turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016. Arto Koski 12.11.2010. 1. Muistion valmistelu. Tähän muistioon on koottu keskeinen valmisteluaines niistä kokouksista (5), joissa Turun kau-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016' - glen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016

Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016

Arto Koski

12.11.2010

slide2

1. Muistion valmistelu

Tähän muistioon on koottu keskeinen valmisteluaines niistä kokouksista (5), joissa Turun kau-

punkiseudun viiden kunnan liikuntatoimen johtavat virkamiehet - Turun Arto Sinkkonen, Kaarinan

Tapio Svärd, Raision Reijo Hakorinta, Naantalin Eija Laurila ja Liedon Mika Närvi sekä Lounais-

Suomen LiikU:n Jari Haapanen ja Suomen Kuntaliiton Arto Koski työstivät Turun kaupunki-

seudun liikuntayhteistyöhanketta. Ryhmän viimeiseen kokoukseen (12.11.2010) osallistui myös

Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean Sari Koski.

2. Kuntayhteistyön alue

Tämä puheena oleva kuntien liikunnan yhteistyöhanke on osa Paras-uudistuksen mukaista

kaupunkiseutujen kuntarajat ylittävää palveluyhteistyötä. On tärkeää, että liikuntayhteistyö-

hankkeeseen osallistuisi tässä alkuvalmistelussa mukana olevien viiden kunnan lisäksi mahdol-

lisimman monta Turun kaupunkiseudun ja Turun seutukunnan kuntaa (kuva 1). Tämä asia tullee

ratkeamaan kuukauden kuluessa.

slide3

3. Valmistelevien työryhmien ehdotukset

Vuosina 2009 ja 2010 on työskennellyt kolme kuntien liikuntayhteistyötä valmistelevaa työryhmää. Niiden tehtävät liittyivät liikuntaympäristöihin, järjestöliikuntaan ja liikkumisen aktivointiin. Työryhmien kymmenen ehdotusta tulevat olemaan pohja-aineistoa hankkeen jatkotyössä (kuva 2).

Tärkeä ja hyvä seminaari puheena olevan kuntien liikunnan yhteistyöhankkeen käynnistämiseksi järjestettiin 9. kesäkuuta 2010 nimellä ”Turun seutukunta – hyvinvoinnin malliseutukunta liikunnan keinoin vuonna 2015”. Tämän seminaarin henki oli hyvin innostava ja antoi vahvan sysäyksen yhteistyön jatkokehittämiselle.

slide4

Kuva 1. Turun seudun rakennemalliyhteistyön 14 kuntaa.

Mynämäki

Kunta

As.luku

Nousi-

ainen

Aura

Turku

176 087

Tarvas-

joki

Rusko

Kaarina

30 760

Lieto

Paimio

Raisio

24 191

Masku

Raisio

Turku

Naantali

18 544

Kaarina

Sauvo

Lieto

16 011

Naantali

Rusko

5 822

Länsi-Turunmaa

Aura

3 840

Paimio

10 344

Masku

9 516

Kaikki yht.

Kuuluvat kaupunkiseudun Paras-kuntiin, Turun seutukuntaan

ja rakennemalliyhteistyön kuntiin

Mynämäki

275 255 as.

8 039

7

Nousiainen

4 824

Kuuluvat Turun seutukuntaan ja rakennemalliyhteistyön kuntiin

311 018 as.

5

3 040

Sauvo

328 478 as.

2

Kuuluvat ainoastaan rakennemalliyhteistyön kuntiin

15 490

Länsi-Turunmaa

Yht. 14 kuntaa

Tarvasjoki

1 970

slide5

Kuva 2. Työryhmien linjaukset kuntien liikuntayhteistyöksi.

Kolmen (3) työryhmän keskeiset linjaukset

1. Liikuntaympäristöt

2. Järjestöliikunta

3. Liikkumisen aktivointi

2.1. Yhtenäinen

Avustusjärjestelmä

(pohjana valmis selvitys

avustusjärjestelmistä)

3.1. Ilmainen saattaja-

kortti kuntarajat

ylittäväksi palveluksi

(saattajakortti Turussa)

1.1. Liikuntapaikkojenylläpito

(mm. keskinäiset leasing-

järjestelmät)

2.2. Liikuntapaikkojen

hinnoittelu ulkopaikka-

kuntalaisille

(mm. jäähallit, kenonurmet)

