slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interkulttuurisen koulun haasteita ja mahdollisuuksia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interkulttuurisen koulun haasteita ja mahdollisuuksia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Interkulttuurisen koulun haasteita ja mahdollisuuksia - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Interkulttuurisen koulun haasteita ja mahdollisuuksia. Helsingin normaalilyseo Annele Laaksonen, KT, erityisopettaja Samran Khezri, Omakielinen opettaja 12.3.2012. Sijaitsee Turun Varissuolla, asukkaita 9500, joista monikulttuurisia asukkaita n. 3500

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Interkulttuurisen koulun haasteita ja mahdollisuuksia' - giza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Interkulttuurisen koulun

haasteita ja mahdollisuuksia

Helsingin normaalilyseoAnnele Laaksonen, KT, erityisopettaja

Samran Khezri, Omakielinen opettaja

12.3.2012

turun normaalikoulu
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Sijaitsee Turun Varissuolla, asukkaita 9500, joista monikulttuurisia asukkaita n. 3500

Norssissa oppilaita n. 900, joista monikulttuurisia n. 500 (perusopetuksessa n. 62% ja lukiossa n. 20%)

Kieliä 47 (suurimmat kieliryhmät: albania, arabia, englanti, bosnia,kurdi, vietnam, viro, venäjä, somali)

KV-koulu (opetus norssista), n. 230 oppilasta

Opettajakunta 80, joiden lisäksi monikulttuurisia opettajia n. 10 (yhteistyö kaupungin kanssa)

Turun normaalikoulu
tutkimustietoa
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

(Bennett, 1993)

Kieltäminen - erilaisuuden kieltäminen

Puolustautuminen - vieras on uhka

Minimalismi - erojen vähättely

Hyväksyminen - perspektiivien otto

Adaptaatio - ymmärrys ja taito tulkita

Integraatio - jatkuva välitilan hyväksyntä ja perspektiivien hallinta

Tutkimustietoa
tutkimustietoa1
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

(Banks, Bennett ym.)

Tietoisuus: omat kulttuurisidonnaiset ajatusmallit ja

ennakkoluulot, tietoisuus tavoitteista, tietoisuus

moninaisuudesta

Taidot: opettajan kompetenssi ja halu kehittää jatkuvasti

omaa ammattitaitoa, kriittisyys, taito asettua toisen

asemaan, vuorovaikutustaidot

Asenteet: herkkyys ja halu kohdata vieraasta kulttuurista

tuleva ja vierasta kieltä puhuva lapsi ja nuori, ongelmia ei

selitetä kulttuurin kautta

Toiminta: käytännön kokemus ja työ opettavat, uskallus

tehdä virheitä ja oppia niistä

Tutkimustietoa
kulttuurirauha rinnakkaiselo
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Mistä voidaan sopia?

Näistä voimme olla eri mieltä.

Näistä olemme samaa mieltä.

Sopiminen rinnakkaiselon periaatteista ja käytännön ratkaisuista.

> Jatkuva yhteydenpito ja neuvottelu

Yhteisenä periaatteena ihmisoikeudet; lainsäädäntö

Kulttuurirauha-rinnakkaiselo
kohti yhteisymm rryst
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Kohti monikulttuurisuutta (omia kokemuksia)

Yhteiskunnalliset erot (esimerkkejä)

tasa-arvo-käsitys

hierarkiat

Kulttuuriset erot (esimerkkejä)

perhekäsitys

arvokäsitykset

näkemyserot kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä

aikakäsitys koulussa

Kohti yhteisymmärrystä…
koulun kehittyminen interkulttuuriseksi
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Koulun strategia  monikulttuurisuus vahvasti esillä

Yhteisöllisyyden kehittyminen

> rehtorien tuki

+ Opettajien välinen yhteistyö

+ Kodin ja koulun välinen yhteistyö

+ Oppilashuolto

+ Täydennyskoulutukset

+ Uusien käytäntöjen kokeilu ja vakiinnuttaminen

+ Koulun opetussuunnitelman ja arvioinnin jatkuva kehittyminen (esim. S2-opetus)

