Uued v ljakutsed hiv leviku ennetust s
Download
1 / 23

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös. Tiia Pertel 15. oktoober 2004 Tallinnas. Millest täna räägiksin?. Vanemalt lapsele HIV leviku ennetamine Stigmatiseerivate hoiakute ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas (HIV-ga seotult). MIKS?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös' - giulio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uued v ljakutsed hiv leviku ennetust s

Uued väljakutsed HIV-leviku ennetustöös

Tiia Pertel

15. oktoober 2004

Tallinnas


Millest t na r giksin
Millest täna räägiksin?

 • Vanemalt lapsele HIV leviku ennetamine

 • Stigmatiseerivate hoiakute ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas (HIV-ga seotult)Korrektsed teadmised emalt lapsele HIV -i edasikandumise ennetamisest vanusrühmades sugude lõikes (%)ALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


Nakatunud petaja ei tohiks koolis t tada allikas l hmus l trummal a harro m 2003
Nakatunud õpetaja ei tohiks koolis töötada ennetamisest vanusrühmades sugude lõikes (%)ALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


Pole n us et minu lapse lasteaiar hmas k ib nakatunud laps allikas l hmus l trummal a harro m 2003
Pole nõus et minu lapse lasteaiarühmas käib nakatunud lapsALLIKAS: Lõhmus L, Trummal A, Harro M 2003


Hiv vertikaalse leviku teed
HIV vertikaalse leviku teed laps

 • Raseduse ajal läbi platsenta (HI-viirus ise ei läbi platsentaarbarjääri)

 • Sünnituse käigus loote kokkupuutel nakatunud kehavedelikega

 • Rinnapiimaga toitmisel (HIV-positiivse ema rinnapiim sisaldab HI-viirust)

  NB! Nakatumisrisk vertikaalsel teel on erinevatel andmetel 25-45%, kõigi ennetusmeetmete rakendamisel võimalik seda vähendada 1-2%ni


Emalt lapsele hiv leviku ennetamine
Emalt lapsele HIV leviku ennetamine laps

 • Raseduse planeerimine ja jälgimine

 • Ennetav viirusevastane ravi alates 12-14. rasedusnädalast

 • Plaanilise keiserlõikega sünnitus 38. rasedusnädalal ja sünnitusaegne viirusevastane ravi

 • Toitmine kunstliku rinnapiimaga (rinnaga toitumisest hoidumine)

 • 6-nädalane ennetava viirusevastase ravi kuur lapsele


Peamised lahendamist vajavad probleemid eestis ida virumaa n itel

Peamised lahendamist vajavad probleemid Eestis lapsIda-Virumaa näitel

Uurimuste eesmärgiks oli Ida-Virumaal vanemalt lapsele HIV-leviku ennetamise alase olukorra kaardistamine. Selleks kombineeriti kahte uurimismeetodit – ohurühmadega kokku puutuvate teenuse pakkujate anketeerimine ja sihtrühmaesindajate ning teenusepakkujate intervjueerimine.


Probleemid ja v imalikud lahendused i
Probleemid ja võimalikud lahendused I laps

 • Raske sihtrühm - narkootikume aktiivselt tarbivad naised, kes on rasedad või alla 1,5 aastaste lastega

  Võimalik lahendus:kohalikul tasandiljuhtumikorralduse ja võrgustikutöö arendamine sotsiaaltöötajate, psühholoogide, tervishoiutöötajate vahel

 • Konfidentsiaalsuse säilitamise küsimus

  Võimalik lahendus: Sihtrühmaga tegelemine võiks olla koondunud inimese jaoks ühte keskusesse. Teiste spetsialistide kaasamine toimub kliendi informeeritud nõusolekul


Probleemid ja v imalikud lahendused ii
Probleemid ja võimalikud lahendused II laps

 • HIV-vertikaalse leviku alane info ei ole kättesaadav nii spetsialistidele, ohurühmadele kui ka tavaelanikkonnale

  Võimalikud lahendused:erinevate ohurühmadega kokku puutuvate spetsialistide koolitamine, tavaelanikkonnale ja ohurühmadele vastavasisuliste infomaterjalide ettevalmistamine jne

 • Vähe infot valdkonnas, kuidas elada HIV-positiivsena. Ohurühmadele võiks olla lihtsamini kätte saadav info seadusandlusest ja nende õigustest.

