESIONIZAM

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Presentation Description
175 Views
Download Presentation

IMPRESIONIZAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IMPRESIONIZAM

 2. Nastaje osamdesetih godina devetnaestog veka u Francuskoj Poklapa se sa otkrićem Njutnovog otkrića spektra odnosno svetlost postaje primarni element na njihovim kompozicijama Nov odnos prema predmetu – svetlo ga razbija Istorija impresionizma

 3. Karakteristike impresionizma • Slikanje svetlosti van ateljea • Dematerijalizacija oblika (ne mešaju boje) • Gust namaz • Pastozna faktura • Slikanje u vidu mrlje • Slikanje špaklom

 4. Najpoznatiji slikari impresionizma • KLOD MONE • OGIST RENOAR • EDGAR DEGA • EDVARD MANE • Kod nas: • MILAN MILOVANOVIĆ • NADEŽDA PETROVIĆ

 5. KLOD MONE -Naslikao je prvu impresionističku sliku-Radjanje suncaili Impresija po kojoj je ceo pravac dobio ime -katedralu u Ruanu slika čak 20 puta u različitim dobima dana da bi istakao važnost svetlosti odnosno atmosfere.


 6. Lokvanji

 7. OGIST RENOAR -Slika ulje na platnu i pastele i osim svetlosti slika ljudski portret, s ,,Kišobrani’’ ,,Balerina’’

 8. EDGAR DEGA – slika balerine

 9. Edvard Mane

 10. Doručak na travi

 11. NADEŽDA PETROVIĆ -Slika pejzaže i to najpoznatije: ,,Resnik’’ ,,Noter Dam’’

 12. U svom stvaralaštvu prošla je kroz četiri perioda i niz pravaca • -Minhenski • -Srpski • -Pariski • -Rtnički period , a pravci su: • *Impresionizam • *Postimpresionizam • *Expresionizam • -U svom Životu organizovala je prvu likovnu koloniju za sve impresionističke slikare bivše Jugoslavije.

 13. MILAN MILOVANOVIĆ -Studirao je u inostranstvu, a njegove najpoznatije kompozicije jesu pejzaži u Francujskoj. ,,Plava vrata’’

 14. SKULPTURA – Ogist Roden

 15. U Parizu Uzori Fidije i Mikelanđelo Radi u kamenu, bronzi i gipsu Realistički “ Mislilac” Impresionistički “ Balzak”

 16. Balzak

 17. Mislilac