Koulun kehittyminen interkulttuuriseksi
mit opettajan on hyv tiet maahanmuuttajaoppilaan taustasta
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Maahanmuuton syy vaihtelee (vapaaehtoinen tai pakollinen muutto)

Perhetausta

Kulttuuritausta

Kielitausta

Koulutustausta

Ikä, elämänkaaren vaihe, biologinen kehitys

Kokemustausta

Persoonalliset luonteenpiirteet

Mitä opettajan on hyvä tietäämaahanmuuttajaoppilaan taustasta?
maahanmuuttajaoppilaan psyykkist hyvinvointia lis v t
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Koulunkäynti ja suhde opettajaan (koulu tuo säännöllisyyttä elämään, kannustava opettaja tärkeä)

Turvalliset ja säännölliset rutiinit (läksyt, kerhot, harrastukset, muut aktiviteetit)

Hyväksyvä ja kunnioittava suhtautuminen(puutu rasismiin)

Oppilaan ja perheen kuunteleminen (molempien kulttuurien kunnioittaminen tärkeää)

Minäkuva ja identiteetti (millainen minä olen / mihin ryhmään minä kuulun)

Yksilöllinen haavoittuvuus (persoonallisuustekijät, perinnöllisyys, lapsuuden olosuhteet, opitut käyttäytymismallit)

Koti, koulu, vapaa-aika (harrastukset, kaverit) > KOTOUTUMINEN perheen jäsenillä

Maahanmuuttajaoppilaan psyykkistä hyvinvointia lisäävät
mit muutoksia toimintakulttuuriin
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Tuen kolmiportaisuus – yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilaan ja huoltajan osallisuuden lisääminen

Tuen suunnitelmallisuus, jatkuva tarpeen arviointi, dokumentointi

Yhteisopettajuus ja pedagoginen näkökulma opetusjärjestelyihin korostuu

Moniammatilliset yhteistyömuodot

muuttuvat ja vahvistuvat

Mitämuutoksiatoimintakulttuuriin?
 • oppilas haluaa
 • tulla hyväksytyksi
 • tuntea pätevyyttä
 • osallisuutta
 • liittyä
kielen kehityksen taitotasoasteikko

A1 ja A2 = aloittelevan kielenoppijan tasot

 • B1 ja B2 = itsenäisen kielenkäyttäjän tasot
 • C1 ja C2 = taitavan käyttäjän tasot
 • Yleiseurooppalaisessa viitekehyksessä kielitaito jaetaan neljään osa-alueeseen:

kuullun ymmärtäminen, puhuminen,

luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.

 • Omiksi osa-alueikseen voidaan lisäksi

erottaa kielitieto ja sanasto.

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Kielen KEHITYKSEN taitotasoasteikko
taitotasot ja s2 opiskelu

Perusopetuksen B1-taitotaso = Selviytyminen arkielämässä

 • B2-taitotaso = Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessa syntyperäisten kanssa
 • C1-C2 = Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

Ammattikorkeakouluopinnot ja yliopisto-opinnot edellyttävät C1-C2-kielitaitoa

 • Yläkoulun alussa oppilas testataan KIKE B1-tason testeillä

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Taitotasot ja S2-opiskelu
kouluyhteis n tuki

Suomi toisena kielenä –opetus (palkitus)

 • Oman äidinkielen opetus (iltapäivisin)
 • Omakielinen tuki (koulupäivän aikana)
 • Oppijan kokonaisvaltainen tuki
 • Yhteistyö kodin ja koulun välillä
 • Ryhmäkokojen kohtuullisena pitäminen
 • Oppilashuolto ja moniammatillisuus
 • Erilaisten oppijoiden huomioiminen – > yleinen tuki> tehostettu tuki> erityinen tuki

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

KouluyhteisöN TUKI
kielitaidon tukeminen

Oman äidinkielen taso vaihteleva> funktionaalista kaksikielisyyttä tuetaan

Kielitaitoprofiili eli oppilaan osaaminen kielen eri osa-alueilla voi olla hyvin epätasainen.