3.2. 70+ -kortti

kuntarajat

ylittäväksi palveluksi

(kortti Turussa, Liedossa

Ja Kaarinassa)

1.2. Osaamisen

kehittäminen

(mm. koulutustarpeiden

kartoitus)

1.3. Kuntarajat

ylittävät palvelut

(mm. ampumaurheilu ja moottori-

urheilu)

2.3. Alueellinen

järjestöyhteistyö ja

liikuntapaikkojen suun-

nittelu (nykykäytännön

tehostaminen)

3.3. Yhteiset

tapahtumat ja koulutus

(yhteistyössä erityisryhmien

ryhmä- ja omatoimiliikuntaa

edistävää koulutusta

3.4. Ylikunnallinen

viestintä

(edistetään säännöllisillä tapaa-

misilla ja internetillä)

slide6

4. Jari Haapasen ehdotukset

Lounais-Suomen LiikU:n aluejohtaja Jari Haapaselta pyydettiin ehdotukset siitä, mihin asioihin

yhteistyöhankkeessa pitäisi keskittyä, jotta Turun kaupunkiseutua voisi perustellusti kutsua

hyvinvoinnin malliseuduksi liikunnan keinoin. Jari Haapasen ehdotukset on kiteytetty kuvassa 3.

slide7

Kuva 3. Jari Haapasen ehdotukset yhteistyöhankkeen tavoitteiksi.

Päätavoitteet

3.

Liikunta on nous-

sut kuntien päätök-

senteon raskaa-

seen sarjaan

1.

Seudun asukkaat

liikkuvat muita

enemmän ja ovat

terveempiä

2.

Seudun asukkailla

on käytössään

maan parhaat

liikuntapaikat

4.

Liikunta nähdään

parhaana terveyden

edistämiskeinona

ja sairauksien en-

naltaehkäisijänä

5.

Kuntien liikunnan

valtionosuudet

tulevat täysimää-

räisinä liikunnan

käyttöön

Alatavoitteet

Yht. 33 alatavoitetta

C.

Nuoret

(7 alatavoitetta)

A.

Päivähoito

(4 alatavoitetta)

B.

Alakoulu ja kerho-

toiminta

(10 alatavoitetta)

D.

Aikuiset ja

seniorit

(4 alatavoitetta)

E.

Liikunnan

täydennyskoulutus

(8 alatavoitetta)

Kumppaniverkosto

Sosiaalitoimi, terveystoimi, neuvolat, liikuntatoimi, Liiku, Lastentalo Heideken, muut hankkeet

Päivähoito, opetustoimi, kouluterveydenhuolto, rehtorit, opettajat, urheiluseurat, nuoret

Lajiliitot, seuraparlamentti, valmentajaverkosto. Kansanterveysjärjestöt. Kaavoitustoimi.

slide8

5. Kuuden vuoden vahvistuva kuntien liikuntayhteistyöhanke

Tämä Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntayhteistyöhanke on kaksivaiheinen siten,

että ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2011-2012, keskitytään kuntien liikuntayhteistyöllä

raja-aitojen ylittämiseen ja kuntayhteistyökulttuurin vahvistamiseen. Toisessa vaiheessa, vuosina

2013-2016, ”rimaa” korotetaan asteittain ja kuntayhteistyötä laajennetaan ja tehostetaan niin

paljon, että vuonna 2016 ylletään hankkeen tavoitteeseen eli Turun kaupunkiseutu voidaan

perustellusti nimittää hyvinvoinnin valtakunnalliseksi malliseuduksi liikunnan keinoin (kuva 4).

Koska tämä kuntien liikuntayhteistyöhanke on selvästi kaksivaiheinen, vuodelle 2012 on tarpeen

asettaa jo tässä vaiheessa selventävä välitavoite (kuva 5).

slide9

Kuva 4. Turun kaupunkiseudun kuntien kuuden vuoden vahvistuva liikuntayhteistyöhanke.

v. 2016

v. 2015

v. 2014

v. 2013

v. 2012

Siirtymä-

suunnitelma

v. 2011

  • vaihe: Raja-aitojen ylittäminenja liikunnan kuntayhteistyön
  • selkeä vahvistaminen

2. vaihe: Kuntayhteistyön suunnitelmallinen tehostaminen

ja nousu hyvinvoinnin malliseuduksi liikunnan keinoin

Arto Koski 12.11.2010

slide10

Kuva 5. Kuntien liikuntayhteistyöhankkeen välitavoite

vuodelle 2012 ja varsinainen tavoite vuodelle 2016.