  Võimalikud lahendused: koostada sihtrühmale mõistetavas “keeles” ja vormis infokandjaid, nõustamisteenuste laiendamine


Probleemid ja v imalikud lahendused iii
Probleemid ja võimalikud lahendused III laps

 • Madalaks hinnati teadmisi ning sooviti täiendõpet HIV-positiivsete inimeste õiguste ja vastutuse teemal

  Võimalikud lahendused:kõik HIV/AIDS teemalised koolitused, eriti spetsialistide, peaksid puudutama alati ka inimõiguste küsimusi

 • HIV/AIDS probleemi lahendamisega seotud vastutuste jaotus erinevate tasandite (riiklik, maakondlik, kohalik) vahel ei ole kokku lepitud

  Võimalikud lahendused: Vastutuse jagamine toimuks koos konkreetsete rahaliste vahendite planeerimisega nende täitmiseks


Probleemid ja v imalikud lahendused iv
Probleemid ja võimalikud lahendused IV laps

 • Kuidas toimub HIV-positiivsetelt sündinud laste jälgimine

  Toimiv süsteem: Kuni 1,5 eluaastani infektsionisti jälgimisel, tavakontroll sündimisest saadik perearsti juures

 • HIV-positiivsete rasedate ja lastega naiste psühhosotsiaalse toetuse saamise võimalused puudulikud

  Võimalikud lahendused: HIV-positiivsetele võimaldada laialdasemalt psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavust, HIV-positiivsete naiste tugirühmad


Probleemid ja v imalikud lahendused v
Probleemid ja võimalikud lahendused V laps

 • Nii tavaelanikkonna kui ka erinevate spetsialistide hulgas on levinud negatiivsed hoiakud ja suhtumine HIV-positiivsete suhtes

  Võimalikud lahendused:

  • Arendada ühiskonnas HIV/AIDSiga seotud stigma ja inimõiguste teemal avatud diskussiooni (kaasates meediat)

  • Koolitus-harimine (spetsialistide grupid, tööandjad jne)

  • HIV-positiivsete kaasamine ennetustöösse

  • Info kättesaadavamaks tegemine (internet, infovoldikud, koomiksid, ristsõnad, temaatiline arvutimäng jne)


Stigmatiseerimine
Stigmatiseerimine laps

 • HIV/AIDSiga seotud stigmatvõib kirjeldada kui HIV/AIDS-iga seotud inimese “alahindamise protsessi” ühiskonna poolt.

  • *Stigma, stigmatiseerimine – negatiivne “sildistamine”, omistatakse negatiivse varjundiga tunnuseid


Diskrimineerimine
Diskrimineerimine laps

 • Diskrimineerimine järgneb stigmale, seda kirjeldatakse kui inimese ebaausat ja ebaõiglast kohtlemist tema võimaliku HIV-seisundi alusel.


Nii stigmatiseerimine kui ka diskrimineerimine
Nii stigmatiseerimine kui ka diskrimineerimine laps ...

 • ... võib toimuda:

  • poliitilisel

  • majanduslikul

  • sotsiaalsel

  • psühholoogilisel ja

  • institutsionaalsel tasandi


Ennetamine
Ennetamine ... laps

I Valearusaamad, müüdid, uskumused 

II diskrimineerimine 

III inimõiguste rikkumine


Stigmatiseeriva suhtumise v hendamine erinevatel tasanditele
Stigmatiseeriva suhtumise vähendamine erinevatel tasanditele

 • Ennetustöös

  • Negatiivse sotsiaalse märgistamise vähendamine

 • Teenuste kvaliteedis

  • Teenuse pakkujate stigmatiseeriva suhtumise vähendamine HIV-positiivsetesse ja enimohustatud rühmadesse

 • Üldises poliitikas

  • Seadusandlus

  • Arvamusliidrite hoiakud ja suhtumised

   NB! Oluline kaasata ennetustöösse HIV-positiivseid inimesi endid


Institutsionaalse diskrimineerimise hindamise tasandid
Institutsionaalse diskrimineerimise tasanditelehindamise tasandid

 • Riiklik õigusandlus (seadused, määrused jne)

 • Asutuste/organisatsioonide sisemised protseduurireeglid

 • Tavapraktika (nn. kirjutamata reeglid või välja kujunenud käitumisviisid)

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIV


Diskrimineerimise 10 v tmevaldkonda maailmas
Diskrimineerimise 10 võtmevaldkonda maailmas tasanditele

I Tervishoiuteenused

II Tööhõive

III Õigusandliku kaitse tagatus

IV Diskrimineerimisvaba liikumine (vangla, riiki sisenemine)

V Sotsiaalhoolekande teenused

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIV


Diskrimineerimise 10 v tmevaldkonda maailmas1
Diskrimineerimise 10 võtmevaldkonda maailmas tasanditele

VI Majutamine

VII Haridus

VIII Reproduktiivsed õigused ja pereelu

IX Kindlustatus ja teised rahalised teenused

X Juurdepääs teistele avalikele teenustele

LISAINFO ...

UNAIDS 2000, Protocol for the identificationof discrimination againstpeople living with HIVad