Lähikehityksen vyöhyke (opetus kohdistuu siihen tasoon, johon oppija on siirtymässä ja josta hän on motivoitunut, Vygotsky, 1978)

Taitojen oppimiseen tarvitaan aina vuorovaikutusta

Toiminnallisten tekstitaitojen opetus / kommunikatiivisen kompetenssin käsite

Kieliopillinen kompetenssi, diskursiivinen kompetenssi, tekninen kompetenssi

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Kielitaidon tukemineN
tavoitteena akateeminen kielitaito
A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012Tavoitteena akateeminen kielitaito
 • Ongelma koulussa: puhutun ja kirjoitetun kielen taidon välillä on suuri ristiriita
 • Suomalainen kulttuuri on pitkälti kirjoitetun kielen kulttuuri  kirjallista kielitaitoa arvostetaan, sillä toimitaan työelämässä
 • Puhutun kielen hyväkään taito ei riitä, jos kielenoppija haluaa muuhun kuin ammatilliseen koulutukseen
 • Kirjallisen kielitaidon puute on yksi maahanmuuttajien kotoutumisen ja integroitumisen esteistä
 • Tarvitaan syvempien tekstitaitojen osaamista
sosiaalinen kielitaito basic interpersonal communicative skills bics

Saavutetaan yksilöllisistä eroista riippuen 2-3 vuodessa

 • Kielitaito on sosiaalisen vuorovaikutuksen väline
 • Sosiaaliseen kontekstiin perustuva sanavarasto, konkreettiset käsitteet, yksinkertainen kielellinen rakenne; tässä ja nyt –kielitaito, jonka lapsi oppii toiminnassa, tarvitsee rohkaisua uuden kielen käyttämiseen ja virheiden sallimista.

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Sosiaalinen kielitaitoBasic InterpersonalCommunicativeSkills, BICS
kognitiivinen kielitaito cognitive academic language proficiency calp

Saavutetaan yksilöllisistä eroista riippuen

 • noin 6-8 vuodessa
 • Kielitaito on kognitiivisten toimintojen väline;
 • Monipuolinen sanavarasto, abstraktien käsitteiden hallinta, taito erottaa erilaisia tekstityyppejä; jos hallitsee hyvin oman äidinkielen, saavuttaa helpommin myös uuden kielen akateemisen kielitaidon, tarvitaan tukea ja ohjausta,
 • (amer. Jim Cummins)

A. Laaksonen & S. Khezri 12.3.2012

Kognitiivinen kielitaitoCognitive / Academic Language Proficiency, CALP
maahanmuuttajaoppilaiden haasteet omo opettajan n k kulmasta
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Uusi ympäristö

Erilainen koulujärjestelmä

HEIKKO ÄIDINKIELEN OSAAMINEN

Heikko suomen kielen taito

Epätasapainoinen kielen omaksuminen ja puutteellinen sananvarasto

Kielitaidon osa-alueet esim. käsitteiden hallinta

Tuen puute kotoa päin

Yksinäisyys/ turvattomuuden tunne

Traumaattiset kokemukset

Maahanmuuttajaoppilaiden haasteet OMO-opettajan näkökulmasta
miten voidaan tukea oppilaan koulunk ynti kaksi tai monikielisyyden tukeminen
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

OMAKIELINEN OPETUS (OMO)

ÄIDINKIELEN OPETUS (MAI)

SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUS (S2)

OPPILAAN KOLMIPORTAINEN TUKI

ERITYISOPETUS

OPPILASHUOLTO

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA

Mitenvoidaantukeaoppilaankoulunkäyntiä?(Kaksi- tai monikielisyydentukeminen)
slide22
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

OMO-OPETTAJAN ToimeNKUVA

omo opettajan opetusteht v t
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Vahvistaa oppimaan oppimisen ja ymmärtämisen taitoja

Antaa tukiopetusta eri aineissa omalla äidinkielellä

Auttaa oppilasta edistymään ja pääsemään omiin tavoitteisiinsa sekä etenemään opetussuunnitelman mukaisesti

Auttaa ja tukea oppilasta löytämään opetettavan aiheen keskeiset sisällöt ja ydinkohdat