Vuonna 2012 Turun kaupunkiseudun kunnat ovat ylittäneet monia vaikeina pidettyjä raja-aitoja ja tekevät tuloksekasta liikuntayhteis-

työtä.

Vuonna 2016 Turun kaupunkiseutu nousee

valtakunnalliseksi hyvinvoinnin malliseuduksi

ja tämän liikuntayhteistyöhankkeen keskeiset työmuodot on vakiinnutettu kuntien perus-

toimintaan.

slide11

6. Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla

Tämän liikuntayhteistyöhankkeen yhdeksi ”slouganiksi” ehdotetaan jo tässä vaiheessa

”rajattomasti liikuntaa Turun kaupunkiseudulla”. Se tarkoittaisi yhtäältä liikunnan lisäämistä

seudun asukkaiden keskuudessa ja toisaalta toimintaa heikentävien rajojen tehokasta

madaltamista (kuva 6).

slide12

Kuva 6. Rajattomasti liikuntaa Turun kaupunkiseudulla - toimintaa

heikentävien rajojen tehokas madaltaminen.

1. Kuntien rajat

(kuntayhteistyön

tehostaminen kuntalaisten

parhaaksi)

2. Toimijoiden rajat

(kuntalaiset, kuntien henki-

löstö, luottamushenkilöt,

seurat, järjestöt ja yrityk-

set mukana)

8. Hyvinvointirajat

(hyvinvoinnin edistäminen

liikunnan avulla)

7.Syrjäytymisrajan

siirtäminen (syrjäytymisen

ehkäiseminen ja maahan-

muuttajien kotout-

taminen liikunnan avulla)

3. Toimintatapojen rajat

(osa tehdään yhdessä ja

osa yhteisillä tavoitteilla)

Rajattomasti

liikuntaa Turun

kaupunkiseudulla

4. Toimialojen rajat

(yhteistyötä erityisesti

SOTE:n ja sivistystoimen

suuntaan)

6. Vuodenaikojen rajat

(ympärivuotisen

liikunnan suunnitelmal-

linen vahvistaminen)

Syrjäytyminen

5. Väestön ikäryhmien rajat

(elämänkaariajattelun

mukaisesti lapset, nuoret,

aikuiset ja seniorit mukaan

eli vauvasta vaariin!)

slide13

7. Liikuntayhteistyöhankkeeseen vahva prosessi

Turun kaupunkiseudun liikuntayhteistyöhankkeesta tehdään näkyvä ja eri toimijatahot vahvasti

osallistava. Hankkeen liikkeellelähtö tulee olemaan ratkaisevan tärkeä ja sen vuoksi alkuvalmis-

teluihin tulee panostaa aivan erityisellä huolella. Jotta hanke pystytään rajaamaan onnistu-

neesti, on syytä kuulla heti hankkeen alussa tärkeimpiä toimijoita.

Tämän Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntayhteistyöhankkeen tulosten varmistamiseksi

on kiinnitettävä erityistä huomiota innostavan prosessin rakentamiseen, tehokkaaseen viestin-

tään, säännölliseen tulosten arviointiin ja sen perusteella toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

(kuva 7).

slide14

Kuva 7. Liikuntayhteistyöhankkeen eteneminen vahvana prosessina

Miten kehitetään?

Mihin hankkeella pyritään?

10. Dokumentointi ja

jatkuva kehittäminen

1. Selkeä rajaus

(päätavoitteet ja alatavoitteet)

Miten arvioidaan?

Keiden kanssa?

9. Säännöllinen

tulosten arviointi

2. Hyvä

kumppaniverkosto

Turun kaupunki-

seutu hyvinvoinnin

malliseutu liikunnan

keinoin vuonna 2016

Miten viestitään?

Miten kuullaan ja osallistetaan?

3. Vahvat vaikuttamis-

mahdollisuudet

8. Tehokas

viestintä

Ketkä toteuttavat?

Millainen ”tarina”, punainen lanka?

4. Innostava

prosessi

7. Selkeät

toteutusvastuut

Miten etenee?

Mitä tehdään?