Konkretisoida ja yksinkertaistaa vaikeat käsitteet oppilaan omalla äidinkielellä sekä hyödyntää kielen eri osa-alueita

Omo-opettajanOpetustehtävät
slide24
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Löytää oppilaan vahvuudet , vahvistaa niitä ja käyttää niitä hyväksi heikoimmilla alueilla

Vahvistaa oppilaan oman äidinkielen sanavarastoa opettamalla rinnasteisia käsitteitä

Auttaa oppilasta arvioimaan realistisesti

Auttaa oppilasta käyttämään kaikki kielen osa-alueeseen kuuluvat osat apunaan

Tukea oppilasta samanaikaisopetuksessa (yhteisopettajuus)

slide25
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Omo-opettajan kasvatustehtävät

Auttaa ja tukea oppilasta integroitumaan uuteen oppimis- ja kasvatusympäristöön

Auttaa ja tukea oppilasta vahvistamaan omaa identiteettiään

Auttaa ja tukea oppilaita mahdollisissa kulttuurien välisissä konflikteissa ennaltaehkäisevästi

Tukea oppilaiden monikulttuuriseksi kasvamista

Olla turvallinen, luotettava ja lämmin aikuinen (yksi esimerkki onnistuneesta kotoutumisesta)

Auttaa vanhempia heidän kasvatustehtävissään ja sen kautta vahvistaa heidän asemaansa perheessä

Järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia

slide26
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Omo-opettajan yhteistyötehtävät

Yhteistyö kodin kanssa (esim. tulkkaus- ja käännösasiat)

Kulttuurien välinen linkki

Yhteistyö rehtorin kanssa

Yhteistyö muiden opettajien ja henkilökunnan kanssa

Yhteistyö oppilashuoltoryhmän kanssa

Erilaiset koulutustehtävät

Muut tahot

aineen ja omo opettajan v linen yhteisty n esimerkkej
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Historian käsitteet

Aineen- jaOMO-Opettajanvälinenyhteistyönesimerkkejä

Äidin- ja suomen kielen rakenne ja sanasto

Matematiikan sanalliset tehtävät

Muut

aineet

slide28
A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

?

Pedagogisessa neliössä on kolme kulmaa, opettaja ja oppilas!

?

tutkimuksia tnk ssa

Osmo Virrankoski, 1994. Muukalaisuuden kohtaaminen peruskoulun päättöluokalla, Turun yliopisto

Pirjo Mikkola, 2001. Kahden kulttuurin taitajaksi, Turun yliopisto,

(Maahanmuuttajaoppilaan monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta)

Tuija Lehtinen, 2002. Oppia kieli kaikki, Turun yliopisto (Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla)

Jaana Seikkula-Leino, 2002. Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Turun yliopisto (Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa)

Annele Laaksonen, 2008. Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa, Turun yliopisto

Juha Vänttinen, 2009. Saako historiasta selvää? Turun yliopisto

(Monikulttuuriset yläkoululaiset historian lähteillä. Historian taidot motiivien, seurauksien, historian tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa)

Katriina Vartiainen, 2011. Saksan opiskelijasta saksan opettajaksi – aineenopettajaksi opiskelevan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa.

A. Laaksonen & S. Khezri12.3.2012

Tutkimuksia (TNK:ssa)
slide30

SohrabSehepri

En tiedä, miksi kaikki sanovat:

”Hevonen on jalo eläin, kyyhkynen on kaunis.”

Enkä tiedä, miksei kenelläkään ole korppikotkaa lemmikkinä häkissä.

Mitä on apilalla vähemmän kuin punaisella tulppaanilla?

silmät on pestävä

toisin on nähtävä

sanat on pestävä

Sanan on oltava itse tuuli,

Sanan on oltava itse sade

Sateenvarjot on suljettava

sateen alle on mentävä…

ajatus, ja muistot on sateen alle vietävä

koko kaupungin ihmisten kanssa on sateen alle mentävä

Sateen alle on ystävä vietävä.

Pois ottakaamme vaatteet,

askelen päässä on vettä!

Tietäkäämme se, jos matoja ei olisi,

jotain vailla elämä olisi … Käännös: Samran Khezri