6. Realistinen aikataulu

(2 + 4 vuotta)

5. Konkreettiset

toimenpiteet

slide15

8. Vahva prosessi vaatii ”hihojen käärimistä”

Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntahankkeen 1. vaiheen prosessin alustava aikataulu vuo-

sille 2011-2012 antaa jo vahvan vaikutelman siitä, että prosessista tehdään vahva ja se etenee

hyvin suunnitelmallisesti (kuva 8). Esimerkiksi tiedotusvälineille tullaan kertomaan hankkeen

etenemisestä ja tuloksista säännöllisesti, vähintään neljän kuukauden välein.

slide16

Kuva 8. Kuntien liikuntayhteistyöhankkeen 1. vaiheen prosessiaikataululuonnos

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Toiminta

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Hankkeen 1. vaih.suunnittelu (2011-12)

2. Hankkeeseen osal-

listaminen (¤)

3.Kuulemistilaisuudet

(#)

4. Viranhaltijasemi-

naarit

5. Luottamushenkilö-

seminaarit

6. Toiminnan

dokumentointi

7. Hankkeen sisäinen

arviointi

8. Hankkeen ulkoinen

arviointi

9. Tiedotustilai-

suudet medialle

10. Hankkeen 2. vaih.

suunnittelu (2013-16)

(¤) mm. kotisivut, (#) Kuntalaiset, kuntien liikunnan henkilöstö, liikunnan seuraväki ja liikunta-alan yrittäjät

slide17

9. Liikuntayhteistyöhankkeen valmistelun jatkaminen

1. Tässä vaiheessa on tärkeätä laajentaa hankkeen valmistelua siten, että hyvin nopealla aikatau-

lulla osallistetaan osa viiden kunnan liikuntatoimen henkilökunnasta arvioimaan ja ideoimaan

tätä liikuntayhteistyöhanketta. Samalla henkilökunta saa kaipaamaansa tietoa siitä, mistä tässä

hankkeessa on kysymys.

2. Hankkeen valmistelua haastaa osaltaan se, että Turun kaupunkiseudulla on Paras-

uudistuksen vuoksi kova tarve ja kiire saada tehostettua kuntien välistä yhteistyötä.

Näin ollen kiire saattaa osaltaan hankaloittaa hankkeen valmistelua ja sen vuoksi tähän

työhön on varattava riittävät valmisteluresurssit.

3. Ensimmäisten asioiden joukossa on hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien

rekrytointi. Tätä varten on sovittava, millä tasolla kuntien osallistumispäätökset tulee tehdä eli

riittävätkö lautakuntien päätökset, vai tarvitaanko kunnanhallitusten tai jopa kunnanvaltuustojen

Päätökset. Hankkeen profiilin vahvistamisen kannalta olisi hyväksi vähintään hallitustasoinen

sitoutuminen.

4. Hankkeen ohjausryhmän nimeäminen: Liikunnan johtavat virkamiehet kaikista osallistuvista

kunnista muodostavat hankkeen ohjausryhmän vahvistettuna Lounais-Suomen LiikU:n Jari Haa-

pasella. Ohjausryhmä täydentää tarvittaessa itse itseään työn edetessä ja muodostaa tarpeen

mukaiset työryhmät. Hankkeeseen palkataan päätoiminen hankepäällikkö.

5. Hankkeen rahoitus: Ensisijaiseksi tavoitteeksi otetaan maakunnan kehittämisrahan saaminen.

Kuntien palveluyhteistyön vahvistaminen Turun kaupunkiseudulla on mitä suurimmassa määrin koko maakunnan yhteinen asia. Kaupunkiseudun Paras-organisaatiolta pyydetään suositukset.

slide18

”Turun Seutu - hyvinvoinnin malliseutukunta liikunnan keinoin”

Kustannukset ovat 0,30 euroa asukasta kohden vuodessa eli

yhteensä 0,60 euroa/asukas vuosien 2011-2012 kuluessa.

Määrärahalla on tarkoitus palkata ulkopuolista työvoimaa

viemään prosessia eteenpäin sekä myös kattaa

tilaisuuksien käytännön järjestelyistä syntyviä kuluja.

Lisäksi jokaisen kunnan tulee nimetä (virkahenkilö) edustajansa

työryhmään tuomaan kunnan liikuntatoimen asiantuntemus

ja näkemykset työryhmän käyttöön.

Kokouksia, seminaareja tai vastaavia tulee

olemaan noin kerran kuukaudessa.

Osallistuminen edellyttää kunnan edustajan sitoutumista yhteiseen työhön yhdessä vielä tarkentuvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

18